НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаТрудове право РосіїПравове регулювання праці → 
« Попередня Наступна »
В.Р.Владіміров. РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ: ПРАВОВІ ОСНОВИ, ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ, 2009 - перейти до змісту підручника

1.2.10.9. Розірвання трудового договору зі спортсменами і тренерами

Відповідно до ст. 348.2 ТК РФ за угодою сторін зі спортсменами можуть укладатися як трудові договори на невизначений термін, так і строкові трудові договори.

Так, строкові трудові договори можуть укладатися за згодою сторін з тренерами, які приймаються на роботу в цілях проведення зі спортсменами навчально-тренувальних заходів та здійснення керівництва змагальної діяльністю спортсменів для досягнення спортивних результатів в професійному спорті, а також з тренерами спортивних збірних команд.

Крім умов, встановлених ч. 2 ст. 57 ТК РФ, обов'язковими для включення в трудовий договір зі спортсменом є умови: -

про обов'язок роботодавця забезпечувати проведення навчально-тренувальних заходів та участь спортсмена у спортивних змаганнях під керівництвом тренера (тренерів); -

про обов'язок спортсмена дотримуватися спортивний режим, встановлений роботодавцем, і виконувати плани підготовки до спортивних змагань; -

про обов'язок спортсмена брати участь у спортивних змаганнях тільки за вказівкою роботодавця; -

про обов'язок спортсмена не використовувати заборонені в спорті засоби (допінг) і (або) методи, проходити допінговий контроль; -

про забезпечення роботодавцем страхування життя і здоров'я спортсмена, а також медичного страхування в цілях отримання спортсменом додаткових медичних та інших послуг понад встановлених програмами обов'язкового медичного страхування із зазначенням умов цих видів страхування.

Роботодавці зобов'язані як при прийомі на роботу, так і в період дії трудового договору знайомити спортсменів, тренерів під розпис з нормами, затвердженими загальноросійськими спортивними федераціями, з правилами відповідних видів спорту, положеннями (регламентами) про спортивні змаганнях, умовами договорів роботодавця зі спонсорами (партнерами), з рекламодавцями, організаторами спортивних заходів та загальноросійськими спортивними федераціями в частині, безпосередньо пов'язаної з трудовою діяльністю спортсменів, тренерів.

При укладенні трудового договору спортсмени підлягають обов'язковому попередньому медичному огляду (обстеження).

У період дії трудового договору спортсмени проходять обов'язкові періодичні медичні огляди (обстеження) з метою визначення їх придатності для виконання доручається роботи та попередження професійних захворювань і спортивного травматизму.

Роботодавець зобов'язаний організовувати проведення за рахунок власних коштів обов'язкових попередніх (при вступі на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності, але не рідше одного разу на рік) медичних оглядів (обстежень) спортсменів, позачергових медичних оглядів (обстежень) спортсменів на їх прохання відповідно до медичних рекомендацій із збереженням за ними місця роботи (посади) і середнього заробітку на час проходження цих медичних оглядів (обстежень).

Якщо роботодавець не має можливості забезпечити участь спортсмена у спортивних змаганнях, допускається за погодженням між роботодавцями тимчасове переведення спортсмена з його письмової згоди до іншого роботодавця на термін, що не перевищує одного року.

На період тимчасового переведення роботодавець за місцем тимчасової роботи укладає зі спортсменом строковий трудовий договір, а дія спочатку укладеного трудового договору зупиняється; при цьому протягом терміну дії спочатку укладеного трудового договору не переривається. Після закінчення терміну тимчасового переведення спортсмена до іншого роботодавця спочатку укладений трудовий договір діє в повному обсязі.

Протягом терміну тимчасового переведення на спортсмена і на роботодавця за місцем тимчасової роботи в повному обсязі поширюються правила, встановлені трудовим законодавством і іншими актами, що містять норми трудового права, з особливостями, встановленими гл. 54.1 ТК РФ.

Роботодавець за місцем тимчасової роботи не має права переводити спортсмена до іншого роботодавця.

При достроковому припиненні трудового договору, укладеного на період тимчасового переведення спортсмена до іншого роботодавця, з будь-якого з підстав, передбачених ТК РФ, спочатку укладений трудовий договір діє в повному обсязі з наступного робочого дня після календарної дати, з якою зв'язується припинення трудового договору, укладеного на період тимчасового переведення.

Якщо після закінчення строку тимчасового переведення до іншого роботодавця спортсмен продовжує працювати у роботодавця за місцем тимчасової роботи і ні спортсмен, ні роботодавець за місцем тимчасової роботи, ні роботодавець, з яким спочатку укладено трудовий договір, не вимагають припинення трудового договору, укладеного на період тимчасового переведення, та поновлення спочатку укладеного трудового договору, то спочатку укладений трудовий договір припиняється і дія трудового договору, укладеного на період тимчасового переведення, продовжується на строк, який визначається угодою сторін, а за відсутності такої угоди - на невизначений термін.

Згідно ст. 348.11 ТК РФ додатковими підставами припинення трудового договору зі спортсменом є: -

спортивна дискваліфікація спортсмена на термін шість і більше місяців; -

використання спортсменом (в тому числі одноразове) допінгових засобів, виявлене при проведенні допінгового контролю в порядку, встановленому відповідно до федеральним законом.

Спортсмен, тренер мають право розірвати трудовий договір за своєю ініціативою (за власним бажанням), попередивши про це роботодавця в письмовій формі не пізніше ніж за один місяць, за винятком випадків, коли трудовий договір укладено на термін менше чотирьох місяців.

У трудовому договорі зі спортсменом може бути передбачена умова про обов'язок спортсмена призвести на користь роботодавця грошову виплату у разі розірвання трудового договору з ініціативи спортсмена (за власним бажанням) без поважних причин, а також у разі розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з підстав, які відносяться до дисциплінарних стягнень (ч. 3 ст. 192 ТК РФ).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.2.10.9. Розірвання трудового договору зі спортсменами і тренерами "
 1. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця
  розірвання трудового договору з ініціативи
 2. Стаття 77. Загальні підстави припинення трудового договору
  розірвання трудового договору з ініціативи працівника (ст. 80); 4) розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (ст. 81), 5) переведення працівника за його прохання або за його згоди на роботу до іншого роботодавця або перехід на виборну роботу (посаду); 6) відмова працівника від продовження роботи у зв'язку зі зміною власника майна організації, зміною підвідомчості
 3. Закінчення строку трудового договору
  розірвання строкового трудового договору не вимагається, якщо договір укладено на час виконання конкретної роботи, сезонних робіт або виконання обов'язків відсутнього
 4. Особливості розірвання трудового договору з деякими категоріями працівників
  розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця деякі категорії працівників користуються підвищеним захистом і на них поширюються додаткові гарантії при звільненні. Так, розірвання трудового договору з працівниками у віці до 18 років (за винятком випадків ліквідації організації) крім дотримання загального порядку допускається тільки за злагоди-ся державної
 5. В.Р.Владіміров. РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ: ПРАВОВІ ОСНОВИ, ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ, 2009

 6. Невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров'я
  розірвання договору необхідна наявність відповідного медичного висновку. Якщо такого висновку немає, звільнення буде визнане незаконним. Якщо звільнення проводиться у зв'язку з невідповідністю працівника виконуваній роботі або займаній посаді внаслідок стану здоров'я, що перешкоджає продовженню даної роботи, то працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі
 7. Зміна і розірвання договору
  розірвання договору можливе лише за взаємною згодою сторін. У разі односторонньої відмови від виконання договору повністю або частково, коли така відмова допускається законом або угодою сторін, договір вважається розірваним або зміненим. Рішення суду в цих випадках не потрібно. У тих випадках, коли можливість зміни або розірвання договору не передбачена
 8. Припинення трудового договору за угодою сторін
  розірвання договору за угодою сторін не має значення, чи був цей договір терміновим або ж він був укладений на невизначений термін. Форма угоди є письмовій та довільній і фактично являє собою угоду про дату звільнення. Ця угода може бути розірвана тільки за згодою обох сторін, на відміну від заяви працівника про звільнення за власним бажанням,
 9. § 7. Праця надомників
  розірвання трудового договору з надомниками проводиться на підставах, передбачених трудовим договором. У юридичній літературі цю норму тлумачать по-різному. Так, З.О.Александрова вважає, що розірвання трудового договору з надомником можливо тільки з підстав, передбачених договором265, в той же час, на думку А.К.Гавріліной, підстави, передбачені договором, є
 10. Стаття 82. Обов'язкова участь виборного профспілкового органу в розгляді питань, пов'язаних з розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця
  розірвання трудових договорів з працівниками відповідно до п. 2 ст. 81 цього Кодексу роботодавець зобов'язаний у письмовій формі повідомити про це виборному профспілковому органу даної організації не пізніше ніж за два місяці до початку проведення відповідних заходів, а в разі, якщо рішення про скорочення чисельності або штату працівників організації може призвести до масового звільнення
 11. Стаття 80. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника (за власним бажанням)
  трудовий договір, попередивши про це роботодавця в письмовій формі за два тижні. За угодою між працівником і роботодавцем трудовий договір може бути розірваний і до закінчення строку попередження про звільнення. У випадках, коли заява працівника про звільнення за його ініціативою (за власним бажанням) обумовлена ??неможливістю продовження ним роботи (зарахування в освітній
 12. § 12. Розірвання трудового договору у разі надання працівником роботодавцю підроблених документів при укладенні трудового договору (п. 11 частини першої ст. 81 ТК РФ)
  розірвання трудового договору викликало у наукових і практичних працівників цілий ряд питань. Наприклад, перше: чому надання працівником роботодавцю підроблених документів було тільки можливим, але необов'язковим підставою розірвання трудового договору? Хіба працівник, який надав роботодавцю підроблені документи, мав право і далі продовжувати працювати? Другий: чи можна було
 13. Вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи
  розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Так, наприклад, трудовий договір з громадянином, які працюють за сумісництвом, може бути припинений у випадку прийому на роботу особи, для якого ця робота буде основною; керівник організації (філії, представництва), його заступник або головний бухгалтер можуть бути звільнені за прийняття необгрунтованого рішення, яке
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш