НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаГосподарське правоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Ред. Еремичев І.А., Павлов Е.А.. Корпоративне Право / 3-е вид., Перераб. і доп. - М.: - 438 с., 2010 - перейти до змісту підручника

10.3. Проведення аудиторської перевірки

Аудиторська перевірка повинна проводитися таким чином, щоб її результатом стало отримання об'єктивної та повної інформації про діяльність товариства.

Акціонери товариства, потенційні інвестори та інші зацікавлені особи формують думку про суспільство на підставі інформації про його діяльність.

Важливим джерелом інформації про діяльність товариства, у тому числі негативної, є висновок незалежної аудиторської організації (аудитора). У такому висновку необхідно розкривати існуючі недоліки у фінансово-господарській діяльності товариства у відповідності зі стандартами аудиторської діяльності, використовуваними під час підготовки висновку про діяльність товариства. Професійна компетентність аудиторів, чесність і відповідальність при виконанні ними своїх обов'язків є тими принципами, які повинні дотримуватися аудиторські організації (аудитори) у процесі своєї роботи.

Аудитори повинні бути об'єктивними і, отже, зберігати незалежність у відносинах з виконавчими органами та посадовими особами, його акціонерами, членами ради директорів товариства. Положення законодавства, стандарти аудиторської діяльності та принципи професійної поведінки покликані забезпечити застосування даного положення на практиці.

Так як аудиторська організація (аудитор) при проведенні перевірки фінансово-господарської діяльності товариства отримує інформацію, розкриття якої може мати для суспільства несприятливі наслідки, збереження отриманої в результаті перевірки конфіденційної інформації є також важливим етичним вимогою до аудиторської організації (аудитору).

Суспільство має вжити всіх необхідних заходів, щоб забезпечити затвердження загальними зборами акціонерів аудитора товариства з числа аудиторських організацій (аудиторів), що мають со-Ліднєї репутацію і ведуть свою діяльність у відповідності з вищевказаними принципами.

Аудиторська перевірка річних звітів є одним з найважливіших елементів фінансового контролю. При аналізі отриманих аудиторських звітів у акціонерів можуть виникнути питання з утримання аудиторського висновку і зробленим у ньому висновків. Тому важливо, щоб аудиторські організації (аудитори) брали участь у загальних зборах акціонерів і відповідали на будь-які питання, задані акціонерами щодо представлених загальним зборам акціонерів аудиторських висновків.

Під час аудиторської перевірки аудиторські організації (аудитори) повинні докласти максимум зусиль для виявлення зловживань або порушень товариством вимог законодавства і доводити інформацію про ці порушення до ради директорів (через комітет з аудиту в цілях їх усунення). Це підвищує довіру акціонерів до результатів аудиту.

Про всі порушення чинного законодавства та встановлених у суспільстві правил, виявлених у ході аудиторської перевірки в діяльності виконавчих органів товариства, у діях його посадових осіб і працівників, рекомендується повідомляти комітету з аудиту для вжиття заходів.

Аудиторські організації (аудитори) можуть виявити порушення, але не можуть їх виправити. При виявленні тих чи інших порушень виконавчі органи товариства зобов'язані вживати необхідних заходів до усунення порушень і мінімізації їх наслідків. Крім того, аудиторські організації при виявленні порушень повинні вимагати виправлення інформації, включеної в регулярно розкриваються звіти про господарську діяльність суспільства.

Контроль за усуненням виявлених порушень є гарантією їх усунення і забезпечує достовірність наданої акціонерам інформації. Здійснення такого контролю можна доручити комітету з аудиту суспільства.

Комітету з аудиту важливо оцінити, чи була аудиторська перевірка проведена відповідно до встановленого порядком, не упущені чи аудиторською організацією (аудитором) при проведенні перевірки ті чи інші питання.

У зв'язку з цим необхідно представляти висновок аудиторської організації (аудитора) для оцінки комітетом з аудиту товариства до представлення його акціонерам на загальних зборах.

Аудиторські організації (аудитори) перевіряють відповідність фінансової звітності, використовуваної суспільством, російськими правилами бухгалтерського обліку, а у разі якщо суспільство готується до виходу на міжнародний ринок і приймає на себе зобов'язанням слідувати міжнародним стандартам фінансової звітності, то на відповідність міжнародним стандартам.

Рада директорів як орган суспільства, відповідальний за підготовку питань, що виносяться на загальні збори акціонерів, у тому числі питання про вибір аудитора товариства, в першу чергу зацікавлений у виборі незалежної аудиторської організації (аудитора), здатної провести ефективну і об'єктивну перевірку фінансово-господарської діяльності товариства.

Комітет з аудиту повинен оцінювати кандидатів у аудиторські організації (аудитори) товариства та надавати оцінку таких кандидатів раді директорів, а рада директорів обгрунтовувати свої рекомендації щодо вибору аудиторської організації на загальних зборах акціонерів товариства.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. Проведення аудиторської перевірки "
 1. 89. Правове становище і цілі аудиторських служб в банківській діяльності
  проведенні обов'язкового аудиту кредитних організацій повинен бути стаж аудиторської діяльності не менше 2 років. Кількість аудиторів, що беруть участь у перевірці, має бути достатнім для ефективного досягнення цілей аудиторської перевірки з урахуванням обсягу операцій та структури перевіреній кредитної організації. Інші фахівці аудиторської фірми виконують лише окремі завдання аудиторів,
 2. 90. Аудиторський висновок
  аудиторської перевірки складається аудиторський висновок, який має виражати оцінку аудиторською фірмою (аудитором) відповідності у всіх суттєвих аспектах бухгалтерської звітності перевіреній кредитної організації законодавству та нормативним актам. Думка про достовірність бухгалтерської звітності може бути виражене у формі: - позитивного - позитивний аудиторський
 3. § 2. Обов'язковий та ініціативний аудит
  проведення внутрішнього аудиту в ньому створена Служба головного аудитора, безпосередньо підкоряється Голові Банку Росії * (213). Щорічну аудиторську перевірку проходять також бюро кредитних історій. Ці юридичні особи здійснюють новий для нашої підприємницької практики вид діяльності, а саме: послуги з формування, обробки та зберігання кредитних історій (інформації,
 4. 88. Банківський аудит
  проведення позовної роботи; повнота сформованого резерву на можливі втрати з позик); - стан внутрішнього обліку та звітності за видами професійної діяльності на ринку цінних паперів; - управління ризиками при здійсненні кредитної організацією операцій на ринку цінних паперів, повнота сформованого резерву під знецінення цінних паперів; - організація контролю за
 5. 4. Права та обов'язки Керованого суспільства
  аудиторську перевірку. Керуюча організація зобов'язана надати аудитору (аудиторської організації) всю необхідну інформацію та документи. 4.3. Кероване суспільство зобов'язане негайно після набрання чинності цього договору передати Керуючої організації всі необхідні документи і печатку. 4.4. Кероване суспільство надає Керуючої організації приміщення для
 6. Тема 9. Правові основи аудиторської діяльності
  аудиторської
 7. § 2. Правове становище аудитора в системі контролю фінансово-господарської діяльності господарських товариств
  проведення перевірки і підтвердження річної фінансової звітності (зовнішній аудит). Це ж Положення встановлювало, що вибір аудитора належить до компетенції загальних зборів. У Росії, відповідно до західних тенденціями розвитку корпоративного управління, ставлення до аудиту змінилося. «Закони посилюються, аудитори змінюють свої підходи, системи корпоративного управління поліпшуються. І
 8. § 1. Поняття і правове регулювання аудиторської діяльності
  проведенню аудиторської діяльності застосовуються норми гл. 39 ГК РФ "Оплатне надання послуг". Аудиторську діяльність можуть здійснювати фізичні особи, які мають кваліфікаційний атестат аудитора, і аудиторські організації. Індивідуальними аудиторами вважаються працівники аудиторської організації, в тому числі й ті, хто здійснює діяльність на підставі цивільно-правового
 9. 2. Нормативні акти Банку Росії про інспектування кредитних організацій
  проведення перевірок кредитних організацій (їх філій), у тому числі визначення обов'язків кредитних організацій (їх філій) щодо сприяння в проведенні перевірок, визначається Радою директорів. (Дію частини п'ятої статті 73 не поширюється на тематичні інспекційні перевірки, що проводяться відповідно до Федерального закону від 23.12.2003 N 177-ФЗ.) При
 10. § 3. Інспектування кредитних організацій
  перевірці і його? ? документальне оформлення? ????????????????????????????????????????? ? ????????????????????????????????????????? ? Вирішення організаційних питань,? ? Пов'язаних з виходом інспекційних груп? ? в кредитні організації?
 11. § 8. Система контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства
  проведення наступного річних загальних зборів акціонерів незалежно від того, чи буде вона обрана на цих зборах. Представляється, що відповідна норма повинна бути включена до Закону про АТ для забезпечення її легітимності. Вісник ФКЦБ Росії. 2000. N 3. Зауважимо, що ФКЦБ Росії відповідно до п. 2 ст. 47 Закону про АТ може встановлювати додаткові вимоги до порядку
 12. Стаття 91. Управління у товаристві з обмеженою відповідальністю
  проведена на вимогу будь-якого з його учасників. Залучення аудитора для перевірки і підтвердження правильності річних звітів та бухгалтерських балансів товариства обов'язково у випадках, передбачених Федеральним законом від 07.08.2001 N 119-ФЗ "Про аудиторську діяльність" (в ред. Від 30.12.2004) і іншими федеральними законами. СЗ РФ. 2001. N 33 (ч. 1). Ст. 3422; N 51. Ст. 4829;
 13. 2.5. ПОДАННЯ АДВОКАТОМ ІНТЕРЕСІВ КЛІЄНТА В ЯКОСТІ «УПОВНОВАЖЕНОГО ПРЕДСТАВНИКА» ПЕРЕД УЧАСНИКАМИ відносин, регульованих законодавством про податки і збори
  проведення співбесіди з працівниками з питань забезпечення інтересів клієнта у випадку податкової перевірки. При здійсненні такого виду правової допомоги, як представлення інтересів клієнта в якості «уповноваженого представника», доцільно взаємодіяти з аудиторськими фірмами, оскільки в ході виконання даного доручення виникають питання, які потребують спеціальних знань в
 14. Суб'єкти банківських правовідносин
  проведеної аудиторською фірмою (аудитором), аудиторський висновок у цілому підписується керівником фірми або уповноваженою ним особою, завіряється печаткою аудиторської фірми і датується. [15] Банки зобов'язані надавати зазначену інформацію за такі періоди: бухгалтерський баланс і агрегований балансовий звіт - за місяць, що передує поточному, Ощадбанк РФ - протягом двох
 15. 3. Завдання та функції банківського нагляду
  проведення банком збиткових, неефективних банківських операцій і операцій, насамперед створюють підвищений ризик і спричинили порушення економічних нормативів; - перевірка дотримання кредитною організацією приписів Банку
 16. Завдання та функції банківського нагляду
  проведення банком збиткових, неефективних банківських операцій і операцій, насамперед створюють підвищений ризик і спричинили порушення економічних нормативів; - перевірка дотримання кредитною організацією приписів Банку
 17. Порядок притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності
  аудиторської перевірки - пізніше двох років з дня його вчинення. У зазначені терміни не включається час провадження у кримінальній справі. За кожний дисциплінарний проступок може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення. Накладати дисциплінарне стягнення має право тільки керівник організації. Інші посадові особи можуть застосувати дисциплінарне стягнення лише в тому
 18. Порядок досудової перевірки неналежного лікування, проведення судово-медичної експертизи та розслідування справ при підозрі на професійне правопорушення медичних працівників
  проведення судово-медичної експертизи та розслідування справ при підозрі на професійне правопорушення медичних
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш