НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право Україна || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право РосіїСудочинство в Російській Федерації → 
« Попередня Наступна »
І.В. Решетнікова. Довідник по доведенню в цивільному судочинстві, 2011 - перейти до змісту підручника

1.13. Справи про оскарження бездіяльності судового пристава-виконавця

Відповідно до ст. 128 Федерального закону "Про виконавче

провадження" бездіяльність судового пристава-виконавця може бути оскаржене

до суду.

У судовій практиці бездіяльність судового пристава-виконавця трактується

як невжиття ним всіх передбачених законом заходів до виконання вимог,

містяться у виконавчому документі, протягом встановленого законом терміну

вчинення виконавчих дій (ст. 36 даного Закону).

Предмет доведення:

1) збудження судовим приставом-виконавцем виконавчого

провадження у встановленому законом порядку (ст. 30 Федерального закону " Про

виконавче провадження ");

2) невиконання вимог виконавчого документа у встановлений термін,

передбачений для вчинення виконавчих дій (ст . 36 Федерального

закону "Про виконавче провадження") (1);

------------------ --------------

(1) Слід звернути увагу на те, що сформована судова практика

застосування законодавства про виконавче провадження розглядає

двомісячний термін для вчинення виконавчих дій, передбачених ст.

36

Федерального закону "Про виконавче провадження", як термін,

встановлений законодавцем для забезпечення захисту прав стягувача та

непресекательний за своїм характером. Тому при оскарженні бездіяльності

судового пристава-виконавця сам по собі факт закінчення терміну,

передбаченого ст. 36 Федерального закону "Про виконавче провадження", що не

доводить факт бездіяльності судового пристава-виконавця.

3) наявність обставин, що впливають на обчислення строку: надання

боржнику відстрочки або розстрочки виконання, зупинення виконавчого

виробництва, відкладення виконавчого виробництва тощо;

4) неприйняття судовим приставом-виконавцем усіх допустимих законом заходів

по виконанню вимог виконавчого документа;

5 ) інші обставини.

Розглянемо розподіл обов'язків по доведенню.

При оскарженні бездіяльності судового пристава-виконавця останній

зобов'язаний довести в суді, що в ході виконавчого провадження їм були

вжиті всі допустимі законом заходи з виконання вимог

виконавчого документа і що невиконання виконавчого документа в

протягом двомісячного терміну викликано об'єктивними причинами (відсутність у

боржника майна, на яке можна звернути стягнення, неможливість

реалізації майна боржника тощо). Заявник не доводить у суді факт

бездіяльності судового пристава-виконавця.

При розгляді справ даної категорії необхідними доказами

є:

-

постанову судового пристава-виконавця про порушення

виконавчого провадження;

- запити, спрямовані судовим приставом-виконавцем у державні

органи, організації та самого боржника з метою встановлення майна боржника,

на яке можна було б звернути стягнення (запити до податкових органів,

реєстраційну службу, бюро технічної інвентаризації, ГИБДД, держтехнагляд,

банки і т. д.);

- постанови судового пристава-виконавця про накладення (зняття) арешту з

майна боржника, акти опису та арешту майна, акти про протидію

судового пристава-виконавця, акти про неможливість стягнення та інші

документи, що підтверджують прийняття судовим приставом-виконавцем

необхідних заходів для примусового виконання вимог виконавчого

документа;

- копії ухвал судів про зупинення виконавчого провадження,

про відкладення вчинення виконавчих дій, про відстрочку або про розстрочку

виконання вимог виконавчого документа, постанови судового

пристава про відкладення або про зупинення виконавчого провадження,

постанову про призначення фахівця, постанову про розшук боржника, також

можуть бути представлені документи, які підтверджують звернення судового

пристава-виконавця із заявою про роз'яснення судового акта в разі його

неясності;

- інші необхідні докази.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.13. Справи про оскарження бездіяльності судового пристава-виконавця "
 1. 23.5. Оскарження дій судового пристава-виконавця
  бездіяльність) судового пристава-виконавця з виконання судової постанови або на відмову у вчиненні таких дій стягувачем чи боржником може бути подана скарга. Постанови судового пристава-виконавця та інших посадових осіб служби судових приставів, їх дії (бездіяльність) по виконанню виконавчого документа можуть бути оскаржені сторонами виконавчого
 2. 23.4. Відведення судового пристава-виконавця
  справи або якщо є інші обставини, що викликають сумнів у його неупередженості. Таким чином, на відміну від суддів, судовий пристав-виконавець підлягає відводу тільки за наявності підстав, перелічених у двох останніх пунктах ст. 16 ЦПК РФ, тобто особистої зацікавленості, родинних чи інших особливих відносин із стороною, що ставлять під сумнів його об'єктивність. За цими
 3. 23.2. Судові пристави
  судові пристави поділяються на дві категорії: - судових приставів, що забезпечують встановлений порядок діяльності судів; - судових приставів-виконавців, виконуючих судові акти та акти інших органів. Федеральна служба судових приставів (ФССП Росії) є федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції щодо забезпечення встановленого
 4. 1.12. Справи про стягнення виконавчого збору
  справи про оскарження боржником постанов про стягнення виконавчого збору судова колегія у цивільних справах Свердловського обласного суду вказала, зокрема, що ч. 2 ст. 112 Федерального закону "Про виконавче провадження" передбачено наступне. Виконавський збір встановлюється судовим приставом-виконавцем після закінчення строку, наданого боржнику для
 5. 9.13. Виконання рішень про примусовий обмін
  справах проводиться судовим приставом (виконавцем) на підставі виконавчого листа, видаваного позивачеві. Дії судового виконавця полягають у тому, що в присутності працівника міліції, зацікавлених осіб та кількох свідків (зазвичай сусідів) судовий виконавець складає опис знаходяться на спірній житловій площі речей і організовує їх перевезення в інше житлове приміщення. В
 6. 1.9. Справи про визначення заборгованості по аліментах
  справи (сімейне становище сторін виконавчого провадження та інш.). Розглянемо розподіл обов'язків по доведенню. У справах даної категорії судовий пристав-виконавець зобов'язаний довести в суді правильність і законність своїх дій, пов'язаних з визначенням заборгованості по аліментах і її стягненням. Заявник (як правило, це боржник) доводить в суді неправомірність
 7. 8.1. Справи, що виникають з публічних правовідносин
  справи, що виникають з публічних правовідносин: за заявами громадян, організацій, прокурора про оскарження нормативних правових актів повністю або в частині, якщо розгляд цих заяв не віднесено федеральним законом до компетенції інших судів; за заявами про оскарження рішень і дій (бездіяльності) органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
 8. § 3. Виробництво по справах про оскарження рішень, дій (бездіяльності) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, державних і муніципальних службовців
  справи Відповідно до ст. 254 ЦПК громадянин або організація вправі оскаржити в суді рішення, дії (бездіяльність) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадової особи, державного або муніципального службовця, якщо вважають, що порушено їхні права і свободи. Вони мають право звернутися безпосередньо до суду або до вищестоящого в порядку підлеглості органу
 9. Реорганізація і ліквідація боржника - юридичної особи
  судового пристава-виконавця, передаються ліквідаційної комісії (ліквідатору) для виконання. Про направлення виконавчого документа ліквідаційній комісії (ліквідатору) судовий пристав-виконавець повідомляє стягувачу. Нерухомість, що належить боржнику - юридичній особі, реалізується на торгах, що проводяться в порядку, передбаченому ст. 62-63 Закону. Торги нерухомим
 10. 4.4.7. Справи про визначення заборгованості по аліментах
  судовим приставом-виконавцем суттєво порушує інтереси однієї зі сторін, то за заявою стягувача або боржника суду в порядку позовного провадження має право визначити заборгованість у твердій грошовій сумі виходячи з матеріального і сімейного стану сторін та інших заслуговують уваги обставин. Предмет доказування: 1) несплата аліментів за судовим актом або по
 11. Порядок порушення виконавчого провадження. Коли можливе примусове виконання рішення арбітражного суду?
  Судового пристава-виконавця. Судовий пристав-виконавець зобов'язаний прийняти до виконання виконавчий лист і порушити виконавче провадження, якщо не закінчився строк пред'явлення виконавчого листа до виконання і цей документ відповідає вимогам. Судовий пристав-виконавець у 3-денний термін з дня надходження до нього виконавчого листа виносить постанову про порушення
 12. § 2. Органи примусового виконання
  справах, виконанню інших доручень судів, у тому числі виконанню розпоряджень головуючого в судовому засіданні. Як характеризував інститут судових приставів видний російський юрист тієї епохи Є.В. Васьковський, судові пристави були органами судової поліції * (241). Відповідно до нового законодавства повноваження судових приставів-виконавців у порівнянні з судовими
 13. 1.10. Справи по немайнових стягненням
  справах про оскарження порядку виконання немайнових стягнень за заявою стягувача або боржника утворюють наступні юридично значимі обставини: 1) збудження виконавчого провадження у встановленому порядку (ч. 8 ст. 30 Федерального закону "Про виконавче провадження "); 2) закінчення строку для добровільного виконання, встановленого судовим
 14. СПОСОБИ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ
  справи про адміністративні правопорушення; - винесення постанови посадовою особою, якій федеральному законом надано право припиняти виконання судового акта або акта органу, на підставі якого видано виконавчий документ, а також виконання документа, який в силу закону є виконавчим документом; - пред'явлення до суду позову про виключення з опису
 15. 1.5 . Справи про звернення стягнення на предмет застави
  справах про звернення стягнення на заставлене майно утворюють наступні юридично значимі обставини: 1) пред'явлення стягувачем або його представником (за наявності у нього відповідного повноваження) в ПСП належно оформленого виконавчого документа про звернення стягнення на заставлене майно. В силу буквального тлумачення положення ч. 1 ст. 78 Федерального закону "Про
 16. § 3. Суд у виконавчому провадженні. Учасники виконавчого провадження
  справи про оскарження рішень і дій (бездіяльності) судового пристава-виконавця з виконання судових актів арбітражних судів, а також виконавчих документів інших органів, якщо заявником є ??організація або індивідуальний підприємець, крім тих випадків, коли оскаржуються рішення і дії (бездіяльність) судового пристава-виконавця, пов'язані з виконанням виконавчого
 17. Перекладач
  робити зауваження з приводу вчинених дій. Зауваження понятого підлягають занесенню до акта виконавчого дії, які він зобов'язаний засвідчити своїм підписом. За бажанням понятого зазначені зауваження можуть їм заноситися власноруч. Перед початком дій судовий пристав-виконавець роз'яснює їм їхні права та обов'язки. Вони також мають право на компенсацію витрат, понесених ними у
 18.  Виконання рішення, зобов'язує боржника вчинити певні дії. Передача стягувачеві предметів, зазначених у рішенні суду
    судовий пристав-виконавець встановлює йому строк для їх добровільного виконання. Виконавчий документ про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного працівника повинен бути виконаний негайно. Його виконання вважається завершеним з моменту фактичного допуску зазначеного працівника до виконання колишніх обов'язків. У разі, якщо ці вимоги добровільно не будуть
 19.  1.11. Справи про завершення виконавчого провадження
    справи і конкретної підстави завершення виконавчого провадження. Розподіл обов'язків по доказуванню наступне. Обов'язок доведення в суді правильності та законності дій, пов'язаних із закінченням або припиненням виконавчого провадження, лежить на судового пристава-виконавця. Заявник не доводить у суді неправомірність дій судового пристава-виконавця
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш