НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
Авторське право / Адвокатура / Арбітражний процес / Цивільний процес / Цивільне право (лекції, підручники) / Дисертації з цивільного права / Договірне право / Житлове право / Медичне право / Міжнародне приватне право / Спадкове право / Права споживачів / Права людини / Право інтелектуальної власності / Право власності / Право соціального забезпечення / Правове забезпечення професійної діяльності / Правове регулювання мережі Інтернет / Сімейне право / Радянське законодавство
ГоловнаЦивільне право РосіїАдвокатура → 
« Попередня Наступна »
Данилов Е.П.. Довідник адвоката: консультації, захист у суді, зразки документів - 5-е вид., Перераб. і доп. - Ростов / Д: Фенікс. - 262 с., 2010 - перейти до змісту підручника

11.9. Зменшення розміру аліментів

Якщо при відсутності угоди про сплату аліментів після встановлення в судовому порядку розміру аліментів змінилося матеріальне або сімейне становище однієї зі сторін, суд вправі за вимогою кожної зі сторін змінити встановлений розмір аліментів або звільнити особу, зобов'язане сплачувати аліменти, від їх сплати.

При зміні розміру аліментів або при звільненні від їх сплати суд вправі врахувати також інший заслуговує уваги інтерес сторін.

Суд вправі відмовити у стягненні аліментів повнолітній дієздатній особі (наприклад, колишньому чоловікові), якщо встановлено, що воно зробило у відношенні особи, зобов'язаної сплачувати аліменти, умисний злочин або в разі негідної поведінки повнолітньої дієздатної особи в сім'ї.

Аліментні зобов'язання, встановлені угодою про сплату аліментів, припиняються смертю однієї зі сторін, закінченням терміну дії цієї угоди або з підстав, передбачених цією угодою.

Виплата аліментів, що стягуються в судовому порядку, припиняється:

по досягненні дитиною повноліття або в разі придбання неповнолітніми дітьми повної дієздатності до досягнення ними повноліття;

при усиновлення (удочеріння) дитини, на утримання якого стягувалися аліменти;

при визнанні судом відновлення працездатності або припинення потребу в допомозі одержувача аліментів;

при вступі непрацездатного потребує допомоги колишнього чоловіка - одержувача аліментів - у новий шлюб;

смертю особи, що одержує аліменти, чи особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти.

Зразок

В (найменування суду)

Позивач: (прізвище, ім'я, по батькові),

проживає: (поштовий індекс та адреса повністю)

Відповідач: (найменування організації)

(поштовий індекс та адреса повністю)

Позовна заява про зниження розміру аліментів

Відповідно до рішення (найменування) районного (міського) суду від "___" ________ 200__ р. з мене стягуються аліменти на користь відповідачки (прізвище, ім'я, по батькові) на сина (дочку) (прізвище, ім'я, по батькові) "___" _____________ 200__ року народження, в розмірі (вказати частина) частини заробітної плати.

Крім того, за рішенням (найменування) районного (міського) суду від "_____" _________ 200___ р. з мене стягується сума в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної мною в результаті ДТП, на користь (прізвище , ініціали) у розмірі (сума цифрами і прописом) руб., що становить (сума цифрами і прописом) руб. щомісяця.

В даний час у мене на утриманні перебувають двоє дітей від нового шлюбу, матеріальні інтереси яких виявляються ущемленими, в порівнянні з дитиною, на якого я виплачую аліменти.

Крім того, моя дружина отримала інвалідність і в даний час не працює.

На підставі викладеного у відповідності зі ст. 119 СК РФ

прошу:

знизити розмір аліментів, що стягуються з мене за рішенням (найменування) районного (міського) суду від "___" ____________ 200__ р. на користь відповідачки (прізвище, ім'я, по батькові) на сина (дочку) (прізвище, ім'я, по батькові) "___" ___________ 200__ р.н., у розмірі (вказати частина) частини заробітної плати, до розміру (сума цифрами і прописом) руб. щомісяця.

Додаток:

1. Копії рішень судів.

2. Довідка про заробітну плату позивача.

3. Довідка про заробітну плату відповідача.

4. Письмові докази, що підтверджують позовні вимоги.

5. Копія позовної заяви.

6. Банківська квитанція про сплату державного мита.

"___" ___________ 200___ р. Підпис

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "11.9. Зменшення розміру аліментів"
 1. 11.5. Стягнення аліментів на дітей
  зменшення розміру аліментів, що стягуються на утримання неповнолітніх дітей, ст. 81 СК РФ такого переліку не містить, залишаючи рішення цього питання у кожному конкретному випадку на розсуд суду. Розмір цих часток може бути зменшено або збільшено судом з урахуванням матеріального або сімейного стану сторін та інших заслуговують уваги обставин. У випадках, якщо батько,
 2. 2. Правове становище кредитних організацій
  зменшення статутного капіталу у встановленому порядку, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів (власних коштів) кредитної організації виявиться менше її статутного капіталу. Рішення про зменшення статутного капіталу кредитної організації до розміру її чистих активів (власних коштів) приймається на річних (черговому) загальних зборах
 3. 2.1. ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ ПРО обов'язкову частку у спадщині
  зменшенню прав інших спадкоємців за законом на цю частину майна, а при недостатності незаповіданою частини майна для здійснення права на обов'язкову частку - з тієї частини майна, яка заповідана. Таким чином, законодавець при вирішенні питання про задоволення вимог необхідних спадкоємців ставить спадкоємців за заповітом у привілейоване становище порівняно з
 4. 2.2. Зміст договору сурогатного материнства. Відповідальність сторін
  зменшення майна підопічного (ст. 37 ЦК РФ). Порядок управління майном підопічного визначається законом. В даний час діють Правила управління майном неповнолітніх підопічних, зберігання та відчуження цього майна, затверджені Мінпросвсщенія РРФСР 30 жовтня 1969 г.203. Таке право (а не обов'язок) надано їм з метою захисту коштів на утримання дітей
 5. 5.1. Визначення ціни позову
  зменшення або збільшення платежів або видач - сумою, на яку зменшуються або збільшуються платежі чи видачі, але не більше ніж за один рік; про припинення платежів або видач - сукупністю платежів, що залишилися або видач, але не більше ніж за один рік. У позовах про дострокове розірвання договору майнового найму - сукупністю платежів за користування майном протягом строку, що залишився
 6. Стаття 44. Забезпечення надання громадянам Російської Федерації юридичної допомоги безкоштовно, а також юридичної допомоги за призначенням
  зменшення кола "бесплатніков", оскільки сімей з середнім прибутком нижче прожиткового рівня набагато менше, ніж осіб з середнім прибутком нижче прожиткового мінімуму " . -------------------------------- Див: Грудцине Л.Ю. Комісія Федеральної палати адвокатів уточнює поправки до Закону про адвокатуру / / Адвокат. 2003. N 10. С. 5. Дійсно, таку думку
 7. § 8. Підстави та порядок відкликання у кредитної організації ліцензії на здійснення банківських операцій
  зменшення величини власних коштів (капіталу) за підсумками звітного місяця нижче розміру статутного капіталу, визначеного установчими документами кредитної організації, зареєстрованими в порядку, встановленому федеральними законами та прийнятими відповідно до них нормативними актами Банку Росії. Далі Банк Росії називає і такий недолік: кредитна організація не
 8. 2.1. ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ ПРО обов'язкову частку у спадщині
  зменшенню прав інших спадкоємців за законом на цю частину майна, а при недостатності незаповіданою частини майна для здійснення права на обов'язкову частку - з тієї частини майна, яка заповідана. Таким чином, законодавець при вирішенні питання про задоволення вимог необхідних спадкоємців ставить спадкоємців за заповітом у привілейоване становище порівняно з спадкоємцями
 9. Тема 11 Землі сільськогосподарського призначення
  зменшення площ сільськогосподарських угідь. До заходів, що дозволяє забезпечити збереження кількості і якості сільгоспугідь слід віднести меліорацію земель (ФЗ від 10.01.1996 № 4-ФЗ «Про меліорацію земель») і консервацію земель (тимчасове вилучення з господарського обороту для запобігання розвитку й усунення процесів деградації грунтів, відновлення їх родючості та реабілітації
 10. Фінансове забезпечення діяльності нотаріуса
  зменшення доходів приватних нотаріусів. У регіонах накопичилася багата судова практика, коли деякі витрати нотаріусів не приймаються податковими органами, нотаріусам відмовляють у наданні пільг і т. д. Чітку спрямованість має і політика зменшення видів угод, що підлягають обов'язковому нотаріальному посвідченню. Найбільш дохідні угоди (операції з нерухомістю) підлягають тільки
 11. Відповідальність нотаріуса
  зменшенні майна потерпілого Коментар до ст. 202 / / Коментар до Кримінального кодексу РФ / Під ред. Ю.І. Скуратова, В.М. Лебедєва. - М., 1997. в результаті порушення належного йому матеріального права і (або) применшення нематеріального блага (життя, здоров'я людини і т. п.). Шкода в розглянутих відносинах не тільки обов'язкова умова, але й міра відповідальності. Обсяг відшкодування,
 12. Межі судового розгляду
  зменшення розміру заподіяної злочином шкоди та усунення інших обставин, що мають негативне значення для кримінально-правової оцінки діяння підсудного. Кримінально-процесуальний закон виключає можливість зміни обвинувачення на більш тяжке або істотно відрізняється по фактичними обставинами від обвинувачення, розглянутої судом при підготовці судового засідання, у зв'язку з яким
 13. 1.1. Поняття злочину
  розмір оплати праці на момент скоєння злочину становив 55 000 р.. ). Потерпіла в суді визнала, що кавуни їй повернуті, вона вважає збиток незначним і просила не залучати підлітків до кримінальної відповідальності. Судова колегія Верховного Суду РФ, розглянувши справу в порядку нагляду за протестом прокурора, скасувала вирок і справу припинила, вказавши, що дії
 14. 46. Види злочинів у сфері підприємницької та банківської діяльності. Правовий аналіз незаконного підприємництва.
  зменшення об'єкта оподаткування. Суб'єктом злочину може бути особа, яка досягла 16-річного віку, на якому в силу здійснення ним підприємницької діяльності лежить обов'язок реєстрації, отримання дозволу (ліцензії) або дотримання умов ліцензування. Суб'єктивна сторона - прямий або непрямий умисел. Особа усвідомлює суспільну небезпеку своїх дій і або бажає
 15. Б. Промислові зразки
  зменшеного, спрощеного реального об'єкта, оскільки специфіка художньо-конструкторського рішення має бути результатом творчого переосмислення форми реальних виробів; вироби, штучно зберігають форму, властиву виробам певного призначення, але виконані на іншій технічній основі (наприклад, пластмасовий бочонок, що імітує дерев'яний), і т. п. Промисловий зразок
 16. 12. Аліментні зобов'язання членів сім'ї
  розмірі: на одну дитину - чверті, на двох дітей - однієї третини, на трьох і більше дітей - половини заробітку або іншого доходу батьків (п. 1 ст. 81 Сімейний кодекс РФ). Види заробітку або іншого доходу, які отримують батьки в рублях або іноземній валюті, з яких виробляється утримання аліментів, визначається Урядом Росії відповідно до ст. 81 Сімейного Кодексу РФ.
 17. 13. 3. Прийомна сім'я
  аліменти та посібники. Головне, і це потрібно підкреслити особливо , що становить зміст і сенс виникають у зв'язку з цим правовідносин - забезпечення переданому на виховання дитині нормальних умов його утримання, виховання, освіти, всебічного розвитку і поваги його людської
 18. РОСІЙСЬКІ СУДОВІ РІШЕННЯ ПО спорів, пов'язаних з порушенні авторських прав при використанні мережі Інтернет
  зменшення до 48857руб.52коп. видається обгрунтованою. Компенсація стягується замість збитків в розмірі наближено збігається з розміром збитків. В діях позивача не вбачається зловживань своїм правом. Таким чином, рішення суду є законним і обгрунтованим, відповідає матеріалам справи та чинному законодавству, у зв'язку з чим скасуванню не підлягає. Апеляційної
 19.  СЕМІНАР № 3: СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, ФОНДИ І ЧИСТІ АКТИВИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. ЕМІСІЙНІ ЦІННІ ПАПЕРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, РОЗМІЩЕННЯ (2год)
    зменшення) статутного капіталу. Гарантії захисту прав акціонерів і кредиторів при зміні статутного капіталу. Фонди в акціонерному товаристві (резервний фонд, спеціальний фонд акціонування працівників тощо) (розмір; порядок формування; мети використання). Облігації та інші емісійні цінні папери акціонерного товариства. НОРМАТИВНІ АКТИ Гол. III, IV ФЗ "Про акціонерні товариства". ФЗ від 22
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш