НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниКваліфікація злочинів → 
« Попередня Наступна »
Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с., 2002 - перейти к содержанию учебника

12.2.4. Ввезення,, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокостіВвезення в Україну з метою збуту чи розповсюдження, а також виготовлення, збут, розповсюдження або зберігання з метою збуту чи розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, а також примушування до участі у їх створенні, є посяганням на громадську моральність і кваліфікується за ч. 1 ст. 300 КК України.
Творами, що пропагують культ насильства і жорстокості, визнаються твори, в яких відображаються подробиці кривавих убивств, катувань, застосування особливо жорстоких тортур, прояви кривавого садизму, вампіриз-му і т. ін. Визнати певний твір таким, що пропагує культ насильства і жорстокості, може лише спеціальна експертиза за участю мистецтвознавців, психіатрів, сексопатологів та інших фахівців.
Склад злочину утворюють різноманітні способи виготовлення, розповсюдження, демонстрування, а також ввезення в Україну з метою розповсюдження або виготовлення, зберігання з мето»о розповсюдження чи демонстрування творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, а також примушування до участі у їх створенні.
За частиною 2 ст. 300 КК кваліфікується ввезення в Україну, виготовлення, розповсюдження, зберігання кіно- та відеопродукції, з пропагуванням культа насильства та жорстокості, а також збування таких творів неповнолітнім чи розповсюдження таких творів серед неповнолітніх, а за ч. З ст. 300 КК - виготовлення чи розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, якщо таке діяння було вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або було поєднане з примушуванням неповнолітніх до участі у створенні таких творів.
Відповідальність за цей злочин настає з шістнадцяти РОКІВ.
487
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "12.2.4. Ввезення,, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості"
 1. 12.2.5. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів
  ввезення в Україну з метою збуту чи розповсюдження порнографічних предметів, що були вчинені умисно, або їх виготовлення, перевезення або збування чи розповсюдження а також примушування до участі у їх створенні. За частиною 1 ст. ЗОЇ КК кваліфікується ввезення в Україну творів, зображень чи інших предметів порнографії з метою їх збуту чи розповсюдження або їх виготовлення з метою збуту чи
 2. 5. КВАЛІФІКАЦІЯ ГРУПОВИХ ЗЛОЧИНІВ
  виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи збут (ст. 307 КК) або викрадення, привласнення, вимагання (ст. 308 КК) наркотичних засобів чи психотропних речовин; незаконне вивезення за межі України сировини, матеріалів, обладнання, технологій для створення зброї, а також військової спеціальної техніки (ст. 333 КК); незаконне захоплення державних або громадських будівель чи споруд (ст. 341
 3. 5.2.9. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів
  виготовлення і розповсюдження продук ції друкованого засобу масової інформації без його реєс трації або після припинення його діяльності, ухилення від перереєстрації; порушення порядку вміщення даних, надсилання контрольних примірників; О порушення права вимоги щодо публікації, спростування та порядку його публікації, передбачених статтею л/ цього Закону. 219 За ці порушення винні особи
 4. 7.18. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору
  ввезення та реалізацію на території України. Склад злочину утворює одне з передбачених ст. 216 КК діянь - виготовлення, підроблення, використання чи збут фальшивих марок акцизного збору. Предметами фальшування виготовлення, використання чи збуту у ст. 216 КК називаються: а) марки акцизного збору; б) контрольні марки для маркування упаковок, примі рників аудіовізуальних творів та фонограм чи
 5. 12.1.3. Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку
  виготовлення, зберігання чи розповсюдження матеріалів (листівок, плакатів, гасел і т. ін.) із закликами до вчинення погромів чи насильства, якщо ці діяння загрожують громадському порядку або громадській безпеці громадян. Якщо заклики до погромів і насильств призвели до тяжких наслідків, то таке діяння кваліфікується за сукупністю злочинів - ст. 295 КК і статті КК, яка передбачає відповідальність
 6. 2. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОВТОРНИХ ЗЛОЧИНІВ
  виготовлення, придбання чи зберігання вогнепальної зброї (ст. 263 КК) і т. ін. Не створюють повторності кілька тотожних епізодів одного злочину (продовжуваного), що охоплені одним умислом (наміром). Продовжуваним називається злочин, що складається з кількох тотожних злочинних актів, які поєднані одним умислом і спрямовані на досягнення однієї загальної мети. Всі злочинні акти продовжуваного
 7. 3. КВАЛІФІКАЦІЯ СУКУПНОСТІ ЗЛОЧИНІВ
  виготовлення. З цього випливає висновок, що при законному, але недбалому зберіганні вогнепальної зброї чи бойових припасів створюється реальна загроза для громадської безпеки, тоді як викрадення вогнепальної зброї чи бойових припасів уже є посяганням на громадську безпеку. Тому наступне недбале зберігання їх є лише продовженням цього посягання на один і той же безпосередній об'єкт
 8. 5.2,14. Порушення авторських пряв
  або анонімно, а також на недоторканність твору. Об'єктивно порушення авторських прав може виражатися у незаконному використанні творів особами, які не є авторами і не мають на це дозволу автора, в примушуванні до авторства чи в привласненні авторства (плагіат). Плагіатом називається викрадення чужого твору -оприлюднення чужого твору під своїм ім'ям у повному зосязі чи частки твору. Охороняється
 9. 5.2.18. Перешкоджання виправленню релігійного обряду
  або не сповідувати ніяко безперешкодно відправляти одноособове чи колективні релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяль Злочин, передбачений ст. 180 КК України, посягає на ці права громадян. Як перешкоджання відправленню релігійних обряд і Е кваліфікується вчинення дій, якими чиниться заборон^ або примус до припинення релігійних обрядів, богослу жіння тощо. За частиною 2 ст. 180
 10. 6.1.1. Загальні засади кваліфікації розкрадань
  виготовлене, вирощене і т. ін.). Не можуть бу ти предметом розкрадання дикоростучі рослини та їхні плоди, не вилучені з природного стану корисні копали ни, дикі тварини, птахи; д) речі, які перебувають у приватній власності грома дян і були передані на зберігання, для перевезення або іншої мети організації чи установі, яка несе за них мате ріальну відповідальність. Предметом шахрайства і
 11. 7.1. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів * чи білетів державної лотереї
  виготовлення оригінальних і друкарських форм та захищених фарб. Це - друкарські лінії, що включають офсет-Іі машини «Супер Сімултан-312» і машини інтагліо друку «Супер Орлов Інтагліо», контроль якості продукції на машині «Нота - Чек»; це - лінії автоматичної обробки банкнот «Кутпак-2» та близько 250 одиниць технологічного устаткування, виготовленого провідними фірмами Німеччини, Австрії, Італії.
 12. 7.5. Заняття забороненими видами господарської діяльності
  ввезенням, виготовленням, збутом і розповсюд женням порнографічних предметів (ст. ЗОЇ КК); придбанням майна, здобутого злочином, або збут такого майна (ст. 198 КК); виготовленням, зберіганням, збутом або придбан ням вогнепальної зброї (ст. 263 КК); виготовленням, придбанням, зберіганням або збу том отруйних і сильнодіючих речовин (ст. 321 КК); 10) незаконним виготовленням, придбанням, збері
 13. 9.9. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами
  виготовлення або збут вогнепальної зброї без належного дозволу. Відносно холодної зброї кримінальне караними є лише носіння, виготовлення, ремонт або збут без належного дозволу, які кваліфікуються за ч. 2 ст. 263 КК. Вчинення злочину з використанням зброї, бойових припасів чи вибухових речовин, що перебували у незаконному володінні винної особи, утворює сукупність злочинів і кваліфікується за ст.
 14. 12.2.7. Проституція
  або -тягненя у заняття проституцією, тобто надання сек- 489 суальних послуг за плату Із застосуванням насильства чи погрози його застосування, або із застосуванням погрози знищення чи пошкодження майна, шантажу або обману. Способами такого примушування, втягнення можуть бути: а) застосування насильства (побоїв, тілесних ушко джень тощо); б) погрози застосувати насильство; знищити чи по
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш