НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право РосіїСудочинство в Російській Федерації → 
« Попередня Наступна »
І.В. Решетнікова. Довідник по доведенню в цивільному судочинстві, 2011 - перейти до змісту підручника

1.14. Справи про обмеження права на виїзд з Російської Федерації

Згідно ст. 67 Федерального закону "Про виконавче провадження" при

невиконанні боржником у встановлений термін без поважних причин

вимог, що містяться у виконавчому документі, виданому на підставі

судового акта або є судовим актом, судовий пристав-виконавець

має право за заявою стягувача або власною ініціативою винести постанову

про тимчасове обмеження на виїзд боржника з Російської Федерації.

Судовий пристав-виконавець має право також винести постанову про

тимчасове обмеження на виїзд боржника з Російської Федерації за заявою

стягувача у разі, передбаченому ч. 2 ст. 30 названого Федерального закону,

якщо пред'явлений стягувачем до виконання виконавчий документ виданий на

підставі судового акта або є судовим актом.

Постанова про тимчасове обмеження на виїзд боржника з Російської

Федерації затверджується старшим судовим приставом. Копії зазначеного

постанови направляються боржнику, до територіального органу федерального

органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення функцій з

контролю і нагляду у сфері міграції, і в прикордонні органи.

Предмет доведення:

1) збудження судовим приставом-виконавцем виконавчого

провадження у встановленому законом порядку (ст. 30 Федерального закону " Про

виконавче провадження ");

2) невиконання боржником вимог виконавчого документа у строк,

встановлений для добровільного виконання (ст.

69 названого Федерального

закону), або наявність заяви стягувача на стадії порушення виконавчого

виробництва (ст. 30 названого Федерального закону) ;

3) співмірність обраного обмеження обсягу вимог стягувача (ст. 4

Закону);

4) інші обставини, наприклад свідчать про ухилення боржника

від виконання виконавчого документа, факти приховування їм майна, доходів.

Розподіл обов'язків по доказуванню наступне. При оскарженні

дій судового пристава-виконавця, пов'язаних з обмеженням права на виїзд

з Російської Федерації, судовий пристав-виконавець зобов'язаний довести в суді

законність і обгрунтованість прийнятого ним рішення. Заявник доводить у суді

факт порушення його прав.

При розгляді справ даної категорії необхідними доказами

є:

-

постанову судового пристава-виконавця про порушення

виконавчого провадження;

- постанова судового пристава-виконавця про тимчасове обмеження

права боржника на виїзд з Російської Федерації;

- у випадку, передбаченому ст. 30 Закону, що розглядається, - заява

стягувача;

- докази пропорційності і необхідності обмеження: пояснення

судового пристава-виконавця, стягувача та боржника, акти про відсутність

майна, про протидію судовому приставу-виконавцю, про неможливість

стягнення та інші документи з матеріалів виконавчого провадження;

- інші необхідні докази.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.14. Справи про обмеження права на виїзд з Російської Федерації "
 1. Стаття 390. Ухилення від відбування покарання у вигляді обмеження волі та у виді позбавлення волі
  обмеження волі або злісне ухилення від робіт, або систематичне порушення громадського порядку або встановлених правил проживання, вчинені особою, засудженою до обмеження волі, карається позбавленням волі на строк до трьох років. 2. Неповернення до місця відбування покарання особи, засудженої до обмеження волі, якій було дозволено короткочасний виїзд, після закінчення строку
 2. АЛГОРИТМ ДІЙ СЛІДЧОГО ПРИ ПОЛУЧЕНИИ повідомлень про злочини
  справах про вибухи - спеціаліста з вибухової справи; за наявності на місці події трупа - фахівця в галузі судової медицини або іншого лікаря), при можливості виявлення мікрооб'єктів - фахівців інших галузей знань (фізика, хіміка, біолога та ін.) Дати завдання фахівця-криміналісту перевірити комплектність технічних засобів, у тому числі і по роботі з мікрооб'єктами. Запропонувати
 3. 9.18. Розірвання і припинення договору соціального найму житлового приміщення
  робить неможливим спільне проживання в одному житловому приміщенні; 4) використання житлового приміщення не за призначенням. Договір соціального найму житлового приміщення припиняється у зв'язку з втратою (руйнуванням) житлового приміщення, зі смертю самотньо проживав
 4. § 18. Порядок вирішення засудженим виїздів за межі виправних установ
  виїзд за межі ІУ дається начальником установи на підставі письмової заяви засудженого. До заяви про дозвіл короткострокового виїзду додаються документи, що підтверджують наявність виняткових особистих обставин (довідки органів охорони здоров'я, органів місцевого самоврядування та інші офіційні документи, засвідчені органами внутрішніх справ за місцем їх видачі, заяву
 5. Стаття 61. Обмеження свободи
  справах території того регіону України, в якому вони проживали або були засуджені (ст. 106 ВТК України). Відповідно до правил внутрішнього розпорядку засуджені до обмеження волі перебувають під наглядом і зобов'язані: 159 а) виконувати Правила внутрішнього розпорядку виправних центрів, б) працювати там, куди вони спрямовані адміністрацією виправного центру; в) постійно знаходиться в
 6. 3. Збереження жилого приміщення за тимчасово відсутніми громадянами
  права на житлове приміщення при тимчасовому виїзді в іншу місцевість закон передбачає можливість у певних випадках бронювання жилого приміщення. Бронювання житлової площі - це гарантоване державою збереження права користування житлом на умовах договору найму, забезпечення його недоторканності на термін дії охоронного свідоцтва в порядку і на умовах,
 7. 3. Забезпечення жилими приміщеннями осіб, направлених на роботу за кордон
  виїздом в Російську Федерацію виплачуються компенсації, встановлені подп. "Б" п. 3 та п. 4 зазначених
 8. Стаття 395. Порушення правил адміністративного нагляду
  справах; в) при виїзді в особистих справах з дозволу органу внутрішніх справ до іншого населеного пункту та знаходженні там більше доби - зареєструватися в місцевому органі внутрішніх справ; г) дотримуватися встановлених у відношенні нього обмеження. Ці обмеження наступні: заборона відходу з будинку (квартири) у визначений час, перебування в певних пунктах району (міста), виїзд або обмеження
 9. § 3. Виробництво по справах про оскарження рішень, дій (бездіяльності) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, державних і муніципальних службовців
  справи Відповідно до ст. 254 ЦПК громадянин або організація вправі оскаржити в суді рішення, дії (бездіяльність) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадової особи, державного або муніципального службовця, якщо вважають, що порушено їхні права і свободи. Вони мають право звернутися безпосередньо до суду або до вищестоящого в порядку підлеглості органу
 10. Стаття 5. Права та обов'язки громадян при здійсненні імунопрофілактики
  виїзд в країни, перебування в яких відповідно до міжнародних медико-санітарних правил чи міжнародними договорами Російської Федерації вимагає конкретних профілактичних щеплень; тимчасова відмова у прийомі громадян в освітні та оздоровчі установи у разі виникнення масових інфекційних захворювань або при загрозі виникнення епідемій; відмова в
 11. СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
  АПК РФ - Арбітражно-процесуальний кодекс Російської Федерації ВАС РФ - Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації Відомості СНР РФ і ЗС РФ - Відомості Ради народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації ЗС РФ - Верховна Рада Російської Федерації ГКРФ - Цивільний кодекс Російської Федерації ЦПК РФ - Цивільно-процесуальний кодекс Російської Федерації
 12. Список скорочень
  АПК РФ - Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації БВС РФ (РРФСР) - Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації (РРФСР) БК РФ - Бюджетний кодекс Російської Федерації БТІ - бюро технічної інвентаризації ВЗК РФ - Повітряний кодекс Російської Федерації ГИБДД - Державна інспекція безпеки дорожнього руху ГК РФ - Цивільний кодекс Російської Федерації
 13. Компетенція арбітражних судів РФ у справах за участю іноземних осіб
  справах, в яких беруть участь іноземні особи, здійснюється відповідно до АПК РФ і іншими федеральними законами. Визначити компетенцію арбітражних судів у Російської Федерації у справах за участю іноземних осіб з точки зору ст. 212 АПК РФ - значить з'ясувати, які справи цієї категорії підсудні арбітражним судам РФ. Загальне правило говорить, що арбітражні суди в Російській
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш