НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаФінансове право РосіїПравове регулювання біржової діяльності → 
« Попередня Наступна »
А. І. Берлач, Н. А. Берлач, Ю. В. Ілларіонов. Організаційно-правові основи біржової діяльності.- К.: Фенікс. - 336 с. - Бібліогр.: с. 332., 2000 - перейти к содержанию учебника

11.2. ЕВОЛЮЦІЙНИЙ РОЗВИТОК Ф'ЮЧЕРСНОЇ ТОРГІВЛІ

Ф'ючерсна торгівля виникла з біржової торгівлі реальним товаром.
Спочатку біржа була просто місцем, де укладалися великооптові товарні угоди з реальним біржовим товаром, з поставкою покупцеві негайно або в найближчий термін. Паралельно цьому процесу відбувався розвиток торгівлі товарами або їх зразками, що виставлялися на біржу, з поставкою їх через певний термін. В останньому випадку товар був або вже виготовлений, або його ще тільки необхідно було виготовити. На відміну від торгівлі товаром з негайною поставкою, торгівля з поставкою через певний термін вимагає, щоб сторони вирішили певні питання щодо якості майбутнього товару та розміру партії. Угоди, укладені з терміном поставки на майбутнє, на відміну від контрактів з негайною поставкою товарів вимагають більш чіткої стандартизації і гарантування їх виконання. Інакше кажучи, з розвитком великої промисловості виникла необхідність розробки відповідної стандартизації товарних угод, з одного боку, і гарантування їх виконання - з іншого. Якщо стандартизація угод полегшує їх укладення, а значить, веде до збільшення торгового обороту, то гарантування вимагає наявності певної організації, яка бере на себе зазначене завдання. Це завдання успішно виконують біржі, які проводять велику роботу щодо стандартизації умов угод, що укладаються, і виступають гарантами їх виконання. Система гарантування виконання угод розвивалася у двох напрямах. З одного боку, біржі створювали страхові, гарантійні запаси біржових товарів, а з іншого - широкий розвиток отримав механізм перепродажу раніше укладених біржових контрактів, що дозволяв продавцеві або покупцеві замість відмови від виконання біржового договору (внаслідок певних економічних умов) продати своє договірне зобов'язання або купити нове. Остання обставина шляхом еволюції сприяла розробці стандартних біржових договорів з поставкою товару на термін і їх обігом як самостійних об'єктів біржової торгівлі. Основна причина і необхідність розвитку ф'ючерсної торгівлі полягають у тому, що остання забезпечує зняття тих обмежень, які має торгівля безпосередньо біржовим товаром. Сам товар як матеріальне благо несе в собі обмеження для розвитку біржової торгівлі. Позбутися їх можна шляхом організації торгівлі не самим товаром, а лише правами на товар, тобто ф'ючерсними контрактами. Купівля-продаж товарів на біржі поступається місцем біржовому обороту ф'ючерсних контрактів, зв'язок яких з ринком реального товару носить в основному непрямий характер, оскільки лише декілька процентів від загальної кількості контрактів закінчуються реальною поставкою товару. Непрямий зв'язок полягає в тому, що власники контрактів постійно продають і купують їх відповідно до впливу ринкової кон'юнктури, що постійно змінюється.
Ф'ючерсна торгівля зародилася у другій половині XIX ст. її виникнення і розвиток пов'язані з тим, що вона дозволила знизити ризик несприятливих коливань цін на обіг капіталу, зменшити розмір резервного капіталу, необхідного на випадок несприятливої кон'юнктури, прискорити повернення в грошовій формі авансованого капіталу, здешевити кредитну торгівлю, знизити витрати обігу. Торгівлю на ф'ючерсній біржі в порівнянні з біржею реального товару відрізняють переважно фіктивний характер угод (лише декілька процентів операцій завершуються поставкою товару, а інші -виплатою різниці в цінах); в основному непрямий зв'язок з ринком реального товару через хеджування; повна уніфікація всіх умов контрактів, крім ціни і терміну поставки; знеособленість угод, оскільки вони реєструються не між окремим покупцем і продавцем, а між ними і розрахунковою палатою. Угоди на ф'ючерсній біржі укладаються як на товар, так і на валюти, індекси акцій, процентні ставки і т. д. Обсяг операцій на ф'ючерсній біржі, як правило, значно перевищує розміри торгівлі реальними товарами. Основними товарами, угоди з якими укладаються на ф'ючерсних біржах, є зернові, нафта і нафтопродукти, дорогоцінні і кольорові метали, бавовна, цукор, кава, какао, боби, жива худоба. Світова практика укладення ф'ючерсних контрактів як найбільш поширеного типу термінової угоди на поставку товару у майбутньому започаткована при біржовій торгівлі агропродукцією. В подальшому базовим активом термінових угод стали як реальні товари (агропродукція, енергоносії, метали тощо), так і інструменти фінансового фондового ринку. Досвід успішного функціонування ф'ючерсної торгівлі надзвичайно корисний і для нашої країни. Так, торгівлю ф'ючерсними контрактами започатковано в Україні у 1995 р. Загалом було укладено 50 угод на суму 2205 млн. крб., що складало 0,4 % до вартості загального біржового обороту в Україні. У 1996 р. кількість укладених ф'ючерсних угод зросла і становила у вартості біржового обороту майже 5 %. В основному це контракти на продаж палива, які складають 87 % до всіх ф'ючерсних угод. Вартим уваги є те, що ф'ючерсні угоди в біржовому обороті палива товарів становлять близько 95 %. З 1996 р. укладаються ф'ючерсні угоди на сільськогосподарську продукцію, питома вага яких на ф'ючерсному ринку дорівнює близько 11%. З квітня 1996 р. на Київській універсальній біржі щоденно відбуваються торги по ф'ючерсних контрактах на долар США зі строками виконання до 6 місяців. Найближчим часом передбачається розпочати торгівлю ф'ючерсними контрактами на більш широкий асортимент товарної продукції, однак цьому має передувати значна організаційна робота. Така продукція повинна відповідати певним обов'язковим умовам, і лише тоді вона може бути визнана базовим активом такої угоди. Перш за все це: * обов'язкова передбаченість ринку даного виду товару на найближчу перспективу; * наявність самого товару або передбаченість його виробництва, що обумовлює можливість його поставки при виконанні контракту; * регулярність пропозиції даного товару для біржової торгівлі та інші умови. Для України в сучасних умовах становлення ринкових відносин поки що таким базовим активом термінових угод є курс долара США щодо національної валюти. Валютні ф'ючерсні контракти на курс долара США у світовій практиці є звичайним явищем, питома вага яких у світовій торгівлі терміновими угодами різних активів суттєва і є важливим чинником регулювання міжнаціональних валютних ринків. Перспективним, з огляду на перелічені вище обов'язкові умови для ф'ючерсних угод, є створення та функціонування ф'ючерсних секцій на біржах, або ж власне таких бірж. Такий висновок випливає із кон'юнктури біржової торгівлі вітчизняною продукцією, і перш за все зерновими культурами, цукром, олією, продукцією харчової та легкої промисловості. Певний досвід, який необхідно вивчати і застосовувати у розвитку ф'ючерсного ринку продукцією, має Росія. В останні роки на її товарних біржах зростають обсяги ф'ючерсної торгівлі. У структурі біржового обороту питома вага угод купівлі-продажу ф'ючерсних контрактів збільшилась від 1 % до 9%. Відомо, що становлення процесу ф'ючерсної торгівлі вимагає суттєвої еволюції в біржовій діяльності. Рівень торгівлі ф'ючерсними контрактами в Україні знаходиться на первинній стадії, і питання про перспективи її розвитку дискусійні. Ф'ючерсна торгівля може стати реальною у випадку, коли буде на практиці відпрацьована організація укладення угод з реальним товаром, досягнута їх масштабність, відпрацьований механізм вільного встановлення рівноважної біржової ціни та достатній рівень законодавчо-правового поля. Труднощі становлення ф'ючерсного ринку в умовах формування ринкових відносин пов'язані з відсутністю інфраструктури ф'ючерсної торгівлі, і перш за все механізму банківського обслуговування цього процесу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "11.2. ЕВОЛЮЦІЙНИЙ РОЗВИТОК Ф'ЮЧЕРСНОЇ ТОРГІВЛІ"
 1. Розділ 11 ОРГАНІЗАЦІЯ Ф'ЮЧЕРСНОЇ ТОРГІВЛІ
  Розділ 11 ОРГАНІЗАЦІЯ Ф'ЮЧЕРСНОЇ
 2. 11.3. ЦІЛІ Ф'ЮЧЕРСНОЇ ТОРГІВЛІ
  Цілі ф'ючерсної торгівлі потрібно розглядати з позиції біржі і з точки зору господарства загалом. З позиції біржі ф'ючерсна торгівля - це результат природної еволюції розвитку біржової торгівлі в умовах ринкового господарства, тобто це процеси постійної конкурентної боротьби різних типів ринкових посередницьких структур. Завдяки великим перевагам перед торгівлею реальним товаром, ф'ючерсна
 3. 11.1. ЗМІСТ Ф'ЮЧЕРСНОЇ ТОРГІВЛІ
  Еволюція біржової торгівлі реальним товаром обумовила можливість та потребу у використанні угод без поставки реального товару, основними видами яких є ф'ючерсні контракти та опціони. Ф'ючерсний контракт - це стандартний біржовий договір на поставку товару у вказаний в договорі термін за ціною, що визначена сторонами при укладенні угоди. Ф'ючерсні угоди, на відміну від угод на реальний біржовий
 4. ТЕМА 17 Розвиток буржуазної держави та права США
  ТЕМА 17 Розвиток буржуазної держави та права
 5. Розділ 1 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТІВ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ
  Розділ 1 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТІВ БІРЖОВОЇ
 6. ТЕМА 15 Розвиток буржуазної держави та права у Великобританії
  ТЕМА 15 Розвиток буржуазної держави та права у
 7. ТЕМА 16 Розвиток буржуазної держави та права у Франції
  ТЕМА 16 Розвиток буржуазної держави та права у
 8. ТЕМА 13 Виникнення та розвиток держави і права в західних та східних слов'ян
  розвиток держави і права в західних та східних
 9. 11.5. БІРЖОВЕ ХЕДЖУВАННЯ ТА СПЕКУЛЯЦІЯ
  У практиці біржової торгівлі розділяють хеджування і спекуляцію. Хеджування - це спосіб отримання прибутку завдяки біржовій ф'ючерсній торгівлі, що грунтується на відмінностях у динаміці цін реальних товарів і цін ф'ючерсних контрактів на цей же товар. Біржова спекуляція - це спосіб отримання прибутку в процесі біржової ф'ючерсної торгівлі, що базується на відмінностях у динаміці цін ф'ючерсних
 10. 11.4. МЕХАНІЗМ БІРЖОВОЇ Ф'ЮЧЕРСНОЇ ТОРГІВЛІ
  Основними елементами механізму біржової ф'ючерсної торгівлі * організація біржової торгівлі ф'ючерсними контрактами; * порядок розрахунків і порядок ліквідації ф'ючерсних контрактів; * організація виконання ф'ючерсних контрактів. Торгівля ф'ючерсним контрактом починається з подання клієнтом заявки представнику брокерської фірми, яка проводить торги на біржі. Форма заявки може бути письмовою
 11. ВСТУП
  Перехід України до ринкової економіки потребує докорінної зміни нинішніх і формування нових ринкових інституцій, не властивих колишній адміністративно-командній системі управління економікою. Для ефективного функціонування народногосподарського комплексу треба створити практично нове ринкове середовище. Одним із головних його елементів є формування біржових інститутів. Усвідомлення необхідності
 12. 7.6. БІРЖОВІ ТОВАРИ
  розвиток ф'ючерсного ринку. При цьому позабіржові товари поступово вилучалися з біржової торгівлі і реалізувалися за допомогою інших форм торгівлі; торговими домами, аукціонами, ярмарками, тендерами. Слід зазначити, що стандартизація є головною умовою автентичності біржового товару. Стандартизація біржового товару має свою глибинну природу, яка через суто технічні заходи досягає важливих
 13. 1.4. Зв'язок історії держави і права зарубіжних країн з іншими дисциплінами
  розвиток держави та права від найдавніших часів і до сьогодення, але не в Україні, а за межами її кордонів. Історія держави і права зарубіжних країн тісно пов'язана з галузевими юридичними дисциплінами країн світу, історію держави та права котрих вона вивчає. Та, на відміну від галузевих дисциплін, які основну свою увагу зосереджують на вивченні принципів та інститутів сучасного чинного
 14. 11.6. ОПЦІОНИ З Ф'ЮЧЕРСНИМИ КОНТРАКТАМИ
  Опціони (угоди з премією) - це контракти на покупку права або продажу зобов'язання укладати біржовий контракт за заданою ціною протягом зазначеного в ньому строку. Механізм функціонування опціону полягає в тому, що за відносно невелику суму (премію), яка є ціною опціону, продавець бере на себе зобов'язання продати або купити, а покупець, виплативши її, одержує право купити або продати товар на
 15. 13.16. Порушення правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
  Порядок і правила обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів встановлені Законом від 15 лютого 1995 р. «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» (Відомості Верховної Ради України.- 1995.-№ 10.- Ст. 60). Законом визначені організації, установи І підприємства, яким видається дозвіл на посів, вирошУ" вання снотворного маку
 16. 15.1. Передумови, риси й основні періоди англійської буржуазної революції
  розвиток капіталу в Англії стримувався: свавіллям у процесі встановлення та збирання податків; свавіллям судової влади, що перебувала в повній залежності від короля; терором і позасудовими розправами "Зоряної палати" й "Високої комісії""; королівською монополією, що обмежувала свободу торгівлі й урядовими регламентаціями розвитку промисловості; релігійною політикою абсолютизму, що викликала
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш