НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКонституційне право зарубіжних країнДжерела, система і структура конституційного права → 
« Попередня Наступна »
О. В. Афанасьєва, Є. В. Колесников, Г. Н. Комкова, А. В. Малько. Конституційне право зарубіжних країн / За заг. ред. д. ю. н., проф. А. В. Малько. - М.: Норма,. - 320 с., 2004 - перейти до змісту підручника

10.3. Повноваження уряду

Повноваження уряду широкі і різноманітні і в принципі встановлюються конституційними і законодавчими нормами, а в деяких країнах також правовими звичаями.
Разом з тим у більшості країн цей центральний орган виконавчої влади фактично здійснює повноваження, надані главі держави, главі уряду і окремим міністрам, що випливає з особливого місця даного інституту в системі державного апарату, його політичної значущості.

В умовах парламентських форм правління уряд при здійсненні своїх повноважень керується програмою діяльності, схваленої представницьким (законодавчим) органом державної влади.

Виходячи з предметних і функціональних напрямків діяльності даного органу, можна виділити наступні групи повноважень: 1)

по здійсненню поточного державного управління: проводить державну політику в соціально-економічній сфері , формує цільові загальнонаціональні програми розвитку регіонів, найважливіших галузей виробництва, управляє через урядові органи (міністерства, комітети, комісії, агентства) об'єктами державної власності, здійснює кадрові призначення в системі виконавчої влади; 2)

організаційно- правотворческие: є найбільш активним суб'єктом права законодавчої ініціативи в парламенті, за його безпосередньої участі розробляються багато великих законопроекти, проводить їх відповідно з парламентськими процедурами, видає постанови, декрети, ордонанси, розпорядження, які можуть підміняти закони, забезпечує їх реалізацію; 3)

у сфері оборони, безпеки, зовнішньої політики та зовнішньоекономічної діяльності: виробляє спільно з іншими державними інститутами зовнішньополітичний курс, здійснює заходи щодо забезпечення оборони і національної безпеки, призначає окремих дипломатів і воєначальників; 4)

фінансово-бюджетної: виробляє проект державного бюджету і фінансових планів, домагається їх приня-ку парламентом, виконує державний бюджет та фінансові плани, забезпечує проведення єдиної фінансової та грошово-кредитної політики.

В умовах введення надзвичайного стану облоги та воєнного стану прерогативи уряду різко зростають. Воно може приймати акти, що обмежують права, свободи громадян, депортувати небажаних іноземців, вводити додаткові обов'язки для фізичних і юридичних осіб. Однак особливі типи управління (правові режими) можуть встановлюватися тільки на законних підставах (за наявності реальної зовнішньої загрози акту агресії з боку іноземної держави або коаліції держав, великих масових заворушеннях, екологічних або техногенних катастрофах великого масштабу) на обмежений термін, як правило на 60 - 90 днів.

У віданні уряду перебувають збройні сили, спецслужби, воєнізовані формування типу національної гвардії. За Конституцією Франції уряд на чолі з прем'єр-міністром несе відповідальність за національну оборону (ст. 21), але на практиці великі військово-стратегічні питання вирішуються ним за погодженням з Президентом.

Уряд для здійснення поточного, оперативного управління може утворювати робочий виконавчий орган - президію, бюро. Засідання останнього проводяться в міру необхідності, у багатьох країнах щотижня, в строго певний час. Головує на них глава уряду, присутній вузьке коло посадових осіб - заступники глави уряду, міністри закордонних справ, фінансів, юстиції, керівники спецслужб, окремі великі чиновники.

Література

Алебастрова І. А. Конституційне право зарубіжних країн: Учеб. посібник. М., 2001. Гол. 10.

Арановський К. В. Державне право зарубіжних країн. М., 1999. Розд. IX. § 2.

Виконавча влада: порівняльно-правові дослідження: Збірник статей і оглядів / Відп. ред. В. В. Маклаков. М., 1995.

Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Підручник: У 4 т. / Відп. ред. Б. А. Страшун. М., 1996. Т. 1-2. С. 592-608.

Конституційне право зарубіжних країн: Підручник / За заг. ред. М. В. Баглая, Ю. І. Лвйбо, Л. М. Ентіна. М.: Норма, 2002. Гол. 10. § 1-3.

Осавелюк А. М. Сучасний механізм системи стримувань і противаг в зарубіжних державах / / Держава і право. 1993. № 12.

Уряд, міністерства і відомства в зарубіжних країнах. М., 1994.

Чиркин В. Є. Конституційне право: Росія і зарубіжний досвід. М., 1998. Гол. 11. § 2, 3.

Чудаков М. Ф. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Учеб. посібник. Мінськ, 2001. С. 438-448.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. Повноваження уряду "
 1. Виконавча влада в зарубіжних країнах 133.
  Повноваження зарубіжного глави держави. 153. Місце уряду в системі органів влади. 154. Види урядів у зарубіжних країнах. 155. Комтепенція урядів зарубіжних країн. 156. Повноваження зарубіжних урядів в галузі законодавства. 157. Методи і форми впливу уряду на законодавчу діяльність зарубіжних парламентів. 158. Повноваження зарубіжних
 2. Органи загальної компетенції
  повноваженнями. Повноваження Президента РФ у сфері управління ресурсокористування встановлюються Конституцією РФ і засновані на його праві: 1) видавати укази і розпорядження, обов'язкові для виконання на всій території РФ; 2) вносити в Державну Думу РФ законопроекти і підписувати федеральні закони; 3) припиняти дію актів органів виконавчої влади суб'єктів РФ у разі їх
 3. Тема X. Державне регулювання і державне управління ресурсокористування
  повноважень у галузі державного управління використанням природних ресурсів між Російською Федерацією, суб'єктами РФ, органами місцевого самоврядування. Принципи державного управління використанням природних ресурсів. Державні програми з використання, відновлення та охорони природних ресурсів. Державний моніторинг природних ресурсів. Державний облік
 4. Структура конституцій
  повноваження Президента III. Уряд (ст. 20-23) Вимоги, що пред'являються до члена Уряду IV. Парламент (ст. 24-33) Порядок обрання та роботи Парламенту V. Про відносини між Парламентом та Урядом (ст. 34-51) Поділ прав Уряду та Парламенту VI. Про міжнародні договори і угоди (ст. 51-1-55) Порядок укладення та набрання чинності VII. Конституційна рада
 5. 10.1. Місце уряду в системі органів державної влади
  повноваженнями. У системі державної влади уряд займає, як правило, домінуюче положення. На чолі уряду стоїть прем'єр-міністр, голова ради міністрів, канцлер, інша посадова особа (наприклад, Прем'єр Державної ради в КНР). У президентських і напівпрезидентських республіках главою уряду (виконавчої влади) є президент, як
 6. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 1.
  Повноваження. 39. Внутрішня організація парламенту і його палат в зарубіжних країнах. 40. Правове становище депутата парламенту. 41. Законодавча процедура в парламентах зарубіжних країн. 42. Порядок формування, склад і структура уряду. 43. Статус і повноваження уряду. Інститут парламентської відповідальності уряду. 44.
 7. Тема XVI. Правове регулювання використання природних лікувальних ресурсів
  Повноваження Російської Федерації, органів виконавчої влади суб'єктів РФ і органів місцевого самоврядування у правовому регулюванні використання лікувальних природних ресурсів. Особливості правового режиму лікувальних природних ресурсів. Види лікувальних природних ресурсів. Підстави та порядок виникнення, призупинення, обмеження та припинення права користування лікувальними природними ресурсами.
 8. Тема 6 Організація адвокатської діяльності
  повноваження. Рада адвокатської палати, порядок його формування та компетенція. Завдання ревізійної комісії. Компетенція, повноваження та порядок роботи кваліфікаційної комісії. Майно адвокатської палати. Збори (конференція) адвокатів суб'єкта Російської Федерації. Федеральна палата адвокатів Російської Федерації, її завдання та порядок роботи. Рада Федеральної палати, його завдання та повноваження.
 9. Уряд Російської Федерації:
  повноважень здійснює контроль за діяльністю федеральних органів виконавчої влади, а з питань, віднесених до ведення Російської Федерації і повноважень Російської Федерації з предметів спільного ведення Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації, також за діяльністю органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації; - забезпечує дотримання федеральними
 10. II. ПЛАН проведення семінарських занять
  повноваження (аналіз конституцій США, ФРН, Франції). 3. Особливості змісту Закону ФРН про Федеральному Конституційному суді від 12 березня 1951 року. v4. Конституційне судочинство в зарубіжних країнах. Тема 4. Громадянство в зарубіжних країнах 1. Зміст визначення правового становища особистості. 2. Порядок набуття громадянства в зарубіжних країнах. 3. Втрата громадянства в
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш