НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаТеорія та історія держави і праваИстория государства и права зарубежных стран → 
« Попередня Наступна »
Орленко В. І.. Історія держави і права зарубіжних країн: Посіб. для підготов, до іспитів -3-є вид. стереотип. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В. - 244 с., 2008 - перейти к содержанию учебника

10.4. Велика хартія вольностей 1215 р.

Велика хартія вольностей була підписана англійським королем Іоанном Безземельним 15 червня 1215 р.

Написана вона латиною та складалася з 63 статей, її підписанню передувало повстання баронів, які були незадоволені посиленням королівської влади та грубими порушеннями феодальних звичаїв. У повстанні брали участь також лицарі та міщани, що полегшило баронам перемогу над королем. Саме ця перемога й була закріплена у Великій хартії вольностей. Та більшість статей цієї грамоти відображали та захищали лише інтереси феодальної аристократії. Велика хартія вольностей гарантувала права й недоторканність церкви (ст. 1), дотримування королем феодальних звичаїв стосовно своїх васалів - баронів (статті 2- 11), забороняла королеві брати з них феодальну допомогу та щитові гроші без згоди "загальної королівської ради" (ст. 12), тобто ради безпосередніх васалів (крім трьох випадків-коли вони потрібні для викупу короля з полону; посвячення в лицарі першородного сина короля;

73

і

для видання першим шлюбом заміж першородної королівської дочки (ст.

14)); забороняла судити баронів інакше, ніж судом рівних їм за статусом перів (ст. 21), без їх вироку арештовувати й позбавляти майна (ст. 39). Скасовувалося право короля втручатися в юрисдикцію феодальних курій (ст. 34) і створювався комітет з 25 баронів, які в разі порушення королем Хартії могли розпочати проти нього війну. Лицарство й верхівка вільного селянства отримали від Хартії лише незначні вигоди: баронам заборонялося вимагати з них більше служб і повинностей, ніж передбачалося зазвичай (статті 15,16,27,60), усім вільним людям гарантувався захист від свавілля чиновників. Ще менше отримали міста: лише підтвердження вже наявних привілеїв (ст. 13), а також встановлення єдиної системи мір та ваг (ст. 35). Податкового гніту для міст Хартія не скасовувала. Кріпосні селяни (віллани) -основна маса англійського народу - від Великої хартії вольностей не отримали нічого, вона, ігноруючи їхні інтереси, не раз наголошувала на їхній повній безправності (ст. 20 - єдина, що згадує вілланів, має на увазі, насамперед, інтереси їхніх лордів).

Кілька статей Хартії затверджували нові судово-адміністративні порядки, що сформувалися в країні після реформи Генріха II (статті 18,19,20,32,40 та ін.), які були вигідні більшості вільного населення. Ці статті виявилися найжиттєздатнішими та прогресивними і, будучи пізніше перенесеними до статутів ХІІІ-ХІV століть, увійшли в англійське феодальне загальнодержавне право.

Дотепер Велика хартія вольностей полежить до складу пекодифі-кованої британської Конституції'та, будучи одним з найстаріших чинних конституційних актів, є предметом гордості англійців.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "10.4. Велика хартія вольностей 1215 р."
 1. 15.8. НаЬеаз согриз аісі
  вольностей та Петиція про права, заклав міцний фундамент захисту особистих прав англійських
 2. III. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
  1215 г.; б) законы о парламенте 1911 г. и 1949 г.; в) "Акт о престолонаследии". Задача 2 1. В каком году была принята Конституция Итальянской Республики? а) 1947 г.; б) 1948 г.; в) 1949 г. 2. В каких странах в конституцию не вносились поправки и дополнения? а) Япония; б) США; в) Дания. 3. Какие бывают конституции по способу изменения? а) жесткие; б) писаные; в) гибкие; г) неписаные.
 3. 13.2. Основы правового положения личности
  вольностей 1215 г. В ней, в частности, содержались статьи, направленные на обуздание произвола королевских чиновников, требования не назначать на должность судей, шерифов и констеблей лиц, не знающих законов и не желающих их выполнять. В ст. 39 предусматривалось применение наказаний в отношении свободных подданных не иначе как на основании законного приговора. Дальнейшим шагом на пути
 4. 13.7. Незаконні операції з прекурсорами
  великих розмірах, або з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів,- кваліфікується за ч. 2 ст. 311 КК, а вчинення його організованою групою або в особливо великих розмірах,- кваліфікується за ч. З ст. 311 КК України. Значний, великий та особливо великий розміри прекурсорів визначені у Додатку № 4 до протоколу засідання Комітету з контролю за наркотиками МОЗ України від 18 квітня 1995 року.
 5. 13.1. Конституция и правовая система Великобритании
  вольностей 1215 г., когда королевская власть вынуждена была пойти на определенные уступки дворянству и некоторой части состоятельных подданных. Именно с этого времени прерогативой Парламента, а не короля являлось установление налогов, свобода и неприкосновенность личности и имущества части поданных охранялись от произвольных посягательств, а посягательство на них возможно было только на основании
 6. 9.16. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки
  великому розмірі. Згідно з приміткою до ст. 270 КК майнова шкода визнається заподіяною у великому розмірі (ч. 1 ст. 270 КК), якщо прямі збитки складають суму, яка у триста і більше разів перевищує неоподатковуваний 374 мінімум доходів громадян, а в особливо великому розмірі (ч. 2 ст. 270 КК),- якщо прямі збитки складають суму, яка У тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
 7. § 2. Расцвет феодальных отношений
  великие бароны, бывшие крупными землевладельцами, малые бароны, или рыцари, получившие землю на условиях военной службы в пользу короля, и лица, получавшие землю от баронов. Благодаря этому обстоятельству феодальный строй был более четко организован, чем, например, во Франции. В Англии действовало правило «вассал моего вассала - мой вассал». Это способствовало значительному усилению центральной
 8. 9.4. Великий березневий ордонанс (1357 р.)
  Обнародування Великого березневого ордонансу (1357 р.) було вершиною діяльності Генеральних штатів. Цей документ був прийнятий у період народного руху 1356-1358 рр. у Парижі, очолюваного купецьким старшиною Е. Марселем. У ньому набуло відображення незадоволення міщан політикою монархії та основні напрямки здійснення реформи державного управління. Зміст цих реформ був викладений у 67 статтях і
 9. 18.3. Реформа державного ладу
  хартію Пруссії 1850 р. Та, обговорюючи цей проект, правлячі кола Японії визнали її ліберальною й до проекту конституцій були внесені доповнення, що закріплювали особливий статус імператора та необмеженість його влади. 11 лютого 1889 р. імператор офіційно "подарував" підданим Конституцію, що з 1 квітня 1890р. набувала
 10. 18.1. Реставрація Мейдзі
  великих феодалів-князів (дайме) (приблизно 260 князівств у ХУШ-ХІХ століттях). Сегун і дайме, як уособлення феодального ладу, що гальмували розвиток буржуазних відносин, спричинили незадоволення суспільства. Боротьба проти сегунату Токугави та великих феодалів, на яких він спирався, стає тією ідейною платформою, на якій відбувається зближення різноманітних антиурядових сил - широких мас селянства
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш