НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаГосподарське правоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Ред. Еремичев І.А., Павлов Е.А.. Корпоративне Право / 3-е вид., Перераб. і доп. - М.: - 438 с., 2010 - перейти до змісту підручника

10.2. Організація діяльності ревізійної комісії

Порядок проведення перевірок ревізійною комісією товариства повинен забезпечити ефективність даного механізму контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства.

Відповідно до законодавства проведення річних та позачергових перевірок є одним з основних механізмів контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства. У ході позачергової перевірки можуть перевірятися як окрема господарська операція суспільства, так і господарські операції за окремий період часу.

Всі організаційні питання проведення перевірок, визначення осіб, безпосередньо відповідальних за проведення перевірок, рекомендується заздалегідь визначати на засіданнях ревізійної комісії товариства.

Законодавство не визначає необхідний кворум для прийняття рішень на засіданнях ревізійної комісії товариства. Разом з тим для прийняття дійсно колегіального рішення необхідно, щоб кворум при проведенні засідання ревізійної комісії складав не менше половини числа обраних її членів. Рішення слід приймати більшістю голосів членів ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні. Передача права голосу члена ревізійної комісії іншій особі, у тому числі іншому члену цієї комісії, не допускається.

Щоб не допустити необгрунтованого затягування перевірок у внутрішніх документах товариства, слід визначити терміни їх проведення. Позачергова перевірка фінансово-господарської діяльності товариства повинна бути розпочата не пізніше 30 днів з дати надходження вимоги акціонерів про її проведення або протоколу загальних зборів акціонерів або ради директорів. Термін її проведення не повинен перевищувати 90 днів.

З метою впорядкування процедури проведення перевірок раді директорів суспільства рекомендується затвердити положення про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності товариства ревізійною комісією.

Висновок ревізійної комісії має підписуватися всіма членами ревізійної комісії особисто. Член ревізійної комісії, який висловив незгоду з висновком ревізійної комісії, має право підготувати окрему думку, яка додається до висновку ревізійної комісії і є його невід'ємною частиною.

Якщо член ревізійної комісії не підписав укладення та не підготував особливої ??думки, у висновку мають бути зазначені причини цього.

Висновок ревізійної комісії за підсумками позачергової перевірки фінансово-господарської діяльності товариства доцільно надавати комітету з аудиту та ініціаторові проведення позачергової перевірки через секретаря товариства протягом трьох днів після закінчення проведення перевірки.

Ефективність контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства підвищується, коли ревізійна комісія працює в тісній співпраці з комітетом з аудиту. Вона надає цьому комітету повну інформацію про свою діяльність, що проводяться розслідуваннях і складаються ув'язнення.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2. Організація діяльності ревізійної комісії "
 1. Стаття 32. Ревізійна комісія
  діяльністю адвокатської палати та її органів. Ревізійна комісія перевіряє відповідність видатків адвокатської палати на утримання апарату ради адвокатської палати та юридичних консультацій, на виплату винагород членам ради, ревізійної та кваліфікаційної комісій, додаткових винагород адвокатам, які здійснюють у випадках, передбачених законодавством, адвокатську
 2. Правове положення ревізійної комісії.
  Діяльність являє собою услугу264. Будь якісно-виконана робота повинна добре оплачуватися. Тим більше, член ревізійної комісії має бути в тій чи іншій мірі незалежний і мотивований у своїй роботі. Раніше Закон про акціонерні товариства ніяк не враховував цю проблему. Ревізійна комісія потрапляла у фінансову залежність від виконавчих органів товариства, чио діяльність
 3. Тема 6 Організація адвокатської діяльності
  організаційним формам діяльності адвокатури. Умови збереження статусу адвоката. Проведення установчих зборів (конференцій). Питання для самоконтролю: Завдання і порядок діяльності адвокатської палати суб'єкта Російської Федерації. Завдання і повноваження зборів (конференції) суб'єкта Російської Федерації. 3.Задача і повноваження Федеральної палати адвокатів Росії. 4. Всеросійський з'їзд
 4. Рахункова комісія
  організація (управитель), - а також особи, висунуті кандидатами на ці посади. Підміна рахункових комісій будь-якими іншими органами товариства не допускається. Єдине виключення з даного правила міститься в Положенні про додаткові вимоги до порядку підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонеров1 ^ 9. Згідно з Положенням, якщо в суспільстві з числом акціонерів -
 5. § 1. Особливості участі ревізійної комісії (ревізора) у системі контролю фінансово-господарської діяльності господарських товариств
  організацію договірно-правової та претензійно-позовної роботи. Слід погодитися з думкою М.Г. Іонцсва про доцільність розширення у статуті компетенції ревізійної комісії, включивши в неї наступні вопроси'62: - проведення планових та позапланових перевірок діяльності одноосібного і колегіального виконавчих органів акціонерного товариства; - надання раді директорів
 6. 7. Комісії ради холдингу 7.1.
  Організації трудового змагання та ін.) 7.2. Рада холдингу передає до комісії відносяться до його компетенції питання для їх попередньої підготовки до розгляду на засіданні ради холдингу. 7.3. Рада холдингу призначає одного з членів комісії головою комісії. 7.4. Голова комісії має право в разі потреби залучити до роботи комісії інших членів ради
 7. 4. Порядок розробки і прийняття локальних нормативних актів 4.1.
  Організації. Врахування думки профспілкового органу здійснюється в порядку, передбаченому ст. 372 Трудового кодексу РФ. 4.7. Представницькі органи працівників вправі ставити питання про розробку і прийняття локальних нормативних актів, що стосуються соціального партнерства, оплати та стимулювання праці, внутрішнього трудового розпорядку ^ професійної підготовки, атестації персоналу,
 8. § 8. Система контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства
  організацію договірно-правової та претензійно-позовної роботи. Комітет з аудиту ради директорів Для здійснення внутрішньої перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у складі ради директорів може створюватися комітет з аудиту. Як і інші комітети ради директорів, комітет з аудиту не є самостійним органом товариства. Він здійснює допоміжні
 9. 10.1. Значення і цілі корпоративного контролю
  організації (аудитора) суспільства. У цих цілях керівник контрольно-ревізійної служби на кожному плановому (а при необхідності і на позаплановому) засіданні комітету з аудиту повинен доповідати про виконання фінансово-господарського плану і відхиленнях від нього. Крім того, на засідання комітету з аудиту рекомендується запрошувати представників аудиторської організації (аудитора) та інших
 10. Стаття 30. Збори (конференція) адвокатів
  діяльності адвокатської палати, звітів ради, в тому числі про виконання кошторису витрат на утримання адвокатської палати; ж) затвердження регламенту зборів (конференції) адвокатів; з) визначення місця знаходження ради; і) створення цільових фондів адвокатської палати; к) встановлення заходів заохочення і відповідальності адвокатів відповідно до Кодексу професійної
 11. Критерії оцінки ефективності способів управління в холдингу
  організаційних і матеріальних витрат ; - наявність у холдингової компанії джерела коштів для управління діяльністю дочірніх товариств; - можливість віднести витрати з управління на собівартість. Можливість залучення основного суспільства до відповідальності за боргами дочірнього. ? Пиит. »? Nninin5884ffil шшшшШВ іттніДІШ ітннтДЯЯ Способи управління дочірніми товариствами ПРАВОВІ:
 12. Пропозиції до порядку денного загальних зборів.
  Ревізійну комісію і рахункову комісію товариства, а також кандидата на посаду одноосібного виконавчого органу. Пропозиція про внесення питань до порядку денного загальних зборів акціонерів може містити й формулювання рішення по кожному пропонованого питання. Право вносити питання до порядку денного загальних річних зборів належить акціонерам при дотриманні наступних умов: -
 13. 5. СТРУКТУРА адвокатських бюро та ПОРЯДОК УПРАВЛІННЯ
  організації філій Адвокатської палати і дача дозволу філіям на відкриття рахунків в банках; - призначення та звільнення від роботи завідуючих філіями; - проведення перевірок роботи філій; - підготовка документів та подання до прийняттю адвокатів у члени Адвокатського бюро; - вивчення документів і попереднє рішення про можливість винесення на Збори
 14. 1.2. Економічна та правова природа відносин комісії. Загальна характеристика договору комісії.
  Комісії. Загальна характеристика договору
 15. Принцип централізації управління.
  Організації та ліквідації товариства; - формує рада / трек торів, ревізійну комісію, виконавчі органи управління (якщо ці питання не належать до компетенції ради директорів); - стверджує локальні правові акти і внутрішні регламенти. З точки зору свободи підприємницької діяльності збори акціонерів, як вищий орган управління суспільством, має бути вправі
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш