НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
Авторське право / Адвокатура / Арбітражний процес / Цивільний процес / Цивільне право (лекції, підручники) / Дисертації з цивільного права / Договірне право / Житлове право / Медичне право / Міжнародне приватне право / Спадкове право / Права споживачів / Права людини / Право інтелектуальної власності / Право власності / Право соціального забезпечення / Правове забезпечення професійної діяльності / Правове регулювання мережі Інтернет / Сімейне право
ГоловнаЦивільне право РосіїЦивільний процес → 
« Попередня Наступна »
Суханов Е.А.. Цивільне право, 4-е видання, підручник, 2010 - перейти до змісту підручника

11.2. Виникнення права на житлове приміщення. Припинення права власності на безгосподарно вміст житлове приміщення

Право власності на житлові приміщення виникає у громадян у наступних випадках: -

придбання квартири за цивільно-правовими підставами; -

приватизації наявної у громадянина житлової площі; -

виплати паю у житловому або житлово-будівельному кооперативі в повному обсязі.

Цивільно-правовими договорами, провідними до придбання житла у власність, є договори купівлі-продажу, дарування, ренти, довічного утримання з коштом й інші.

За договором купівлі-продажу нерухомого майна (договору продажу нерухомості) продавець зобов'язується передати у власність покупця земельну ділянку, будинок, споруду, квартиру чи інше нерухоме майно, а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну). Істотною умовою договору продажу житлового будинку, квартири, частини житлового будинку або квартири, в яких проживають особи, що зберігають відповідно до закону право користування цим житловим приміщенням після його придбання покупцем, є перелік цих осіб із зазначенням їхніх прав користування продаваним житловим приміщенням. Договір продажу житлового будинку, квартири, частини житлового будинку або квартири підлягає державній реєстрації і вважається укладеним з моменту такої реєстрації.

Не допускається продаж іншим особам заселених квартир і будинків державного, муніципального житлових фондів без згоди проживаючих у них повнолітніх громадян. Думається, зазначена заборона має місце і при зміні статусу житлового приміщення (надання йому статусу службового жилого приміщення або гуртожитку).

Договір міни здійснюється за правилами купівлі-продажу, однак кожна сторона надає іншій житлове приміщення, тобто є і продавцем і покупцем.

За договором дарування особа безоплатно отримує певне майно. Дарування квартири чи іншого житлового приміщення в силу ч. 3 ст. 574 Цивільного кодексу Російської Федерації підлягає державній реєстрації.

За договором довічного змісту з утриманням одержувач ренти - громадянин передає належні йому житловий будинок, квартиру, земельну ділянку чи іншу нерухомість у власність платника ренти, який зобов'язується здійснювати довічне утримання з утриманням громадянина та (або) зазначеного ним третьої особи (осіб).

Зазначеними видами угод договори, провідні до придбання житлових приміщень, не вичерпуються, але даними способами купується більшість квартир.

Житлове приміщення, що перебуває у власності, може перейти до громадянина у спадок. Отримання житла, що переходить у спадок, здійснюється за загальними правилами вступу в спадщину. Спадкоємці повинні здійснити державну реєстрацію переходу права власності, сплативши при цьому реєстраційні збори.

Право власності на будівлі, споруди та інше знову створюване нерухоме майно, що підлягає державній реєстрації, виникає з моменту такої реєстрації.

Велике значення має закріплене в законодавстві надання державної допомоги громадянам. Громадянам, які не забезпеченим житлом за встановленими нормативами, держава надає допомогу, розвиваючи будівництво будинків державного і муніципального житлових фондів, призначених для надання житлових приміщень за договором найму, а також використовуючи систему компенсацій (субсидій) і пільг по оплаті будівництва, утримання і ремонту житла. Компенсації (субсидії) - кошти, що надаються громадянам як допомогу для оплати житла і комунальних послуг, будівництва житла або його покупки.

Субсидія надається тільки громадянам, які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на обліку з надання житлової площі, а також особам, які мають згідно з чинним законодавством право на пільгове фінансування будівництва або придбання житла, але не використав це право . Субсидія на руки не видається, а надається довідка, що підтверджує, що продавцю або забудовникові буде перерахована надана громадянину субсидія.

Право власності може також бути визнано і на самовільну споруду. Згідно ч. 3 ст. 222 Цивільного кодексу України право власності на самовільну споруду може бути визнано судом за особою, у власності, довічне успадковане володінні, постійному (безстроковому) користуванні якого знаходиться земельна ділянка, де здійснена споруда.

Громадянин, який не є власником майна, але добросовісно, ??відкрито і безперервно володіє як своїм власним нерухомим майном протягом 15 років, набуває право власності на це майно (набувальна давність). Придбання жилого приміщення за цим пунктом також підлягає державній реєстрації.

Відповідно до ч. 4 ст. 218 Цивільного кодексу члени житлового, житлово-будівельного споживчого кооперативу, інші особи, які мають право на паєнагромадження, повністю внесли свій пайовий внесок за квартиру, інше приміщення, надане цих осіб кооперативом, набувають право власності на зазначене майно.

Житлове приміщення, що перебуває у державній або муніципальній власності, може бути передано його власником у власність громадян у порядку, передбаченому законами про приватизацію державного та муніципального майна. Не можуть бути приватизовані службові житлові приміщення, житлові приміщення, що знаходяться в аварійному стані або в будинках закритих військових містечок, а також гуртожитки до додання їм іншого статусу. Передача житлових приміщень у власність громадян здійснюється на безкоштовній основі. Громадяни вправі за згодою всіх спільно проживають повнолітніх членів сім'ї, а також неповнолітніх у віці від 14 до 18 років придбати ці приміщення у власність.

Житлові приміщення передаються у спільну власність або у власність одного з спільно проживають осіб, у тому числі неповнолітніх. Власники приватизованих житлових приміщень у будинку державного або муніципального житлового фонду є співвласниками чи користувачами позаквартирного інженерного обладнання та місць загального користування будинку.

Власнику приватизованого житлового приміщення у комунальній квартирі належить частка у праві власності на спільне майно у комунальній квартирі.

Здійснення права власності на житлове приміщення не повинно порушувати прав і охоронюваних чинним законодавством інтересів інших осіб.

Передача житлових приміщень у власність громадян оформляється договором передачі, що укладається органами державної влади або органами місцевого самоврядування, підприємством, уч-нов з громадянином, які отримують жиле приміщення у власність, у порядку, встановленому законодавством.

Кожен громадянин має право на придбання у власність безкоштовно, в порядку приватизації, житлового приміщення в державному і муніципальному житлових фондах соціального використання один раз.

Неповнолітні, які стали власниками займаного житлового приміщення в порядку його приватизації, зберігають право на одноразову безкоштовну приватизацію житлового приміщення в будинках державного і муніципального житлового фонду після досягнення ними повноліття.

Якщо громадянин, який подав заяву про приватизацію і необхідні для цього документи, помер до оформлення договору на передачу житлового приміщення у власність або до реєстрації такого договору місцевою адміністрацією, то у випадку виникнення спору з приводу включення цього житлового приміщення або його частини в спадкову масу необхідно мати на увазі, що зазначена обставина сама по собі не може служити підставою для відмови в задоволенні вимоги спадкоємця, якщо спадкодавець, висловивши при житті волю на приватизацію займаного житлового приміщення, не відкликав своєї заяви, оскільки по які залежних від нього причин був позбавлений можливості дотриматися всіх правил оформлення документів на приватизацію, в якій йому не могло бути відмовлено.

Після придбання житла у власність громадяни володіють, користуються і розпоряджаються їй на свій розсуд. Примусове вилучення нерухомості в житловій сфері без згоди власника не допускається, якщо інше не передбачається законом або іншою угодою сторін. Примусове вилучення нерухомості з підстав, передбачених законом, при відсутності згоди власника може проводитися лише на основі рішення суду або арбітражного суду.

В силу ч. 2 ст. 213 Цивільного кодексу РФ кількість і вартість житла, що перебуває у власності громадян та юридичних осіб, не обмежуються. Житлові приміщення можуть перебувати в індивідуальній або спільній власності. Власність подружжя на житлові приміщення є спільною сумісною (тобто розмір часток у спільному майні не визначено). Загальна власність, що належить іншим особам, може бути тільки пайовий (кожному з співвласників належить заздалегідь певна частина майна).

Після придбання житла у власність більша частина пов'язаних з ним правовідносин переходить в регулювання цивільно-правової сфери. Однак деякі з них продовжують регулюватися житловими правовими актами. Зокрема, до користу-ванию житловими приміщеннями членами сім'ї наймача застосовуються норми, закріплені в ст. 31 Житлового кодексу РФ.

На відміну від користувача житловим приміщенням за договором найму власник виробляє і поточний і капітальний ремонт, а також перепланування за свій рахунок. Капітальний ремонт житлового будинку, квартири з перебудовою або переплануванням приміщень проводиться з дозволу відповідного органу самоуправленія101.

Власник має право здавати належне йому житлове приміщення в оренду (мається на увазі комерційний найм) і оренду (юридичним особам). Основні положення оренди та комерційного найму представлені у відповідних розділах.

У зв'язку з розвитком інституту іпотеки (застави нерухомості) до Житлового кодексу РФ були внесені зміни. Тепер на житловий будинок або квартиру, придбані за рахунок кредиту банку або іншої кредитної організації або коштів цільової позики, наданого юридичною особою на придбання житла, і закладені в забезпечення повернення кредиту або цільової позики, може бути звернено стягнення і власник може позбутися, таким чином, права власності на зазначені житлові приміщення. Звернення стягнення на житловий будинок або квартиру, закладені в забезпечення повернення кредиту або цільової позики, є підставою для прийняття рішення про надання жилого приміщення з маневреного житлового фонду особі, яка втратила право власності на житловий будинок або квартиру, і спільно проживають з ним членам сім'ї, а також колишнім членам родини. При позитивному рішенні власник, що втратив право власності на свої житлові приміщення, звільняє їх тільки після надання іншого приміщення.

Цивільним кодексом РФ передбачено припинення права власності на безгосподарно вміст житлове приміщення (ст. 293).

Якщо власник житлового приміщення використовує його не за призначенням, систематично порушує права та інтереси сусідів або безгосподарно поводиться з житлом, допускаючи його руйнування, то орган місцевого самоврядування може попередити власника про необхідність усунути порушення, а якщо вони тягнуть руйнування приміщення - також призначити власнику відповідний строк для ремонту приміщення.

Якщо власник після попередження продовжує порушувати права та інтереси сусідів або використовувати житлове приміщення не за призначенням або без поважних причин не зробить необхід-мого ремонту, орган місцевого самоврядування може звернутися до суду з позовом про продаж з публічних торгів такого житлового приміщення. При цьому власникові виплачуються виручені від продажу кошти за вирахуванням витрат на виконання судового рішення.

Для оптимізації користування та управління майном кількох будинків, або багатоквартирного будинку, або частини будинку, або ізольованою блок-секції власники квартир можуть об'єднатися в товариство власників житла (ТСЖ).

« Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "11.2. Виникнення права на житлове приміщення. Припинення права власності на безгосподарно вміст житлове приміщення"
 1.  9.5. Права та обов'язки наймача жилого приміщення
    житлове приміщення інших осіб; 2) здавати жиле приміщення в піднайом; 3) дозволяти проживання у житловому приміщенні тимчасових мешканців; 4) здійснювати обмін або заміну займаного житлового приміщення; 5) вимагати від наймодавця своєчасного проведення капітального ремонту житлового приміщення, належного участі в утриманні спільного майна в багатоквартирному будинку, а також
 2.  9.8. Піднаймачеві житлового приміщення
    права користування житловим приміщенням. Відповідальним перед наймодавцем за договором найму житлового приміщення залишається наймач. Згідно з вимогами ст. 77 ЖК РФ договір піднайму жилого приміщення укладається у письмовій формі терміном, визначається сторонами договору піднайму. Якщо в договорі термін не визначено, договір вважається укладеним на один рік. Примірник договору піднайму передається
 3.  3. Переклад житлового приміщення в нежитлове і нежитлового приміщення в житлове приміщення
    житлове та нежитлового приміщення в житлове допускається з урахуванням дотримання вимог ЖК та законодавства РФ про містобудівну діяльність. 3.1. Умови переведення житлового приміщення в нежитлове містяться в ч. 3 ст. 22 ЖК. 2. Права наймача жилого приміщення за договором найму 2.1. Право користування житловим приміщенням Згідно ст. 17 ЖК користування житловим приміщенням здійснюється з урахуванням
 4.  Тема 6. Договір найму житлового приміщення
    житлове приміщення, ремонт житлового приміщення. Термін у договорі найму житлового приміщення. Піднайом житлового приміщення. Зміна договору найму жилого приміщення. Заміна наймача у договорі найму житлового приміщення. Підстави припинення договору найму жилого приміщення. Розірвання договору найму в судовому
 5.  7. Виселення з житлового приміщення
    жиле приміщення надається за договором соціального найму житлового приміщення; розмір наданого житлового приміщення повинен відповідати розміру житла, встановленому для вселення в гуртожиток, тобто не менше 6 квадратних метрів житлової площі на одну людину (ст. 105). Житлове приміщення має також відповідати вимогам ст. 15 ЖК, тобто має бути ізольованим, придатним для
 6.  9.17. Підстави виселення громадян з житлових приміщень
    житлове приміщення або використовують його не за призначенням або своєю поведінкою роблять неможливим для інших проживання з ними в одній квартирі чи одному будинку. Громадяни виселяються з жилих приміщень з наданням інших упорядкованих житлових приміщень (ст. 85 ЖК РФ) за договорами соціального найму в разі, якщо: 1) будинок, в якому знаходиться жиле приміщення, підлягає знесенню;
 7.  Договори при переселенні
    права власності на освобождаемое житлове приміщення (житловий будинок) і розмір відшкодування (компенсації) або викупу власнику. Договір, що визначає перехід права власності на освобождаемое житлове приміщення (житловий будинок) і розмір відшкодування (компенсації) або викупу, полягає у строки, зазначені в рішенні. У разі укладення попереднього договору, договір, що визначає перехід
 8.  2. Відповідальність власника житлових приміщень і членів його сім'ї
    права та інтереси сусідів або безгосподарно поводиться з житлом, допускаючи його руйнування, орган місцевого самоврядування може попередити власника про необхідність усунути порушення, а якщо вони тягнуть руйнування приміщення - також призначити власнику відповідний строк для ремонту приміщення. Якщо власник після попередження продовжує порушувати права та інтереси сусідів або
 9.  1. Відносини з оплати житлових приміщень і комунальних послуг
    виникнення права власності на житлове приміщення (ч. 2 ст. 153 ЖК РФ). До заселення житлових приміщень державного і муніципального житлових фондів у встановленому порядку витрати на утримання житлових приміщень та комунальні послуги несуть відповідно органи державної влади та органи місцевого самоврядування або уповноважені ними особи (ч. 3 ст. 153 ЖК РФ). Слід звернути
 10.  4. Набуття права власності на житлові приміщення в будинках ЖК (ЖБК)
    права власності на квартиру член ЖК (ЖБК) має право залишитися в кооперативі чи вийти з нього. Громадянин, який за договором купівлі-продажу або як спадкоємця отримав у власність квартиру в будинку ЖК (ЖБК), має право вступити в його члени. Член ЖК (ЖБК) має право на розділ жилого приміщення в будинку житлово-будівельного кооперативу. Згідно ст. 127 ЖК РФ розділ житлового приміщення в
 11.  9.20. Виселення наймача і проживають разом з ним членів його сім'ї у разі несплати за житлове приміщення
    житлове приміщення за шість місяців, якщо договором не встановлений триваліший строк, а при короткостроковому наймі - у разі невнесення плати більше двох разів після закінчення встановленого договором строку платежу, а також у разі руйнування та псування житлового приміщення наймачем або іншими громадянами, за дії яких він відповідає. За рішенням суду наймачеві може бути наданий строк не
 12.  3.3. Право на здачу жилого приміщення в піднайом
    права користування житловим приміщенням; відповідальним перед наймодавцем за договором соціального найму житлового приміщення залишається наймач (ч. 3 ст. 76 ЖК, п. 1 ст. 685 ЦК). У договорі повинні бути вказані громадяни, вселяти в житлове приміщення спільно з піднаймачів. Примірник договору піднайму жилого приміщення передається наймодавцю (ч. 1 ст. 77 ЖК). Договір піднайму жилого приміщення
 13.  3.4. Право на вселення інших громадян в житлове приміщення як членів сім'ї
    права та обов'язки користувачів житлом грунтуються на сімейних відносинах і на спільному проживанні (але не на реєстрації громадян за місцем проживання). Положення ч. 2 ст. 70 ЖК про необхідність вказати в договорі соціального найму нового члена сім'ї співвідноситься зі ст. 69 ЖК, ч. 3 якої встановлено: члени сім'ї наймача жилого приміщення за договором соціального найму повинні бути вказані
 14.  9.3. Договір соціального найму житлового приміщення
    права власності на займане за договором соціального найму житлове приміщення, права господарського відання або права оперативного управління таким житловим приміщенням не тягне за собою розірвання або зміна умов договору соціального найму житлового приміщення. За що діяв в 1980-х рр.. законодавству вимоги громадян про надання жилих приміщень були непідвідомчі
 15.  7.3. Виселення без надання іншого житлового приміщення
    виникнення спору з приводу виселення громадян з підстав, передбачених ч. 2 ст. 35 ЖК і ч. 1 ст. 91 ЖК, до суду можуть бути представлені будь-які докази, які свідчать як про порушення, допущені громадянами щодо житлових приміщень, так і про те, що винні громадяни попереджені про необхідність усунути такі порушення. (Огляд судової практики ЗС РФ за I кварталу
 16.  3. Відповідальність за самовільне перевлаштування і самовільне перепланування житлового приміщення
    права і законні інтереси громадян або це не створює загрозу їх життю або здоров'ю (ч. 4 ст. 29 ЖК РФ). Якщо відповідне жиле приміщення не буде приведено до попереднього стану у зазначений строк у встановленому органом, що здійснює узгодження, порядку, суд за позовом цього органу за умови неприйняття рішення, передбаченого ч. 4 ст. 29 ЖК РФ, приймає рішення: 1) в
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш