НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниКваліфікація злочинів → 
« Попередня Наступна »
Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с., 2002 - перейти к содержанию учебника

11.17. Пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводівПошкодження перелічених у ч. 1 ст. 292 КК України об'єктів, загрожує громадській безпеці, оскільки такі пошкодження, як правило, супроводжуються загибеллю людей, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень великій кількості громадян і завданням великої матеріальної шкоди.
1 Ухвала судової колегії Верховного Суду України від 27 липня 1989 р. в справі К- Практика судів України в кримінальних справах- Київ, 1993.- С. 184-185.
448
Предметами пошкодження можуть бути зазначені у ч. 1 ст. 292 КК України об'єкти: а) магістральні нафтопроводи, б) магістральні газопроводи, в) магістральні нафтопродуктопроводи та відводи від них, а також технічно пов'язані з ними споруди, засоби автоматики, зв'язку, сигналізації та ін. Перелік матеріальних об'єктів, що можуть бути предметами пошкодження, не є вичерпним. Предметами цього злочину визнаються будь-які матеріальні об'єкти, пошкодження яких призвело або могло призвести до порушення нормальної, безпечної роботи зазначених трубопроводів.
З моменту порушення нормальної роботи трубопроводу злочин вважається закінченим.
За ч. І ст. 292 КК кваліфікується пошкодження або руйнування магістральних нафто-, газо- та нафтопродук-топроводів, відводів від них, а також технологічно пов'язаних з ними об'єктів, споруд, засобів автоматики, зв'язку, сигналізації, якщо це призвело до порушення нормальної роботи зазначених трубопроводів або спричинило небезпеку для життя людей.
За частиною 2 ст. 292 КК України діяння кваліфікується якщо воно було вчинено повторно або за попередньою змовою групою осіб, або загальнонебезпечним способом (підпалом, вибухом, затопленням трубопроводу тощо).
Особливо кваліфікуючим визнається пошкодження трубопроводу, якщо воно призвело до людських жертв (загибелі хоча б однієї людини), до аварії (припинення роботи трубопроводу), пожежі, значного забруднення навколишнього природного середовища або інших тяжких наслідків - великої матеріальної шкоди, заподіяння великої шкоди здоров'ю населення тощо, або було вчинене організованою групою (ч. З ст. 292 КК).
Пошкодження магістральних трубопроводів вчинюється умисно. Необережне їх пошкодження підпадає під ознаки ст. 196 КК України - як необережне пошкоджен-І чужого майна. У більшості випадків цей злочин вчинюється з корисливою метою.
Пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо-,
нафтопродуктів з метою ослаблення держави кваліфі-УЄТЬСЯ як диверсія за ст. 113 КК.
Суб'єктами відповідальності за ст. 292 КК України
жуть бути всі осудні особи, яким виповнилося шіст-адцять років.
15 2-75 449
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "11.17. Пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів"
 1. 5. КВАЛІФІКАЦІЯ ГРУПОВИХ ЗЛОЧИНІВ
  пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо-та нафтопродуктопроводів (ст. 292 КК) та деякі інші. Згідно з ч. 2 ст. 29 і ч. 1 ст. ЗО КК дії організатора злочинної організації кваліфікуються за ч. З ст. 27 і відповідною статтею Особливої частини КК, яка передбачає відповідальність за вчинений злочин. Організатор злочинної організації підлягає відповідальності за всі злочини, вчиненні злочинною
 2. 6.9.3. Кваліфікація знищення або пошкодження чужого майна
  пошкодження чужого майна є досить поширеними злочинами, відповідальність за які передбачена статтями 194-196 КК. Знищенням визнається повне зіпсування майна, приведення майна в такий стан, у якому його вже не можна використати за своїм призначенням через повну втрату господарсько-економічних властивостей і не можна поновити (спалення будівлі, загибель худоби, псування продуктів, отруєння напоїв і
 3. 7.15. Порушення порядку вчинення операцій з металобрухтом
  пошкодженням чужого майна (ст. 194 КК), пошкодженням шляхів сполучення чи транспортних засобів (ст. 277 КК), пошкодженням об'єктів магістральних нафто- га газопроводів (ст. 292 КК), умисним пошкодженням ліній зв'язку (ст. 360 КК), умисним знищенням або пошкодженням військового майна (ст. 411 КК), кваліфікуються за сукупністю ст. 198 КК та відповідної частини ст. 213 КК. У випадках кількаразового
 4. 3. КВАЛІФІКАЦІЯ СУКУПНОСТІ ЗЛОЧИНІВ
  пошкодженням або знищенням чужого майна, в одних випадках як сукупності злочинів, а в інших - як одного злочину. У постанові Пленуму «Про судову практику в справах про хуліганство» від 28 червня 1991 р. роз'яснюється, що хуліганські дії, які супроводилися погрозою вбивством, образою, заподіянням побоїв, тілесних ушкоджень (за винятком умисних тяжких ушкоджень) чи пошкодженням державного і
 5. 4. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ
  пошкодженні шляхів і транспортних засобів (ст. 277 КК), життя і здоров'я при порушенні правил охорони праці (ч. 2ст. 271 КК) та деякі інші. Особливість додаткового об'єкта полягає в тому, що він у багатьох випадках є самостійним об'єктом злочину і потребує кримінально-правової охорони. Факультативним безпосереднім об'єктом злочину визнаються ті суспільні відносини, які певним посяганням в одних
 6. 7.23. Незаконні дії у разі банкрутства
  пошкодження документів, а тому ст. 221 КК має перевагу перед нормами статей 357, 358 І 320 366 КК. За цими ж підставами не утворює сукупності ЗІ ст 221 КК і умисне знищення майна (ст. 194 КК). Неправомірні дії при банкрутстві вчинюються умисно оскільки винна особа має мету приховати банкрутство чи задовольнити свої майнові вигоди. Відповідальними за вчинення неправомірних дій при банкрутстві є
 7. 8.17. Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду
  пошкодження чужого майна (ст. 194КК). Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, чи об'єктів природно-заповідного фонду кваліфікується за ч. 1 ст. 252 КК. Умисне знищення або пошкодження територій та об'єктів природно-заповідного фонду чи взятих під охорону держави, вчинене підпалом або іншим загальноне-безпечним способом, якщо діяння спричинило загибель людей або інші
 8. 9.5. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності
  Стаття 259 КК передбачає відповідальність за спеціальний вид неправдивого повідомлення про вчинення злочину - терористичного акту. За ч. 1 ст. 259 КК кваліфікує зазнаки, тобто безсумнівно для винної особи, неправдиве повідомлення про терористичний акт, яким створювалася загроза для життя людей чи настання інших тяжких наслідків (тілесних ушкоджень багатьом людям, заподіянням великої матеріальної
 9. 9.7. Напад на об'єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку
  пошкодження або знищення цих об'єктів. Якщо напад на об'єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку, вчинюється з корисливою метою, то діяння кваліфікується за сукупністю злочинів заст. 187ККіст.261 КК. Діяння, передбачене ст. 261 КК, визнається закінченим з моменту початку нападу, незалежно від того, чи вдалося винним захопити, пошкодити чи знищити такий об'єкт. Відповідальність
 10. 11.13. Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху
  пошкоджену частину дороги не було позначено, попереджувальних або інших дорожніх знаків встановлено не було. Всі ці обставини свідчать, що Ж. порушень правил дорожнього руху не допустив і тому кримінальній відповідальності не підлягає. В цьому випадку можливе застосування ст. 288 КК при умові, що дефект дорожнього полотна на даній ділянці є результатом порушення певних стандартів при будівництві
 11. 11.16. Порушення чинних на транспорті правил
  пошкодженням шляхів сполучення або транспортних засобів і повинно кваліфікуватися відповідно за ст. 113 КК чи ст. 115 КК або ст. 277
 12. 12.1.3. Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку
  пошкодження об'єктів, які мають важливе госпо- 452 дарське чи оборонне значення, на радіактивне забруднення, масове отруєння, поширення епідемій, епізоотій чи епіфітотій) кваліфікуються за сукупністю злочинів -за ст. 295 КК і статтею 1 13 КК чи ст. 14 і ст. 1 13 КК. Заклики до погромів і насильств вчинюються умисно. Відповідальність за таке діяння настає з шістнадцяти
 13. 12.1.4. Хуліганство
  пошкодженням державного, колективного або приватного майна громадян без обтяжуючих обставин, кваліфікуються тільки за відповідною частиною ст. 296 КК України. Додаткова кваліфікація скоєного за статтями про злочини проти особи або проти державної чи колективної або приватної власності не потрібна.1 Якщо такі дії були вчинені з мотивів помсти, корисливості або інших спонукань чи були зумовлені
 14. 12.2.2. Зруйнування пам'яток історії та культури
  пошкодження пам'яток історії, культури чи природних об'єктів може тягти відповідальність за ст. 196 КК України. Відповідальність за знищення чи пошкодження пам'яток історії, культури чи природних об'єктів настає з шістнадцяти
 15. 2.3. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
  пошкодження об'єктів власності), яка раніше була більш м'якою, втратила чинність, в той же час чинність набрала санкція у наведеному формулюванні; в) втрата чинності закону, якщо він був прийнятий на певний час до настання певної події. Так, відпала чинність закону про кримінальну відповідальність за виготовлення з метою збуту та збут підроблених купонів багаторазового використання
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш