НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальний процес РосіїОснови кримінально-процесуального права → 
« Попередня Наступна »
Гельдібаев, Мовладі Хасіевіч .. Кримінальний процес: підручник для студентів вузів, що навчаються за юридичними спеціальностями / М.Х. Гельдібаев, В.В. Вандишев. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон і право. - 719 с., 2012 - перейти до змісту підручника

10.3. Кримінально-процесуальні витрати

Попереднє розслідування фактичних обставин вчинення злочину і судовий розгляд кримінальної справи пов'язані з істотними матеріальними (майновими) витратами держави.

Ці витрати отримали назву кримінально-процесуальних витрат.

Процесуальними витратами є пов'язані з провадженням у кримінальній справі витрати, що відшкодовуються за рахунок коштів федерального бюджету чи коштів учасників кримінального судочинства.

Питання, пов'язані зі складом і змістом процесуальних витрат і порядком їх стягнення, відшкодування або компенсації, регулюються ст. 131 і 132 КПК РФ.

Крім того, при вирішенні цих питань потрібно враховувати постанову Уряду РФ від 14 травня 1990 р. З подальшими ізмененіямі123 і наказ Федеральної прикордонної служби від 2 липня 1996 г.124

Кримінально-процесуальні (судові) витрати - передбачені кримінально-процесуальним законодавством грошові витрати органів попереднього розслідування і суду, понесені ними при виробництві по конкретній кримінальній справі, що обумовлюють необхідність їх компенсації за рахунок коштів федерального бюджету чи коштів учасників кримінального судочинства.

Відповідно до ст. 131 КПК України в кримінально-процесуальні витрати входять: 1)

суми, що виплачуються потерпілому, свідку, їх законним представникам, експерту, спеціалісту, перекладачу, понятим на покриття їх витрат, пов'язаних з явкою до місця виробництва процесуальних дій та їх прожіваніем125.

Цим особам витрати по явці відшкодовуються на підставі проїзних документів, але не понад:

а) залізницею - вартості проїзду в купейному вагоні;

б) по водних шляхах - вартості проїзду в каютах, що оплачуються за п'ятий - восьмий групами тарифних ставок на суднах морського флоту і в каюті третьої категорії на суднах річкового флоту;

в) по шосейних і грунтових дорогах - вартості проїзду громадським транспортом (крім таксі);

г) на повітряному транспорті - вартості квитка туристичного класу.

Крім того, їм відшкодовуються добові, витрати по найму житлового приміщення та деякі інші витрати, 2)

суми, що виплачуються працюють і мають постійну заробітну плату потерпілому, свідку, їх законним представникам, понятим у відшкодування недоотриманого ними заробітної плати за час, витрачений ними у зв'язку з викликом до органу дізнання, до дізнавачу, слідчому, прокурору або до суду; 3)

суми, що виплачуються не мають постійної заробітної плати потерпілому, свідку, їх законним представникам, понятим за їх відволікання від звичайних занять; 4)

винагороду, що виплачується експерту, перекладачеві, фахівця за виконання ними своїх обов'язків в ході кримінального судочинства, за винятком випадків, коли ці обов'язки виконувалися ними у порядку службового завдання; 5)

суми, що виплачуються адвокату (захиснику) за надання їм юридичної допомоги у разі участі його в кримінальному судочинстві як адвоката (захисника) за призначенням .

Розмір винагороди захиснику в цьому випадку встановлюється Урядом Російської Федерації; 6)

суми, витрачені на зберігання та пересилання речових доказательств1; 7)

суми, витрачені на виробництво судових експертиз в експертних установах; 8)

щомісячне державна допомога у розмірі п'яти мінімальних розмірів оплати праці, що виплачується обвинуваченому, тимчасово відсторонений від посади в порядку ч. 1 ст. 114 КПК України; 9)

інші витрати, понесені в ході провадження у кримінальній справі і передбачені кримінально-процесуальним законом.

Інші витрати - витрати органів попереднього розслідування і суду, понесені при провадженні у кримінальній справі, безпосередньо пов'язані зі збором, зберіганням, дослідженням і перевіркою доказів винності підозрюваного, обвинуваченого, підсудного і не перераховані в п. 1 -7 ч. 2 ст. 131 КПК РФ.

До них можуть бути віднесені, зокрема, кошти на відшкодування:

а) вартості зіпсованих або знищених об'єктів в ході провадження судових експертиз, слідчих або судових експериментів;

б) витрат особам, які висуваються для впізнання разом з впізнаваним обличчям;

в) витрат по розшуку обвинуваченого, який ховався від органів попереднього розслідування і суду;

г) витрат, пов'язаних з ексгумацією трупа і наступним його похованням; і т.п.126

Суми, зазначені в ч. 2 ст. 131 КПК РФ, виплачуються за постановою дізнавача, слідчого, прокурора або судді або за ухвалою суду.

Порядок і розміри відшкодування процесуальних витрат, за винятком розмірів процесуальних витрат, передбачених п. 2 і 8 ч. 2 ст. 131 КПК РФ, встановлюються Урядом Російської Федерації.

Зі змісту ст. 131 КПК РФ слід, що в процесуальні витрати не включаються: 1)

оплата праці співробітників органів, які здійснюють кримінальний процес, 2)

витрати цих осіб на проїзд до місця провадження у кримінальній справі і наймання житлового приміщення; 3)

канцелярські та поштові витрати по кримінальній справі і деякі інші витрати.

Кримінально-процесуальні витрати по кримінальній справі органів попереднього розслідування мають бути викладені в довідці, що додається до обвинувального висновку або обвинувальному акту (ст. 220, 225 КПК України).

Суди при прийнятті до свого провадження кожної кримінальної справи повинні перевіряти виконання органами попереднього розслідування вимог про додаток до обвинувального висновку довідки про види і розміри кримінально-процесуальних витрат.

Відповідно до ст. 299 і 309 КПК РФ питання про судові витрати підлягає вирішенню у вироку чи іншому судовому рішенні, в якому вказується, на кого і в якому розмірі вони повинні бути покладені.

При засудженні у кримінальній справі кількох осіб кримінально-процесуальні витрати підлягають стягненню з засуджених у пайовому порядку з урахуванням вини, ступеня відповідальності і майнового стану кожного.

Якщо питання про розподіл кримінально-процесуальних витрат не було вирішено при винесенні вироку, то він повинен бути вирішений судом, який виніс вирок, в порядку ст. 399 КПК РФ, тобто в порядку, передбаченому для прийняття кримінально-процесуальних рішень у стадії виконання вироку.

Відповідно до ст. 132 КПК РФ кримінально-процесуальні витрати стягуються з засуджених або відшкодовуються за рахунок коштів федерального бюджету.

Суд вправі стягнути з засудженого кримінально-процесуальні витрати, за винятком сум, виплачених перекладачеві і захиснику у випадках, передбачених ч. 4 і 5 ст. 132 КПК РФ.

Процесуальні витрати можуть бути стягнуті з засудженого, звільненого від покарання.

Процесуальні витрати, пов'язані з участю в кримінальній справі перекладача, відшкодовуються завжди за рахунок федерального бюджету.

Якщо перекладач виконував свої обов'язки в порядку службового завдання, то оплата його праці відшкодовується державою організації, в якій працює перекладач.

Процесуальні витрати, пов'язані з участю в кримінальній справі захисника (витрати на оплату його праці), відшкодовуються за рахунок федерального бюджету за умови заяви підозрюваним або обвинуваченим відмови від захисника, але відмова не був задоволений і захисник брав участь у кримінальній справі за призначенням.

У разі реабілітації особи кримінально-процесуальні витрати відшкодовуються завжди за рахунок коштів федерального бюджету.

Кримінально-процесуальні витрати відшкодовуються за рахунок коштів федерального бюджету в разі також майнової неспроможності особи, з якої вони мають бути стягнуті.

Суд вправі звільнити засудженого повністю або частково від сплати кримінально-процесуальних витрат, якщо це може істотно відбитися на матеріальному становищі осіб, які перебувають на утриманні засудженого.

Визнаючи винними у кримінальній справі кількох підсудних, суд визначає, в якому розмірі кримінально-процесуальні витрати повинні бути стягнуті з кожного з них.

Суд враховує при цьому характер провини, ступінь відповідальності за скоєний злочин і майнове становище засудженого.

По кримінальних справах про злочини, вчинені неповнолітніми, суд може покласти обов'язок відшкодувати кримінально-процесуальні витрати на законних представників неповнолітніх за наявності умов, передбачених ст. 1074 ЦК РФ. Це допускається в тому випадку, якщо у неповнолітнього немає доходів або іншого майна, за умови доведеності законними представниками, що шкода виникла не з їхньої вини.

При виправданні підсудного у кримінальній справі приватного обвинувачення суд вправі стягнути кримінально-процесуальні витрати повністю або частково з особи, за заявою якої було розпочато провадження по даній кримінальній справі, бо воно несе на собі ризик необгрунтованого початку кримінального судочинства.

При припинення кримінальної справи у зв'язку з примиренням сторін кримінально-правового спору кримінально-процесуальні витрати стягуються з однієї або обох сторін.

Найбільш поширеними порушеннями угшовно-процесуального закону про стягнення кримінально-процесуальних витрат у судовій практиці є наступні.

Суди або судді у сфері кримінального судочинства:

а) не вживають необхідних заходів до стягнення з засуджених кримінально-процесуальних витрат;

б) не вимагають від органів попереднього розслідування додатки до обвинувального висновку або обвинувальному акту довідок про вид і розмір понесених ними кримінально-процесуальних витрат;

в) приймають на рахунок держави, тобто на рахунок федерального бюджету, без достатніх підстав кримінально-процесуальні (судові) витрати, що підлягають стягненню з засуджених, але звільнених від кримінального покарання;

г) при виправданні підсудних по одній зі статей пред'явленого обвинувачення або виключення одного або декількох епізодів з обвинувачення необгрунтовано покладають на засуджених кримінально-процесуальні (судові) витрати, безпосередньо пов'язані з збиранням, перевіркою і дослідженням доказів за цим звинуваченням або за виключеними з обвинувачення епізодами;

д) не дозволяють в вироку чи іншому судовому рішенні питання, пов'язані із стягненням кримінально-процесуальних (судових) витрат;

е) при стягненні витрат керуються нормами не кримінально-процесуального, а цивільного процесуального закону;

ж) в окремих випадках судові витрати стягуються на користь не держави, а конкретних осіб або організацій, установ і підприємств. Процесуальні витрати, пов'язані з участю в кримінальній справі захисника (витрати на оплату його праці), відшкодовуються за рахунок федерального бюджету за умови заяви підозрюваним або обвинуваченим відмови від захисника, але відмова не був задоволений і захисник брав участь у кримінальній справі за призначенням.

У разі реабілітації особи кримінально-процесуальні витрати відшкодовуються завжди за рахунок коштів федерального бюджету.

Кримінально-процесуальні витрати відшкодовуються за рахунок коштів федерального бюджету в разі також майнової неспроможності особи, з якої вони мають бути стягнуті.

Суд вправі звільнити засудженого повністю або частково від сплати кримінально-процесуальних витрат, якщо це може істотно відбитися на матеріальному становищі осіб, які перебувають на утриманні засудженого.

Визнаючи винними у кримінальній справі кількох підсудних, суд визначає, в якому розмірі кримінально-процесуальні витрати повинні бути стягнуті з кожного з них.

Суд враховує при цьому характер провини, ступінь відповідальності за скоєний злочин і майнове становище засудженого.

По кримінальних справах про злочини, вчинені неповнолітніми, суд може покласти обов'язок відшкодувати кримінально-процесуальні витрати на законних представників неповнолітніх за наявності умов, передбачених ст. 1074 ЦК РФ. Це допускається в тому випадку, якщо у неповнолітнього немає доходів або іншого майна, за умови доведеності законними представниками, що шкода виникла не з їхньої вини.

 При виправданні підсудного у кримінальній справі приватного обвинувачення суд вправі стягнути кримінально-процесуальні витрати повністю або частково з особи, за заявою якої було розпочато провадження по даній кримінальній справі, бо воно несе на собі ризик необгрунтованого початку кримінального судочинства.

 При припинення кримінальної справи у зв'язку з примиренням сторін кримінально-правового спору кримінально-процесуальні витрати стягуються з однієї або обох сторін.

 Найбільш поширеними порушеннями кримінально-процесуального закону про стягнення кримінально-процесуальних витрат у судовій практиці є наступні.

 Суди або судді у сфері кримінального судочинства:

 а) не вживають необхідних заходів до стягнення з засуджених кримінально-процесуальних витрат; б) не вимагають від органів попереднього розслідування додатки до обвинувального висновку або обвинувальному акту довідок про вид і розмір понесених ними кримінально-процесуальних витрат;

 в) приймають на рахунок держави, тобто на рахунок федерального бюджету, без достатніх підстав кримінально-процесуальні (судові) витрати, що підлягають стягненню з засуджених, але звільнених від кримінального покарання;

 г) при виправданні підсудних по одній зі статей пред'явленого обвинувачення або виключення одного або декількох епізодів з обвинувачення необгрунтовано покладають на засуджених кримінально-процесуальні (судові) витрати, безпосередньо пов'язані з збиранням, перевіркою і дослідженням доказів за цим звинуваченням або за виключеними з обвинувачення епізодами;

 д) не дозволяють у вироку чи іншому судовому рішенні питання, пов'язані із стягненням кримінально-процесуальних (судових) витрат;

 е) при стягненні витрат керуються нормами не кримінально-процесуального, а цивільного процесуального закону;

 ж) в окремих випадках судові витрати стягуються на користь не держави, а конкретних осіб або організацій, установ і підприємств.

 * " 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "10.3. Кримінально-процесуальні витрати"
 1.  Глава 10. Кримінально-процесуальні документи, кримінально-процесуальні строки та кримінально-процесуальні витрати
    кримінально-процесуальні строки та кримінально-процесуальні
 2.  Поняття і види арбітражних витрат
    недолік. Ці види мають істотні відмінності. По-перше, державне мито являє собою обов'язковий платіж за дії, що здійснюються арбітражним судом, а витрати покликані покривати витрати, пов'язані з проведенням експертизи, викликом свідків та ін По-друге, розмір державного мита встановлено законом і залежить від ціни позову, а судові витрати визначаються
 3.  4. Процесуальні витрати
    кримінальному процесі є всі витрати, понесений при провадженні у кримінальній справі. Значну частину витрат держава приймає на себе, оплачуючи з казни утримання державних органів, що здійснюють дізнання, попереднє слідство, судовий розгляд, прокурорський нагляд, а також утримання місць ув'язнення під варту і т. д. І лише деяка, відносно невелика
 4.  СУХАНОВА Наталія Миколаївна. ПОСТАНОВА виправдувальний вирок російському кримінальному судочинстві, 2008

 5.  Гельдібаев, Мовладі Хасіевіч .. Кримінальний процес: підручник для студентів вузів, що навчаються за юридичними спеціальностями / М.Х. Гельдібаев, В.В. Вандишев. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон і право. - 719 с., 2012

 6.  Постанова про припинення кримінальної справи у зв'язку з відмовою приватного обвинувача від обвинувачення
    кримінальної відповідальності за вчинення злочину _________________, передбаченого ________________________________________________ КК РФ, встановив: Дана кримінальна справа була призначена до розгляду в судовому засіданні на "___" _______ р. Про дату, час і місце судового засідання сторони були належним чином повідомлені. Однак приватний обвинувач ___________
 7.  Постанова про припинення кримінальної справи у зв'язку з відмовою приватного обвинувача від обвинувачення
    кримінальної відповідальності за вчинення преступлен__, предусмотренн__ ________________________ КК РФ, встановив: Дана кримінальна справа була призначена до розгляду в судовому засіданні на "__" _______________ р. Про дату, час і місце судового засідання сторони були належним чином повідомлені. Однак приватний обвинувач _____________________ не з'явився до суду без поважних
 8.  Постанова про припинення кримінальної справи у зв'язку примиренням сторін
    кримінальної відповідальності за вчинення преступлен__, предусмотренн___ ___________________________ КК РФ, встановив: Після роз'яснення сторонам відповідно до ч. 5 ст. 319 КПК РФ можливості примирення приватний обвинувач ______________________________ (П.І.Б.) звернувся з заявою про припинення подальшого
 9.  Безлепкин Б. Т.. Кримінальний процес Росії: Учеб. посібник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект. - 480 с., 2004

 10.  Красильников Олексій Володимирович. Дисертація. Кримінально-процесуальні привілеї окремих категорій осіб , 2007
    кримінально-процесуальних норм, що регулюють особливий порядок провадження у кримінальних справах щодо окремих категорій осіб та розробці теоретично обгрунтованих пропозицій щодо вдосконалення даного правового
 11.  Теоретична і практична значущість дисертації
    кримінальному судочинстві. Вміщені в роботі пропозиції щодо вдосконалення кримінально-процесуального законодавства, можуть бути затребувані у законотворчій діяльності, а також використовуватися при викладанні курсу «Кримінально-процесуальне право», спецкурсу «Особливі провадження у кримінальному процесі» у вищих навчальних закладах та при підготовці навчальних посібників та навчально -методичних
 12.  1. Кримінально-процесуальні клопотання
    кримінальній справі) називається офіційна прохання, адресована державному органу або посадовій особі, що веде провадження у кримінальній справі. Правом звернення з клопотанням до будь-який момент провадження у справі наділені сторони у кримінальному судочинстві (підозрюваний, обвинувачений, його захисник, потерпілий, його законний представник, приватний обвинувач, державний обвинувач,
 13.  Буфетова М. Ш.. Виробництво про застосування примусових заходів медичного характеру / Дисертація /, 2004

 14.  § 2. Розподіл судових витрат
    витрати за рахунок відповідача; 2) якщо позов задоволено частково, судові витрати відшкодовуються позивачу пропорційно до задоволеної частини позовних вимог; відповідачу судові витрати відшкодовуються за рахунок позивача пропорційно тій частині позову, в якій судом було відмовлено; 3) якщо в позові було відмовлено, судові витрати позивачу не відшкодовуються; судові витрати, понесені відповідачем,
 15.  Введення
    кримінальних справ про злочини, а також процесуальні дії громадян, беруть участь у виробництві. Органи дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду наділені правом не тільки проводити слідчі, судові дії і вторгатися в конституційні права громадян, а й застосовувати заходи примусу аж до обмеження свободи осіб, підозрюваних або звинувачених у скоєнні
 16.  Постанова про з'єднання в одне провадження заяви і зустрічного заяви
    кримінальної відповідальності за вчинення преступлен__, предусмотренн___ ____________ КК РФ, встановив: У виробництві мирового судді перебуває заява громадянина ___________ (П.І.Б.) про притягнення до кримінальної відповідальності громадянина ___________________
 17.  Глава 3. Реалізація кримінально-процесуальних привілеїв окремих категорій осіб в досудових стадіях кримінального процесу
    кримінально-процесуальних привілеїв окремих категорій осіб в досудових стадіях кримінального
 18.  Об'єкт і предмет дослідження.
    кримінально-процесуальні відносини у сфері виробництва про застосування примусових заходів медичного характеру. Предмет дослідження складають норми вітчизняного кримінально-процесуального законодавства, яке регламентує порядок провадження у кримінальних справах даної категорії, інші законодавчі і підзаконні акти, що забезпечують охорону прав і законних інтересів осіб, щодо
 19.  Законодавчі пам'ятники, проекти та коментарі законів: 16.
    кримінального судочинства Російської Імперії / / Російське законодавство Х-ХХ століть. Т. 8. Судова реформа. - Mi: Юридична література, 1991.-С. 120-251. 37. Смирнов А.В., Калиновський КБ. Коментар до Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації. Постатейний / За заг. ред. А.В. Смирнова. - 2-е вид. доп. і прераб. - СПб.: Питер, 2004. - 848 с. 38. Томін В.Т., Поляков
 20.  Нормативні джерела:
    кримінального судочинства ^ Союзу РСР і 'союзних республік. Затверджено Законом СРСР від 25 грудня * 1958 / / Відомості Верховної Ради СРСР. - 1959. - № 1. - Ст. 15. (Зі змінами та доповненнями). 5. Постанова Конституційного Суду РФ від 02 лютого 1996 р. № 4-П «У справі про перевірку конституційності пункту 5 частини другої статті 371, частини третьої статті 374 та пункту 4 частини другої
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш