НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право РосіїСудочинство в Російській Федерації → 
« Попередня Наступна »
І.В. Решетнікова. Довідник по доведенню в цивільному судочинстві, 2011 - перейти до змісту підручника

1.10. Справи по немайнових стягненням

До немайнових стягненням відносяться стягнення, не пов'язані зі

стягненням з боржника грошових коштів і з передачею майна.

Федеральної закон "Про виконавче провадження" в ст. 105 встановлює

загальну імперативну послідовність примусового виконання

немайнових стягнень:

- після закінчення терміну для добровільного виконання - стягнення з боржника

виконавчого збору і встановлення йому нового терміну для виконання;

- при невиконанні заново - накладення на боржника адміністративного штрафу

і:

при неможливості виконання без участі боржника - встановлення йому нового

терміну для виконання;

при можливому виконанні без участі боржника - виконання судовим

приставом-виконавцем.

Порядок виконання ряду немайнових стягнень врегульований

названим Законом - це відновлення на роботі (ст. 106), виселення (ст. 107) і

вселення (ст. ст. 107, 108).

Предмет доказування у справах про оскарження порядку виконання

немайнових стягнень за заявою стягувача або боржника утворюють

наступні юридично значимі обставини:

1) збудження виконавчого провадження у встановленому порядку (ч. 8 ст.

30 Федерального закону "Про виконавче провадження");

2 ) закінчення строку для добровільного виконання, встановленого судовим

приставом-виконавцем. В силу ч. 2 ст. 68 розглянутого Федерального закону

заходи примусового виконання застосовуються судовим приставом-виконавцем

після порушення виконавчого провадження. Якщо відповідно з даним

Законом

встановлюється строк для добровільного виконання вимог,

містяться у виконавчому документі, то заходи примусового виконання

застосовуються після закінчення такого строку;

3) невиконання боржником вимог виконавчого документа незалежно

від причин;

4) накладення на боржника виконавчого збору у встановлених порядку і

розмірі та встановлення йому нового терміну для виконання;

5) повторне невиконання боржником вимог виконавчого документа

незалежно від причин;

6) накладення на боржника адміністративного штрафу у встановлених порядку

і розмірі;

7) залежно від можливості виконання без участі боржника -

встановлення йому нового строку для виконання або виконання судовим

приставом-виконавцем відповідно до Законом, що розглядається, іншим

федеральним законом і в межах наданих йому повноважень;

8) фактичне виконання вимог виконавчого документа

відповідно боржником або судовим приставом-виконавцем.

Під фактичним виконанням слід розуміти:

- по стягненням про поновлення на роботі:

скасування роботодавцем (боржником) свого наказу (розпорядження ) про

звільненні або про переведення працівника (стягувача);

внесення до трудової книжки працівника (стягувача) записи про визнання

недійсною раніше зробленого запису про звільнення або про переведення.

Відповідно до п. 1.2 Інструкції щодо заповнення трудових книжок,

затвердженої Постановою Міністерства праці та соціального розвитку від 10

Жовтень 2003 р. N 69, в розділі "Відомості про роботу" після відповідної

останній у даному розділі запису вказується наступний порядковий номер,

дата внесення запису, у графі 3 робиться запис: "Запис за номером таким-то

недійсна, поновлений на попередній роботі";

фактичне допущення працівника (стягувача) до виконання колишніх

трудових обов'язків (ч. 1 ст. 106 Федерального закону "Про виконавче

провадження");

- по стягненням про виселення:

звільнення житлового приміщення від виселяється (боржника), його майна і

домашніх тварин;

заборона виселяється користуватися звільненим приміщенням (ч. 2 ст. 107

Федерального закону "Про виконавче провадження");

- по стягненням про вселення:

забезпечення безперешкодного входу вселятися (стягувача) в житлове

приміщення і його проживання (перебування) в ньому (ч. 2 ст. 108 Федерального закону

"Про виконавче провадження);

роз'яснення боржнику обов'язки не чинити вселятися (стягувачу)

перешкод в проживанні (перебування);

- по стягненням про надання жилого приміщення: прийняття органом

місцевого самоврядування рішення про надання стягувачеві-громадянину житлового

приміщення (ч. 3 ст. 57 ЖК РФ);

укладення з громадянином договору соціального найму житлового приміщення (ч. 4

ст. 57 ЖК РФ);

- по стягненням про спростування відомостей, що ганьблять честь, гідність чи

ділову репутацію:

якщо відомості, що порочать честь, гідність чи ділову репутацію

стягувача, поширені в ЗМІ, - фактичне їх спростування боржником у тих

ж ЗМІ (п. 2 ст. 152 ГК РФ). Пленум Верховного Суду РФ роз'яснив, що

спростування, яке розповсюджується в ЗМІ, може бути прибраний в форму повідомлення про

прийнятому у даній справі судове рішення, включаючи публікацію тексту

судового рішення (п. 17 Постанови від 24 лютого 2005 р. N 3 "Про судову

практику у справах про захист честі і гідності громадян, а також ділової репутації

громадян та юридичних осіб ");

якщо зазначені відомості містяться в документі, що виходить від організації , -

заміна або відгук такого документа (п. 2 ст. 152 ГК РФ);

якщо порядок спростування зазначених відомостей не визначений рішенням суду -

спростування в тих же порядку та формі, що й поширення таких відомостей.

Розподіл обов'язків по доказуванню наступне. В силу правила ч. 1

ст . 249 ЦПК (1) факти, позначені в наведеної класифікації під N 1, 2, 4, 6 -

8, надолужити доводити судового пристава-виконавця. Боржник і стягувач,

посилаються в заперечення на зворотне, повинні довести відповідні

обставини.

------------------ --------------

(1) Див виноску 1 на с. 318 Довідника.

Розглянемо необхідні докази. Виключним доказом

порушення виконавчого провадження може бути тільки копія постанови

про порушення виконавчого провадження.

Доказами фактичного виконання боржником або судовим

приставом-виконавцем виконавчого документа можуть бути:

-

копія наказу (розпорядження) про скасування раніше виданого наказу

(розпорядження) про звільнення або про переведення працівника;

- копія трудової книжки;

- копія акта про допуск працівника (стягувача) до роботи, складеного судовим

приставом- виконавцем;

- копія акта про звільнення житлового приміщення, складеного судовим

приставом-виконавцем;

- копія постанови чи акту судового пристава -виконавця з відміткою про

роз'ясненні виселяється (боржника) заборони користуватися житловим приміщенням;

- копія акта про вселення, складеного судовим приставом-виконавцем;

- копія постанови чи акту судового пристава-виконавця з відміткою про

роз'ясненні боржникові обов'язки не чинити вселятися (стягувачу) перешкод

в проживанні;

- копія рішення уповноваженого органу (посадової особи) органу місцевого

самоврядування про надання житлового приміщення;

- копія договору соціального найму житлового приміщення;

- копія примірника ЗМІ з повідомленням про спростування;

- інші докази.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 1.10. Справи по немайнових стягненням "
 1. 10.7. Дисциплінарне стягнення
  справи). Додаток: (документи, що мають значення для справи)." ___ "___________ 200___ р.
 2. Глава 3. Немайнові правовідносини, що виникають між господарським товариством та його учасниками.
  Глава 3. Немайнові правовідносини, що виникають між господарським товариством та його
 3. 1.1. Справи, які вирішуються світовими суддями в порядку цивільного судочинства
  справи про видачу судового наказу (незалежно від вимог кредиторів) у випадках, коли вимоги заявників не викликають сумнівів, підтверджені документально, а відповідач не заперечує по суті; - справи про розірвання шлюбу, якщо між подружжям відсутній спір про дітей (часто при розірванні шлюбу виникають питання про те, з ким дитина житиме, хто буде виплачувати кошти на його
 4. Визначення розміру державного мита . Що таке ціна позову?
  немайнового характеру та інших заяв; в) у відсотках - з апеляційних та касаційних скарг. Порядок визначення ціни позову встановлено ст. 92 АПК РФ. Ціна позову визначається: - за позовами про стягнення грошових коштів виходячи з стягуваної суми; - за позовами про визнання не підлягає виконанню виконавчого або іншого документа, за яким стягнення
 5. Порядок оскарження та зняття дисциплінарного стягнення
  стягнення може бути оскаржене працівником у державні інспекції праці або органи з розгляду індивідуальних трудових спорів, в тому числі до суду. Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається не мав дисциплінарного стягнення. 142 143
 6. Прокурор у виконавчому провадженні
  немайнового характеру та інші. Всі вони поділяються обставинами на три групи. Одна з них виражає специфіку виконуваного акту. Так, всі судові постанови про присудження діляться на акти - про стягнення грошових сум; про вилучення предметів і передачі їх досліднику; про відібрання дітей; про конфіскацію; про спонукання до вчинення певних дій (заборону дій). В
 7. Відповідальність
  справи тут немає). Кримінальний кодекс РФ (ст. 146) у свою чергу передбачає, що «незаконне використання об'єктів авторського права ... якщо ці діяння заподіяли велику шкоду - карається штрафом в розмірі від 200 до 400 мінімальних розмірів оплати праці ... або позбавленням волі на строк до двох років ». Нарешті, відповідно до Закону про ЗМІ (ст. 25) суд може припинити
 8. 4. Ціна позову
  справах, що розглядаються судами загальної юрисдикції. Заявник сплачує державне мито до звернення до суду і докладає до позовної заяви квитанцію банку про оплату державного мита. Законодавство передбачає випадки, коли можуть виникнути утруднення у визначенні ціни позову, а отже, складно правильно вирахувати розмір державної мита на момент
 9. § 1. Судовий наказ: поняття і значення 1. Поняття судового наказу
  справи. Існують певні справи, які можуть бути дозволені з урахуванням представлених доказів, без їх судового розгляду по суті. Наприклад, якщо дитина після розірвання шлюбу залишений проживати з матір'ю, батько не платить аліменти і не оспорює батьківства, то і стягнення аліментів не вимагає судового розгляду, достатньо письмових доказів, що підтверджують право
 10. 3. Порядок стягнення податкових санкцій. Подача позовної заяви про стягнення податкової санкції
  роблено зобов'язаному особі як безпосередньо в рішенні про притягнення (про відмову у залученні) цієї особи до відповідальності, так і шляхом направлення цього особі вимоги про сплату податку (збору), пені та штрафів. Зауважимо, що пропозиція податковим органом платнику податків добровільно сплатити суму податкової санкції до звернення з позовом до суду є обов'язком податкового органу, недотримання
 11.  2. Предмет цивільного позову в кримінальному судочинстві
    справи, що впливають на рішення суду за пред'явленим позовом. У всіх випадках при визначенні компенсації шкоди повинні враховуватися вимоги справедливості і соразмерності39. Стягнення сум на відшкодування моральної та матеріальної шкоди провадиться раздельно40. Щодо поширені цивільні позови про грошову компенсацію моральної шкоди потерпілим у кримінальних справах про вбивство,
 12.  Виключне право в системі майнових та особистих немайнових прав.
    немайнових прав, підкреслюючи тим самим тісний зв'язок особистості і результату її творчої праці, що, безумовно, забезпечує немайнові інтереси авторів, що вимагають визнання та шанування їх творчості. Однак у літературі неодноразово відзначалася значна умовність в розподілі авторських і патентних прав на майнові та особисті немайнові, їх тісний зв'язок один з одним.
 13.  За що сплачується державне мито?
    немайнового характеру. Стягнення та сплата державного мита в арбітражному судочинстві регулюється Законом РФ «Про державне мито» в редакції Федерального закону від 31 грудня 1995 р. № 226-ФЗ «Про внесення змін і доповнень до Закону РФ« Про державне мито »(зі змінами від 20 серпня 1996, 19 липня 1997 р., 21 липня 1998
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш