НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право Україна || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаГосподарське правоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Ред. Еремичев І.А., Павлов Е.А.. Корпоративне Право / 3-е вид., Перераб. і доп. - М.: - 438 с., 2010 - перейти до змісту підручника

12.5. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства

У разі порушення антимонопольного законодавства ФАС РФ або його територіальні органи мають право в адміністративному порядку накладати штрафи і виносити попередження відповідно до законодавства.

За порушення антимонопольного законодавства, посадові особи федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування та інших наділених функціями або прав зазначених органів влади органів або організацій, комерційні та некомерційні організації або їх керівники, а також фізичні особи, в тому числі індивідуальні підприємці, несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність.

Відповідно до Кодексу РФ про адміністративні правопорушення неподання клопотань і повідомлень (заяв) до органів регулювання природних монополій, якщо подання таких клопотань і повідомлень (заяв) є обов'язковим згідно із законодавством Російської Федерації про природні монополії , подання клопотань і повідомлень (заяв), які містять завідомо недостовірні відомості, а так само порушення встановлених законодавством Російської Федерації про природні монополії порядку та строків подання клопотань і повідомлень (заяв) тягне за собою накладення адміністративного штрафу: -

на громадян - у розмірі від 1500 до 2500 руб.; -

на посадових осіб - від 3000 до 5000 руб.; -

на юридичних осіб - від 100 000 до 500 000 руб.

Неподання до органів регулювання природних монополій або органи, уповноважені в галузі експортного контролю, відомостей (інформації), якщо подання таких відомостей (інформації) є обов'язковим згідно із законодавством Російської Федерації про природні монополії, про експортний контролі, або подання завідомо недостовірних відомостей, за винятком вишуказанних випадків, тягне за собою накладення адміністративного штрафу: -

на громадян - у розмірі від 1000 до 1500 руб.; -

на посадових осіб - від 2000 до 3000 руб.; -

на юридичних осіб - від 50 000 до 100 000 руб.

Неподання у федеральний антимонопольний орган, його

територіальний орган клопотань, передбачених антимонопольним законодавством Російської Федерації, подання клопотань, які містять завідомо недостовірні відомості, а так само порушення встановлених антимонопольним законодавством Російської Федерації порядку та строків подання клопотань тягне за собою накладення адміністративного штрафу: -

на громадян - у розмірі від 1500 до 2500 руб.; -

на посадових осіб - від 15 000 до 20 000 руб.; -

на юридичних осіб - від 300 000 до 500 000 руб.

Неподання у федеральний антимонопольний орган, його

територіальний орган повідомлень, передбачених антимонопольним законодавством Російської Федерації, уявлення повідомлень, що містять свідомо недостовірні відомості, а так само порушення встановлених антимонопольним законодавством Російської Федерації порядку та строків подачі повідомлень тягне за собою накладення адміністративного штрафу: -

на громадян - у розмірі від 800 до 1200 руб.; -

на посадових осіб - від 5000 до 7500 руб.; -

на юридичних осіб - від 150 000 тис. до 250 000 руб.

Неподання у федеральний антимонопольний орган, його

територіальний орган відомостей (інформації), передбачених антимонопольним законодавством Російської Федерації, в тому числі неподання відомостей (інформації) на вимогу зазначених органів , за винятком випадків, передбачених ч. 3 та 4 ст. КоАП РФ, а також подання до федерального антимонопольний орган, його територіальний орган завідомо недостовірних відомостей (інформації) тягне за собою накладення адміністративного штрафу: -

на громадян - у розмірі від 1500 до 2500 руб.; -

на посадових осіб - від 10 000 до 15 000 руб.

; -

на юридичних осіб - від 300 000 до 500 000 руб.

Ненадання відомостей або надання завідомо неправдивих відомостей про свою діяльність, неопублікування або опублікування завідомо неправдивих відомостей про свою діяльність суб'єктами природних монополій та (або) організаціями комунального комплексу, якщо опублікування і (або) надання таких відомостей є обов'язковими відповідно до законодавства Російської Федерації, а так само порушення встановлених стандартів розкриття інформації про регульованої діяльності суб'єктів природних монополій та (або) організацій комунального комплексу та форм її надання та (або) заповнення, включаючи терміни і періодичність надання інформації суб'єктами природних монополій та (або ) організаціями комунального комплексу, тягне за собою накладення адміністративного штрафу: -

на посадових осіб - у розмірі від 5000 до 20 000 руб.; -

на юридичних осіб - від 100 000 до 500 000 руб.

Вчинення даного адміністративного правопорушення посадовою особою, раніше підданим адміністративному покаранню за аналогічне адміністративне правопорушення, тягне дискваліфікацію на строк від одного року до трьох років.

Залучення до відповідальності не звільняє від обов'язку виконати рішення або припис антимонопольного органу, представити клопотання (повідомлення) для розгляду або вчинити передбачені антимонопольним законодавством дії.

Кримінальна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства передбачена ст. 178 КК РФ («Недопущення, обмеження або усунення конкуренції»). Відповідно до цієї статті (п. 1) недопущення, обмеження або усунення конкуренції шляхом встановлення або підтримки монопольно високих або монопольно низьких цін, розподілу ринку, обмеження доступу на ринок, усунення з нього інших суб'єктів економічної діяльності, встановлення або підтримки єдиних цін, якщо ці діяння призвели до заподіяння великого збитку, караються штрафом у розмірі до 200 000 руб. або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до 18 місяців, або арештом на строк від чотирьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк до двох років.

Ті ж діяння, вчинені особою з використанням свого службового становища або групою осіб за попередньою змовою, караються штрафом у розмірі від 100 000 до 300 000 руб. або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від одного року до двох років або позбавленням волі на строк до п'яти років.

Ті ж діяння, вчинені з застосуванням насильства чи загрози його застосування, а так само із знищенням чи пошкодженням чужого майна або з погрозою його знищення чи пошкодження, за відсутності ознак вимагання, або організованою групою, караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років зі штрафом у розмірі до 1 млн руб. або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до п'яти років або без такого.

Великим збитком в ст. 178 КК РФ визнається збиток, сума якого перевищує 1 млн руб.

Залучення до відповідальності даних осіб, не звільняє їх від обов'язку виконувати рішення і розпорядження антимонопольного органу, представляти в антимонопольний орган клопотання чи повідомлення для розгляду або здійснювати інші передбачені антимонопольним законодавством дії.

У разі систематичного здійснення монополістичної діяльності займає домінуюче положення коммерче-ської організацією, а також некомерційною організацією, що здійснює діяльність, що приносить їй дохід, суд за позовом антимонопольного органу (щодо кредитної організації за позовом антимонопольного органу з погодженням з Центральним банком РФ) має право прийняти рішення про примусовий поділ таких організацій або рішення про виділення з їх складу однієї або декількох організацій.

Створені в результаті примусового поділу організації не можуть входити в одну групу осіб.

Рішення суду про примусовий поділ комерційної організації або виділення зі складу комерційної організації однієї або декількох комерційних організацій приймається з метою розвитку конкуренції, якщо виконуються в сукупності наступні умови: -

існує можливість відокремлення структурних підрозділів комерційної організації; -

відсутня технологічно обумовлена ??взаємозв'язок структурних підрозділів комерційної організації (зокрема, тридцять і менше відсотків загального обсягу виробленої структурним підрозділом продукції, виконуваних робіт, надання послуг споживається іншими структурними підрозділами цієї комерційної організації); -

існує можливість самостійної діяльності на відповідному товарному ринку для юридичних осіб, створених у результаті реорганізації.

Рішення суду про примусовий поділ комерційної організації або виділення зі складу комерційної організації однієї або декількох комерційних організацій, а також про такий поділ або виділення відносно некомерційної організації, що здійснює діяльність, що приносить їй дохід, підлягає виконанню власником або уповноваженим ним органом з урахуванням вимог, передбачених прийнятим рішенням, і в термін, який визначений даним рішенням і не може бути менше ніж шість місяців.

Комерційні та некомерційні організації (їх посадові особи), федеральні органи виконавчої влади (їх посадові особи), органи державної влади суб'єктів Російської Федерації (їх посадові особи), органи місцевого самоврядування (їх посадові особи), інші здійснюють функції таких органів органи або організації (їх посадові особи), а також державні позабюджетні фонди (їх посадові особи), фізичні особи, в тому числі індивідуальні підприємці, зобов'язані подавати до антимонопольний орган за його моті-вировано вимогу документи, пояснення в письмовій або усній формі, інформацію (у тому числі інформацію, що становить комерційну, службову, іншу охоронювану законом таємницю), необхідні антимонопольному органу відповідно до покладених на нього повноваженнями для розгляду заяв та матеріалів про порушення антимонопольного законодавства, справ про порушення антимонопольного законодавства, здійснення контролю за економічною концентрацією або визначення стану конкуренції.

За запитом у письмовій формі федерального антимонопольного органу Центральний банк Російської Федерації зобов'язаний подати прийняті ним нормативні акти, а також інформацію (за винятком інформації, що становить банківську таємницю), необхідну для проведення федеральним антимонопольним органом аналізу стану конкуренції на ринку послуг кредитних організацій та здійснення контролю за її станом.

Інформація, що становить комерційну, службову, іншу охоронювану законом таємницю, представляється в антимонопольний орган відповідно до вимог, встановлених федеральними законами.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.5. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства "
 1. 3. Наукові та науково-практичні аналітичні огляди та доповіді: 3.1. Російською мовою: 1.
  Антимонопольного регулювання на процес економічної модернізації, Аналітична доповідь Бюро економічного аналізу, 2004. 2. Механізм вдосконалення антимонопольного законодавства в галузі поставок газу на російських товарних ринках. Аналітична доповідь, Бюро економічного аналізу. Москва, 2002. 3. Про конкурентній політиці в Російській Федерації, Доповідь Міністерства Російської
 2. 7.32. Порушення антимонопольного законодавства
  антимонопольно! ' спрямованості: а) Закон України от 18 лютого 1992 р. «Про обме ження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підпріємніцькій ДІЯЛЬНОСТІ» (ЗУ. T. 3. - К., 1996.-С. 47-55), б) Закон України от 28 листопада 1993 р. «Про Ан-тімонопольній комітет України» (ЗУ. Т. 6. - К., 1996. - С. 104-124), в) Закон України от 7 червня 1996 р. «Про захист від недобросовісної
 3. Стаття 230. Порушення антимонопольного законодавства
  відповідальності необхідно, щоб в результаті цих діянь особа отримала дохід у великих розмірах. У примітці до статті вказується, що великим розміром отримання доходу вважається такий, який перевищує в п'ятсот разів і більше неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 489 3. Суб'єктивна сторона виражається в навмисній вині і в прямому намірі. 4. Суб'єктом даного злочину є
 4.  Коли у справі беруть участь державні органи, органи місцевого самоврядування й інші органи?
    порушенням антимонопольного законодавства, заяв про визнання недійсними неправомірних актів органів управління, позовів про розірвання та зміну укладених ними угод, що суперечать антимонопольному законодавству. Ця ж стаття говорить про право антимонопольного комітету брати участь в арбітражному суді у розгляді справ, пов'язаних з порушенням антимонопольного
 5.  Державне регулювання конкуренції на товарному і фінансовому ринках
    відповідальності за такі порушення; 3) попереджає монополістичну діяльність, недобросовісну конкуренцію, інші порушення антимонопольного законодавства; 4) здійснює державний контроль за економічною концентрацією в сфері використання землі, надр, водних та інших природних ресурсів, у тому числі при проведенні торгів. Антимонопольний орган здійснює такі
 6.  Що тягне за собою те обставина, що холдинги є групою осіб?
    відповідальності відповідно до ст. 19.8 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення. Підводячи підсумок сказаному, відзначимо наступні правові наслідки визнання холдингів групою осіб: - всі положення Закону про конкуренцію, що відносяться до господарюючих суб'єктів, поширюються на холдинг як групу осіб; - заходи державного антимонопольного регулювання застосовуються до всіх
 7.  2. Наукові статті в періодичних виданнях> збірниках наукових статей, матеріалах наукових конференції: 2.1. Російською мовою: 1.
    відповідальність за монополістичну діяльність / / Господарство право. 1998. ЛЬ 5. 49. Шаститко А. Випліскуючи воду, не забудьте про дитину! / / Питання економіки. 2003. № 12. 50. Шаститко А.Є. Механізм забезпечення дотримання правил (економічний аналіз). / / Питання економіки. 2002. № 1. 51. Шаститко А. Реформа антимонопольного регулювання в Росії: порядок денний і дизайн дискусії / /
 8.  § 3. Антимонопольний контроль за економічною концентрацією Поняття "економічна концентрація"
    антимонопольними органами відповідно до Закону про захист конкуренції, є однією з форм державного регулювання підприємницької діяльності. Важливо відзначити, що антимонопольний контроль не має на меті заборонити господарську інтеграцію та економічну концентрацію, а спрямований на запобігання обмеження конкуренції, виникнення та посилення монополістичної діяльності.
 9.  Загальні обов'язки ресурсопользователей:
    порушень законних прав інших ресурсопользователей; - не допускати нанесення шкоди навколишньому природному середовищу, життю і здоров'ю людей в процесі ресурсокористування, здійснювати заходи щодо попередження виникнення надзвичайних техногенних ситуацій; - вносити, у встановленому порядку і строки, платежі за користування природними ресурсами; - дотримуватися вимог антимонопольного
 10.  § 6. Державний антимонопольний контроль
    порушення вимог антимонопольного контролю служить підставою для ліквідації створених організацій або визнання недійсними укладених угод у судовому порядку за позовом антимонопольного органу * (225). Відповідно до ст. 17 Закону про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках антимонопольний контроль може здійснюватися за створенням і
 11.  Правопорушення у сфері ресурсокористування
    відповідальності.
 12.  17.5. Розгляд справ про порушення антимонопольного законодавства
    відповідальність. Особа, чиї дії (бездіяльність) у встановленому законом порядку визнані монополістичної діяльністю або недобросовісною конкуренцією і є неприпустимими відповідно до антимонопольного законодавства, за приписом антимонопольного органу зобов'язане перерахувати до федерального бюджету дохід, отриманий від таких дій (бездіяльності). У разі невиконання
 13.  § 4. Види монополістичної діяльності
    антимонопольному законодавству дії (бездіяльність), спрямовані на недопущення, обмеження або усунення конкуренції. Як вже говорилося, різновидом монополістичних дій є зловживання домінуючим становищем. Крім цього, існує монополістична діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Включення органів влади до кола суб'єктів
 14.  Стаття 228. Змова про зміну чи фіксування цін або примушування до їх зміни або фіксування
    відповідальність за заподіяння насильства, шкоди чи загрози насильства чи заподіяння шкоди з метою штучної зміни або штучного фіксування цін. Суб'єктом в цьому злочині може бути і фізична осудна особа з 16 років. У частині 3 передбачено відповідальність за діяння, передбачені в частині 2, вчинені організованою злочинною групою або особою, раніше судимою за такий же
 15.  ВИСНОВОК
    відповідальність господарюючих суб'єктів за їх поведінку на ринку і дотримання антимонопольних норм. Для збереження балансу між приватними і суспільними інтересами в Європейському Союзі одночасно реалізується тенденція до посилення санкцій за порушення антимонопольного права. У роботі було доведено, що вдосконалення антимонопольної політики в Європейському Союзі в частині припинення
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш