НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право Україна || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаАдміністративне право РосіїПідручники адміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Макарейко. Адміністративне право. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

12.3. Адміністративний договір: поняття, ознаки, види

Адміністративний договір - це засноване на нормах адміністративного права угоду, прийняте на основі узгодження воль сторін між двома або більше суб'єктами управлінських відносин, одним з яких є орган державного управління або його законний представник.

Ознаки адміністративного договору:

- є різновидом правового договору;

- грунтується на нормах адміністративного права;

- його правова база міститься в Конституції та чинному законодавстві;

- укладається між двома і великою кількістю суб'єктів;

- одним з його учасників виступає орган державного управління або його законний представник;

- є результатом взаємного узгодження думок його учасників;

- розрахований на певний термін дії;

- полягає відповідно до встановленої процедури;

- не допускається в односторонньому порядку відмова від виконання договірних зобов'язань одним з його учасників;

- недотримання його умов тягне настання негативних юридичних наслідків;

- метою є реалізація публічно-правових інтересів його учасників;

- забезпечується за допомогою системи правових засобів.

За предметним критерієм серед адміністративних договорів виділяють: договір про компетенції (розмежування повноважень та предметів відання), договір забезпечення державних потреб (державне замовлення), договори з управління об'єктами державної власності, контракти (трудові угоди) з державними службовцями, фінансові та податкові угоди, договори про спільну діяльність та співробітництво, договори про надання деяких послуг державних органів та органів місцевого самоврядування приватним особам (комунальних послуг, з благоустрою, щодо забезпечення зайнятості населення), інвестиційні угоди, договори про співпрацю (про обмін інформацією, про спільну діяльність і т.

д.).

Виходячи з юридичних властивостей можна назвати правоустановітель-ні (формуються нові правові, у тому числі адміністративно-правові, норми), правозастосовні (дозволяють індивідуально-конкретні справи в сфері державного управління) договори.

За характером взаємовідносин суб'єктів бувають договори між суб'єктами, що не володіють контрольними, наглядовими чи іншими повноваженнями по відношенню один до одного, і договори, в яких один із суб'єктів володіє якими спеціальними повноваженнями щодо контрагента.

По цілеспрямованості адміністративні договори діляться на договори, що регулюють дії суб'єктів, підпорядкованих сторонам угоди; договори, що регулюють узгоджені управлінські дії самих контрагентів; договори «змішаного» типу.

В залежності від кола суб'єктів договори можуть укладатися між суб'єктами управлінської діяльності, між суб'єктами виконавчої влади та іншими державними (муніципальними) органами, між державними та недержавними організаціями, між державними (муніципальними) органами та їх службовцями, між суб'єктами управління і громадянами.

Залежно від кількості суб'єктів існують двосторонні та багатосторонні договори.

12.4. Неправові форми державного управління

До неправовим формам управління ставляться організаційні дії і матеріально-технічні операції.

Організаційні дії - сукупність дій, виконуваних суб'єктами державного управління з організаційного забезпечення власної діяльності.

До них відносять проведення нарад, семінарів, круглих столів, поширення передового досвіду, розробку прогнозів, програм, організацію взаємодії, координацію дій, інструктування, проведення перевірок, контроль за діяльністю, виконання, інспектування об'єктів і др .

Матеріально-технічні операції - різновид зовнішнього прояву управлінської діяльності, не тягне юридичних наслідків, спрямована на забезпечення реалізації правових форм і організаційних дій у сфері управління.

Виділяють такі види матеріально-технічних операцій, як реєстрація (облік) документів, статистичний облік, оформлення документів, розробка документів, обробка інформації, стенографування, ведення діловодства, складання довідок і звітів та ін

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "12.3. Адміністративний договір: поняття, ознаки, види "
 1. Призначення адміністративного покарання
  адміністративну відповідальність за вчинене адміністративне правопорушення. Покарання призначається: - у точній відповідності з законодавством про адміністративні правопорушення; - в межах, встановлених конкретною нормою, яка передбачає відповідальність за дане правопорушення. Справа про призначення покарання розглядає той орган або посадова особа, які мають на
 2. Глава 7. Поняття і види суб'єктів адміністративного права
  адміністративного
 3. 17.1. Поняття, особливості та види адміністративної відповідальності
  адміністративна відповідальність це вимога до майбутньої активної, ініціативної діяльності суб'єктів адміністративного права. Традиційна (ретроспективна) адміністративна відповідальність - це вид юридичної відповідальності, що виражається в застосуванні уповноваженими органами і посадовими особами адміністративного стягнення до особи, яка вчинила правопорушення. Особливості
 4. 18.1. Поняття і цілі адміністративного покарання
  адміністративного правопорушення, яка застосовується з метою попередження вчинення нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами. Ознаки адміністративного покарання: - фактичною підставою виступає адміністративне правопорушення; - застосовується спеціально уповноваженими суб'єктами; - реалізується у встановленому процесуальному порядку; -
 5. Зміст
  ознаки і класифікація фондів 12 § 1. Поняття фонду в теорії і в законодавстві Росії і зарубіжних країн 12 § 2. Ознаки фонду 31 § 3. Відмежування фонду від інших організаційно-правових форм юридичних осіб 62 § 4. Класифікація фондів 78 Глава 2. Громадянська правосуб'єктність фонду 85 § 1. Поняття, зміст і види цивільної правосуб'єктності 85 § 2. Цивільна правоздатність фонду 95 § 3.
 6. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 1.
  Поняття і види. 19. Змішана форма правління (на прикладі Франції). 20. Президентська республіка. 21. Парламентарні форми правління. 22. Поняття та види форм державного устрою. 23. Унітарна держава: поняття та ознаки. 24. Федерація: поняття, ознаки, характерні риси. 25. Автономія в зарубіжних країнах. 26. Демократичний політичний режим: характерні риси
 7. ЗМІСТ
  види кваліфікації злочинів 15 Загальні правила кваліфікації злочинів 19 Кваліфікація злочинів, вчинених у співучасті .... 42 ВИСНОВОК 60 СПИСОК
 8. 2.11.1. Загальні поняття адміністративних правопорушень
  адміністративні правопорушення в даний час регламентується КоАП РФ, який є основоположним джерелом у даній галузі права. У постанові Пленуму Верховного Суду РФ від 24 березня 2005 р. N 5 "Про деякі питання, що виникають у судів при застосуванні Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення" роз'яснюється, що даний Кодекс був введений в дію з 1 липня
 9. Зміст
  поняття і види статевих злочинів 3. Згвалтування 4. Насильницькі дії сексуального характеру (ст. 132 КК) 5. Примушування до дій сексуального характеру (ст. 133 КК) 6. Статеві зносини і інші дії сексуального характеру з особою, яка не досягла 14-річного віку (ст. 134 КК)
 10. Дозвільна система як система методів державної діяльності
  адміністративного нагляду за особами, які отримали "дозвіл", а в окремих випадках можливість використання заходів адміністративного примусу, як заходів прямого примусу, так і заходів адміністративної відповідальності. Так, згідно зі ст. 10 Закону РФ "Про міліцію", міліція зобов'язана видавати дозвіл на придбання, зберігання, носіння та перевезення вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, вибухових
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш