НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКонституційне право зарубіжних країнДжерела, система і структура конституційного права → 
« Попередня Наступна »
О. В. Афанасьєва, Є. В. Колесников, Г. Н. Комкова, А. В. Малько. Конституційне право зарубіжних країн / За заг. ред. д. ю. н., проф. А. В. Малько. - М.: Норма,. - 320 с., 2004 - перейти до змісту підручника

10.1. Місце уряду в системі органів державної влади

Уряд - це центральний (загальнонаціональний) орган виконавчої влади.

Його офіційні найменування найрізноманітніші: Уряд (Німеччина, Молдова, Франція, Чехія), Рада міністрів (Бельгія, Італія, Сирія), Кабінет міністрів (Азербайджан, Україна, Латвія), Кабінет (Ісландія, Японія), Державна рада (Китай, Норвегія, Республіка Корея, Швеція), Виконавча рада (Нова Зеландія), Федеральна рада (Швейцарія).

Уряд здійснює загальне керівництво державними (публічними) справами і відповідає перед народом за свою діяльність. В умовах демократії уряд повинен виражати загальні (загальнонаціональні) інтереси, а не приватні, корпоративні чи регіональні. Воно забезпечує проведення внутрішньої і зовнішньої політики, охорону конституційного ладу і встановленого правопорядку. Уряд наділене широкими виконавчо-розпорядчими повноваженнями.

У системі державної влади уряд займає, як правило, домінуюче положення.

На чолі уряду стоїть прем'єр-міністр, голова ради міністрів, канцлер, інша посадова особа (наприклад, Прем'єр Державної ради в КНР). У президентських і напівпрезидентських республіках главою уряду (виконавчої влади) є президент, як виняток - віце-президент або адміністративний прем'єр-міністр. Створення або скасування останньої відповідальній державній посаді залежить цілком від президента, який передає йому частину своїх повноважень, як правило, соціально-економічного характеру. У класичних президентських республіках глава держави присутній на всіх засіданнях уряду (кабінету) і безпосередньо керує ним.

Уряд постійно взаємодіє з різними державними органами, насамперед з парламентом. В тій чи іншій мірі вищий представницький (законодавчий) орган здійснює контроль за урядом і проведеної ним політикою. Найбільш широко і послідовно контрольні повноваження проявляються в рамках парламентських форм правління. Глава держави бере участь у формуванні уряду, а в президентській республіці і за абсолютної монархії навіть очолює його.

Уряд керує роботою міністерств, інших нов виконавчої влади, координує та контролює їх діяльність.

В абсолютній більшості держав статус і функції члена уряду несумісні з депутатським мандатом (виняток - країни з розвиненими традиціями класичного парламентаризму), будь виборною посадою, з діяльністю, прямо спрямованої на одержання прибутку.

За партійним складом розрізняють однопартійні і коаліційні (фактично багатопартійні) уряду. Однопартійні уряди формуються в тих країнах парламентської демократії, де існує парламентська більшість. У цьому випадку конкретна політична партія має в своєму розпорядженні стабільним більшістю депутатських мандатів (типовий приклад - Великобританія, Нова Зеландія, Японія до початку 90-х рр.. XX ст.). Коаліційні уряди створюються там, де жодна політична партія не має стійкої більшості в парламенті (наприклад, Італія, Нідерланди, Фінляндія).

Якщо жодна з партій, представлених у парламенті, не змогла самостійно сформувати уряд, а створення парламентської коаліції неможливе, утворюється уряд меншості. У цьому випадку лідери партій, громадських об'єднань, політичний істеблішмент відкладають на деякий час парламентські вибори. Уряд меншості «не робити різких рухів», не змінює радикально політичний курс, а займається поточними державними справами. Подібне уряд діє, як правило, кілька місяців, а потім проводяться парламентські вибори і прояснюється розстановка політичних сил.

У деяких країнах з парламентськими формами правління в умовах воєнного протистояння чи зовнішньої агресії утворюється уряд національної єдності за участю-ем не тільки правлячої парти и (партій), а й опозиції. Однак це є тимчасовою, короткостроковою мірою.

В умовах зміни суспільного ладу або політичного режиму може створюватися тимчасовий уряд, що володіє найчастіше обмеженими повноваженнями. Один з винятків - уряд Франції в 1958 р. в період формування П'ятої Республіки, що володіло величезними прерогативами.

В цілому треба констатувати тенденцію до посилення владно-управлінських повноважень і функцій в руках уряду і до його більшої самостійності, прагнення піти від реального парламентського чи громадського контролю.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Місце уряду в системі органів державної влади "
 1. Виконавча влада в зарубіжних країнах 133.
  Уряду. 149. Повноваження глави держави щодо парламенту. 150. Повноваження глави зарубіжної держави в законодавчому процесі. 151. Повноваження зарубіжного глави держави у зовнішньополітичній сфері. 152. Надзвичайні повноваження зарубіжного глави держави. 153. Місце уряду в системі органів влади. 154. Види урядів у зарубіжних країнах. 155.
 2. I. ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ лекційні заняття
  уряду в системі вищих органів влади. 4. Компетенція уряду. 5. Порядок формування уряду. 6. Склад уряду. Судова влада 1. Соціальна роль судової влади. 2. Вплив політичних факторів на діяльність судових органів. 3. Обсяг конституційного регулювання судової влади. 4. Структура судової влади. 5. Система адміністративної
 3. Розпорядженням Уряду РФ від 30 серпня 2002 р. № 1217 - р було затверджено склад Урядової комісії
  систему органів виконавчої влади. У тлумачному-словнику російської мови С.І. Ожегова і Н.Ю. Шведової містяться різні визначення терміна «система». Стосовно до органів державного управління доречно, на наш погляд, таке визначення системи - сукупність організацій, однорідних за своїми завданнями, або установ, організаційно об'єднаних в одне целое1. Вказівка ??на систему
 4. Органи загальної компетенції
  органів загальної компетенції належать Президент і Уряд РФ, органи виконавчої влади суб'єктів РФ, органи місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування хоча і не належать до органів державної влади, але можуть наділятися ними певними державними повноваженнями. Повноваження Президента РФ у сфері управління ресурсокористування встановлюються
 5. II. ПЛАН проведення семінарських занять
  місце і роль парламенту в державному механізмі. 3. Структура парламентів у зарубіжних країнах. Роль верхньою і ніжніше палат парламенту. Структура палат. 4. Компетенція парламентів зарубіжних країн. 5. Законодавча процедура в зарубіжних парламентах. 6. Парламентський контроль в зарубіжних країнах. 7. Статус депутата зарубіжного парламенту. Тема 11. Глава держави в зарубіжних
 6. 2. Місце Центрального банку в системі поділу влади
  місце і роль Центробанку в системі здійснення державної влади в Росії - саме фактично, так як Центральний банк Російської Федерації не є органом державної влади. Грошова влада, представлена ??на своїй вершині Центробанком, - це самостійний вид влади в системі поділу влади. Закон не повинен допускати, щоб вона концентрувалася в одних руках і
 7. 6. Форми правління
  уряду. Законодавчі повноваження парламенту урізані монархом, якому надається право вето, право призначення у верхню палату, право розпуску парламенту (Йорданія, Кувейт, Марокко, Непал) Парламентська - монополістична влада буржуазії при обмеженої влади глави держави Ознаки: Влада монарха обмежена в області законодавства, державного управління і
 8. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 1.
  Уряду. 43. Статус і повноваження уряду. Інститут парламентської відповідальності уряду. 44. Адміністративно-територіальний устрій в зарубіжних країнах. 45. Загальна характеристика і основні принципи місцевого самоврядування. 46. Порядок організації та структура муніципальних органів. 47. Компетенція муніципальних органів. 48. Конституції
 9. Форми зарубіжних держав 63.
  Уряд, законодавчі збори). Вибори, виборче право і виборчий процес 77. Види виборів в зарубіжних країнах. 78. Правове регулювання відкликання депутатів в зарубіжних країнах. 79. Система джерел закордонного виборчого права. 0. Виборчі цензи в зарубіжних країнах. 1. Виборчий процес в зарубіжних країнах. 82. Виборчі органи зарубіжних
 10. Представлена ??система органів державного управління освітою не охоплює повністю всієї системи освіти
  місце. Міністерство освіти Російської Федерації є федеральним органом виконавчої влади, що проводить державну політику і здійснює управління в галузі освіти, наукової та науково - технічної діяльності установ вищої і середньої професійної освіти, наукових і науково - педагогічних кадрів вищої кваліфікації, а також координуючим в цій сфері
 11. Оскільки «система» і «структура» є нерозривними поняттями, в цьому зв'язку доречно думку Н.М. Конина
  система »і« структура »є нерозривними поняттями, в цьому зв'язку доречно думку Н.М. Конина, який відзначає, що «багатозначним поняттям« структура органів виконавчої влади »охоплюються: 1) структура системи органів виконавчої влади в Росії (усіх без винятку), 2) структура системи федеральних органів виконавчої влади; 3) структура системи органів виконавчої
 12. Основними функціями Комісії
  системи освіти і виробляє практи-етичні; рекомендації щодо ключових проблем модернізації та розвитку освіти; - розглядає і вносить в Уряд РФ пропозиції щодо розробки та реалізації заходів державної підтримки та регулювання в сфері освіти, соціального захисту працівників освіти, б) забезпечення ефективної взаємодії та координації діяльності федеральних
 13. Уряд Російської Федерації:
  систематичний контроль за їх виконанням федеральними органами виконавчої влади та органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, вживає заходів щодо усунення порушень законодавства Російської Федерації; - затверджує положення про Міністерство освіти, призначає на посаду та звільняє з посади заступників міністра освіти; керує роботою
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш