НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниКваліфікація злочинів → 
« Попередня Наступна »
Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с., 2002 - перейти к содержанию учебника

12.1.1. Групове порушення громадського порядкуДіяння, передбачене ст. 293 КК, посягає на громадський порядок.
Способами порушення громадського порядку можуть бути:
а) організація групових дій, спрямованих на пору шення громадського порядку - заклики чи пошуки або підбурювання учасників, керівництво групою під час порушень громадського порядку тощо;
б) активна участь членів групи в діях, якими порушу ється громадський порядок.
За статтею 293 КК кваліфікуються організаційні дії і Д активних учасників, якщо вони були поєднані з явно непокорою представникам влади (міліції, прокуратури»
депутатів тощо) або якщо цими діями була порушена робота транспорту (наприклад, припинення руху громадського транспорту - трамваїв, тролейбусів, автобусів, поїздів залізниці чи метрополітену і т. ін.), державних або громадських підприємств, установ, організацій -торгівлі, театрів, органів управління тощо.
Від масових заворушень (ст. 294 КК України) цей злочин відрізняється відсутністю натовпу (масового зібрання людей), підпалів, погромів, озброєного опору представникам влади, застосування насильства над людьми.
Дії, передбачені ст. 293 КК, можуть виходити не із натовпу, а від окремої групи людей і не супроводжуватися погромами, руйнуваннями, підпалами та іншими подібними діями. '
Групове порушення громадського порядку вчинюється умисно, оскільки порушення громадського порядку при цьому є не тільки діянням, а й його наслідками, настання яких їх організатори і активні учасники усвідомлюють і бажають.
Відповідальність за групове порушення громадського порядку настає з шістнадцяти років.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "12.1.1. Групове порушення громадського порядку"
 1. 1. ПОНЯТТЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ
  групового розбою (ч. 2 ст. 187 КК), групового зґвалтування (ч. 2 ст. 152 КК) та багатьох інших складів злочинів.2 Тому буває занадто складно відмежувати хуліганство від злочинів про(ти особи. У судовій практиці найбільшу кількість помилок виявлено саме при розмежуванні хуліганства і злочинів проти особи. Пленум Верховного Суду України у постанові від 28 червня 1991 р. № 3 «Про судову практику в
 2. 5. КВАЛІФІКАЦІЯ ГРУПОВИХ ЗЛОЧИНІВ
  групових злочинів. Ми розглянемо лише деякі загальні питання кваліфікації групових злочинів. Докладніше кваліфікація групових злочинів розглядатиметься при аналізі конкретних видів групових злочинів - розкрадання, зґвалтування, хуліганства, хабарництва та деяких інших. Першим і найпоширенішим груповим злочином визнається співучасть у вчиненні умисного злочину (ст. 26 КК). Співучастю називається
 3. 12.1.4. Хуліганство
  групова бійка і т. ін.). Практика свідчить, що під законодавче визначення хуліганства підпадає будь-який навмисний злочин. Зокрема, заподіяння тілесних ушкоджень у громадських місцях із застосуванням зброї або інших предметів завжди поєднане з грубим порушенням громадського порядку і проявою явної неповаги до суспільства, але такі дії не в усіх випадках кваліфікуються за ст. 296 КК України.
 4. 3. КВАЛІФІКАЦІЯ СУКУПНОСТІ ЗЛОЧИНІВ
  порушення законодавства про охорону природи по садовою особою (статті 248 і 364 КК); д) втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність (ст. 304 КК), поєднане із заподіянням потерпілому тілес них ушкоджень (статті 121-125 КК) або з мордуванням (ст. 126 КК), або з погрозою вчинити вбивство (ст. 129 КК).2 Ідеальна сукупність злочинів відрізняється від одиничного злочину множиною об'єктів
 5. 4. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ
  порушення разом з головними. Такими є здоров'я при розбої (стаття 187 КК), життя чи здоров'я при посяганні на життя державного діяча (ст. 112КК), власність при 75 диверсії (ст. 113 КК), пошкодженні шляхів і транспортних засобів (ст. 277 КК), життя і здоров'я при порушенні правил охорони праці (ч. 2ст. 271 КК) та деякі інші. Особливість додаткового об'єкта полягає в тому, що він у багатьох
 6. 6. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ ПОМИЛКАХ ЗЛОЧИНЦЯ
  груповань), то вони не підлягають кримінально-правовій охороні. Навпаки, завданням кримінального 1 Пропозицію кваліфікувати діяння при помилці в особі по терпілого, що має кваліфікуючі ознаки, за сукупністю злочинів (ст. 112 і п. 8 ч. 2 ст. 115 КК) не можна визнати обґрунтованою, оскільки вона порушує волю законодавця. 2 П. 17 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у
 7. 1.3. Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах
  порушення громадського порядку, чи свідка за те, що він дав правдиві показання, і т. ін. Приводом до вбивства у таких випадках є службова чи громадська діяльність потерпілого. Власне кажучи, таке вбивство є помстою за суспільне корисну діяльність потерпілого. Таке вбивство може бути вчинене і відносно того потерпілого, який перешкоджав здійсненню антисуспільних намірів винного (наприклад,
 8. 4.1. Кваліфікація зґвалтування
  груповим, якщо воно було вчинене: 1). Групою осіб щодо однієї потерпілої, коли статевий акт вчинив тільки один з винних, а інші сприяли йому в цьому, впливаючи фізично чи психічно на потерпілу. При цьому дії осіб, які особисто не мали статевого акту з потерпілою, але під час такого застосували до потерпілої фізичне чи психічне насильство і цим допомагали іншим вчинити злочин, кваліфікуються за ч.
 9. 6.1.1. Загальні засади кваліфікації розкрадань
  порушенням встановленого порядку оплати, що не може свідчити про наявність у нього умислу на розкрадання їх за змовою з С. Інших доказів причетності 3. до розкрадання зазначених матеріальних цінностей у справі немає. Отже в діях 3. немає складу злочину.2 Заволодіння чужим майном визнається неоплатним, 1 Докладніше про предмети злочину див.: Коржанский Н. Й. Предмет преступления.- Волгоград, 1976.
 10. 8.14. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом
  порушення, створює сукупність злочинів, передбачених статтями 249 та 350 КК. Дії осіб, які вчинили опір працівникам міліції або членам громадського формування з охорони громадського порядку при виконанні ними обов'язків по охороні рибних запасів і боротьбі з порушенням правил полювання і рибальства, кваліфікуються за ст. 342 КК чи ст. 350
 11. 11.16. Порушення чинних на транспорті правил
  порушення правил безпеки руху, які діють на залізничному, повітряному, водному, автомобільному, електричному й іншому транспорті. Порушення діючих на транспорті правил безпеки руху цими особами кваліфікується за ст. 291 КК тільки у випадку, якщо це порушення потягло за собою загибель людей (смерть хоча б однієї людини) або інші тяжкі наслідки. 1 Постанова президії Миколаївського обласного суду
 12. 12.1.2. Масові заворушення
  порушення громадського порядку невизначе-ною кількістю людей - натовпом. Об'єктивно масові безпорядки проявляються у: насильствах над особою; погромах; підпалах; вибухах; знищеннях майна; опорі представникам влади із застосуванням зброї чи інших предметів, які використовувались як зброя. За ч. 1 ст. 294 КК кваліфікуються два види діянь: - організація масових заворушеннях, тобто підбурю вання
 13. 15.13. Погроза або насильство щодо посадової особи або громадянина, який виконує громадський обов'язок
  порушень громадського порядку. Потерпілими від діяння, передбаченого ст. 350 КК України, є всі посадові особи, крім суддів, прокурорів, працівників органів внутрішніх справ та служби безпеки, погроза щодо яких підпадає під ознаки ст. 345 КК України, а також громадські працівники і громадяни, насильство чи погроза насильством щодо яких підпадає під ознаки ч. 1 ст. 350 КК України. За ч. 1 ст. 350
 14. 17. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОСАДОВИХ ЗЛОЧИНІВ
  порушенням режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі».- Збірник постанов Пленуму Верховного Суду У країни,-С. 135-136. П. 6 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 червня 1983 р. «Про практику застосування судами України законодавства в справах про розкрадання продовольчих товарів, іх втрату і псування в системі державної торгівлі та споживчої кооперації».- Там само-С.
 15. 17.2. Перевищення влади або посадових повноважень
  порушення охоронюваних законом політичних, трудових, житлових, особистих і майнових прав та інтересів громадян, підрив престижу представників влади та управління, створення обстановки, що утруднює установі, організації, підприємству здійснення основних функцій, порушення громадського порядку та ін.1 Якщо внаслідок перевищення влади або посадових повноважень посадова особа протиправне заволоділа
 16. 17.4. Одержання хабара
  порушенням правил охорони праці»,- Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України.- С. 305-306. П. 14 постанови Пленуму Верховного Суду України від О жовтня 1982 p.- Там само-С. 306-307. . П. 5 постанови Пленуму Верховного Суду України від січня 1990 р. «Про практику розгляду судами справ про відпо-Идальність за порушення законодавства про охорону природи».-Іа*І само- С. 325. 571 незаконної
 17. 18.20. Ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі
  порушення громадського порядку чи встановлених правил проживання, вчинені особою, засудженою до обмеження волі. Неповернення до місця відбування покарання особи, засудженої до обмеження волі, якій було дозволено короткочасний виїзд, після закінчення строку виїзду кваліфікується за частиною 2 ст. 390 КК, а неповернення до місця відбування покарання особи, засудженої до позбавлення волі, якій було
 18. ЗМІСТ
  групових злочинів 92 Кваліфікація злочинів при помилках злочинця 105 ЧАСТИНА ДРУГА 114 J. Кваліфікація злочинів проти особи 114 Кваліфікація злочинів проти здоров'я 154 Кваліфікація злочинів проти волі, честі та гідності особи 185 Кваліфікація статевих злочинів 190 Кваліфікація злочинів проти конституційних прав гро мадян 208 Кваліфікація злочинів проти власності 230 Кваліфікація
 19. 1.3. Кримінальне право та суміжні галузі права
  порушення (КАП), мають тісний зв'язок з кримінально-правовими нормами. Багато з них суміжні з нормами, що міститься в КАП. Різниця між ними полягає в ступені суспільної небезпеки, який у злочинах значно вищий, ніж в адміністративних деліктах. Детальне дослідження правопорушення дає підстави віднести його або до злочину, або до адміністративного проступку. Наприклад, суміжними є злочин "Порушення
 20. 2.2. Чинне кримінальне законодавство. Кримінальний кодекс і його структура
  порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом. Відспльна диспозиція встановлює ознаки злочину шляхом відсилання до іншої статті або до іншої частини статті КК, де називається злочин або описуються його ознаки або ознаки, що виключають відповідальність за злочин, описаний у цій диспозиції. Наприклад: умисне
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш