НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниКваліфікація злочинів → 
« Попередня Наступна »
Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с., 2002 - перейти к содержанию учебника

10.5. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і спорудвиДом посягання на безпеку виробництва є пРод ' пРавил безпечного використання промислової щ0 ^ ! безпечної експлуатації будівель і споруд, як-порушення створило загрозу загибелі людей чи
379
настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду Зд0 ров'ю потерпілого (ч. І ст. 275 КК) чи спричинило загибель людей, або інші тяжкі наслідки (шкоду здоров'^ кількох осіб, велику матеріальну шкоду тощо) (ч т СТ.275КК).
Склад злочину утворює порушення під час розробки конструювання, виготовлення чи зберігання промислової продукції правил безпечного її використання, правил безпечної експлуатації будівель і споруд, які встановлені для забезпечення безпеки виробництва.
Порушення правил вважається закінченим злочином з моменту створення загрози загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або з моменту заподіяння потерпілому шкоди здоров'ю (ч. t ст. 275 КК), або з моменту загибелі хоча б одного потерпілого чи настання інших тяжких наслідків (ч. 2 ст. 275 КК).
Порушення правил, передбачених ст. 275 КК, вчинюється необережно. Умисне порушення таких правил з метою заподіяння матеріальної шкоди кваліфікується за ст. 194 КК, а з метою вчинити вбивство - за ст. 115КК.
Відповідальними за порушення правил безпечного поводження з промисловою продукцією чи експлуатації будівель і споруд є особи, які були зобов'язані забезпечити дотримання цих правил.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "10.5. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд"
 1. 4. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ
  порушення разом з головними. Такими є здоров'я при розбої (стаття 187 КК), життя чи здоров'я при посяганні на життя державного діяча (ст. 112КК), власність при 75 диверсії (ст. 113 КК), пошкодженні шляхів і транспортних засобів (ст. 277 КК), життя і здоров'я при порушенні правил охорони праці (ч. 2ст. 271 КК) та деякі інші. Особливість додаткового об'єкта полягає в тому, що він у багатьох
 2. 17.3. Посадова недбалість
  порушення вимог Інструкції, затвердженої правлінням Центроспілки, не опечатав і не опломбував приміщення, де зберігалися товари, не контролював правильність цін, за якими вони відпускалися, не перевірив додержання правил зачинення магазину. Це створило можливість для завідуючої магазином Ч. приховати на момент перевірки недостачу товарів на 10 000 крб. і зло-чинно діяти далі протягом трьох років.
 3. 9.13. Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами
  порушення правил зберігання, використання, обліку, перевезення вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або інших правил поводження з ними, а також незаконне пересилання цих речовин чи матеріалів поштою або вантажем, якщо це порушення створило небезпеку загибелі людей або настання інших тяжких наслідків. За частиною 2 статті 267 КК кваліфікується порушення правил поводження з вибуховими
 4. 11.13. Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху
  порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху при будівництві, реконструкції, ремонті або утриманні шляхів, вулиць, залізничних переїздів та інших шляхових споруд; 2) настання суспільне небезпечних наслідків, передбачених ст. 288 КК України; 3) встановлення причинного зв'язку між порушенням правил, норм і стандартів та суспільно небезпечними наслідками. Таким
 5. 11.14. Незаконне заволодіння транспортним засобом
  порушення правил безпеки руху та експлуатації транспорту за ч. 2 ст. 286 КК. Щодо його дій, пов'язаних із самовільним використанням державного транспортного засобу без доручення або дозволу адміністрації, то вони не утворюють складу злочину, передбаченого ст, 289 КК, Як свідчить судова практика, не визнаються злочинними аналогічні дії посадових або інших осіб, які у зв'язку зі своїми посадовими
 6. 11.16. Порушення чинних на транспорті правил
  порушення правил безпеки руху, які діють на залізничному, повітряному, водному, автомобільному, електричному й іншому транспорті. Порушення діючих на транспорті правил безпеки руху цими особами кваліфікується за ст. 291 КК тільки у випадку, якщо це порушення потягло за собою загибель людей (смерть хоча б однієї людини) або інші тяжкі наслідки. 1 Постанова президії Миколаївського обласного суду
 7. 17.4. Одержання хабара
  порушенням правил охорони праці»,- Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України.- С. 305-306. П. 14 постанови Пленуму Верховного Суду України від О жовтня 1982 p.- Там само-С. 306-307. . П. 5 постанови Пленуму Верховного Суду України від січня 1990 р. «Про практику розгляду судами справ про відпо-Идальність за порушення законодавства про охорону природи».-Іа*І само- С. 325. 571 незаконної
 8. 14.2. Мета покарання
  порушення права. Злочин є запереченням права, а покарання є запереченням злочину. Покарання, зняття злочину, на думку Гегеля, є справедлива помста, відплата. Крім абсолютних теорій, існували і дедалі більше відображалися в законодавстві теорії відносні, або утилітарні (від лат. utilitas - користь). В їх основі лежить вимога, щоб покарання призначалося для досягнення певної корисної мети для
 9. 3. КВАЛІФІКАЦІЯ СУКУПНОСТІ ЗЛОЧИНІВ
  порушення законодавства про охорону природи по садовою особою (статті 248 і 364 КК); д) втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність (ст. 304 КК), поєднане із заподіянням потерпілому тілес них ушкоджень (статті 121-125 КК) або з мордуванням (ст. 126 КК), або з погрозою вчинити вбивство (ст. 129 КК).2 Ідеальна сукупність злочинів відрізняється від одиничного злочину множиною об'єктів
 10. 5.2.9. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів
  порушення Закону; 5) представлятися та пред'являти редакційне посвідчення чи інший документ, що засвідчує його належність до друкованого засобу масової інформації; ' 6) виконувати обов'язки учасника інформаційних відносин; 7) утримуватися від поширення в комерційних цілях інформаційних матеріалів, які містять рекламні відомості про реквізити виробника продукції чи послуг (його адресу, контактний
 11. 5.2.15. Порушення пряв ня об'єкти промислової власності
  порушення прав на використання об'єктів промислової власності можуть бути всі осудні особи, які досягли віку шістнадцяти
 12. 7.4. Порушення порядку заняття господарською та банківською діяльністю
  порушень заняття господарською та банківською діяльністю: заняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації; заняття банківською діяльністю без спеціального дозволу (ліцензії). На відміну від ст. 203 КК, яка передбачає кримінальну відповідальність за заняття забороненими видами господарської діяльності, ст. 202 КК передбачає відповідальність за порушення правил заняття легальними
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш