НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаАдміністративне право РосіїПідручники адміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Макарейко. Адміністративне право. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

11.12. Припинення державної служби

Припинення державної служби це сукупність юридичних фактів, що викликають припинення службових відносин між державним службовцем та державним органом.

Загальні підстави припинення службового контракту, звільнення від замещаемой посади цивільної служби та звільнення з цивільної служби:

- угода сторін службового контракту;

- витікання терміну дії строкового службового контракту;

- розірвання службового контракту з ініціативи громадянського службовця;

- розірвання службового контракту з ініціативи представника наймача;

- переклад цивільного службовця на його прохання або за його згодою в інший державний орган або на державну службу іншого виду;

- відмова цивільного службовця від запропонованої для заміщення іншої посади цивільної служби або від професійної перепідготовки або від підвищення кваліфікації у зв'язку з скороченням посад цивільної служби, а також при неподанні йому в цих випадках іншій посаді цивільної служби;

- відмова цивільного службовця від запропонованої для заміщення іншої посади цивільної служби у зв'язку з зміною істотних умов службового контракту;

- відмова цивільного службовця від переведення на іншу посаду цивільної служби за станом здоров'я відповідно до медичного висновку або відсутність такої посади в тому ж державному органі;

- обставини, які не залежать від волі сторін службового контракту;

- порушення встановлених ФЗ «Про державну цивільну службу Російської Федерації» або іншими федеральними законами обов'язкових правил укладення службового контракту, якщо це порушення виключає можливість заміщення посади цивільної служби;

- вихід цивільного службовця з громадянства Російської Федерації;

- недотримання обмежень і порушення зобов'язань, встановлених ФЗ «Про державну цивільну службу Російської Федерації» і іншими федеральними законами;

- порушення заборон, пов'язаних з цивільною службою;

- відмова цивільного службовця від заміщення колишній посаді цивільної служби при незадовільному результаті випробування.

Службовий контракт може бути розірваний представником наймача, а цивільний службовець звільнений від замещаемой посади і звільнений з цивільної служби в разі:

1) невідповідності цивільного службовця замещаемой посади:

а) за станом здоров'я відповідно до медичного висновку;

б) внаслідок недостатньої кваліфікації, підтвердженої результатами атестації;

2) неодноразового невиконання цивільним службовцям без поважних причин посадових обов'язків, якщо він має дисциплінарне стягнення;

3) одноразового грубого порушення цивільним службовцем посадових обов'язків:

а) прогулу (відсутності на службовому місці без поважних причин більше чотирьох годин підряд протягом службового дня);

б) появи на службі в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння;

в) розголошення охороняється федеральним законом таємниці (державної, службової або іншої), що стала відомою цивільному службовцю у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;

г) вчинення за місцем служби розкрадання (в тому числі дрібного) чужого майна, розтрати, умисного знищення або пошкодження такого майна, встановлених набрав законної сили вироком суду або постановою органу, уповноваженого розглядати справи про адміністративні правопорушення;

д) порушення цивільним службовцям вимог охорони професійної службової діяльності (охорони праці), якщо це порушення спричинило тяжкі наслідки (нещасний випадок на службі, аварію, катастрофу) або свідомо створювало реальну загрозу настання таких наслідків;

4) вчинення винних дій цивільним службовцям, безпосередньо обслуговуючим грошові або товарні цінності, якщо ці дії дають підставу для втрати довіри до нього представника наймача;

5) прийняття цивільним службовцям, що заміщає посаду цивільної служби категорії «керівники», необгрунтованого рішення, що спричинило за собою порушення збереження майна, неправомірне його використання або інше заподіяння шкоди майну державного органу;

6) одноразового грубого порушення цивільним службовцям, що заміщає посаду цивільної служби категорії «керівники», своїх посадових обов'язків, що спричинило за собою заподіяння шкоди державному органу та (або) порушення законодавства РФ;

7) надання цивільним службовцям представнику наймача підроблених документів або свідомо неправдивих відомостей при укладанні службового контракту;

8) припинення допуску цивільного службовця до державної таємниці, якщо виконання посадових обов'язків вимагає допуску до державної таємниці;

9) в інших випадках, встановлених ФЗ «Про державну цивільну службу Російської Федерації» та іншими федеральними законами.

Службовий контракт припиняється за обставинами, не залежних від волі сторін, із звільненням від замещаемой посади цивільної служби, залишенням у відповідному реєстрі державних цивільних службовців і включенням до кадрового резерву:

1) у зв'язку із закликом цивільного службовця на військову службу або направленням його на її заміняє альтернативну цивільну службу;

2) у зв'язку з поновленням на службі громадянського службовця, раніше заміщає цю посаду цивільної служби, по рішенням суду;

3) у зв'язку з обранням цивільного службовця на виборну посаду до державного органу, орган місцевого самоврядування або з обранням його в профспілковий орган, включаючи орган первинної профспілкової організації державного органу, на оплачувану даними профспілковим органом посаду;

4) у зв'язку з настанням надзвичайних обставин, що перешкоджають продовження відносин, пов'язаних з цивільною службою (військових дій, катастрофи, стихійного лиха, великої аварії, епідемії та інших надзвичайних обставин), якщо дане обставина визнано надзвичайних рішенням Президента РФ або органу державної влади відповідного суб'єкта РФ;

5) в інших випадках, пов'язаних з виконанням державних обов'язків, встановлених федеральним законом.

Службовий контракт припиняється з дня визволення від замещаемой посади цивільної служби та звільнення з цивільної служби у зв'язку:

1) із засудженням цивільного службовця до покарання, яке виключає можливість заміщення посади цивільної служби, згідно з вироком суду, що набрав законної сили;

2) визнанням цивільного службовця повністю непрацездатним відповідно до медичного висновку;

3) визнанням цивільного службовця недієздатним або обмежено дієздатним рішенням суду, що набрало законної сили;

4) досягненням граничного віку перебування на цивільній службі - 65 років.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.12. Припинення державної служби "
 1. Стаття 83. Припинення трудового договору за обставинами, не залежних від волі сторін
  припиненню за наступними обставинами, не залежних від волі сторін: 1) заклик працівника на військову службу або направлення його на її заміняє альтернативну цивільну службу; 2) поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, за рішенням державної інспекції праці або суду; 3) необрання на посаду; 4) засудження працівника до покарання, яке виключає
 2. Глава 1. Поняття і види пенсій по державному пенсійному забезпеченню
  припиненням державної служби при досягненні встановленої законом вислуги років при виході на трудову пенсію по старості (інвалідності); - шкоди, завданої здоров'ю громадян при проходженні військової служби, в результаті радіаційних або техногенних катастроф, у разі настання інвалідності або втрати годувальника, при досягненні встановленого законом віку; - або
 3. Допомога по вагітності та пологах
  припиненням фізичними особами діяльності, яка відповідно до федеральних законів підлягає державній реєстрації та (або) ліцензуванню, - протягом 12 місяців, що передували дню визнання їх у встановленому порядку безробітними; в) жінки, які навчаються за очною формою навчання в освітніх установах початкового професійного, середнього професійної та
 4. ЗМІСТ
  припинення договорів і відповідальність сторін за неправомірне їх розірвання 101-137 § 1. Підстави припинення договорів 101-106 § 2. Припинення договірних зобов'язань незалежно від волі сторін договору 106-110 § 3. Припинення договорів за взаємною згодою сторін 110-113 § 4. Правомірне припинення договорів в односторонньому порядку ... 113-121 § 5. Вирішення спорів при припиненні
 5. Глава 1. Право на пенсію за Законом № 4468-1. Види пенсій.
  Державної протипожежної службі, органах з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, установах і органах кримінально-виконавчої системи, та їх сімей »дія цього закону застосовується щодо таких осіб: - осіб проходили військову службу , службу в органах внутрішніх справ, державної протипожежної службі, органах з контролю за обігом
 6. § 1. Поняття, зміст і види публічної служби
  державного позабюджетного фонду). Публічна служба має основних видів. Найбільш відомим з них є державна служба, і саме їй буде приділено основну увагу в цій главі. Другим видом публічної служби є муніципальна служба, під якою Федеральний закон від 2 березня 2007 р. N 25-ФЗ "Про муніципальної службі в Російській Федерації" * (165)
 7. 3. Забезпечення жилими приміщеннями осіб, направлених на роботу за кордон
  припинення працівником роботи в представництві йому і членам його сім'ї у зв'язку з виїздом в Російську Федерацію виплачуються компенсації, встановлені подп. "Б" п. 3 та п. 4 зазначених
 8. § 1. Щомісячні допомоги подружжю військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом
  припинення виплати допомоги. Подружжю військовослужбовців, що проходять військову службу на території Росії, допомога призначається з місяця, наступного за місяцем припинення виплати допомоги по безробіттю у зв'язку із закінченням терміну його виплати. Подружжю, вимушеним не працюємо за станом здоров'я дітей, пов'язаному з умовами їх проживання за місцем військової служби чоловіка, допомога призначається на
 9. Спеціальний страховий стаж і вислуга років
  державної влади та управління; - час перебування в полоні, якщо полонення не було добровільним і військовослужбовець, перебуваючи в полоні, не вчинив злочину проти Батьківщини; - час відбування покарання і утримання під вартою військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, необгрунтовано притягнутих до кримінальної відповідальності або репресованих і згодом
 10. 8. Припинення трудового договору
  припинення. Підставою припинення трудового договору називається життєва обставина, яке закріплене в законі як юридичний факт для припинення трудових відносин працівників з роботодавцями. Перелік підстав припинення трудового договору передбачений у багатьох статтях. Так у ст. 71 ТК РФ закріплено порядок звільнення за результатами випробування. Стаття 77 ТК РФ називає
 11. Удосконалення роботи юридичних служб в органах місцевого самоврядування
  служб в органах місцевого самоврядування. Таким чином, організація своєчасної грамотної роботи юридичних служб органів місцевого самоврядування за оцінкою законності муніципальних нормативних правових актів відповідає критерію несуперечності і узгодженості всіх рівнів системи законодавства і дозволить уникнути витрат, пов'язаних з прийняттям незаконних
 12. Допомога на дітей військовослужбовця
  державних допомог громадянам, які мають дітей, встановлені цим Законом та законами суб'єктів Російської Федерації. Право на одноразову допомогу вагітній дружині військовослужбовця, що проходить військову службу за призовом, не надається дружині курсанта військового освітнього закладу професійної освіти. Одноразова допомога вагітній дружині
 13.  Припинення кримінальної справи або кримінального переслідування
    припинення справи у разі відмови прокурора від обвинувачення за відсутності заперечень з боку потерпілого. Суддя зобов'язаний за цих обставин винести постанову про припинення кримінальної справи навіть при незгоді з таким рішенням прокурора. Постанова про припинення справи за цим підставою не мотивується. Припиняючи справу в стадії підготовки до судового засідання за вказаною підставі,
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш