НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниКваліфікація злочинів → 
« Попередня Наступна »
Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с., 2002 - перейти к содержанию учебника

10.4 Порушення правил ядерної або радіаційної безпекиЗаконом України від 8 лютого 1995 р. «Про використання ядерної енергії та радіаційні матеріали» встане* лені правила поводження з ними.
378
Радіоактивними матеріалами називаються матеріа-
и природного чи штучного походження, які є джерела-
іонізуючого випромінювання і перебувають у будь-
якому стані.
Ядерними матеріалами є уран І торій у вигляді металу сплаву чи у певній концентрації з іншими матеріалами, а також інші матеріали, які розщеплюються.
Склад злочину утворюють порушення на виробництві правил ядерної чи радіаційної безпеки, якщо таке порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого (ч. 1 ст. 274 КК), чи спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки - шкоду здоров'ю багатьох потерпілих чи велику матеріальну шкоду (ч. 2 ст. 274 КК).
Порушення правил ядерної чи радіаційної безпеки вважається закінченим злочином з моменту створення загрози загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або з моменту заподіяння шкоди здоров'ю потерпілого (ч. 1 ст. 274 КК) чи з моменту загибелі хоча б одного потерпілого, або з моменту настання інших тяжких наслідків (ч. 2 ст. 274 КК).
Порушення правил ядерної чи радіаційної безпеки вчинюється необережно. Умисне заподіяння такої шкоди внаслідок порушення правил ядерної безпеки повинно кваліфікуватися за ст. 113 або за ст. 115 чи ст. 121 КК в залежності від конкретних обставин вчиненого злочину та спричинених наслідків.
Відповідальними за порушення правил ядерної чи радіаційної безпеки є посадові особи, які були зобов'язані забезпечити дотримання цих правил.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "10.4 Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки"
 1. 8.4. Змішана (подвійна) форма вини
  порушенням певних спеціальних правил (охорони надр, охорони вод, ветеринарних правил, правил ядерної або радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху тощо), що тягне за собою певні шкідливі наслідки або створює реальну загрозу завдання їх. У таких злочинах психічне ставлення до діяння, яке не вважається злочином без настання наслідків, може бути як умисним, так і необережним, що ж до наслідків -
 2. 3. КВАЛІФІКАЦІЯ СУКУПНОСТІ ЗЛОЧИНІВ
  порушення законодавства про охорону природи по садовою особою (статті 248 і 364 КК); д) втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність (ст. 304 КК), поєднане із заподіянням потерпілому тілес них ушкоджень (статті 121-125 КК) або з мордуванням (ст. 126 КК), або з погрозою вчинити вбивство (ст. 129 КК).2 Ідеальна сукупність злочинів відрізняється від одиничного злочину множиною об'єктів
 3. 4. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ
  порушення разом з головними. Такими є здоров'я при розбої (стаття 187 КК), життя чи здоров'я при посяганні на життя державного діяча (ст. 112КК), власність при 75 диверсії (ст. 113 КК), пошкодженні шляхів і транспортних засобів (ст. 277 КК), життя і здоров'я при порушенні правил охорони праці (ч. 2ст. 271 КК) та деякі інші. Особливість додаткового об'єкта полягає в тому, що він у багатьох
 4. 5. КВАЛІФІКАЦІЯ ГРУПОВИХ ЗЛОЧИНІВ
  порушення жорстоко караються. По-третє, не позначив Пленум і такої ознаки організованої злочинної групи, як мета її створення. Будь-яка організація починається з мети створення (для вчинення не взагалі злочинів, а конкретних, певних злочинів - контрабанди, викрадень транспортних засобів, вимагання грошей, цінностей (рекет), вчинення нападів тощо). Отже, організована група - це стійке об'єднання
 5. 2.1. Кваліфікація тілесних ушкоджень
  порушення анатомічної цілісності або фізіологічної функції тканин чи органів потерпілого. Особливість тілесних ушкоджень полягає в тому, що вони мають зовнішні прояви заподіяної здоров'ю шкоди (рани, переломи кісток, розриви шкіри і тканин, кровотечу) і ця шкода може бути певно визначена. Характер і тяжкість тілесних ушкоджень визначаються судово-медичною експертизою на основі Правил
 6. 6.9.3. Кваліфікація знищення або пошкодження чужого майна
  порушення правил безпеки в газовому господарстві у своїй квартирі, розташованій на другому поверсі восьми-квартирного будинку, самовільно намагався підключити до газової плити балон із зрідженим газом. Внаслідок несправності балона газ витік і згодом загорівся. Стався вибух, яким було пошкоджено державне майно на суму 3800 крб., а мешканцям будинку К., С., М. і В. заподіяно тяжкі тілесні
 7. 8.1. Порушення правил екологічної безпеки
  порушення встановленого порядку проведення екологічної експертизи чи правил екологічної безпеки при проектуванні, розміщенні, будівництві, реконструкції чи введенні в експлуатацію або ліквідації екологічно небезпечних підприємств, споруд чи інших об'єктів, якщо таке порушення спричинило загибель людей, екологічне забруднення значних територій або інші тяжкі наслідки (захворювання значної
 8. 9.13. Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами
  порушення правил зберігання, використання, обліку, перевезення вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або інших правил поводження з ними, а також незаконне пересилання цих речовин чи матеріалів поштою або вантажем, якщо це порушення створило небезпеку загибелі людей або настання інших тяжких наслідків. За частиною 2 статті 267 КК кваліфікується порушення правил поводження з вибуховими
 9. 9.16. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки
  порушення правил пожежної безпеки, якщо таке порушення спричинило виникнення пожежі, якою заподіяна шкода здоров'ю людей або майнова шкода у великому розмірі. Згідно з приміткою до ст. 270 КК майнова шкода визнається заподіяною у великому розмірі (ч. 1 ст. 270 КК), якщо прямі збитки складають суму, яка у триста і більше разів перевищує неоподатковуваний 374 мінімум доходів громадян, а в
 10. 10. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА
  порушення безпеки виробництва, які призвели до заподіяння шкоди здоров'ю людей, до загибелі людей чи які створили загрозу загибелі людей < настання тяжких наслідків (заподіяння шкоди здоров'ю кількох потерпілих тощо). ^ Усі злочини проти безпеки виробництва вчинюються ^бережно. Умисне заподіяння наслідків, передбачених гтями КК про відповідальність за порушення правил -ки виробництва, підлягає
 11. 10.1. Порушення вимог законодавства про охорону праці
  порушенні правил техніки безпеки, правил промислової санітарії або інших правил охорони праці. Стаття 271 КК містить бланкетні (ті, що відсилають до інших актів) норми, і тому в кожному конкретному випадку настання на підприємстві чи в організації нещасних випадків з людьми (загибель, заподіяння тілесних ушкоджень) необхідно встановлювати конкретні правила, що були порушені. За ч. 1 ст. 271 КК
 12. 10.2. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою
  порушення правил безпеки при проведенні гірничих, будівельних та інших робіт з підвищеною небезпекою. Гірничими називаються роботи по розробці і видобуванню корисних копалин (вугілля, руди, мармуру, бокситів та ін.), їх проведення характеризується підвищеною небезпечністю для працівників, тому виробничі процеси регулюються спеціальними правилами. Склад злочину утворюють порушення правил безпеки
 13. 10.3. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах
  порушення правил вибухозапобігання (усунення загрози вибуху), так і правил вибухозахисту (захисту від можливого вибуху). За ч. 1 ст. 273 КК кваліфікується порушення правил безпеки, якщо ці порушення створили загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяли шкоду здоров'ю потерпілого. Ч. 2 ст. 273 КК передбачає відповідальність за порушення правил безпеки, якщо воно
 14. 10.5. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд
  порушення створило загрозу загибелі людей чи 379 настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду Зд0 ров'ю потерпілого (ч. І ст. 275 КК) чи спричинило загибель людей, або інші тяжкі наслідки (шкоду здоров'^ кількох осіб, велику матеріальну шкоду тощо) (ч т СТ.275КК). Склад злочину утворює порушення під час розробки конструювання, виготовлення чи зберігання промислової продукції правил
 15. 11.1. Порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту
  порушенні правил безпеки руху та експлуатації транспорту, в недоброякісному ремонті транспортних засобів, засобів сигналізації та зв'язку; б) створенні небезпеки для життя людей або настанні інших тяжких наслідків (ч. 1 ст. 276 КК), у спричиненні потерпілому середньої тяжкості або тяжких тілесних ушкоджень чи у заподіянні великої матеріальної шкоди (ч. 2 ст. 276 КІС), у спричиненні загибелі
 16. 11.6. Порушення правил повітряних польотів
  порушення правил повіт ряних польотів, якщо порушення правил створило небезпеку для життя людей чи настання інших тяжк наслідків (ч. 1 ст. 281 КК), або якщо воно спричинилс 386 терпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження або ^авдало великої матеріальної шкоди (ч. 2 ст. 281 КК) чи ^причинило загибель людей (ч. З ст. 281 КК). Злочин визнається закінченим з моменту настання них наслідків чи
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш