НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаАдміністративне право РосіїПідручники адміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Макарейко. Адміністративне право. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

12.1. Поняття, загальні риси, види і класифікація форм державного управління

Форма державного управління зовнішнє вираження діяльності органів державного управління та їх посадових осіб, що здійснюється в рамках їх компетенції з вирішення поставлених завдань і що викликає певні наслідки.

Загальні риси форм державного управління:

1) є способом зовнішнього вираження діяльності органів державного управління та їх посадових осіб;

2) залежать від змісту діяльності органів державного управління та їх посадових осіб;

3) впливають на зміст діяльності органів державного управління та їх посадових осіб;

4) обумовлені реалізацією завдань і функцій суб'єктів державного управління в рамках їх компетенцій;

5) вимагають юридичної регламентації в більшості випадків;

6) вибір форм управлінської діяльності обумовлений специфікою стоїть мети, зумовлює найбільш ефективний варіант діяльності;

7) тягнуть за собою певні наслідки.

Залежно від породжуваних наслідків форми управлінської діяльності бувають правові (тягнуть певні юридичні наслідки) і неправові (спричиняють настання наслідків неюридичного характеру).

За змістом виділяють правотворческие, правозастосовні, договірні та інші юридично значимі форми управлінської діяльності.

По цілеспрямованості форми діляться на зовнішні (форми реалізації повноважень органів виконавчої влади (органів державного управління)) і внутрішні (форми внутриорганизационной (внутріапаратної) роботи з організації самого суб'єкта управління, з підтримання його в працездатному стані) .

За способом вираження виділяють словесні (викладаються за допомогою знакових одиниць мови як в письмовому, так і усному вигляді) і конклюдентні (викладаються за допомогою немовних знаків, рухів тіла, дорожніх знаків, дорожньої розмітки) форми управлінської діяльності .

12.2. Правотворчість та правозастосування

Правотворчість - діяльність органів і посадових осіб державного управління, здійснювана у встановлених формах, в межах компетенції з вироблення правових норм.

Правотворчество відповідає принципам демократизму, законності, науковості, своєчасності, професіоналізму, плановості.

Стадії правотворчої діяльності:

- рішення суб'єкта правотворчої діяльності про необхідність розробки проекту нормативного правового акта;

- підготовка проекту нормативного правового акта , попереднє обговорення, доопрацювання;

- обговорення проекту нормативного правового акта в правотворческом органі;

- прийняття або затвердження проекту нормативного правового акта;

- опублікування (доведення до адресатів) прийнятого нормативного правового акта.

Правозастосування - діяльність уповноважених суб'єктів державного управління у встановленому процесуальному порядку за дозволом індивідуальних конкретних справ з винесенням правозастосовних актів.

Стадії правозастосовної діяльності:

- встановлення та аналіз фактичних обставин управлінської справи (визначення кола юридичних значущих фактів, збір і процесуальне оформлення добутих фактів (доказів), дослідження отриманих фактів , встановлення їх допустимості та істинності);

- юридична кваліфікація управлінської діяльності (вибір юридичної норми, перевірка дієвості норми, тлумачення норми);

- дозвіл справи по суті, прийняття індивідуального акта (підготовка справи до розгляду, безпосередній розгляд справи, винесення акта застосування, доведення прийнятого рішення до адресатів);

- перегляд справи (факультативна стадія, в рамках якої акт правозастосування може бути оскаржений зацікавленими сторонами або опротестований прокурором);

- виконання прийнятого рішення (втілення рішення, що міститься в правозастосовчому акті, в поведінку учасників управлінських відносин).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.1. Поняття, загальні риси, види і класифікація форм державного управління "
 1. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 1.
  Поняття і види. 19. Змішана форма правління (на прикладі Франції). 20. Президентська республіка. 21. Парламентарні форми правління. 22. Поняття та види форм державного устрою. 23. Унітарна держава: поняття та ознаки. 24. Федерація: поняття, ознаки, характерні риси. 25. Автономія в зарубіжних країнах. 26. Демократичний політичний режим: характерні риси
 2. Зміст
  види цивільної правосуб'єктності 85 § 2. Цивільна правоздатність фонду 95 § 3. Громадянська дієздатність фонду 114 Глава 3. Створення та припинення діяльності та фонду 133 § 1. Створення фонду 133 § 2. Припинення діяльності фонду 144 Висновок 155 Бібліографія 161 Список використовуваних
 3. 1.1. Управління: поняття, ознаки, види
  поняття, загальні риси, види, елементи Соціальне управління - вид управління, процес впливу на суспільство, соціальні групи, окремих індивідів з метою впорядкування їх діяльності, підвищення рівня організованості соціальної системи. Спільні риси соціального управління: 1) існує там, де має місце спільна діяльність людей і їх спільнот; 2) забезпечує
 4. Тема 1. Предмет, джерела і система конституційного (державного) права зарубіжних країн
  поняття і сутність. Основні ознаки монархії. Роль монархії в розвинених країнах. Парламентарна монархія і її ознаки. Дуалістична монархія і її ознаки. Спільні риси та особливості. Республіка: поняття і сутність. Ознаки республіканської форми правління. Президентська республіка і її ознаки. Спільні риси та особливості президентських республік. Парламентська республіка і
 5. Тема 12. Уряд в зарубіжних країнах
  риси порядку формування уряду в парламентській монархії, в дуалістичної монархії, в парламентській республіці, в президентській республіці, в змішаній республіці. Глава уряду, порядок його правове по ложение і роль. Загальні і специфічні риси правового становища глави уряду в парламентарної монархії (Великобританія, Японія), в дуалістичної монархії, в
 6. Тема 1. Конституційне (державне) право зарубіжних країн як галузь права
  риси. Суб'єкти конституційно-правових відносин, їх класифікація та особливості. 4. Поняття і система джерел конституційного (державного) права зарубіжних країн. Конституція - основне джерело конституційного права. Конституційні, органічні і звичайні парламентські закони. Окремі види законів: "закони-рамки", "закони-скелети", біллі та ін Інші акти парламентів:
 7. Тема 8. Політичні режими
  поняття, ознаки, сутність. Різні форми і методи обмеження демократії. Антидемократичні типи політичного режиму: поняття, ознаки, сутність. Види авторитарних режимів. Тоталітаризм. Фашизм: поняття, сутність, причини появи. Вплив змін у політичному режимі на форму держави, правовий статус особистості. Тема 9. Виборче право та виборчі системи
 8. Т е м а 3. Поняття, значення, сутність і зміст конституцій в зарубіжних країнах
  риси та особливості конституцій зарубіжних країн. Соціально-політична сутність конституції. Соціальні функції конституції. 2. Об'єкти конституційного регулювання. Дія конституції. 3. Основні етапи конституційного розвитку зарубіжних країн. 4. Класифікація зарубіжних конституцій. Форма і структура зарубіжних конституцій. Писані (США, Франція, Італія, Мексика,
 9. Н. Е. Бунякин. Концепція становлення і розвитку адміністративного права в Росії: Монографія. Тамбов: Вид-во ТДТУ, 2002. 148 с., 2002
  поняття і науки адміністративного права. У роботі досліджується поняття виконавчої влади, її функції, які притаманні історичної особливості Росії. Проводиться критичний аналіз предмета та системи адміністративного права в різних історичних періодах Росії. Робота призначена для слухачів, студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів, працівників виконавчих органів
 10. Тема 13. Форми правління в зарубіжних країнах
  поняття і сутність. Основні ознаки монархії. Роль монархії в розвинених зарубіжних країнах. Види монархій і їх характерні риси: а) абсолютна монархія (Саудівська Аравія), омалістіческая монархія (Йорданія), парламентарна монархія (Великобританія, Канада, Австралія, Японія, Данія, Нідерланди, Таїланд, Непал). Виборна монархія в Малайзії; 2) республіка: поняття і сутність. Ознаки
 11. I. ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ лекційні заняття
  поняття, ознаки, риси. 4. Статус суб'єктів федерацій. Виборчий процес і його стадії 1. Висування кандидатів. 2. Агітаційні кампанії. 3. Способи підрахунку голосів. 4. Контроль за дотриманням законоположень про виборчий процес. Парламент в зарубіжних країнах 1. Структура парламентів і організація їх палат. 2. Законодавчий процес. 3. Контрольна діяльність
 12. 21.2. Гарантії законності: поняття і види
  поняття і види Забезпечення законності у сфері державного управління це діяльність спеціально уповноважених суб'єктів, а також громадян та об'єднань: з недопущення в діяльності органів виконавчої влади порушень вимог, закріплених у чинних нормативних правових актах; своєчасного і повного попередження правопорушень, причин і умов, що їх породжують;
 13. Класифікації процесуальних доказів
  види, а надалі - видів на підвиди по якомусь суттєвого ознакою, відповідно до законів логіки, є класифікацією процесуальних доказів. Основним питанням будь-якої класифікації доказів виступає питання критерію класифікації. Виділивши критерій, ми легко надалі зробимо розподіл доказів на однорідні групи. А.Н. Гущин і Ю.В. Франціфоров виділяють
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш