НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаТеорія та історія держави і праваИстория государства и права зарубежных стран → 
« Попередня Наступна »
Орленко В. І.. Історія держави і права зарубіжних країн: Посіб. для підготов, до іспитів -3-є вид. стереотип. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В. - 244 с., 2008 - перейти к содержанию учебника

11.3. Золота булла 1356 р.

Золотою буллою називають постанови, прийняті на імперських сеймах (рейстагах) у Нюрнберзі (січень 1356 р.

) і Меці (грудень 1356 р.), та затверджені імператором Карпом IV (1347-1378) як основний конституційний акт "Священної Римської імперії" (так тоді називалася Німеччина разом із завойованими нею територіями). Основний зміст цього документа такий: -

узаконювався порядок обрання імператора курфюрстами (князями-виборцями, а саме: архієпископами Тріра, Кельна, Майнца, світським князем Саксонії, Бранденбурга, Пфальца та королем Чехії), а також час і місце виборчого з'їзду й детальний регламент виборчої процедури (постійним місцем виборчого з'їзду курфюрстів було про голошено м. Франкфурт-на-Майні, в якому курфюрстери повинні були збиратися за запрошенням архієпископа Майнського не пізніше, ніж через три місяці після того, як імператорський престол стане вакантним, і обирати імператора простою більшістю голосів); -

курфюрстери мали право зобов'язувати німецького імператора двічі (підчас виборів і після коронації) підтверджувати права та привілеї, котрі вони отримали від нього до дня виборів.

-

колегії курфюрстів мали право на своїх щорічних з'їздах приймати рішення з найважливіших питань внутрішньої та зовнішньої політики, що були обов'язковими для короля. Вона ж наділялася вищими судовими повноваженнями, зокрема й правом суду над імпера тором та відстороненням його від влади; -

визначалися ранги й обов'язки курфюрстерів та закріплювалися за ними привілеї- монетна, гірнича, соляна, лісна, судова, ринкова, мисливська, митна регалії (монопольне право), а також юрисдикція над єврейським населенням;

79

- вміщував постанову про "земський мир" (спроба обмежити феодальний розбій і війни, що руйнували країну, підривали торгівлю, завдавали значних збитків прибуткам імператорів і князів), але одночасно легалізовував міжусобні війни, встановлюючи для них певні межі.

Золота булла відіграла реакційну роль у розвитку Німеччини, позаяк закріпивши її політичну роздробленість, вона відкинула країну на багато років назад. Як конституційний акт Золота булла Карла IV зберігала своє значення до 1806 р. - до припинення існування "СвященноїРимської імперії".

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "11.3. Золота булла 1356 р."
 1. 7.19. Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма
  золота, платини, срібла. Згідно з рішенням Міністерства фінансів України обов'язковому клеймуванню підлягають призначені для продажу платинові, золоті та срібні вироби як внутрішнього виготовлення, так і ввезені з-за кордону. Таке клеймування виробів із платини, золота і срібла проводиться з метою засвідчення проби, якості металу, з якого ці вироби виготовлені. Не підлягають обов'язковому
 2. Степень разработанности темы.
  Концепция экологической безопасности представляет собой одно из мало исследованных направлений в юридической науке. Вместе с тем, некоторые проблемы, относящиеся к проблематике настоящей работы, нашли свое отражение в трудах целого ряда исследователей. В последнее время они разрабатывались учеными, специализирующимися в теории международных отношений, так называемых стратегических науках, а также
 3. 3. Нарушение нрава* юридического лица на управление внутренними делами со стороны третьих лиц.
  золотой акции») без установленных законсм оснований. Защита прав акционерных обществ в таком случае может осуществляться в форме оспаривания ненормативного акта, установившего данное специальное право, в признании незаконными действий государственного образования в лице соответствующего органа, реализующего специальное право, и в форме возмещения причиненных обществу убытков в результате
 4. Происхождение центральных (эмиссионных банков) и их сущность
  золото. С появлением денег стало возможным нанимать на службу какую-то часть людей и противопоставлять их остальному обществу, с тем чтобы удержать экономическую власть собственников. Возникла особая публичная власть, не совпадающая с самим обществом, - государство. Постепенно сформировался слой чиновников, опирающихся в своей деятельности на принудительную силу - армию, полицию, суды и
 5. § 2. Германия в период феодальной раздробленности (XIII - XIX вв.)
  булла воспретила союзы городов. Решение всех важных дел империи передавалось коллегии курфюрстов, которая должна была созываться ежегодно. В пределах своих владений князья получали все права самостоятельных властителей. Объединявшая их связь была чисто номинальной. Империя сохранялась как символ, как название, но не как реальное политическое единство. Коллегия имела право суда над императором и
 6. 3. Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов
  золота, серебра, платины и палладия, а также монеты из драгоценных металлов (золота, серебра, платины и палладия), за исключением монет, являющихся валютой Российской Федерации. Операции привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов проводятся через так называемые обезличенные металлические счета - специальные счета учета драгоценных металлов, на которых металл учитывается как в
 7. 4. Список авторефератов диссертаций и диссертаций 1.
  Зайцева Е. Н. Цели наказания и средства их достижения в исправительных учреждениях: Дисс... канд. юрид. наук. - Краснодар, 1998. 2. Золотов Б. П. Наказание за неосторожные преступления (Правовые и социологические аспекты): Автореферат дисс. ... канд. юрид. наук. - М., 1980. 3. Кадакоева М. М. Лишение свободы и проблемы исполнения (по материалам Краснодарского края и республики
 8. КАКИЕ БЫВАЮТ СВАДЬБЫ - ЗЕЛЕНАЯ, СИТЦЕВАЯ, ДЕРЕВЯННАЯ, МЕДНАЯ... Свадьба! Чудесная незабываемая пора для тех, кто вступает в брак.
  золотым обручальным кольцом на палец надевается - серебряное. Когда у Вас появляются внуки. Вы празднуете Жемчужную свадьбу Жемчужная свадьба - символ того, что прошедшие 30 лет семейной жизни были как нитка из тридцати жемчужин. Полотняная свадьба. Ваша любовь через 35 лет стала чистой и теплой, как свежее белоснежное полотенце, и Вы уже как родные. Вы понимаете друг друга с
 9. 7.16. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
  золото, срібло, родій, рутеній, осмій, іридій і паладій. Дорогоцінним камінням називаються природні міне- 3I4 пали у сировині, обробленому чи необробленому виді, до них, зокрема, належать: алмази, рубін, смарагд, евклаз, сапфір, олександрит, хризоберил, а також перли. У необхідних випадках може проводитися експертиза для визнання тих чи інших мінералів дорогоцінним камінням. Предметами
 10. Введение
  золотая акция», договор между основным и дочерним обществами и др.). Эти п другие юридические конструкции возводятся на правовом фундаменте, который начал формироваться более чем два столетия тому назад благодаря основоположникам теорий юридического лица. Длительное время не утихали споры о природе юридического лица. Одни ученые требовали признать главенствующим какое-либо из его
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш