НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право Україна || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальний процес РосіїКримінальний процес (конспект лекцій) → 
« Попередня Наступна »
Манова Н. С, Франціфоров Ю. В.. Кримінальний процес: конспект лекцій. - 2-е вид., Испр. і доп. - М.: Юрайт-Издат - 176 с., 2007 - перейти до змісту підручника

11.1. Поняття і значення притягнення особи як обвинуваченого

Залучення в якості обвинуваченого - це складне процесуальна дія, здійснюване слідчим за наявності достатніх доказів, що підтверджують причетність особи до скоєного злочину.

Слідчий виносить мотивовану постанову про притягнення як обвинуваченого, і це означає, що у процесуальну діяльність включається новий учасник кримінального процесу - обвинувачений, наділений широкими правами на оспорювання обвинувачення і розташовує можливістю активно впливати на хід і напрямок розслідування. У зв'язку з цим при пред'явленні обвинувачення обвинуваченому роз'яснюються права, передбачені ч. 3,4 ст. 47 КПК, і повинні бути вжиті заходи щодо їх забезпеченості.

Процесуальна фігура обвинуваченого з'являється в УД з моменту винесення постанови про притягнення особи як обвинуваченого і обвинувального акта (ч. 1 ст. 47 КПК). Поняття «залучення в якості обвинуваченого» слід розглядати як процесуальну форму, яка відображатиме судження слідчого, дізнавача про протиправні дії особи. Правильне вирішення питання про притягнення як обвинуваченого забезпечує законність та охорону інтересів суспільства, прав і свобод громадян. 11.2.

Підстави і процесуальний порядок притягнення як обвинуваченого

Підставою для притягнення як обвинуваченого є наявність «достатніх доказів», які вказують на вчинення злочину конкретною особою (ч. 1 ст . 171 КПК). Поняття «достатність» охоплює і кількісну, і якісну сторони явища. Докази, які кладуться в основу рішення, повинні бути достовірними, а їх кількість повинна скласти сукупність, що дозволяє прийняти правильне рішення. До моменту винесення постанови про притягнення як обвинуваченого повинно бути доведено діяння, з приводу якого ведеться розслідування: чи справді воно мало місце; чи вчинено воно особою, про притягнення якого як обвинуваченого вирішується питання; чи міститься в діянні цієї особи складу конкретного злочину; відсутні обставини, що виключають провадження у справі і кримінальну відповідальність цієї особи.

Після винесення постанови про притягнення як обвинуваченого слід пред'явлення звинувачення. Воно проводиться не пізніше 3 діб з моменту винесення постанови про притягнення як обвинуваченого. У разі неявки обвинуваченого або його захисника в призначений слідчим термін, а також у випадках, коли місце знаходження обвинуваченого не встановлено, обвинувачення пред'являється в день фактичної явки обвинуваченого або в день його приводу. При цьому слідчий зобов'язаний забезпечити участь захисника (ст. 172 КПК).

Пред'явлення обвинувачення здійснюється в наступному порядку (ст. 172 КПК): 1.

Слідчий сповіщає обвинуваченого про день пред'явлення обвинувачення і одночасно роз'яснює йому право самостійно запросити захисника або клопотати про забезпечення участі захисника.

Для цього слідчий направляє обвинуваченому повістку із зазначенням часу і місця пред'явлення звинувачення і наслідків його неявки без поважної причини. Повістка вручається обвинуваченому під розписку або передається за допомогою засобів зв'язку. У разі тимчасової відсутності обвинуваченого повістка вручається дорослому члену його родини або передається адміністрації за місцем його роботи чи іншим особам і організаціям, які зобов'язані передати повістку обвинуваченому.

Обвинувачений, що перебуває під вартою, сповіщається через адміністрацію місця утримання під вартою.

При неявці в призначений термін без поважної причини обвинувачений може бути підданий приводу (ст. 113 КПК). 2.

При явці обвинуваченого слідчий засвідчується в його особистості та пояснює, що з моменту винесення постанови про притягнення як обвинуваченого особа набула статус обвинуваченого і ряд процесуальних прав і обов'язків-тей. Потім слідчий детально роз'яснює обвинуваченому його права, передбачені ст. 47 КПК. Факт роз'яснення обвинуваченому його прав і обов'язків або оформляється спеціальним протоколом, або про це робиться відмітка на постанові про притягнення як обвинуваченого. 3.

Після ознайомлення обвинуваченого з його правами та обов'язками слідчий пред'являє обвинувачення. Це здійснюється в присутності захисника, якщо він бере участь у справі. Слідчий оголошує обвинуваченому постанову про притягнення як обвинуваченого (обвинувачений або прочитує його самостійно, або постанова оголошує слідчий).

Після ознайомлення з постановою слідчий повинен з'ясувати, чи зрозуміло обвинуваченому обвинувачення, і при необхідності роз'яснити його сутність.

Виконання цих дій засвідчується підписами обвинуваченого, його захисника та слідчого на постанові про притягнення як обвинуваченого із зазначенням дати і години пред'явлення звинувачення.

Якщо обвинувачений відмовляється від підпису, то слідчий вносить відповідний запис до постанови про притягнення як обвинуваченого. 4.

Копія постанови про притягнення як обвинуваченого вручається обвинуваченому та його захиснику, а також направляється прокурору.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.1. Поняття і значення притягнення особи як обвинуваченого "
 1. Глава 16.Прівлеченіе особи як обвинуваченого і пред'явлення обвинувачення
  особи як обвинуваченого і пред'явлення
 2. 11.3. Допит обвинуваченого
  значення як для слідчого, так і для самого обвинуваченого. Допит обвинуваченого можливий лише після пред'явлення обвинувачення, сформульованого на основі достатності доказів. Допитуючи обвинуваченого, слідчий встановлює його ставлення до пред'явленого обвинувачення, перевіряє правильність зроблених висновків у постанові про притягнення як обвинуваченого, отримує відомості про інші
 3. УЧАСТЬ АДВОКАТА при пред'явленні обвинувачення
  зрозумілих йому виразах. Це він може зробити в присутності слідчого або наодинці з обвинуваченим. Переважно другий варіант. Адже після пред'явлення обвинувачення слідчий за законом зобов'язаний негайно допитати обвинуваченого, який нерідко в цей момент перебуває в пригніченому стані. А перші свідчення обвинуваченого нерідко носять визначальний характер для побудови захисту. Тому
 4. Підозрюваний, обвинувачений, підсудний
  значиться судовий розгляд, іменується підсудним; обвинувачений, щодо якого винесено обвинувальний вирок,-засудженим, щодо якої винесено виправдувальний вирок, -
 5. 11.4. Зміна і доповнення обвинувачення. Часткове припинення кримінального переслідування
  притягнення як обвинуваченого. Можлива дещо інша, ніж раніше, оцінка тих або інших доказів, можуть змінитися юридичні ознаки відомих дій, виявитися необхідність застосування іншого кримінального закону і т.д. Все це підчас обумовлює зміну висновків слідчого, необхідність внесення до них поправок. Тому в процесі подальшого слідства обвинувачення може
 6. 12.1. Поняття і значення призупинення попереднього слідства
  залученню в якості обвинувачуваного, не встановлено, чи обвинувачений переховується від слідства, або ж є інші причини його відсутності. Значення інституту зупинення провадження у УД вельми велике, оскільки юридичними наслідками прийнятого рішення про призупинення попереднього слідства є перерва не тільки у виробництві слідчих дій, але й дотримання тимчасових
 7. 1. Поняття і підстави зупинення попереднього розслідування
  залученню в якості обвинувачуваного, не встановлено; підозрюваний чи обвинувачений зник від слідства або місце його знаходження не встановлено з інших причин; місце перебування підозрюваного або обвинуваченого відомо, проте реальна можливість його участі в кримінальній справі відсутня; тимчасове важке захворювання підозрюваного або обвинуваченого, засвідчене медичним
 8. 16.2. Пред'явлення обвинувачення і допит обвинуваченого
  понять і т.п. Потім слідчий роз'яснює особі права обвинуваченого, передбачені ст. 47 КПК РФ. Факти оголошення постанови про притягнення особи як обвинуваченого, роз'яснення йому сутності обвинувачення і прав обвинуваченого відображаються в постанові та засвідчуються підписами обвинуваченого, захисника та слідчого. У разі неявки обвинуваченого чи захисника в призначений слідчим термін, а
 9. § 3. Неприпустимість відмови адвоката від прийнятого на себе захисту клієнта
  значенні судово-психіатричної експертизи; 5) з моменту початку здійснення інших заходів процесуального примусу чи інших процесуальних дій, які зачіпають права і свободи особи, підозрюваної у вчиненні 6) злочину. Адвокат допускається до участі в кримінальній справі як захисника при пред'явленні посвідчення адвоката і
 10. Защітнік518 - особа, яка здійснює в установленому законом порядку захист прав та інтересів підозрюваних і обвинувачуваних
  якості захисників можуть бути допущені, поряд з адвокатом, один із близьких родичів обвинуваченого або інша особа, про допуск якого клопоче обвинувачений. При виробництві у мирового судді зазначена особа допускається і замість адвоката ».519 Участь захисника в кримінальному процесі врегульовано ст. 49 - 53 КПК РФ. На стороні захисту у кримінальних справах про злочини, вчинені
 11. 3.3. Кримінальні процесуальні документи
  залученні Н. до кримінальної відповідальності за наклеп за ч. 1 ст. 129 КК РФ, встановив: Т. звернулася до мирового судді ___________ судової ділянки судового району ___________ області РФ із заявою про притягнення до кримінальної відповідальності Н. за ч. 1 ст. 129 КК РФ за наклеп, що мала місце "__" ___________ 200__ р. за адресою: ___________. Заява Т. відповідає
 12. 1. Підстави та порядок притягнення як обвинуваченого
  значення в біографії кримінальної справи, яку, якщо вона порушена не відносно конкретної особи, починаючи з цього моменту із справи, порушеної за ознаками певного злочину, стає справою за звинуваченням конкретної особи, а в якості центральної версії, навколо якої концентруються основні зусилля органу розслідування, перевіряється версія, згідно з якою злочин скоєно
 13. 3. Залучення в якості обвинуваченого і зміна обвинувачення
  притягнення як обвинуваченого. Це означає, що: висунути обвинувачення члену Ради Федерації, депутатові Державної Думи може тільки Генеральний прокурор РФ на підставі висновку колегії, що складається з трьох суддів Верховного Суду РФ, за обов'язкової згоди на це відповідної палати Федеральних Зборів РФ; пред'явити звинувачення судді Конституційного Суду РФ може
 14. 8.1. Поняття, завдання і значення стадії попереднього розслідування
  значення органів дізнання - здійснення оператив-но-розшукової діяльності. Дізнання прийнято розглядати як допоміжну і спрощену форму попереднього розслідування. Воно здійснюється по ряду злочинів невеликої та середньої тяжкості, попереднє слідство по яких необов'язково і перелік яких дано вч. 3 ст. 150 КПК. При цьому закон вказує, що розслідування у формі
 15. 2. Порядок зупинення та відновлення призупиненого попереднього розслідування
  значиться покарання у вигляді позбавлення волі. Федеральний розшук оголошується після закінчення двох місяців місцевого розшуку, якщо останній виявиться безуспішним. Згідно статті КПК, припинене попереднє слідство відновлюється на підставі постанови слідчого після того, як: відпали підстави його призупинення; виникла необхідність виробництва нових слідчих
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш