НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниКваліфікація злочинів → 
« Попередня Наступна »
Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с., 2002 - перейти к содержанию учебника

12.2. Злочини проти громадської моральностіГромадською моральністю називаються суспільні відносини, які утворюються на засадах загальнолюдських цінностей (добра, істини, справедливості) і вимагають від особи певної поведінки та забороняють поведінку, що не є відповідною до цих цінностей.
Норми моралі є найпершим, найважливішим і найпотужнішим регулятором поведінки людей, вони є орієнтиром і регулятором оцінки вчинків, найважливішим засобом розвитку особи і суспільства.
У житті суспільства громадська моральність займає особливе місце - вона є найголовнішим регулятором поведінки людей, вона є підґрунтям права і законедавсіва. Право і законодавство можуть діяти лише у суспільстві, де є, де діє громадська моральність. Закони слабкі, якщо слабка моральність,- писав Цицерон. Закони слабкі-шають і в суспільстві, в якому падає моральність, зростає насильство, жорстокість, розпуста.2
1 П. 15 постанови Пленуму Верховного Суду України від 28 червня 1991 p.- Збірник постанов Пленуму Верховного СуДУ України,-С. 284-285.
2 Цицерон. Диалоги. О государстве - о законах.- М., 1966.- С. 102-103.
484
Тому кримінально-правова охорона громадської моральності має неабияке суспільне значення.
На охорону громадської моральності спрямовані норми статей 297-304 розділу XII Кримінального кодексу України.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "12.2. Злочини проти громадської моральності"
 1. 12.1. Злочини проти громадського порядку
  громадської моральності як умови суспільного життя людей. На громадський порядок посягають діяння, передбачені статтями 293-296
 2. 12.1.4. Хуліганство
  злочинів проти особи. Пленум Верховного Суду України у зв'язку з цим вказав на необхідність виясняти всі фактичні обставини справи, в тому числі направленість умислу, мотиви, мету, наслідки і характер дій кожного з учасників хуліганства, а також чи супроводжувались ці дії порушенням громадського порядку і явною неповагою до суспільства.1 Це керівне роз'яснення Пленуму Верховного Суду має важливе
 3. 3. КВАЛІФІКАЦІЯ СУКУПНОСТІ ЗЛОЧИНІВ
  злочинів у кримінальному праві називається вчинення особою двох або більше злочинів, передбачених різними кримінально-правовими нормами, за жоден з яких її не було засуджено. Згідно зі ст. 33 КК України сукупність злочинів характеризується такими ознаками: ЗО постанови Пленуму Верховного Суду України від вітня 1994 р. «Про судову практику в справах про злочини и життя і здоров'я людини» //
 4. 4. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ
  злочин (на відміну від повторності чи сукупності злочинів). Але такий злочин має ознаки, передбачені двома (кількома) кримінально-правовими нормами, тобто при кваліфікації такого злочину виникає конкуренція двох чи більше кримінально-правових норм. Вирішення конкуренції - це розв'язання питання про те, яка з конкуруючих кримінально-правових норм має бути застосована у конкретному випадку.
 5. 17. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОСАДОВИХ ЗЛОЧИНІВ
  злочини, що вчинюються посадовими особами з використанням наданих їм законом прав і повноважень на шкоду інтересам служби, або невиконання чи неналежне виконання ними своїх посадових обов'язків. Всі посадові злочини посягають на державне чи громадське управління як певну систему суспільних відносин. Безпосередніми об'єктами цих злочинів можуть 18 2-75 545 бути, поруч з державним чи громадським
 6. 17.2. Перевищення влади або посадових повноважень
  злочини проти особи чи власності. За своєю соціальною сутністю перевищення влади або посадових повноважень є самоправством посадової особи. П. 13 постанови Пленуму Верховного Суду України від 2 березня 1973 р. «Про судову практику в справах про обман по-купців».- Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України.-С. 244. П. 15 постанови Пленуму Верховного Суду України від - березня 1973 p.- Там
 7. Бібліографія
  злочини проти громадської моралі.- Київ, 1996.- 22 с. бО.Дженкс Э. Английское право.- М., 1947.- 378 с. бІ.Дубовец П. А. Ответственность за телесные повреждения по советскому уголовному праву.- M., 1964.- 160 с. 62. Емельянов В. П. Злочини терористичної спрямованості.- Харків, 1997.-160 с. 63. Ераксин В. В. Ответственность за грабеж.- M., 1972.- 128 с. (А.ЖижиленкоА. А. Имущественные
 8. ЗМІСТ
  злочинів 5 Кваліфікація повторних злочинів 19 Кваліфікація сукупності злочинів 39 Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-пра вових норм 69 Кваліфікація групових злочинів 92 Кваліфікація злочинів при помилках злочинця 105 ЧАСТИНА ДРУГА 114 J. Кваліфікація злочинів проти особи 114 Кваліфікація злочинів проти здоров'я 154 Кваліфікація злочинів проти волі, честі та гідності
 9. 2.2. Чинне кримінальне законодавство. Кримінальний кодекс і його структура
  злочинами, які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили, а також підстави, за наявності яких особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності й покарання. Зазначені норми становлять систему, що охоплює все чинне кримінальне законодавство. Структура кримінального законодавства відповідає структурі Кримінального Кодексу. Кримінальний Кодекс поділяється на Загальну й Особливу
 10. ПЕРЕДМОВА
  злочину є найскладнішим завданням у пра-возастосуванні. Ніяка інша правозастосовна діяльність не вимагає врахування такої кількості конкретних обставин вчинення діяння, такого досконального знання законодавства, що передбачає відповідальність за його вчинення, та слідчо-прокурорської і судової практики. Саме в цій діяльності припускається й найбільша кількість помилок. Більшість вироків
 11. 1. ПОНЯТТЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ
  злочину і встановлення (застосування) тієї кримінально-правової норми, яка найбільш повно описує ознаки цього злочину. Кваліфікувати злочин -означає встановити повну відповідність його ознак ознакам норми, яка передбачає відповідальність за вчинення саме цього злочину. Термін «кваліфікація» походить від латинського qualis - який, якої якості. Кваліфікація взагалі - віднесення певного явища, речі
 12. 2. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОВТОРНИХ ЗЛОЧИНІВ
  злочинів (ст. 32 КК) називається вчинення особою вдруге злочину, в якому згідно з кримінальним законом передбачена ознака повторності незалежно від того, чи була ця особа притягнута до відповідальності за попередній (перший) злочин. У широкому розумінні повторність означає повторення чого-небудь (вислову, вчинку), зробити щось знову, ще раз те саме, вдруге.1 Практичне значення поняття повторності
 13. 5. КВАЛІФІКАЦІЯ ГРУПОВИХ ЗЛОЧИНІВ
  злочин, у спільному вчиненні якого безпосередньо брали участь двоє чи більше осіб. Кримінальне законодавство України передбачає відповідальність за різні види групових злочинів. Ми розглянемо лише деякі загальні питання кваліфікації групових злочинів. Докладніше кваліфікація групових злочинів розглядатиметься при аналізі конкретних видів групових злочинів - розкрадання, зґвалтування, хуліганства,
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш