НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право Україна || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Фінніс Дж.. Природне право і природні права / Джон Фінніс; пров. з англ. В. П. Гайдамака та А. В. Паніхіной. - Москва: ІРІСЕН, Думка. 554 с. (Серія «Право»), 2012 - перейти до змісту підручника

11.2. Юридична дійсність (legal validity) і мораль

У попередньому розділі теорії природного права розглядалися як теорії раціональних підстав моральних суджень, і це буде залишатися в центрі уваги в наступних розділах даної глави.
Але в цьому розділі я розглядаю більш вузьке, юридичне розуміння «природного права» і «доктрини (доктрин) природного права».

Тут ми змушені мати справу з тим уявленням (image) про природне право, якого дотримуються такі юристи, як Кельзен, Харт і РЕЗ. Це подання треба відтворити в їх власних словах, оскільки вони самі рідко вказували, не кажучи вже про те, щоб цитувати, того чи іншого конкретного теоретика як прихильника точки зору, яку вони характеризували як точку зору доктрини природного права. Джозеф РЕЗ зручно резюмує кельзеновскую версію цього подання і приймає її в наступному вигляді:

«Кельзен вірно вказує, що згідно з теоріями природного права не існує спеціального поняття юридичної дійсності. Єдине поняття дійсності, яке в них є, - це незаперечність з точки зору естест - венного права, тобто моральна дійсність. Прихильники природного права можуть оцінювати той чи інший закон тільки як морально дійсний, тобто справедливий, або як морально недійсний, тобто неправильний. Вони не можуть сказати про закон, що він юридично дійсний, але морально неправильний. Якщо закон невірний або несправедливий, він також недійсний в тому єдиному сенсі дійсності, який вони визнають »5.

Надалі РЕЗ у власних термінах визначає «при - верженцев теорії природного права» як «тих філософів, які вважають критерієм адекватності для теорій права те, що вони демонструють ... як непорушної істини наступне: кожен закон володіє моральною цінністю »6.

Зі свого боку, я не знаю жодного філософа, який відповідає або відповідав такому опису або який прагнув би відстоювати подібного роду теоретичне або метатеоретическое допущення. Розділи IX. 2, Х.2, Х.5, Х.6, XI.4, XII. 3 і XII.4 присвячені критичному аналізу 5

Raz. «Kelsen's Theory of the Basic Norm» (1974) 19 Am. J. Juris, 94 at p. 100. 6

Practical Reason, p. 162. Це формулювання співвідноситься з характеристикою протилежного поняття - «юридичного позитивізму», - даної Хартом з метою опису «суперечки між природним правом і юридичним позитивізмом»: Concept of Law, p. 181 *. Див також: Practical Reason, p. 155, 162; всі ці формулювання, мабуть, були призначені Резом для застосування в рівній мірі до теорій природного права, які дотримуються як «визначального» («definitional»), так і «похідного» («derivative») підходів. (Оскільки «визначальний» підхід ніким не використовується, тут немає необхідності з'ясовувати значимість передбачуваного відмінності між «визначальним» і «похідним» підходами.)

Цього подання. Тут досить сказати, що в основі неправильного розуміння, мабуть, лежить нездатність сучасних критиків витлумачити тексти теоретиків природного права у відповідності з тими принципами визначення, які ці теоретики здебільшого послідовно і усвідомлено використали. Я вже дав начерк цих принципів у розділі 1.3 під рубрикою «центральні випадки і фокусні значення».

Тільки що розглянуте нами поняття про теорії природного права тісно пов'язане у Кельзена з іншим поняттям. За словами Кельзена, «найважливіший елемент історично існуючої доктрини природного права.

.. протягом двох останніх тисячоліть »полягає в тому, що вона намагається« покласти в основу позитивного права представництво (delegation) природного права »7. Поки що все в порядку (хоча це формулювання важко назвати класичною). Але Кель-зен вважає таку спробу «логічно неможливою» на тій підставі, що подібне представництво спричинило б за собою приписування юридичної дійсності нормам не з причини їх справедливості, а з причини їх породження представником; а це, каже він, у свою чергу, призвело б до того, що представник міг би скасувати і «замістити» природне право, «беручи до уваги той факт, що позитивне право в ... його матеріальної дійсності (material validity) ... в принципі не схильне обмеженням »8. Боюся, поп sequitur міститься у самого Кельзена, а не в розглянутих їм першоджерелах; «принцип», до якого він апелює, є лише petitio principii **. Якщо б, наприклад, ми перевели відповідну частину теорії Фоми Аквіні-ського в термінологію Кельзена (наскільки це можливо), то вийшло б наступне: юридична дійсність позитивного права (в фокусній, моральному сенсі «юридичної дійсності») похідна від його раціональної

General Theory, p. 412.

Ibid., P. 412-413. Див також p. 411: «Будь-яка спроба встановити взаємозв'язок між двома системами норм в категоріях одночасно дійсних приписів веде в кінцевому рахунку до їх з'єднанню в категоріях підлеглого і підпорядковує, тобто [Поп sequitur *] до визнання позитивного права в якості природного або природного в якості позитивного ».

Зв'язку з природним правом (тобто походить від останнього), і цей зв'язок залишається в силі, за загальним правилом, тоді і тільки тоді, (І) коли закон виникає юридично дійсним шляхом (в особливому, вузькому, чисто правовому сенсі «юридичної дійсності») і (ii) коли закон не є по суті несправедливим ні в своєму змісті, ні в релевантних обставин його установленія9. Обговорення цих питань у Аквината недостатньо конкретно в порівнянні з сучасної юридичної полемікою: див. нижче, XII.4. Але воно благополучно уникає внутрішнього протиріччя і / або пробілу, в якому його дорікає Кельзен. Виступати не означає представительствовать безумовно.

Зважаючи на вищесказане немає нічого дивного в тому, що ми знаходимо у Кельзена виклад іншого неадекватного, хоча і досить поширеного, поняття про юридичну теорії природного права:

«Учители природного права відстоюють точку зору, в інтерпретації, яка залишалася стереотипної від отців Церкви - до Канта, що дійсність позитивного права повністю похідна від природного права; що вона, по суті, є тільки еманація природного права; що створення статутів або прийняття рішень - не вільна творчість, а просто відтворення істинного закону, який вже якимось чином існує ... »10

Позитивне право, каже Кельзен, розглядається, таким чином, просто як« копія »природного права. Але все це лише пародія. Ми можемо знову послатися на Хому Аквінського - як завжди, і не тому, що з якоїсь презумпції все, їм стверджуване, істинно, а просто тому, що він, безумовно, зразковий «представник теорії природного права» і грає домінуючу роль протягом всього періоду «від отців Церкви до Канта», так як синтезує доктрини своїх патристичних і ранньосередньовічних попередників і призводить до єдиного стандарту термінологію і певною мірою доктрину пізньої схоластичної,

Див: ST I - II, q. 96, а. 4с; томистский еквівалент кельзеновского основного сенсу юридичної дійсності - поняття акта передбачуваного створення закону infra potestatem commissam *. Див нижче, Х.7 і XII.2. 10 General Theory, p. 416.

А отже, і ранньої сучасної думки. Так, Аквінат стверджує, що дійсність позитивного права виникає з природного права; але практично тут же він демонструє, чому воно не є тільки еманацією або копією природного права і чому законодавець має всю повноту творчої свободи, подібно архітекторові (ця аналогія належить Аквинату) 11. Аквінат вважає, що позитивне право необхідно з двох причин. Одна з них полягає в тому, що природне право, яке «вже якимось чином існує», не забезпечує саме по собі всі рішення або навіть більшість рішень проблем координації в суспільному житті. З будь-якої розумної точки зору, докладне дослідження Фомою Аквінським даних питань (засноване на підказках Аристотеля) 12 повинно розглядатися як одна з найбільш успішних частин його не завжди успішної роботи в сфері природного права. Мої власні міркування на тему зв'язків між природним правом і змістом позитивного права поміщені в цілому у розділі X. 7.

Нарешті, ми можемо відзначити, що друге з двох виправдань для формування системи позитивного права на додаток до «природним» вимогам моралі, згідно Аквинату (який надає цьому виправданню, можливо, занадто велике значення), - необхідність примусу: щоб змусити егоїстичних людей вести себе разумно13. І як же дивно читати у Кельзена, що є ще одне «неминуче протиріччя між позитивним і природним правом», цього разу «через те, що перший представляє собою порядок, підтримуваний примусом, тоді як друге, в ідеалі, не тільки не є примусовим, але насправді вимагає заборони на будь-який примус між людьми »14. Це, на жаль, ще одне спотворене уявлення; справжня теорія 11

Див: ST I-II, q. 95, а. 2 (q. 91, а. 3 і q. 95, а. 1 повинні бути прочитані в світлі цього дуже ясного розділу «Суми» і в світлі q. 99, a. 3ad2, q.99, a.5c, q. 100, а. 11с). Аналогія розбирається нижче: Х.7. 12

Див: Нік. пов. V, 7, 1134 b 20 - 24 (відтворено нижче, в примітках до X. 7); Аквинат. In Eth. V, lect. 12, no. 1023, порівн.: Аристотель. Риторика I, 13, 1373b *. 13

S.T. I-II, q. 90, а. 3 ad 2; q. 95, а. 1 с і ad 1; q. 96, a. 5 с; див. також: Платон. Держ., 519 е; Аристотель. Нік. пов. X, 9, 1180 а 22. 14

General Theory, p. 411.

Природного права - це спроба об'єктивно відобразити вимоги та ідеали практичної розумності, а не ідеалізму: див. нижче, X. 1.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.2. Юридична дійсність (legal validity) і мораль "
 1. Література на іноземних мовах 229.
  Legal and taxation / by Steven R. Schuit. Kluwer Law International. 1998. P. 212; 238. Wendler M., Tremml В., Buecker B. The Key Aspects of German Business Law. - Spreinger Berlin Heidelberg. 3rd edition,
 2. III. Періодичні видання, (російською та іноземною мовами)
  437. Бюлетень міжнародних договорів. 1995. № 4. С. 4; 438. Вага Гайко-но Кінкі, № 25, 1982, С. 425. 439. ВВАС РФ. 1997. № 8. С. 80. 440. Вісник Банку Росії. 1997. № 25; 2002. № 15. 441. Вісник Банку Росії. 2002. № 15. 442. Дипломатичний вісник. 1997. № 12. 443. Журнал міжнародного приватного права. -1999. № 4 (26). 444. Женьмінь жибао. 1988. 16 квітня. 445. Известия. 27
 3. The Nature of the Insurance Contract Сутність договору страхування
  юридичною особою (страхувальником) зі страховою організацією (страховиком) (глава 48 ЦК РФ). За договором страхування одна сторона (страховик) зобов'язується за обумовлену договором плату (страхову премію) при настанні передбаченого в договорі події (страхового випадку) відшкодувати іншій стороні (страхувальникові) або іншій особі, на користь якої укладено договір (вигодонабувачу),
 4. 1.2. На іноземних мовах: 1.
  Basedow J., Jung С. Strategische Allianzen. Munchcn, 1993. 2. Darry E. Holt A Competition of Ideals: The Competition Policies of The European Union and The United States Compared, Vol. 3 New England International and Comparative Law Annual, 1997. 3. Dorresteijn A., Kuiper I., Morse G. European Corporate Law. Kluvver Law and Taxation Publishers, Deventer, 1994. 4. Fikentscher W. Freiheit als
 5. Джерела на іноземних мовах: книги н статті 1.
  Candelaria, М. Sedfrey. The Legal Characterization of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) and the Individual Action Plans in International Law / / na сайті: www.ibp.org. 2. Charney, I. Jonathan. International Law Making in a Community Context / / International Legal Theory Publication of American Society of International Law Interest Group on the Theory of International Law. Vol. II (2).
 6. Література іноземною мовою
  1. Arnull A. The European Court and Judicial Objectivity: A Reply to Professor Hartley. / / Law Quarterly Review, July 1996, Vol. 112. P. 411-423. 2. Bennett Alvin Le Roy International Organizations: Principles and Issues. N.Y., Oceana, L977. 440 P. 3. Bermann G.A., Goebel R.J., Davey W.R., Fox E.M. European Community Law. Cases and Materials. St. Paul, W.P.C., 1993. 193 P. 4.
 7. Публікації в періодичних виданнях; -
    legalize it - On current tendencies in EC Constitutional law ", (2001) European Law Yearbook. Gerrite Betlem. The King Can Do Wrong: State Liability for Breach of European Community Law in the Post-Frankovich era / / Web Journal of Current Legal Issues . Blackstone Press Ltd., 1996. Joseph HHWeiler. Eurocracy and Distrust: Some Questions Concernity the Role of the European Court of Justice in
 8.  Спеціальна література. Монографії
    Блішенко І.П. Звичайна зброя і міжнародне право. М. 1984 Богуславський М.М. Міжнародне економічне право. М. 1986. Борисов К.Г. Міжнародно-правові аспекти співробітництва держав у галузі науки і техніки. М., 1992 рік. Вельямінов Г.М. Основи международнго економічного права. М.. 1994 Галенская Л.Н. Правові проблеми співробітництва держав у боротьбі з
 9.  § 9.1. Етика в діяльності адвоката
    юридичної допомоги у випадках, коли в розслідуванні та вирішенні справи бере участь посадова особа, з якою він перебуває в родинних стосунках, або коли він у даній справі раніше надавав юридичну допомогу особі, інтереси якої суперечать інтересам особи, яка звернулася з проханням про ведення справи, або брав участь раніше в справі в якості судді, слідчого, прокурора, особи, яка провадила
 10.  Використана література
    юридичні основи. Київ, 1988. 208 с. Сергєєв Ю. Д. Юридичний захист прав і законних інтересів громадян у сфері охорони здоров'я. М., 1997. Силуянова І. В. Біоетика в Росії: цінності і закони. М., 1997. 223 с. Тихомиров А. В. Медичне право. Практичний посібник. М., 1998. 442 с. Тлепцеріщев Р. А. Правове забезпечення охорони здоров'я населення. М.: «Експертне бюро-М», 1998. 432 с.
 11.  IIS. Анісімов А. Н Секьюритизация банківських позичок в російських
    юридичних особах », рекомендованої до опублікування в цілях обговорення Радою при 11резіденте РФ з кодифікації і вдосконалення цивільного законодавства (протокол Ко 68 від 16 березня 2009 р.): http://privlaw.nl/. 134. Концепція проекту федерального закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації» (в частині регулювання секиорітізаціі фінансових
 12.  Література:
    legal system. Pearson, 2002 Ari Affilalo. How Far Frankovich? Effective judicial protection and associational standing to Litigate diffuse interests in the European Union. / European University Institute, Working Paper № 1997, No 97/35. Manin. Les communautes europeennes: droit institutionnel. Paris: Pedone, 1993. Mathysen P.S.R.F. A Guide to EU Law. - London, 1999. John A. Usher. General
 13.  Tort Law Деликтное право
    юридичної особи, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка заподіяла шкоду. Встановлюються обмеження з відшкодування шкоди заподіяної неповнолітніми та недієздатними громадянами. Відшкодування шкоди здійснюється або в грошовій, або в натуральній формі. Законом, або договором може бути встановлений обов'язок заподіювача шкоди виплатити потерпілим компенсацію понад відшкодування
 14.  Література на іноземних мовах: 1.
    legal remedies for individuals in Europe Utrecht: Standing Committee of Experts in International Immigration, 2004. 6. Brouwer E.R. Comments Standing Committee of experts in international immigration, refugee and criminal law on the draft proposal for a Regulation concerning the Visa Information System (VIS), COM, 2005. - 835 P. 7. Brouwer ER Data surveillance and border control in the
 15.  СКОРОЧЕННЯ
    AdeL L. R. Am. J. Int. L. Am. J. Juris. Arch. Phil. Dr. Arch. R. S. P. British Moralists Camb. L. J. Comm. Concept of Law De Legibus Doctor and Student Essays Gauthier-Jolif General Theory Harv. L. Rev. L З J. Rep. InEth. In Pol. Adelaide Law Review American Journal of International Law American Journal of Jurisprudence (раніше: Nat. LF) Archives de Philosophie du
 16.  Contractual Capacity Договірна правоздатність та дієздатність
    юридична особа. Exercise 4. Be ready to talk on one of the following topics: 1. Describe the general legal presumptions with regard to a party's capacity to create a contract. 2. Explain why the law allows minors to void contracts for anything other than necessaries. 3. Distinguish between emancipation and abandonment and explain the meaning of each
 17.  4.5. Співвідношення права та інших соціальних норм
    моралі, релігії, звичаїв, традицій, ритуалів. Загальне, що їх об'єднує, полягає в тому, що всі вони є нормативними регуляторами взаємовідносин людей у ??суспільстві, що встановлюють зразки соціально необхідної поведінки, прийнятого в даному суспільстві. Вони визначають межі можливого і обов'язкового поведінки людей, організацій, колективів, порушення яких тягне за собою
 18.  Legality Дійсність договору
    юридичної особи; ліцензія організації; недійсність за позовом. Exercise 4. Be ready to talk on one of the following topics: 1. Distinguish between licenses designed to raise revenue and those designed to provide supervision and regulation of a business or profession. 2. Determine the legal effect of a contract made by parties who are not licensed in a
 19.  Form of the Agreement Форми договорів
    юридичних осіб між собою і з громадянами (у тому числі, потребують нотаріального посвідчення), за винятком операцій, які можуть бути вчинені усно, а також угоди на суму, що перевищує не менш ніж у 10 разів перевищує встановлений законом розмір оплати праці, а також у випадках, передбачених законами, незалежно від суми, а саме: установчі договори, статути, угоди пов'язані з
 20.  б) іноземними мовами. 133.
    legal system of the growth of International Courts and Tribunals. / / New York University Journal of International Law and Politics. 1999. Vol. 31:697. P. 697 - 708. 149. Charnovitz S. WTO cosmopolitics. / / International law and politics. Vol. 34:299.2002. P. 299-354. 150. Chimni B.S. International Institutions Today: An Imperial Global State in the Making. / / European Journal of International
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш