НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаТеорія та історія держави і праваИстория государства и права зарубежных стран → 
« Попередня Наступна »
Орленко В. І.. Історія держави і права зарубіжних країн: Посіб. для підготов, до іспитів -3-є вид. стереотип. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В. - 244 с., 2008 - перейти к содержанию учебника

10.5. Абсолютна монархія в Англії

Як і в інших країнах Західної Європи, абсолютна монархія в Англ ії утверджується в період розпаду феодалізму та зародження капіталістичних відносин.
Однак, порівняно з класичним абсолютизмом (властивим, скажімо, Франції), англійський мав такі особливості: -

поряд із сильною королівською владою продовжував існувати та діяти Парламент; -

порівняно незначний рівень бюрократизації та централізації державного апарату та збереження порівняно розвинутого місце вого самоврядування;

- збройні сили як постійна армія були нечисленними. Вищими органами влади й управління були король, Таємна рада

та Парламент. Реальна влада зосереджувалась у руках короля, що через численні й тільки йому підпорядковані органи здійснював законодавчі, виконавчі та судові функції. Після прийняття в XVI ст. законів, які проголошували короля главою англіканської церкви, остання втрачає 74

самостійність і перетворюється на частину державного апарату. Поєднання світської та церковної влади значно посилювало авторитет корони.

Одним з вищих органів управління була Таємна рада, до складу якої належали представники як феодальної знаті, так і нового дворянства (джентрі) та буржуазії, що тільки зароджувалася.

Вони обіймали тут вищі посади: лорда-канцлера, лорда скарбника, лорда охоронця великої печатки, лорда адмірала та ін. До компетенції Таємної ради належали: управління заморськими колоніями, регулювання зовнішньої торгівлі, розгляд деяких судових справ.

Після виникнення окремої Англіканської церкви вищим церковним органом країни стає Висока комісія (розслідувала справи, пов'язані з порушенням законів про зверхність королівської влади в церковних справах, про боротьбу з єретиками тощо).

Установлення абсолютизму в Англії зовсім не означало, що її королі повністю стали незалежними від Парламенту. Парламент продовжував скликатися й при абсолютизмі. При Тюдорах він навіть розширив свої повноваження, будучи водночас слухняним інструментом у руках королів. Суперечності між королем і Парламентом розпочалися тільки з кінця XVI ст., коли абсолютизм перестав задовольняти буржуазні елементи суспільства.

Місцеві органи влади й управління (мирові судді) зі встановленням абсолютної монархії стали більш залежними від центральних органів. Вони залежали від Таємної ради, що спрямовувала та контролювала їхі по роботу (давала завдання, робила запити та ін.). Установився порядок призначення королем на всі посади місцевих органів. Найбільшою адміністративною одиницею було графство, а найменшою - приход.

Отже, в період абсолютизму в Англії був створений апарат управління, котрий відповідав вимогам панівних класів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "10.5. Абсолютна монархія в Англії"
 1. ТЕМА 10 Феодальна держава та право Англії
  ТЕМА 10 Феодальна держава та право
 2. 15.6. Протекторат О. Кромвеля
  Розгін О. Кромвелем 20 квітня 1653 р. Парламенту, що не підтримав його програму, означав початок встановлення в країні військової диктатури. Новий державний лад був юридичне закріплений 16 грудня 1653 р. своєрідною Конституцією під назвою "Знаряддя управління", котру розробила група офіцерів під керівництвом генерала 111 Ламберта. Згідно з цією Конституцією, вища законодавча влада в країні
 3. Т е м а 22. Избирательные системы в зарубежных странах
  абсолютного большинства. Ее отличительные особенности. Нижний порог участия избирателей в голосовании. Достоинства и недостатки мажоритарной системы абсолютного большинства. Способы преодоления нерезультативности по этой системе. Второй тур голосования (Болгария, Франция). Альтернативное голосование. 4. Мажоритарная система квалифицированного большинства. Ее отличительные особенности. 5.
 4. § 4. Иски к иностранным государствам и международным организациям. Дипломатический иммунитет 1. Абсолютный и ограниченный (функциональный) иммунитет иностранного государства
  абсолютный и ограниченный (функциональный) иммунитет иностранного государства. В российском гражданском процессуальном законодательстве отражается влияние абсолютного иммунитета, что отражается и на содержании ч. 1 ст. 401 ГПК: "Предъявление в суде в Российской Федерации иска к иностранному государству, привлечение иностранного государства к участию в деле в качестве ответчика или третьего лица,
 5. Исключительное право, как юридическая монополия
  абсолютное право» как синонимы. А кроме того, разве отсутствие публично-правовых ограничений в осуществлении субъективных гражданских прав (в виде требований антимонопольного законодательства) каким-то образом влияет на гражданско-правовую сущность и содержание последних? Полагаем, что не влияет. Как представляется, неубедительность подходов к формулировке общего, сущностного определения
 6. 1.9. Погроза вбивством
  Погроза вчинити вбивство є психічне насильство над особою. Суспільна небезпечність цього злочину полягає в тому, що він позбавляє потерпілого спокою, небезпека П. 31 постанови Пленуму Верховного Суду України від 1 квітня 1994 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України.- С. 179. 2 Законодавчі акти деяких країн у спеціальних нормах передбачають кримінальну відповідальність за підмову чи
 7. Цель и задачи исследования
  абсолютных и относительных прав (в том числе относительно так называемых квазиабсолютных исключительных прав); выявить признаки и определить понятие субъективного исключительного права; определить содержание юридической обязанности, корреспондирующей субъективному исключительному праву в конструкции абсолютного исключительного правоотношения; исследовать субъективное исключительное право как
 8. Цель и задачи исследования
  абсолютных и относительных прав (в том числе относительно так называемых квазиабсолютных исключительных прав); выявить признаки и определить понятие субъективного исключительного права; - определить содержание юридической обязанности, корреспондирующей субъективному исключительному праву в конструкции абсолютного исключительного правоотношения; - исследовать субъективное исключительное
 9. Классификация пределов осуществления гражданских прав
  абсолютном гражданском правоотношении управомоченному противостоят обязанные по поводу объекта его права лица. Данные лица так же являются обладателями разнообразных благ имущественного и неимущественного характера, принадлежащими им по праву. Таким образом, управомоченный в своем правоотношении субъект выступает как лицо обязанное в бесчисленном количестве абсолютных правоотношений с другими
 10. Объект и предмет диссертационного исследования
  абсолютного имущественного правового отношения, складывающегося между субъектом исключительного права и иными лицами по поводу использования результата интеллектуальной деятельности или средства
 11. Объект и предмет диссертационного исследования
  абсолютного имущественного правового отношения, складывающегося между субъектом исключительного права и иными лицами по поводу использования результата интеллектуальной деятельности или средства
 12. 4. Ввды гражданских правоотношений
  абсолютные гражданские правоотношения. В зави- симости от структуры межсубъектной связи все гражданские правоот- ношения делятся на относительные и абсолютные. В относительных правоотношениях управомоченному лицу противостоят как обязанные строго определенные лица. Это может быть как одно, так и несколько точно определенных лиц. Так, между участниками долевой собствен- ности
 13. Формы правления
  абсолютная и конституционная. Абсолютная монархия - разновидность монархической формы правления, характеризующаяся юридическим и фактическим сосредоточением всей полноты государственной (законодательной, исполнительной, судебной), а также духовной (религиозной) власти в руках монарха. В настоящее время в восьми государствах сохраняется абсолютная монархия: в Бахрейне, Брунее, Ватикане,
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш