НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право РосіїДорожньо-транспортні злочини → 
« Попередня Наступна »
Любимов, Леонід В'ячеславович. Дорожньо-транспортні злочини: проблеми законодавчого конструювання складів і диференціації відповідальності учасників дорожнього руху [Електронний ресурс]: Дис. ... канд. юрид. наук 12.00.08.-М.: РДБ (З фондів Російської Державної бібліотеки), 2005 - перейти до змісту підручника

11. Монографії, підручники, навчальні посібники, книги.

? 1. Алексєєв Н.С. Транспортні злочину / Н.
С. Алексєєв. - Л.: Вид-

під Ленингр. держ. ун-ту, 1957. - 147 с. 2.

Алексєєв Н.С. Автотранспортні події і їх розслідування / Н.С. Алексєєв. - М.: Госюриздат, 1962. - 315 с. 3.

Афанасьєв В.Г. Людина в управлінні суспільством / В.Г. Афанасьєв. -М.: Политиздат, 1977. - 296 с. 4.

Болдирєв Є.В. Судовий розгляд справ про автотранспортні злочини / Є.В. Болдирєв, К.І. Лиско, О.А. Соя-Серко. - М.: Юрид. літ., 1975.-96 с. 5.

Булатов А.І. Розслідування дорожньо-транспортних пригод / А.І. Булатов, В.М. Петренко, В.І. Жулев. - М., 1969. - 321 с.

, 6. Васильєв Н.М. Організація руху наземного нерейкового транс-

порту / Н.М. Васильєв, В.М. Іванов. - М: Изд-во МАДИ, 1971. - 141 с.

7. Галахова А.В. Кримінально-правова характеристика транспортних пре-, ступленій: навч. посібник / А.В. Галахова. - М,, 1990. - 189 с. 8.

Глістін В.К. Автотранспортні злочину (кваліфікація та методика розслідування) / В.К. Глістін, Б.Є. Боровський. - Л., 1969. - 134 с. 9.

Годес Я.Г. Цей старий новий трамвай / Я.Г. Годес. - Л., 1982. - 105 с.

10. Дагель П.С. Суб'єктивна сторона злочинів і її встановлення / П.С. Дагель, Д.П. Котов. - Воронеж, 1974. - 214 с.

І. 11. Денисов Р.І. Адміністративний нагляд у сфері дорожнього руху-

ня / Р.І. Денисов. - М.: ВНДІ МВС СРСР, 1982. - 115 с.

12. Домахин С.А. Відповідальність за злочини на автотранспорті /! С.А. Домахин. - М.: Госюриздат, 1956. - 51 с.

13. Дорожньо-транспортні пригоди в Росії (1996 р.): статистич. збірник / За заг. ред. Ю.М. Шелебельди. - М.: НДЦ ДАІ МВС Росії,

«І 1997.-252 с.

192

14. Дурманов Н.Д. Кримінальна відповідальність за злочини проти, громадської безпеки, громадського порядку і здоров'я населення /

Н.Д. Дурманов, відп. ред. В.Д. Меньшагин. - М.: Госюриздат, 1962. - 62 с. 15.

Жулев В.І. Водій та безпека дорожнього руху / В.І. Жулев. - М.: ДОСААФ, 1984. - 158 с. 16.

Жулев В.І. Попередження дорожньо-транспортних пригод / В.І. Жулев. - М.: Юрид. літ., 1989. - 224 с.

І, 17. Жулев В.І. Транспортні злочину / В.І. Жулев. - М.: Спарк,

2001.-190 с.

18. Жулев В.І. Розслідування дорожньо-транспортних злочинів: і навч. посібник / В.І. Жулев, Е.А. Краєнське, СІ. Гірко. - М.: ВНДІ МВС

СРСР, 1991.-96 с. 19.

Злобін Г.А. Умисел і його форми / Г.А. Злобін, Б.С. Никифоров. - М.: Юрид. літ., 1972.-264 с. 20.

Зотов Б.Л. Казус або дорожньо-транспортна пригода: навч. посібник / Б.Л. Зотов. - Київ, 1979. - 79 с.

'- 21. Іванов В.М. Наука управління автомобілем / В.М. Іванов. - 2-е вид.,

Перераб. і доп. - М.: Транспорт, 1977. - 256 с.

22. Іншаков СМ. Зарубіжна кримінологія / СМ. Іншаков. - М.: Изд.

'Група ИНФРА. М - Норма, 1997. - 383 с. Щ

23. Квашис В.Є. Відповідальність за правопорушення на автотранспорті /

В.Є. Квашис. - М., 1974. - 63 с.

24. Квашис В.Є. Відповідальність за необережність / В.Є. Квашис, Ш.Д. Махмудов. - Душанбе: Вид-во Ірфон, 1975. - 108 с.

25. Клинковштейн Г.І. Організація дорожнього руху / Г.І. Клин-'ковштейн. - М.: Транспорт, 1975. - 97 с.

26. Коментар до Кодексу України про адміністративні правонаруше ниях / Под ред. І.І. Веремеєнко, Н.Г.. Саліщевой, М.С. Студенкіним. - М.:

«І ТОВ« Видавництво ПРОСПЕКТ », 1997.

- 832 с.

193

27. Коментар до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення. - М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К0», 2003.-992 с. 28.

Коментар до Правил дорожнього руху РФ та Основним положенням по допуску транспортних засобів до експлуатації і обов'язків посадових осіб щодо забезпечення безпеки дорожнього руху / М.Б. Афанасьєв, Ю.Н. Вільхівчик, Ю.Д. Шелков та ін; під заг. ред. В.А. Федорова. - М.: Изд-во "За кермом", 1996. - 232 с. 29.

Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації / Під ред. В.І. Радченко. - М., 1996. - 802 с. 30.

Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації. - М.: «Проспект», 1997. - 760 с. 31.

Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації. Особлива частина / За заг. ред. Ю.І. Скуратова і В.М. Лебедєва. - М.: Изд. група ИНФРА. М - Норма, 1996. - 592 с. 32.

Коноплянко В.І. Організація та безпека дорожнього руху / В.І. Коноплянко. - М.: Транспорт, 1991. - 114 с. 33.

Коробеев А.І. Транспортні злочину / А.І. Коробеев. - СПб.: Изд-во «Юридичний центр Пресс», 2003. - 406 с. 34.

Кудрявцев В.Н. Теоретичні основи кваліфікації злочинів / В.М. Кудрявцев. - М.: Госюриздат, 1963. - 324 с. 35.

Кудрявцев В. Н. Загальна теорія кваліфікації злочинів / В.М. Кудрявцев. - М.: Юрид. літ., 1972. - 352 с. 36.

Кузьміна А.С. Боротьба з автотранспортними злочинами / А.С. Кузьміна. - Омськ, 1981. - 58 с. 37.

Кулагін М.І. Взаімоднйствіе органів розслідування з установами масової інформації: навч. посібник / Н.І. Кулагін, В.М. Ростов. - Волгоград: Вид-во Волгоград, академії МВС Росії, 2004. - 243 с.

194

38. Кулагін М.І. Організація і діяльність слідчих та слідчо-оперативних формувань: навч. посібник / Н.І. Кулагін, Ю.І. Миронов. - Волгоград: Вид-во Волгоград, юрид. ін-ту МВС Росії, 1999. - 186 с. 39.

Куринов Б.А. Кримінальна відповідальність за порушення правил руху на автотранспорті / Б.А. Куринов. - М.: Госюриздат, 1957. - 140 с. 40.

Куринов Б.А. Кваліфікація транспортних злочинів: Ст. ст. 85, 87 КК РРФСР / Б.А. Куринов. - М.: Изд-во Москов. держ. ун-ту, 1965. - 234 с.

41. Куринов Б.А. Автотранспортні злочину. Кваліфікація і відповідальність / Б.А. Куринов. - 2-е вид., Перераб. - М.: Юрид. літ., 1976. - 208 с. 42. Лук'янов В.В. Безпека дорожнього руху / В.В. Лук'янов. - М.: ВНДІ БД МВС СРСР, 1974. - 154 с. 43.

Лук'янов В.В. Проблеми кваліфікації дорожньо-транспортних злочинів / В.В. Лук'янов. - М.: Юрид. літ., 1979. - 168 с. 44.

Лук'янов В.В. Безпека дорожнього руху / В.В. Лук'янов. -2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Транспорт, 1983. - 262 с. 45.

Лук'янов В.В. Транспортні1 та інші техногенні злочини і проступки. Склад і кваліфікація / В.В. Лук'янов. - М., 1997. - 115 с. 46.

Маландін І.Г. Події і правопорушення на автомототранс-порте і міському електротранспорті в СРСР / І.Г. Маландін. - Саратов: Изд-

^, під Саратов, держ. ун-ту, 1968. - 237 с. 47.

Мальцев В.В. Категорія «суспільно небезпечну поведінку» у кримінальному праві / В.В. Мальцев. - Волгоград: Вид-во Волгоград, академії МВС Рос-ці, 1995.-237 с. 48.

Мельникова Ю.Б. Диференціація відповідальності та індивідуалізації покарання / Ю.Б. Мельникова. - Красноярськ, 1989. - 101 с. 49.

Мениіагін В.Д. Курс радянського кримінального права. Особлива частина / В.Д. Мениіагін, А.А. Піонтковський. - М.: Госюриздат, 1955. - Т. I. - 800 с.

50. Метсон Т.М. Організація руху / Т.М. Метсон, B.C. Сміт, Ф.В. Щ Хард. Пер. з анг. - М., 1960. - 136 с.

195

51. Наумов А.В. Російське кримінальне право. Загальна частина: курс лекцій / А.В. Наумов. - М.: Изд-во БЕК, 1996. - 560 с. 52.

Пентков Е.М. Соціальні норми - регулятори поведінки особистості. Деякі питання методології і теорії / Е.М. Пентков. - М.: Думка, 1972. -198 С. 53.

Пікур Н.І. Кваліфікація дорожньо-транспортних злочинів: навч. посібник / Н.І. Пікур. - Волгоград: Вид-во Волгоград, акад. МВС Росії, 2001. - 56 с. 54.

Пікур Н.І. Застосування слідчим кримінально-правових норм з бланкетними диспозиціями: лекція / Н.І. Пікур. - Волгоград: Вид-во Вища. слід. школи МВС СРСР, 1985. - 35 с. 55.

Злочинність і правосуддя: відповіді на виклики двадцять першого століття. -Нью-Йорк, 2000.-356 с. 56.

Розенбліт С.Я. Розслідування автотранспортних пригод / С.Я. Розенбліт. - М., 1952. - 238 с. 57.

Свідлов Н.М. Кваліфікація викрадень транспортних засобів: лекція / Н.М. Свідлов, А.С. Сенцов. - Волгоград: Вид-во Вища. слід. школи МВС СРСР, 1986.-37 с. 58.

Радянське кримінальне право. Частина Особлива: навч. посібник / Н.Д. Дурманов, Г.А. Крігер, В.Д. Меньшагин. - М.: Изд-во Москов. держ. ун-ту, 1964. -448 С. 59.

Судова практика до Кримінального кодексу Російської Федерації / Упоряд. СВ. Бородін, А.І. Трусова; За заг. ред. В.М. Лебедєва. - М.: Спарк, 2001.-1168 с. 60.

Судово-психологічна експертиза при розслідуванні транспортної пригоди / Л.А. Іванов, В. Б. Мазуркевич, В.В. Мельник, Я.М. Яковлєв. - Саратов: Изд-во Саратов, держ. ун-ту, 1993. - 298 с. 61.

Тер-Акопов А.А. Відповідальність за порушення спеціальних правил поведінки / А.А. Тер-Акопов. - М.: Юрид. літ., 1995. - 176 с.

196

62. Кримінальний кодекс Російської Федерації (тексти, коментар) / Відп. ред. І.Л. Марогулова. - М, 1996. - 286 с.

63. Кримінальний кодекс Російської Федерації з постатейними матеріа-(лами / Упоряд. С.В. Бородін, СВ. Замятіна; Під ред. В.М. Лебедєва.-М: Спарк,

1998.-942 с.

64. Кримінальний кодекс Федеративної Республіки Німеччини / Наук. ред. і вступ, стаття докт. юрид. наук, професора Д.А. Шестакова; передмову док тора права Г.-Г. Йешека ; переклад з німецької Н.С. Рачкову. - СПб.: Изд-во «Юридичний центр Пресс», 2003. - 524 с.

,, 65. Кримінальне право на сучасному етапі: проблеми злочину і

покарання. - СПб.: Изд-во СПб. держ. ун-ту, 1992. - 284 с.

66. Кримінальне право. Особлива частина: підручник / Под ред. А.І. Рарога. -, М.: Изд-во «Тріада, Лтд», 1996. - 477 с. 67.

Кримінальне право Росії. Особлива частина: підручник / Под ред. Б.В. Здравомислова. - М.: Юристь, 1996. - 559 с. 68.

Кримінальне право. Особлива частина: підручник для вузів / Відп. ред. І.Я . Казаченко та ін - М.: Изд. група ИНФРА. М - НОРМА, 1997. - 523, с.

69. Утєвський Б.С. Радянське кримінальне право. Особлива частина / Б. С. и Утєвський. - М.: Госюриздат, 1951. - 431 с.

70. Шахріманьян І.К. Безпека дорожнього руху / І.К. Шахрі-Мангане. - М.: Акад . МВС СРСР, 1979. - 168 с.

и 71. Якубенко Н.В. Дорожньо-транспортні злочини: сутність, ква-

ліфікації, відповідальність / Н . В. Якубенко. - Тюмень, 2001. - 117 с.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "11. Монографії, підручники, навчальні посібники, книги."
 1. Г.В. Чубуков. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО РОСІЇ: ПІДРУЧНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ закладів, що навчаються за спеціальністю «Юриспруденція» - М. - 328 с., 2002

 2. Тема 5. Основи майстерності адвоката
  посібників підготовки промови адвоката для виступу в суді. Захисна мова адвоката. Адвокатське красномовство. Психологічні особливості діяльності адвоката. Імідж адвоката. Методи психологічного впливу на суд і опонентів. Тактика адвокатського допиту. Основна література 1. Баранов Д.П., Смоленський М.Б. Адвокатське право. Адвокатська
 3. М.А. РОЖКОВА, Н.Г. ЄЛІСЄЄВ, О.Ю. СКВОРЦОВ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО: УГОДИ ПРО підсудності, МІЖНАРОДНОЇ підсудності, примирних процедур, АРБІТРАЖНЕ (ТРЕТЕЙСЬКА) та мирових угод, 2007

 4. Навчальна література 1.
  пособ. 4-е вид., перераб. і доп. М., 2004. - 672 с. 13.Правовое регулювання діяльності акціонерних товариств (Акціонерне право) : Учеб. пос. / Под ред. к. ю. н. доц. Є.П. Губіна. М., 1998.-256 с. 14. Сергєєв А. П. Здійснення цивільних вдачу і виконання обов'язків / / Цивільне право. Т. 1. Підручник. 6-е вид., перераб. і доп. / Под ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. М., 2002. С.
 5.  Від автора
    навчального посібника з кримінального процесу, який вивчається в юридичних інститутах і на всіх юридичних факультетах в обов'язковому порядку. Зміст посібника охоплює основні теми навчальної дисципліни «Кримінальний процес» і базується на нормах Конституції Російської Федерації, чинного кримінально-процесуального права, закріплених у Кримінально-процесуальному кодексі Російської Федерації,
 6.  Р.І. Латипов. ШПАРГАЛКА ПО КРИМИНОЛОГИИ Навчальний посібник «Велбі» МОСКВА 2005, 2005
    навчальної дисципліни «Кримінологія». Доступність викладу, актуальність інформації, максимальна інформативність, враховуючи невеликий формат посібники, - все це робить шпаргалку незамінним підмогою при підготовці до здачі
 7.  ЛІТЕРАТУРА, рекомендована для додаткового вивчення
    посібник. - М., Контракт, ИНФРА-М, 2000. Духно НА, Чубуков Г.В, Земельний правопорядок і відповідальність. Навчальний посібник. - М., ИЗП, 1998. Єрофєєв Б.В. Земельне право Росії. Підручник для юридичних вузів. 5-е вид. - М., 2001. Земельне право Росії. Підручник за спеціальністю «Правознавство» / Под ред. проф. В.В. Петрова. - М., Сто-глав', 1995. Земельне право. Підручник для
 8.  ВСТУП
    монографічної літературі, журнальних статтях, і дає їх тлумачення. До складу словника увійшла не тільки спеціальна психіатрична термінологія, але і деяку кількість термінів із споріднених судової психіатрії галузей знань (наркології, психології, сексології і т. д.), понятійний апарат яких прийнятий в сучасній психіатрії. Посібник призначений для студентів юридичних факультетів
 9.  Воробйова Л.В.. Земельне право: Навчально-метод. посібник. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2004. 96 с., 2004
    навчальної та наукової літератури, завдання для закріплення теоретичних знань, питання до іспиту (заліку). У додатку представлені деякі федеральні закони про землю. Призначено для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів, а також для
 10.  Тема 3. Організація діяльності адвокатури
    посібник / За заг. ред. к.ю.н. В.Н. Буробіна. М.: "ІКФ" ЕКМОС ", 2003. 4. Гаврилов С.М. Адвокатура в Російській Федерації: Навчальний посібник. М.: Юриспруденція, 2000. 5. Лубшев Ю.Ф. Адвокатура в Росії: Підручник. М.: профосвіти , 2001. 6. Івакіна М.М. Основи судового красномовства (риторика для юристів): Навчальний посібник. М.: МАУП, 2001. 7. Петров О.В.
 11.  Доржиев Ж.Б., Ломакіна І.Б., Шагжіева Л.Т.. Сімейне право: Навчальний посібник. - Улан Уде: Вид-во ВСГТУ, 2001
    посібник містить матеріали лекцій, прочитаних для юридичних і неюридичних спеціальностей ВСГТУ, а також аналіз сучасних проблем сімейного права. Призначено для студентів та
 12.  Демидова Л.А. . Адвокатура в Росії. Підручник Юридичний Дім "Юстіцінформ", 2006
    підручник є відображенням нових віянь у науці адвокатури, виражають сучасний погляд на права людини і тих, хто покликаний відстоювати його інтереси. Підручник призначений для юридичних факультетів і вузів, в яких здійснюється викладання зазначеної вище навчальної
 13.  Галюкова М. І.. Особливості кримінальної відповідальності медичних працівників за заподіяння шкоди здоров'ю людини: навчальний посібник. - Омськ: Омська академія МВС Росії. -55 С., 2008

 14.  Кухарів Ю.С.. Акціонерне право: Навчальний посібник. Самара: Изд-во "Самарський університет", 2002. - 60с., 2002
    навчального посібника для проведення практичних занять зі спецкурсу "Акціонерне право" кафедрою цивільного та підприємницького права Самарського державного університету. Посібник містить плани практичних занять зі спецкурсу "Акціонерне право", методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, а також завдання та ситуаційні задачі для закріплення матеріалу. Посібник призначений для
 15.  Бєляєва О.А.. Підприємницьке право. 2-е вид., Испр. і доп. - М.: Инфра-М, Контракт. - 352 с. , 2009

 16.  Чернишов В.М., Сисоєв Е.В., Селезньов А.В., Терехов А.В.. Техніко-криміналістичне забезпечення слідства: Навчальний посібник. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2005. 80 с., 2005
    навчальних закладів, слідчим та працівникам дізнання правоохоронних
 17.  Шешко Г.Ф.. Житлове право: Навчальний посібник. - М.: Юридична фірма «КОНТРАКТ», Видавництво «АСТ МОСКВА». - 256 с., 2007

 18.  В.П. Мозолин. Цивільне право. Частина 2., 2006

 19.  Михайлова Н. С.. Шпаргалка по адвокатуру та нотаріату: навч. посібник. - М.: ТК Велбі, 2005. - 32 с., 2005
    навчальної дисципліни «Адвокатура і нотаріат». Доступність викладу, актуальність інформації, максимальна інформативність, враховуючи невеликий формат посібники, - все це робить шпаргалку незамінним підмогою при підготовці до здачі
 20.  Дмитрієв Ю.А., Полянський І.А., Трофимов Є.В.. Адміністративне право Російської Федерації: Підручник для юридичних вузів. - Система ГАРАНТ, 2008

енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш