НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право Україна || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право РосіїСудочинство в Російській Федерації → 
« Попередня Наступна »
І.В. Решетнікова. Довідник по доведенню в цивільному судочинстві, 2011 - перейти до змісту підручника

1.11. Справи про завершення виконавчого провадження

Відповідно до

ст. 47

Федерального закону "Про виконавче

провадження", виконавче провадження закінчується у випадках:

1) фактичного виконання вимог, що містяться в виконавче

документі;

2) фактичного виконання за рахунок одного або кількох боржників

вимоги про солідарне стягнення, що міститься у виконавчих документах,

об'єднаних в зведене виконавче провадження;

3) повернення стягувачу виконавчого документа з підстав,

передбаченим ст.

46 названого Федерального закону;

4) повернення виконавчого документа на вимогу суду, іншого органу

або посадової особи, яка видала виконавчий документ ;

5) направлення виконавчого документа з одного підрозділу судових

приставів в інше;

6) ліквідації боржника-організації та направлення виконавчого

документа до ліквідаційної комісії (ліквідатору), за винятком

виконавчих документів, зазначених у ч. 4 ст. 96 названого Федерального

закону;

7) визнання боржника-організації банкрутом і направлення виконавчого

документа конкурсному керуючому, за винятком виконавчих

документів, зазначених у ч. 4 ст. 96 розглянутого Федерального закону;

8) направлення копії виконавчого документа в організацію для утримання

періодичних платежів, встановлених виконавчим документом;

9 ) закінчення терміну давності виконання судового акта, акта іншого органу або

посадової особи у справі про адміністративне правопорушення (з урахуванням

положень, передбачених ч. 9 ст. 36 розглянутого Федерального закону)

незалежно від фактичного виконання цього акту.

Оригінал виконавчого документа у випадках, передбачених п. п. 1, 2, 8

і 9 ч. 1 названої статті, залишається в кінченому виконавче провадження. В

інших випадках в кінченому виконавче провадження залишається копія

виконавчого документа.

Про закінчення виконавчого провадження виноситься постанова з

вказівкою на виконання вимог, що містяться у виконавчому документі,

повністю або частково, або на їх невиконання. При закінченні зведеного

виконавчого провадження за виконавчими документами, що містить

вимогу про солідарне стягнення, в постанові вказується, з якого

боржника та в якому розмірі вироблено солідарне стягнення.

У постанові про закінчення виконавчого провадження скасовуються

розшук боржника, його майна, розшук дитини, а також встановлені для

боржника обмеження, в тому числі обмеження на виїзд з Російської Федерації

та обмеження прав боржника на його майно. При закінчення виконавчого

виробництва у зв'язку з його передачею в інший підрозділ судових приставів по

підстав, встановлених названим Федеральним законом, скасування розшуку

боржника, його майна, розшуку дитини, а також встановлених для боржника

обмежень може не проводитись. Повноваження щодо скасування розшуку, а також по

зміни та скасування обмежень переходять до судового пристава-виконавця,

якому передано виконавче провадження.

Також відповідно до Федерального закону "Про виконавче

провадження" судовий пристав-виконавець має право самостійно приймати

рішення про припинення виконавчого провадження у випадках (п.

2 ст. 43):

1) прийняття судом акту про припинення виконання виданого ним

виконавчого документа ;

2) прийняття судом відмови стягувача від стягнення;

3) затвердження судом мирової угоди між стягувачем і боржником;

4) скасування судового акта, на підставі якого видано виконавчий

документ;

5) скасування або визнання недійсним виконавчого документа, на

підставі якого порушено виконавче провадження;

6) припинення з підстав та в порядку, що встановлені федеральним

законом, виконання судового акта, акта іншого органу або посадової особи за

справі про адміністративне правопорушення судом, іншим органом або

посадовою особою, яка видала виконавчий документ.

В силу ст. 44 Федерального закону "Про виконавче провадження" в

постанові про припинення виконавчого провадження судовий пристав-

виконавець скасовує всі призначені ним заходи примусового виконання, в тому

числі арешт майна, а також встановлені для боржника обмеження.

Копії постанови

судового пристава-виконавця про припинення

виконавчого провадження, про скасування заходів примусового виконання і про

порушення виконавчого провадження в порядку, встановленому ч. 2 ст. 44,

направляються стягувачу, боржнику, до суду, інший орган або посадовій особі,

видав виконавчий документ, а також до органів (особам), які виконують

постанови про встановлення для боржника обмежень, у триденний строк з

дня винесення постанови про припинення виконавчого провадження.

Виконавчий документ, за яким виконавче провадження

припинено, залишається в матеріалах припиненого виконавчого провадження та

не може бути повторно пред'явлений до виконання .

Предмет доведення:

1) збудження судовим приставом-виконавцем виконавчого

провадження у встановленому законом порядку (ст. 30 Федерального закону " Про

виконавче провадження ");

2) винесення судовим приставом-виконавцем постанови про закінчення

або про припинення виконавчого провадження;

3) наявність у законі конкретної підстави закінчення або припинення

виконавчого провадження, застосування якого віднесено до компетенції

судового пристава-виконавця <1 >;

--------------------------------

(1) Судова практика виходить з того, що переліки підстав для закінчення і

припинення виконавчого провадження мають вичерпний характер,

розширювальному тлумаченню не підлягають.

4) наявність у судового пристава-виконавця фактичних підстав для

завершення виконавчого провадження;

5) інші обставини залежно від конкретних особливостей справи і

конкретної підстави завершення виконавчого провадження.

Розподіл обов'язків по доказуванню наступне. Обов'язок

доказування в суді правильності та законності дій, пов'язаних із закінченням

або припиненням виконавчого провадження, лежить на судових приставів-

виконавця . Заявник не доводить у суді неправомірність дій судового

пристава-виконавця по закінченню чи припиненню виконавчого

виробництва. Заявник повинен обгрунтувати і довести лише факт порушення його

прав в результаті завершення виконавчого провадження (наприклад, порушення

права на отримання присудженого майна або коштів).

Необхідними доказами будуть:

-

постанову судового пристава-виконавця про порушення

виконавчого провадження;

- постанова судового пристава-виконавця про закінчення або про

припинення виконавчого провадження;

- докази наявності обставин, що дають підставу для закінчення або

припинення виконавчого провадження.

Розглянемо найбільш часто зустрічаються заснування:

1) фактичне виконання вимог, що містяться у виконавчому

документі:

- докази перерахування стягнутих коштів стягувачу в

повному обсязі;

- докази передачі стягувачеві майна, зазначеного у виконавчому

виробництві;

- здійснення заліку зустрічних однорідних вимог тощо;

2) повернення стягувачу виконавчого документа з підстав,

передбаченим ст. 46 Закону, що розглядається:

- заява стягувача про повернення виконавчого документа без

виконання;

- акт про неможливість стягнення (виконання);

- акт про відмову стягувача залишити за собою нереалізоване майно;

- акт про протидію стягувача проведення виконавчих дій та

т.д .;

3) затвердження судом мирової угоди між стягувачем і боржником:

- наявність в матеріалах виконавчого провадження ухвали суду,

вступило законної сили.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.11. Справи про завершення виконавчого провадження "
 1. 4. Стадії цивільного судочинства
  справи в суді; 2) підготовка справи до судового розгляду; 3) розгляд справи по суті в суді першої інстанції; 4) виробництво в апеляційній чи касаційній інстанції * (12), 5) перегляд у порядку нагляду судових рішень, ухвал, постанов, що вступили в законну силу; 6) перегляд вступили в законну силу рішень, ухвал і постанов по
 2. Хто є учасником виконавчого провадження?
  Виконавчого провадження визначається Федеральним законом «Про виконавче провадження». Всіх учасників можна розділити на кілька груп: виконавчі органи, сторони, інші учасники. Виконавчі органи в залежності від їхньої компетенції діляться на дві групи: 1) органи примусового виконання - служба судових приставів в особі судових приставів-виконавців;
 3. 7. Виконання рішень про поновлення на роботі
  завершеним з моменту фактичного допуску зазначеного працівника до виконання колишніх обов'язків, що послідував за виданням наказу адміністрації про скасування свого незаконного розпорядження про звільнення або про переведення. У разі невиконання боржником виконавчого документа про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного працівника судовий пристав-виконавець має право
 4. Стадії арбітражного процесу
  справи, вивчає інші питання, необхідні для прийняття справи до провадження. Стадія завершується винесенням ухвали про прийняття справи до провадження (ст. 106 АПК РФ). Однак за наявності підстав суддя може відмовити у прийнятті заяви або повернути позовну заяву (ст. 108 АПК РФ). Стадія підготовки матеріалів до судового засідання має на меті забезпечити правильне і своєчасне
 5. 5. Відстрочка або розстрочка виконання. Зміна порядку і способу виконання. Поворот виконання
  справи рішення суду про відмову в позові повністю або в частині або ухвали про припинення провадження у справі або про залишення заяви без розгляду відповідачу має бути повернуто все те, що було з нього стягнуто на користь позивача за скасованим рішенням суду (поворот виконання рішення суду). Суд, якому справа передана на новий розгляд, зобов'язаний за своєю ініціативою розглянути
 6. Якими правами володіють і які обов'язки несуть сторони виконавчого провадження та їх представники?
  Робити з них виписки, знімати з них копії, подавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у провадженні виконавчих дій, давати усні та письмові пояснення в процесі виконавчих дій, висловлювати свої доводи і міркування з усіх питань , які виникають у ході виконавчого провадження, заперечувати проти клопотань, доводів і міркувань інших
 7.  Роль понятих у виконавчому провадженні
    робити зауваження з приводу вчинених дій. Поняті мають право на компенсацію витрат, понесених ними у зв'язку з виконанням обов'язків понятих. Зазначені витрати належать до витрат на проведення виконавчих дій. Понятий має бути присутнім при вчиненні виконавчого дії з самого початку. Перед початком виконавчих дій, в яких беруть участь поняті,
 8.  Порядок порушення виконавчого провадження. Коли можливо примусове виконання рішення арбітражного суду?
    виконавчий лист і порушити виконавче провадження, якщо не закінчився строк пред'явлення виконавчого листа до виконання і цей документ відповідає вимогам. Судовий пристав-виконавець у 3-денний термін з дня надходження до нього виконавчого листа виносить постанову про порушення виконавчого провадження. У даній постанові судовий пристав-виконавець
 9.  5. Початок і терміни попереднього розслідування
    справи, про що слідчий, дізнавач виносить відповідну постанову, яка має бути узгоджене з прокурором. У постанові слідчий, дізнавач також вказує про прийняття ним кримінальної справи до свого провадження. Якщо слідчому або дізнавачу доручається виробництво по вже порушеній кримінальній справі, то він виносить постанову про прийняття її до свого провадження, копія
 10.  23.3. Судові пристави-виконавці
    робити з них виписки, знімати з них копії; розглядає заяви сторін з приводу виконавчого провадження та їх клопотання, виносить відповідні постанови, роз'яснюючи строки і порядок їх оскарження; зобов'язаний взяти самовідвід, якщо він зацікавлений вході виконавчого виробництва або є інші обставини, що викликають сумніви в його неупередженості.
 11.  Сутність виконавчого провадження
    виконавче виробництво: - видача виконавчого листа; - звернення виконавчого листа до виконання; - добровільне виконання судового акта; - видача дубліката виконавчого листа; - вчинення різних виконавських дій; - відстрочення або розстрочення виконання; - заміна одного способу чи порядку виконання іншим; - поворот
 12.  1.12. Справи про стягнення виконавчого збору
    справи про оскарження боржником постанов про стягнення виконавчого збору судова колегія у цивільних справах Свердловського обласного суду вказала, зокрема, що ч. 2 ст. 112 Федерального закону "Про виконавче провадження" передбачено наступне. Виконавський збір встановлюється судовим приставом-виконавцем після закінчення строку, наданого боржнику для
 13.  9.9. Журнал виробництва Робіт 9.9.1.
    завершення Дирекція Генпідрядника повинна вести все Журнали виробництва Робіт, передбачені будівельними нормами і правилами, у тому числі всі Журнали, необхідні для подання в ГАСН. Кожен запис в Журналах повинна бути підписана представниками Сторін. 9.9.2. Журнали повинні відображати весь хід виробництва Роботи, а також всі пов'язані з виробництвом Роботи факти і обставини,
 14.  21. Заочне рішення
    справи в заочному виробництві, особливість якої полягає в тому, що справа розглядається у відсутності відповідача, але при дотриманні певних правил. Такий розгляд можливо при наявності двох обставин (значення має не просто їх кількість, а сукупність): 1) якщо відповідач не з'явився в судове засідання, будучи належно повідомленим, 2) якщо позивач згоден на
 15.  2. Підвідомчість справ із публічно-правових відносин
    справи в публічно-правовій сфері (докладніше див гол. X підручника). Багато акти органів виконавчої влади можуть оскаржуватися не тільки у виробництві з адміністративно-правових відносин, але і в позовній і в особливому виробництві. Так, згідно з пп. 2 п. 1 ст. 8 ГК цивільні права та обов'язки виникають крім інших підстав з актів державних органів та органів місцевого
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш