НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниЗагальні питання кримінального права → 
« Попередня Наступна »
Александров Ю. В.. Кримінальне право України: Заг. частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Александров, В. А. Клименко. - К.: МАУП,2004. - 328 с., 2004 - перейти к содержанию учебника

10.3. Форми співучастіФорми співучасті визначаються залежно від особливостей об'єднання зусиль співучасників при вчиненні злочину і за усталеністю зв'язків поміж ними в ході злочинної діяльності.
Питання форм співучасті має різноманітне висвітлення в літературі. Найбільш вдалим вважається нам розробка цього питання професором М. І. Бажановим, який поділяє співучасть на форми за об'єктивними та суб'єктивними ознаками.
За об'єктивними ознаками, залежно від особливостей об'єднання зусиль співучасників, співучасть поділяється на два

види: 1) просту і 2) складну. Цей поділ відображає характер злочинного "внеску", сутність злочинної ролі кожного із співучасників.
При простій співучасті (співвиконанні) всі співучасники виступають у ролі виконавців злочину. Вони безпосередньо виконують дії, які визнаються в законі як такі, що становлять об'єктивну сторону конкретного складу злочину.
Кожен із співвиконавців може виконувати об'єктивну сторону складу злочину в повному обсязі її ознак (скажімо, кожен заколотник на чолі з Брутом і Касієм ударив кинджалом Цезаря), але можуть (і це буває досить часто) в межах виконання об'єктивної сторони розподілити свої "обов'язки" (ролі). Наприклад, один злочинець на ринку відволікає увагу потерпілого, другий спостерігає за навколишньою обстановкою, третій витягає гаманець з кишені потерпілого. Всі злочинці у цьому разі є співвиконавцями злочину. їх дії, складені воєдино, створюють об'єктивну сторону складу злочину. Отже, з точки зору юридичної оцінки дії кожного співучасника є однорідними, і їх кваліфікація буде однаковою. Такий розподіл ролей можна назвати "технічним", тобто таким, що не впливає на кваліфікацію дій окремих співучасників.
При складній співучасті (співучасті у "тісному" розумінні) наявний розподіл ролей за рамками безпосереднього виконання об'єктивної сторони складу злочину. Тут, крім виконавця (співвиконавців), має бути хоча б іще один із співучасників, визначених у ст. 27 КК (організатор, підбурювач, пособник), які безпосередньої участі у виконанні об'єктивної сторони складу злочину не беруть. Такий розподіл ролей можна назвати юридичним, адже він, як буде показано далі, впливає на кваліфікацію дій окремих співучасників.
За суб'єктивними ознаками, співучасть, згідно зі ст. 28 КК, поділяється на чотири види: 1) вчинення злочину групою осіб без попередньої змови між собою; 2) вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою між собою; 3) вчинення злочину організованою групою; 4) вчинення злочину злочинною організацією.
Цей поділ відображає усталеність зв'язків між співучасниками, ступінь їх зорганізованості стосовно злочинної діяльності.
1. Злочин визнається таким, що вчинений групою осіб, якщо у ньому брали участь декілька (два або більше) виконавців без попередньої змови між собою (ч. 1 ст. 28 КК).

Група осіб, що вчинила злочин без попередньої змови, являє собою просту співучасть (співвиконання), коли всі співучасники безпосередньо виконують об'єктивну сторону складу злочину. Практично - це група осіб, до якої входять двоє або більше виконавців злочину, які ситуативно, без попередньої змови, вчиняють злочин шляхом приєднання суб'єктів до злочинної поведінки того, хто вже розпочав злочинні дії. Тут змова на спільну діяльність досягається вже в процесі розпочатого вчинення об'єктивної сторони складу злочину хоча б одним із злочинців.
Вчинення деяких злочинів співвиконавцями без попередньої змови законодавець вважає кваліфікуючою (такою, що посилює відповідальність) ознакою: умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 121 КК), зґвалтування, вчинене групою осіб (ч. 3 ст. 152 КК), хуліганство, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК), тощо.
Злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення (ч. 2 ст. 28 КК).
Для констатації вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою необхідно, щоб домовленість мала місце до початку виконання об'єктивної сторони складу злочину. Момент домовленості може бути віддалений від моменту вчинення злочину на будь-який строк. Домовленість може бути здійснена в будь-якій формі: словесній, письмовій, конклюдентній. Злочин розпочинається вже за наявності змови на його вчинення. Мінімальна кількість виконавців - два суб'єкти. Максимальна кількість їх не обмежена. Крім виконавців, можлива наявність інших видів співучасників: організатора, підбурювача, пособника.
Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб є кваліфікуючою ознакою багатьох злочинів: умисного вбивства (п. 12 ч. 2 ст. 115 КК), крадіжки (ч. 2 ст. 185 КК), грабежу (ч. 2 ст. 186 КК), інших корисливих посягань на власність тощо. У всіх інших випадках вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою є обставиною, що обтяжує покарання (п. 2 ч. 1 ст. 67 КК).
Злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об'єднаних єдиним
планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи (ч. 3 ст. 28 КК).
Згідно з формулюванням закону організована (злочинна) група має такі ознаки: 1) в ній повинно бути не менше трьох осіб; 2) ці особи попередньо, тобто до початку виконання об'єктивної сторони складу першого злочину зорганізувалися у стійке об'єднання. Стійкість групи визначається, насамперед, стабільністю її "кадрового" складу, згуртованістю навколо організатора (керівника) групи, наявністю єдиних намірів і цілей. Зорганізованість групи означає певну взаємодію її членів, розподіл функцій поміж ними в ході готування або вчинення злочину, спрямованість на досягнення запланованого злочинного результату згідно з планом, відомим всім учасникам групи; 3) згідно із законом організована група може бути створена для вчинення одного злочину (наприклад, захоплення заручників, угону або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна тощо), але здебільшого її метою є вчинення невизначеної кількості злочинів певної категорії: крадіжок, розбійних нападів, вимагань тощо. Як правило, ці злочини належать до тяжких і особливо тяжких, хоча для констатації наявності організованої групи це не обов'язково.
4. Злочин визнається вчиненим злочинною організацією, якщо він скоєний стійким, ієрархічним об'єднанням декількох осіб (три і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізовувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп (ч. 4 ст. 28 КК).
Разом із організованою групою злочинна організація є структурою організованої, мафіозної злочинності. І тут злочинна організація - найбільш небезпечне її породження, вищий ступінь злочинного співтовариства.
Злочинна організація, як і організована група, є стійким об'єднанням, до якої входить, як мінімум, три особи. Але, на відміну від організованої групи, злочинна організація характеризується: а) ієрархічністю (системно-структурною побудовою об'єднання);

б) наявністю мети вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів; в) зорганізованістю, яка покликана забезпечити або спільну діяльність з метою безпосереднього вчинення вказаних злочинів учасниками організації, або керівництво чи координацію ними злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп.
Злочинними організаціями, спеціально передбаченими в окремих статтях КК, слід вважати, наприклад, банду (ст. 257 КК), терористичну організацію (ч. 4 ст. 258 КК), не передбачене законом воєнізоване або збройне формування (ст. 260 КК), організацію, що створюється змовниками з метою планування, підготовки, розв'язування та ведення агресивної війни чи воєнного конфлікту (ст. 437 КК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "10.3. Форми співучасті"
 1. 10.5. Причетність до злочину
  форми співучасті Ви знаєте? На яких підставах і в яких межах відповідають співучасники? Які особливості відповідальності організаторів та учасників організованої групи чи злочинної організації? Які умови добровільної відмови співучасників? Які види причетності до злочину Ви
 2. ЗМІСТ
  співучасті 149 Види співучасників 152 Форми співучасті 158 Відповідальність співучасників 162 Причетність до злочину 169 Контрольні питання 172 Розділ XI Множинність злочинів 173 Поняття одиничного злочину і множинності злочинів 173 Повторність злочинів 177 Сукупність злочинів 180 Рецидив злочинів 183 Контрольні питання 185 Розділ XII Обставини, що виключають злочинність діяння 186 Поняття
 3. 1.1. Кваліфікація вбивства
  форми і виду вини має бути послідовним, щоб запобігти помилкам. Найбільш повні ознаки має прямий умисел, а тому він охоплює і побічний. Оскільки їхні інтелектуальні моменти тотожні (усвідомленість і передбачення), і відрізняються вони тільки вольовим моментом, то неважко помітити, що бажання охоплює допущення, тобто той, хто бажає певних наслідків своїх дій, безумовно і допускає настання їх, бо
 4. Правовой статус нотариальной палаты
  формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихсяна основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Нотариальная палата также является объединением граждан, организующих свою деятельность на основе объединения. Этот вывод вытекает из Основ законодательства РФ о нотариате и порядка регистрации нотариальной палаты. Созывается
 5. 2. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОВТОРНИХ ЗЛОЧИНІВ
  співучасті в цьому злочині, а в іншому - закінченого зґвалтування, дії винного слід кваліфікувати за сукупністю вказаних злочинів. Крім того, Пленум визнав, що зґвалтування потерпілої без обтяжуючих обставин, а потім повторне зґвалтування за наявності обставин, передбачених ч. З або ч. 4 ст. 152 КК, необхідно кваліфікувати за сукупністю злочинів, тобто за ч. 1 ст. 152 КК і відповідно за ч. З або
 6. 4. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ
  співучасті в цьому злочині, а в іншому - закінченого зґвалтування, дії винного слід кваліфікувати за сукупністю вказаних злочинів. Рівним чином і зґвалтування потерпілої без обтяжуючих ознак цього злочину, а потім повторне зґвалтування за наявністю 1 Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України.- С. 207-208. 2 П. 12 постанови Пленум Верховного Суду України «Про су дову практику у справах
 7. 5. КВАЛІФІКАЦІЯ ГРУПОВИХ ЗЛОЧИНІВ
  співучасті не завжди має таку ознаку, як вчинення його за попередньою змовою групою осіб, і не завжди кваліфікується за частинами 2 статей 185-191 КК. Безпідставно, зокрема, були засуджені за вчинення викрадення державного майна за попередньою змовою групою осіб: М-ков - за ч. 2 ст. 185 КК, і М.- за ст. 27 і ч. 2 ст. 185 КК. Вони були визнані винними у тому, що водій автомашини М-ков на прохання
 8. 1.3. Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах
  співучасті. Посягання на життя працівника правоохоронного органу чи члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (ст. 348 КК) особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, кваліфікується лише за ст. 348 КК. Оскільки ця норма не передбачає вчинення такого злочину при обтяжуючих обставинах, то додаткова кваліфікація цих дій ще й за п. 13 ч.
 9. 1.7. Вбивство через необережність
  форми необережності - злочинна самовпевненість і злочинна недбалість. Вбивство через злочинну самовпевненість має місце тоді, коли винний передбачає абстрактну можливість настання смерті, але розраховує її усунути, відвернути, вважаючи, що в даному випадку вона не настане. Винний розраховує на якісь певні реальні обставини (на своє вміння, свою фізичну силу, на властивості машин, механізмів, на
 10. 1.8. Доведення до самогубства
  форми знущання з честі і гідності людини). П. 28 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров'я цини» // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України.- с.177-178. 151 Перевищення особою влади або посадових повноважень, що призвело до самогубства потерпілого чи спроби вчинити самогубство, не утворює сукупність злочинів і
 11. 2.5. Зараження венеричною хворобою
  форми вини підлягають відповідальності за тілесні ушкодження (ст. 122-125 КК). Особа може бути поставлена в небезпеку зараження через статеві зносини або іншими діями, якщо саме зараження ще не настало. Такі дії є замахом на зараження, якщо ними була утворена справжня і реальна можливість заразити іншу особу, але цього не сталося за обставин, не залежних від винного. Дії, наслідком яких сталося
 12. 4.1. Кваліфікація зґвалтування
  співучасті в цьому злочині, а в іншому - закінченого зґвалтування дії винного кваліфікують за сукупністю злочинів.3 Не виникає повторності і тоді, коли потерпіла від першого зґвалтування не подала заяви про порушення справи про притягнення винного до відповідальності. У такому випадку дії винного кваліфікують за ч. 1 ст. 1 52 КК. Кваліфікуючими ознаками ч. З ст. 1 52 КК є: вчинення зґвалтування
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш