НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниКваліфікація злочинів → 
« Попередня Наступна »
Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с., 2002 - перейти к содержанию учебника

11.4. Блокування транспортних комунікацій або захоплення транспортного підприємстваБлокуванням транспортних комунікацій визнається вчинення перешкод діяльності транспортних комунікацій. Способами блокування можуть бути:
а) влаштування перешкоди - завалів, торосів, ям, на сипів тощо;
б) встановлення постів та інші способи (вимикання сигналізації, електроенергії тощо), які порушили нор мальну роботу транспорту або створили небезпеку для життя людей, або настання інших тяжких наслідків (ч. 1 ст. 279 КК).
Обов'язковою ознакою злочину є настання наслідків - порушення нормальної роботи транспорту або загрози її порушення, а також створення загрози для життя чи здоров'я людей.
За частиною 2 ст. 279 КК кваліфікується захоплення вокзалу, аеродрому, порту, станції або іншого транспортного підприємства, установи або організації.
Захопленням транспортного підприємства називається заволодіння ним з метою використання транспортного підприємства за власним розсудом.
Блокування транспортних комунікацій або захоплен-транспортного підприємства, які потягли за собою
гибель людей чи інші тяжкі наслідки, кваліфікуються * ч. З ст. 279 КК.
єдна' блокУвання транспортних комунікацій було по-3 УМИСНИМ знищенням чи пошкодженням шляхів
U 2-75
385
сполучення чи транспортних засобів, то вчинене утворює сукупність злочинів, передбачених ст. 277 КК і 279 КК. Відповідальність за блокування транспортних комуі нікацій настає з шістнадцяти років.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "11.4. Блокування транспортних комунікацій або захоплення транспортного підприємства"
 1. 5. КВАЛІФІКАЦІЯ ГРУПОВИХ ЗЛОЧИНІВ
  блокування транспортних комунікацій чи захоплення транспортного підприємства (ст. 279 КК); примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов'язків (ст. 280 КК); незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК), пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо-та нафтопродуктопроводів (ст. 292 КК) та деякі інші. Згідно з ч. 2 ст. 29 і ч. 1 ст. ЗО КК дії організатора
 2. 11.14. Незаконне заволодіння транспортним засобом
  транспортним засобом - це умисне, відкрите або таємне заволодіння чужим транспортним засобом та використання його за прямим призначенням. Суспільна небезпечність цього злочину зумовлюється неконтрольованим використанням транспортних засобів як джерел підвищеної небезпеки, що нерідко призводить до вчинення інших транспортних злочинів. Характерно, що ці злочини дуже часто вчинюють особи, які
 3. 4. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ
  транспортних засобів (ст. 277 КК), життя і здоров'я при порушенні правил охорони праці (ч. 2ст. 271 КК) та деякі інші. Особливість додаткового об'єкта полягає в тому, що він у багатьох випадках є самостійним об'єктом злочину і потребує кримінально-правової охорони. Факультативним безпосереднім об'єктом злочину визнаються ті суспільні відносини, які певним посяганням в одних випадках руйнуються, а
 4. 1.7. Вбивство через необережність
  транспортним засобом, то такі дії кваліфікуються за п. 6 ч. 2 ст. 115 КК і ч. З ст. 187 КК. Вбивство з метою полегшити захоплення транспортного засобу кваліфікується за п. 9 ч. 2 ст. 115 КК і ч. З ст. 289
 5. 11.3. Угон або захоплення поїзда, повітряного, морського чи річкового судна
  транспортних засобів визнається протиправне самовільне заволодіння такими засобами з метою подальшого їх використання за власним маршрутом. Предметами діяння визнаються: а) залізничний рухомий склад; б) повітряні, морські чи річкові судна. За ч. 1 ст. 278 КК кваліфікується угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна, яке не спричинило тяжких
 6. 11.13. Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху
  транспортних засобів «я l99^fJIa судової колегії Верховного Суду України від 16 січ-> - У справі Д. // Практика...- С. 182-183. 429 і пішоходів, з усіма розміщеними на ній спорудами (ст. 21 Закону України «Про дорожній рух»). Дорога включає в себе одну або кілька проїзних частин, а також трамвайні колії, тротуари, узбіччя і розділювальні смуги, якщо вони є. Автомобільні дороги, вулиці
 7. 17.2. Перевищення влади або посадових повноважень
  транспортного засобу, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю громадян. За таких обставин, зазначила колегія, визнання Ю. винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 365 і ст. 128 КК України, є необгрунтованим, тому вирок суду та інші судові рішення щодо нього підлягають скасуванню, а справа - закриттю за відсутністю в діях складу злочину. (Ухвала судової колегії в
 8. 6.5. Об'єктивні обставини, з якими пов'язане діяння (час, місце, обстановка, спосіб, знаряддя та засоби вчинення злочину)
  транспортних засобів), у ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) тощо. Розмежування засобів та знарядь вчинення злочину від предмета злочину подавалося раніше. Щодо розглянутих обставин, то випадки їх урахування при призначенні покарання
 9. Тема 12 Земли поселений
  транспортных инфраструктур; рекреационные зоны; зоны сельскохозяйственного использования; зоны специального назначения; зоны военных объектов; иные территориальные зоны. Границы территориальных зон должны отвечать требованиям принадлежности каждого земельного участка только к одной зоне. Правилами землепользования и застройки устанавливаются градостроительный регламент для каждой территориальной
 10. Тема 13 Земли промышленности и иного специального назначения
  транспортных, оборонных и иных объектов, имеющих повышенную экологическую опасность. К ним относятся: санитарно-защитные зоны вокруг земель промышленности, охранные и защитные зоны вдоль железных и автомобильных дорог, магистральных трубопроводов, вокруг аэродромов, охранные зоны в виде полос вдоль линий электропередачи и линий связи, зоны с особыми условиями землепользования вокруг оборонных
 11. Тема 15 Земли лесного фонда, водного фонда и земли запаса
  транспортных и иных государственных или муниципальных нужд при соблюдении установленных требований. Земли водного фонда, обладая неоднородным составом и структурой, имеют единый правовой режим, который находится в прямой зависимости от режима использования и охраны водных объектов. Земли водного фонда предназначены для организации рационального использования, восстановления и охраны водных
 12. «О ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ» Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ
  транспортной и социальной инфраструктур; площади объектов землеустройства и (или) ограниченных в использовании частей объектов землеустройства; иные характеристики земель. Статья 17 Межевание объектов землеустройства. Межевание объектов землеустройства представляет собой работы по установлению на местности границ муниципальных образований и других административно-территориальных образований,
 13. 1. Понятие и состав земель поселений
  транспортных инфраструктур; рекреационным; сельскохозяйственного использования; специального назначения; военных объектов; иным территориальным
 14. 2. Земли особо охраняемых природных территорий
  транспортных средств, не связанные с функционированием особо охраняемых природных территорий, прогон скота вне автомобильных дорог; иные виды деятельности, запрещенные федеральными
 15. 8. Земли водного фонда
  транспортных и иных государственных или муниципальных нужд при соблюдении установленных требований. Для охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются зоны охраны, в пределах которых вводится особый правовой режим использования
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш