НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаАдміністративне право РосіїПідручники адміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Макарейко. Адміністративне право. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

10.4. Підстави та порядок ліквідації підприємства

Діяльність підприємства може бути припинена за рішенням засновників або органу управління або за рішенням суду.

Якщо діяльність підприємства припиняється за рішенням засновників або органу управління, то це відбувається за рішенням загальних зборів членів, за рішенням засновників, у зв'язку із закінченням строку, на який вона створена, у зв'язку із зменшенням числа членів нижче передбаченого законом або перевищенням максимуму, встановленого законом для підприємств даного виду, по досягненні мети, визначеної в статуті, по закінченні терміну, на який створено, у зв'язку з неспроможністю, з інших підстав.

За рішенням суду діяльність припиняється у зв'язку з визнанням недійсною реєстрації підприємства внаслідок допущених при його створенні непереборних порушень законодавства; здійсненням діяльності без відповідного дозволу (ліцензії); здійсненням діяльності, забороненої законом; неодноразовими або грубими порушеннями законодавства ; визнанням неспроможним (банкрутом); в інших випадках, зазначених у законі.

Підприємство може бути ліквідовано або реорганізовано.

Порядок ліквідації підприємства:

- заяву до реєстраційного органу;

- створення ліквідаційної комісії, встановлення порядку та строку ліквідації;

- публікація оголошення у пресі для пред'явлення претензій кредиторів (термін для претензій - не менше двох місяців);

- складання проміжного ліквідаційного балансу;

- задоволення претензій кредиторів;

- складання ліквідаційного балансу;

- затвердження ліквідаційного балансу;

- внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Підприємство може бути реорганізовано шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділення.

10.5. Державні і муніципальні унітарні підприємства

Унітарна підприємство - комерційна організація, не наділена правом власності на закріплене за ним власником майно.

Ознаки унітарного підприємства:

- вид комерційної організації;

- не наділене правом власності на закріплене майно;

- майно належить підприємству на праві господарського відання або на праві оперативного управління;

- відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном;

- не несе відповідальності за зобов'язаннями власника майна;

- майно підприємства перебуває у державній та муніципальній власності;

- майно унітарного підприємства не може бути розподілено за вкладами, часток, паях;

- має фірмове найменування;

- керівник унітарного підприємства призначається власником або уповноваженим власником органом і їм підзвітним.

За формою власності унітарні підприємства можуть бути державними або муніципальними, а за обсягом прав на майно - підприємства з правом оперативного управління, федеральне казенне підприємство, підприємства з правом господарського відання.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4. Підстави та порядок ліквідації підприємства "
 1. Порядок ліквідації юридичної особи
  підставі повідомлення ліквідаційної комісії. 4. Публікація у пресі повідомлення про ліквідацію юридичної особи, порядок і строк заявлення вимог його кредиторами. Повідомлення про ліквідацію юридичної особи повинно містити відомості про порядок і строк заявлення вимог його кредиторами. Цей термін не може бути менше двох місяців з моменту публікації про ліквідацію. 5. Виявлення кредиторів
 2. 1. Ліквідація кредитної організації: загальні положення
  підставі зазначеного рішення, прийнятого Банком Росії, і поданих ним необхідних відомостей і документів уповноважений реєструючий орган протягом п'яти робочих днів з дня отримання необхідних відомостей і документів вносить до єдиного державного реєстру юридичних осіб відповідний запис і не пізніше робочого дня, наступного за днем ??внесення відповідного запису, повідомляє про це в
 3. Ліквідація юридичних осіб
  підстав: - після закінчення терміну, на який було створено юридичну особу, або при досягненні мети, заради якої воно створювалося (в цьому випадку в установчих документах повинні бути зазначені мета і терміни функціонування юридичної особи); - за рішенням засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого установчими документами органу юридичної особи; - за рішенням
 4. 14.4. Продаж підприємства
  підставі дозволу (ліцензії) на заняття відповідною діяльністю. Оскільки підприємство відноситься до нерухомого майна, договір продажу підприємства укладається у письмовій формі і підлягає державній реєстрації. Необхідними додатками до договору є документи, що засвідчують склад і вартість підприємства: акт інвентаризації, бухгалтерський баланс, висновок
 5. 4. Порядок участі в арбітражному процесі
  підставою для звернення до арбітражного суду. На заявника лежить тягар доведення заявлених вимог. Особа, яка пред'явила позовну заяву, несе обов'язки і користується правами позивача. Відмова органу від пред'явленого ним позову не позбавляє позивача права вимагати розгляду справи по суті, оскільки у справах про захист прав інших осіб фактично два позивача - позивач у процесуальному сенсі,
 6. 8.3. Припинення діяльності юридичної особи
  порядок ліквідації такої юридичної особи встановлені Федеральним законом «Про неспроможність (банкрутство)» від 8 січня 1998 р. Ліквідація юридичної особи вважається завершеною, а юридична особа - припинив існування після внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних
 7. 4.2 Реорганізація іпотечного агента
  порядок реорганізації іпотечного агента, отже, до іпотечного АГС: ГГУ застосовуються загальні правила про реорганізацію АТ, передбачені Законом про АТ та ГК. АТ може бути реорганізовано у формі злиття, приєднання, поділу, виділення і перетворення (пп.1 і 2 ет.15 Закону про АТ). Відразу звертає на себе увагу, що іпотечний агент не можег бути реорганізований у формі перетворення,
 8. 5.1.1. Справи про поновлення на роботі осіб, звільнених за власним бажанням (п. 3 ч. 1 ст. 77, ст. 80 ТК РФ)
  порядок оформлення припинення трудового договору (ст. 84.1 ТК РФ): факти ознайомлення працівника з наказом про звільнення під розпис (або факт неможливості доведення наказу до відома працівника або відмови працівника від ознайомлення з наказом), видачі працівнику трудової книжки і розрахунку з працівником у день звільнення, правильності запису, зробленого в трудовій книжці працівника, і
 9. 10.1. Підприємство: поняття, ознаки та види
  ліквідації підприємства і в момент внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб (п. 8 ст. 63 ЦК). Підприємство має права і несе юридичні обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених законом, здійснює ліцензовані види діяльності за наявності відповідної ліцензії (дозволу). 10.3. Державна реєстрація та
 10. 2. Ліквідація кредитної організації за ініціативою Банку Росії (примусова ліквідація)
  заснованому клопотанням ліквідатора кредитної організації. Якщо в ході проведення процедури ліквідації виявиться, що вартість майна кредитної організації, щодо якої прийнято рішення про ліквідацію, недостатня для задоволення вимог кредиторів, ліквідатор зобов'язаний направити до арбітражного суду заяву про визнання кредитної організації неспроможною (банкрутом).
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш