НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниКваліфікація злочинів → 
« Попередня Наступна »
Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с., 2002 - перейти к содержанию учебника

12.2,8. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльністьДіяння, передбачене ст. 304 КК України, посягає на фізичний і моральний розвиток молоді.
За статтею 304 КК кваліфікується втягнення неповнолітніх (осіб віком до вісімнадцяти років):
а) у злочинну діяльність - залучення до вчинення хо ча б одного злочину;
б) у заняття пияцтвом - залучення до вживання алко голю - хоча б у кількох епізодах протягом одного дня;
в) у заняття жебрацтвом - постійним випрошуванням грошей, продуктів, товарів у сторонніх осіб;
г) у заняття азартними іграми - залучення до гри на гроші чи на інші матеріальні цінності, а також викорис тання неповнолітніх для здобування засобів для існуван ня за рахунок потерпілих.
490
Втягненням неповнолітніх у антигромадську діяльність визнається застосування для цього будь-яких засобів - переконання, підкупу, залякування, обману, обіцянки, пропозиції тощо. Вчинення при цьому щодо неповнолітнього іншого злочину (погрози вбивством, заподіянням тілесних ушкоджень і т. ін.) утворює сукупність злочинів. Не може бути втягненням бездіяльність дорослої особи, яка лише не заборонила чи не перешкодила неповнолітньому взяти участь у вчиненні злочину, у пияцтві, в азартній грі тощо.
Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, пияцтво тощо вчинюється умисно, з метою використати неповнолітнього.
Відповідальними за діяння, передбачене ст. 304 КК України, є лише дорослі особи.1 При цьому доросла особа підлягає відповідальності за ст. 304 КК України і за співучасть у тому злочині, до вчинення якого вона залучила неповнолітнього.
Якщо неповнолітній не є суб'єктом вчиненого діяння, то доросла особа визнається виконавцем обох злочинів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "12.2,8. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність"
 1. 1.1. Поняття й завдання кримінального права
  неповнолітніх у злочинну діяльність" - має впливати на дорослих самим фактом своєї наявності, а в разі її застосування - уберегти інших неповнолітніх, що потенційно також можуть бути втягнуті в цю діяльність); г) застосуванням кримінального закону у випадках призначення покарання за конкретний злочин, що має запобігти новим злочинам як з боку засудженого, так і з боку інших нестійких осіб. 3.
 2. 2.5. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність
  неповнолітніх у злочинну діяльність), слідчо-судова практика походить з того, що його може вчинити тільки особа, що досягла повноліття, тобто доросла особа, якій виповнилося 18 років; в) поширювальне тлумачення - коли зміст кримінально-правової норми ширший, ніж її словесне значення, текст. При цьому, тлумаченням закону про кримінальну відповідальність, що застосовується, надається більш широкий
 3. 5.4. Потерпілий від злочину
  втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми. Ст. 136 КК передбачає відповідальність за ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Згідно з пунктами 6, 7, 8 ч. 1 ст. 67 КК вважаються обставинами, що обтяжують покарання: вчинення злочину щодо малолітнього, особи похилого віку або особи, що перебуває в безпорадному
 4. 3. КВАЛІФІКАЦІЯ СУКУПНОСТІ ЗЛОЧИНІВ
  втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність (ст. 304 КК), поєднане із заподіянням потерпілому тілес них ушкоджень (статті 121-125 КК) або з мордуванням (ст. 126 КК), або з погрозою вчинити вбивство (ст. 129 КК).2 Ідеальна сукупність злочинів відрізняється від одиничного злочину множиною об'єктів посягання (кількома), різними злочинними наслідками діяння, а в деяких випадках - і видами
 5. 3.4. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини
  втягнення у злочинну діяльність, боргову кабалу, усиновлення (удочеріння) з комерційною метою, або використання у збройних конфліктах чи для експлуатації її праці. Торгівля людьми у багатьох випадках утворює сукупність злочинів: а) якщо це діяння було поєднане із заподіянням по терпілому тілесних ушкоджень, то діяння кваліфікується за сукупністю статей 121, 122,125,126 і ст. 149 КК; б) якщо
 6. 5.3.1. Посягання ня здоров'я людей під приводом релігійних обрядів
  неповнолітніх. Злочин вчинюється лише умисно. Відповідальність за діяння, передбачене ст. 181 КК України, настає з шістнадцяти
 7. 7.6. Незаконні операції з підакцизними товарами
  втягненням до цього промислу неповнолітніх, або втягнення неповнолітніх у пияцтво кваліфікуються за сукупністю злочинів за ст. 204 КК та ст. 304
 8. 12.2.7. Проституція
  втягнення можуть бути: а) застосування насильства (побоїв, тілесних ушко джень тощо); б) погрози застосувати насильство; знищити чи по шкодити майно; в) шантаж - розповсюдження дійсних відомостей чи різних вигадок; г) обман - різні неправдиві обіцянки, відомості. За частиною 3 ст. 303 КК кваліфікується втягнення у зайняття проституцією неповнолітнього і вчинення такого діяння організованого
 9. 13.20 Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів
  неповнолітніх. Знаряддями посягання на здоров'я неповнолітніх є лікарські та інші медичні засоби, що використовуються у народній та офіційній медичній практиці, які: а) викликають одурманювання і б) не є наркотичними засобами або психотропними речовинами. До них належать: димедрол, еленіум, ефедрин, реланіум, а також різні аерозолі, що викликають одурманювання у разі вживання їх у перебільшених
 10. 5.2. Види об'єктів злочину та їх значення
  втягнення неповнолітніх у заняття жебрацтвом, передбаченого ст. 304 КК. Безпосереднім об'єктом першого злочину є свобода дитини від такої форми її експлуатації, як використання праці дитини для отримання прибутку. Другий посягає на нормальний моральний розвиток неповнолітнього. "По горизонталі" проводиться поділ на основний безпосередній об'єкт і додатковий безпосередній об'єкт. Справа в тому, що
 11. 14.3. Система покарань
  неповнолітніх" є ст. 98 КК, яка наводить систему покарань, що можуть бути застосовані до неповнолітніх. Вона складається з шести видів покарань, які за строками і розмірами відрізняються від загальної системи покарань у бік їх пом'якшення (про це - у відповідному розділі). Вказані види покарань можуть бути класифіковані за певними підставами. Найважливіше значення має класифікація покарань за
 12. 14.4. Окремі види покарань
  неповнолітніх та засуджених, які раніше відбували покарання в місцях позбавлення волі. На засуджених до арешту поширюються правообмеження, встановлені кримінально-виконавчим законодавством для осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі (ч. 1, 2 ст. 51 КВК). Військовослужбовці, засуджені до арешту, відбувають покарання на гауптвахті (ч. 2 ст. 60 КК, ч. 1 ст. 50 КВК). Арешт не
 13. 19.3. Види покарань, що застосовуються до неповнолітніх, і особливості їх призначення
  неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні злочину. Як основні покарання застосовуються: 1) штраф; 2) громадські роботи; 3) виправні роботи; 4) арешт; 5) позбавлення волі на певний строк. Як додаткові - штраф та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Отже до неповнолітніх злочинців не може бути застосовано обмеження волі, довічне позбавлення волі, конфіскація
 14. ПЕРЕДМОВА
  злочину є найскладнішим завданням у пра-возастосуванні. Ніяка інша правозастосовна діяльність не вимагає врахування такої кількості конкретних обставин вчинення діяння, такого досконального знання законодавства, що передбачає відповідальність за його вчинення, та слідчо-прокурорської і судової практики. Саме в цій діяльності припускається й найбільша кількість помилок. Більшість вироків
 15. 1. ПОНЯТТЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ
  злочину і встановлення (застосування) тієї кримінально-правової норми, яка найбільш повно описує ознаки цього злочину. Кваліфікувати злочин -означає встановити повну відповідність його ознак ознакам норми, яка передбачає відповідальність за вчинення саме цього злочину. Термін «кваліфікація» походить від латинського qualis - який, якої якості. Кваліфікація взагалі - віднесення певного явища, речі
 16. 2. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОВТОРНИХ ЗЛОЧИНІВ
  злочинів (ст. 32 КК) називається вчинення особою вдруге злочину, в якому згідно з кримінальним законом передбачена ознака повторності незалежно від того, чи була ця особа притягнута до відповідальності за попередній (перший) злочин. У широкому розумінні повторність означає повторення чого-небудь (вислову, вчинку), зробити щось знову, ще раз те саме, вдруге.1 Практичне значення поняття повторності
 17. 4. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ
  злочин (на відміну від повторності чи сукупності злочинів). Але такий злочин має ознаки, передбачені двома (кількома) кримінально-правовими нормами, тобто при кваліфікації такого злочину виникає конкуренція двох чи більше кримінально-правових норм. Вирішення конкуренції - це розв'язання питання про те, яка з конкуруючих кримінально-правових норм має бути застосована у конкретному випадку.
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш