НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниЗагальні питання кримінального права → 
« Попередня Наступна »
Александров Ю. В.. Кримінальне право України: Заг. частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Александров, В. А. Клименко. - К.: МАУП,2004. - 328 с., 2004 - перейти к содержанию учебника

12.3. Уявна оборонаСуспільно небезпечне посягання має бути реальним, тобто таким, що об'єктивно існує, і тільки від нього можна вести необхідну оборону. На практиці мають місце випадки, коли неправильно оцінивши обстановку, що склалася, особа приходить до висновку про дійсність посягання і отже наявність у неї права на необхідну оборону, а тому завдає іншій особі, яка нібито вчинює суспільно небезпечне посягання, шкоду, хоча фактично посягання не було. Виникає ситуація уявної оборони.
Згідно з ч. 1 ст. 37 КК, "Уявною обороною визнаються дії, пов'язані із заподіянням шкоди за таких обставин, коли реального суспільно небезпечного посягання не було, і особа, неправильно оцінюючи дії потерпілого, лише помилково припускала наявність такого посягання".
Від необхідної оборони оборона уявна відрізняється тим, що в ході її, особа, помиляючись щодо реальності посягання і вважаючи, що вона захищає правоохоронювані інтереси, заподіює шкоду іншій особі.
Хоча оборона й уявна, але заподіяна нею шкода реальна, тому виникає питання правової оцінки такої ситуації.
Згідно із законом уявна оборона тільки тоді є вибачальною обставиною, що виключає злочинність діяння, а отже, й кримінальну відповідальність за заподіяну шкоду, "коли обстановка, що склалася, давала особі достатні підстави вважати, що мало місце
реальне посягання, і вона не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилковості свого припущення" (ч. 2 ст. 37 КК).
В інших випадках закон передбачає кримінальну відповідальність за уявну оборону, але злочини, вчинені в такому стані, розглядаються як привілейовані.
Так, згідно з ч. 3 ст. 37 КК, "якщо особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилковості свого припущення, але при цьому перевищувала межі захисту, що дозволяються в умовах відповідного реального посягання, вона підлягає кримінальній відповідальності як за перевищення меж необхідної оборони", тобто за ст. 118, 124 КК.
А згідно з ч. 4 ст. 37 КК, "якщо в обстановці, що склалася, особа не усвідомлювала, але могла усвідомлювати відсутність реального суспільно небезпечного посягання, вона підлягає кримінальній відповідальності за заподіяння шкоди через необережність", тобто за ст. 119, 128 КК.
Якщо ж за обставинами справи взагалі не було об'єктивних підстав вважати, що здійснюється напад, винний має нести відповідальність на загальних підставах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "12.3. Уявна оборона"
 1. 12.1. Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння
  уявна оборона (ст. 37 КК), затримання особи, що вчинила злочин (ст. 38 КК), крайня необхідність (ст. 39 КК), фізичний або психічний примус (ст. 40 КК), виконання наказу або розпорядження (ст. 41 КК), діяння, пов'язане з ризиком (ст. 42 КК), виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації (ст. 43 КК). Значення наявності
 2. 12.9. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації
  уявна оборона і які наслідки заподіяння шкоди в стані уявної оборони? Назвіть обставини, що визначають правомірність затримання особи, яка вчинила злочин. Які умови правомірності заподіяння шкоди у стані крайньої необхідності? В чому сутність фізичного або психічного примусу, як обставини, що виключає злочинність діяння? У яких випадках виконання наказу або розпорядження тягне кримінальну
 3. ЗМІСТ
  оборона 189 Уявна оборона 195 Затримання особи, що вчинила злочин 196 Крайня необхідність 199 Фізичний або психічний примус 202 Виконання наказу або розпорядження 204 Діяння, пов'язане з ризиком 206 Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації 208 Контрольні питання 210 Розділ XIII Звільнення від кримінальної
 4. 2.1. Историческое развитие задач и форм управления
  обороны республики. Князь в республике являлся простым должностным лицом - администратором, который заключал "ряд" (договор) с вечевым собранием по вопросу о его правах и обязанностях. Всего известно ученым, дошедшим до нас, около 30 таких договоров. Князю были запрещены какие-либо самоуправные действия в вопросах управления, и он клялся (целовал крест) в соблюдении договора и старинных городских
 5. 3.1. Становление административного права в РСФСР
  обороны (СРКО), ведавший обороной и хозяйством страны. Всем наркоматам (продовольствия, путей сообщения и т. п.) давалось право применять репрессивно-административные меры для эффективности в вопросах управления. В феврале и марте 1920 года ВЦИК принял Положение о сельских Советах и волостных, исполнительных комитетах, сформировав новое низовое звено советской системы, наделив их также
 6. 4.1. Факторы обусловливающие развитие административного права в Российской Федерации
  обороны и внешних сношений); е) совершенствование нормативного материала административного права требует крупных решений по кодификации процессуальных норм в сфере управления, кодификация потока административных правонарушений с последующим созданием процессуального Кодекса и многое другое. Таким образом, принятые в 1992 - 93 годы Законы и внесение в них в 1994 - 2001 годах изменения и
 7. ПРОГРАММА КУРСА «ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО»
  обороны и безопасности. Особенности правового режима земель специального назначения. Тема 14 Земли особо охраняемых территорий Понятие и состав земель особо охраняемых территорий. Особенности правового режима земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов, природоохранного назначения, рекреационного назначения, историко-культурного назначения и особо ценных земель. Тема 15 Земли лесного
 8. Тема 8 Государственное управление использованием и охраной земель
  обороны РФ и др. Они отвечают за организацию рационального землепользования и внутриведомственного контроля за охраной земель. На закрепленных земельных территориях они организуют проведение мероприятий, связанных с рекультивацией и мелиорацией земель, внутрихозяйственным землеустройством; внутрихозяйственное управление могут осуществлять, например, общее собрание членов сельскохозяйственного
 9. Тема 13 Земли промышленности и иного специального назначения
  обороны, безопасности и земли иного специального назначения (ст. 87 ЗК). При рассмотрении темы, необходимо учитывать, что основная функция, которую выполняют земли специального назначения, выражается в их использовании в качестве пространственного операционного базиса, поэтому для объектов промышленности, транспорта, связи и прочих предоставляются в первую очередь несельскохозяйственные земли,
 10. Тема 9 Правовой режим земель промышленности, транспорта и иного специального назначения
  обороны, безопасности и земель иного специального назначения. Вопросы для обсуждения Общая характеристика земель специального назначения. Правовой режим земель промышленных предприятий, порядок их предоставления и изъятия. 3 Правовой режим земель транспорта. Виды земель, используемых транспортом, порядок их предоставления и изъятия. 4 Правовой режим земель, занятых средствами связи и
 11. «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ» Федеральный закон от 17.07.2001 № 101-ФЗ
  обороны и безопасности; земель сельскохозяйственного назначения; земель населенных пунктов; земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики и иного назначения; земель природоохранного, рекреационного и историко-культурного назначения; земель водного фонда, если на этих земельных участках располагается недвижимое имущество,
 12. 2. Субъекты земельных правоотношенийОбъекты земельных правоотношений
  обороны, безопасности и земли иного специального назначения; земли особо охраняемых территорий и объектов; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса. Во-вторых, объектом реальных земельных правоотношений выступают земельный участок, доля в праве общей собственности на земельный участки либо часть земельного участка. Земельный участок - это юридически и физически индивидуально
 13. 5. Право частной собственности на землю. Общая собственность
  обороны, земли общего пользования в поселениях и некоторые другие (ст. 27 ЗК РФ). Правомочия владения, пользования, распоряжения могут быть ограничены государством. На лиц, имеющих земельные участки на праве частной собственности, возлагается ряд обязанностей. Они должны своевременно платить земельный налог, осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать требования градостроительных
 14. 1. Понятие и состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения
  обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за чертой поселений и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности,
 15. 7. Земли обороны и безопасности
  обороны и безопасности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, войск Пограничной службы Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, организаций, предприятий, учреждений, осуществляющих функции по вооруженной защите целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации, защите и
 16. Неправильное применение уголовного закона
  оборона, а также устанавливающих ответственность за превышение пределов необходимой обороны. Судебные ошибки бывают связаны и с неправильным определением круга субъектов уголовной ответственности, с выводами, касающимися наличия или отсутствия группы лиц, участвовавших в совершении преступления. Несмотря на то, что в законе дан исчерпывающий перечень обстоятельств, отягчающих наказание, суды в
 17. Конфликтность в процессуальном доказывании.
  оборонительные. Главное различие между ними в том, что оборона - это попытка сохранить имеющееся на данный момент соотношение (баланс. - Прим. авт.) позиций в конфликте, охранять те интересы, которые реализовывались до сих пор беспрепятственно, тогда как наступление нереализованных интересов"915. В процессуальной борьбе они тесно переплетены воедино. Юридическая конфликтология указывает и на
 18. 1.2. Категории преступлений
  обороны. С другой стороны, в результате неглубокого исследования субъективной стороны преступления, лица, совершившие умышленное убийство, расхитители государственного и общественного имущества и другие правонарушители иногда осво-бождаются от ответственности или осуждаются по законам, предусматривающим ответственность за менее опасные преступления. С нашей точки зрения, суды должны обратить
 19. Субъективная ошибка и ее влияние на квалификацию преступления
  оборона. При этом лицо может ошибаться в об- щественной опасности совершаемых действий. Так, А, шедший по темной улице, услышал за собой шаги, думал, что его догоняет лицо, намеревающееся совершить на него посягательство. А наносит догоняющему удар. Впоследствии оказалось, что прохожий хотел спросить у А дорогу. При мнимой обороне возможна ошибка в личности посягающего, если обороняю- щийся в
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш