НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальний процес РосіїОснови кримінально-процесуального права → 
« Попередня Наступна »
Гельдібаев, Мовладі Хасіевіч .. Кримінальний процес: підручник для студентів вузів, що навчаються за юридичними спеціальностями / М.Х. Гельдібаев, В.В. Вандишев. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон і право. - 719 с., 2012 - перейти до змісту підручника

13.1. Поняття, сутність і значення стадії порушення кримінальної справи

У Особливої ??частини кримінально-процесуального законодавства та теорії кримінального процесу чітко виділяються дві великі частини: досудове та судове провадження, які суттєво відрізняються один від одного по найрізноманітніших параметрами (ознаками, властивостями, домінант).

В принципі слід виділяти, на наш погляд, як мінімум три частини.

У третю частину мають входити особливі виробництва.

При цьому ми не виключаємо можливість підрозділи кримінально-процесуального законодавства і кримінального судочинства на більш детальне поділ.

Даний висновок обумовлений тим, що, з одного боку, в цю структуру «не вписується» кримінальний процес основних зарубіжних держав, а з іншого боку, викладачі зобов'язані, на наш погляд, знайомити студентів принаймні з принциповими інститутами провідних в економічному та правовому плані держав.

Досудове вітчизняне кримінальне судочинство включає в себе дві стадії: порушення кримінальної справи і попереднє розслідування злочинів (кримінальних справ).

Порушення кримінальної справи - перша і обов'язкова стадія кримінального процесу, яка передує виробництву по кримінальній справі в інших стадіях кримінального судопроізводства139.

Порушення справи як самостійна стадія процесу має власні безпосередні завдання, особливий коло учасників, свої тимчасові межі, специфічні кримінально-процесуальні дії та правовідносини, кримінально-процесуальні рішення і відповідні документи.

Безпосередні завдання стадії порушення кримінальної справи полягають у:

а) виявленні діянь з ознаками вчинені або підготовлювані злочинів;

б) визначенні правових підстав для прийняття рішень та їх юридичних наслідків;

в) запобігання форм досудового кримінально-процесуального провадження (дізнання чи попереднього слідства), коли в них відсутня об'єктивна необхідність.

Учасники кримінального процесу, безпосередньо вирішують завдання в стадії порушення кримінальної справи.

До них відносяться орган дізнання, дізнавач, начальник підрозділу дізнання, слідчий, керівник слідчого органу і в обмежених межах прокурор і суддя районного суду.

Обмеженість діяльності прокурора з нагляду визначається тим, що слідчі ставлять його в популярність (або інформують) про порушення кримінальної справи та прийняття деяких інших рішень.

Кримінально-процесуальний закон дозволив йому скасовувати лише незаконні або необгрунтовані рішення начальника органу дізнання, начальника підрозділу дізнання та дізнавача.

Суддя бере участь у цій стадії також в обмежених межах, коли учасники кримінального процесу оскаржать рішення органу дізнання, дізнавача, слідчого про відмову в порушенні кримінальної справи або в порушенні кримінальної справи щодо конкретної особи, або коли ці рішення ускладнюють доступ громадян до правосуддя.

Судді (або суду як колегіальному органу) кримінально-процесуальним законом не надано права порушувати кримінальну справу, оскільки це рішення так чи інакше пов'язане з реалізацією функції обвинувачення (кримінального переслідування).

У розглянутій стадії кримінального судочинства бере участь такий специфічний учасник кримінального процесу, як заявник, тобто особа, що повідомляє про підготовлюване або вчинений злочин.

Дана стадія відрізняється від інших стадій кримінального судочинства термінами виробництва, які будуть розглянуті нижче.

У цій стадії існують процесуальні дії і специфічні правовідносини.

Зокрема, для цієї стадії кримінального процесу характерно виробництво перевірочних дій і, отже, специфічних кримінально-процесуальних відносин, які найбільш яскраво проявляються у взаєминах із заявником, населенням і з засобами масової інформації.

Нарешті, в цій стадії приймаються тільки їй притаманні рішення, які оформляються відповідними документами (постановами про порушення кримінальної справи або про відмову в порушенні кримінальної справи і т.д.).

Таким чином, порушення кримінальної справи - обов'язкова та початкова стадія кримінального судочинства, що полягає у правовідносинах і діяльності всіх його учасників за визначальної ролі органу дізнання, дізнавача, начальника підрозділу дізнання, слідчого, керівника слідчого органу при обмеженому контролі прокурора і суду щодо встановлення наявності або відсутності фактичних і юридичних підстав для початку провадження попереднього розслідування.

Соціально-правове значення стадії порушення кримінальної справи визначається наступними обставинами.

По-перше, своєчасне, законне і обгрунтоване порушення кримінальної справи забезпечує негайне реагування на кожне злочин і негайний початок встановлення фактичних його обставин і осіб, які вчинили це злочинне посягання.

Водночас порушення кримінальної справи без достатніх до того підстав, а також незаконний або необгрунтована відмова в порушенні кримінальної справи є грубими порушеннями належної кримінально-процесуальної процедури і наносять іноді непоправної шкоди охороні прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина, інтересам суспільства і держави.

По-друге, акт порушення кримінальної справи визначає межу між непроцессуальной діяльністю по виявленню злочинів та їх скоїли осіб спеціальними методами (заходами оперативно-розшукової діяльності) та процесуальною діяльністю по встановленню фактичних обставин вчинення злочинів та винності осіб , які їх вчинили.

Це значення обумовлене тим, що не всяка оперативно-розшукова інформація може виступати в якості кримінально-процесуальних доказів.

По-третє, цей акт служить правовою підставою для провадження слідчих, судових та інших процесуальних дій і прийняття кримінально-процесуальні рішень по суті кримінальної справи, а також для застосування до учасників кримінального процесу заходів кримінально-процесуального примусу.

По-четверте, стадія порушення кримінальної справи представляє собою своєрідний «фільтр», що дозволяє:

а) з одного боку, не допускати в кримінальне судочинство правопорушення, не тягнуть кримінальної відповідальності і кримінального покарання;

б) з іншого боку, зосередити зусилля державних органів і посадових осіб, які здійснюють кримінальне судочинство, на боротьбі саме з злочинами, на контролі над станом злочинності в стране140.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.1. Поняття, сутність і значення стадії порушення кримінальної справи "
 1. Припинення кримінальної справи або кримінального переслідування
  значення в цій стадії процесу набуває припинення справи у разі відмови прокурора від обвинувачення за відсутності заперечень з боку потерпілого. Суддя зобов'язаний за цих обставин винести постанову про припинення кримінальної справи навіть при незгоді з таким рішенням прокурора. Постанова про припинення справи за цим підставою не мотивується. Припиняючи справу в стадії підготовки до
 2. Зміст
  поняття, сутність і зміст 37 § 3. Місце принципу публічності (офіційності) у системі принципів кримінального судочинства 66 Глава 2. Суб'єкти і засоби реалізації принципу публічності (офіційності) в сучасному кримінальному судочинстві Росії 95 ф § 1. Суб'єкти реалізації принципу публічності (офіційності) 95 § 2. Засоби реалізації принципу публічності (офіційності)
 3. Автореферати дисертацій:
  стадії порушення кримінальної справи: Автореф. дис ... канд. юрид. наук. - Омськ:, 2001. - 23 с. Першина І.В. Інтерес у праві: Автореф. дис ... канд. юрид. наук. - Н. Новгород, 2002. - 32 с. Пєтухов Е.Н. Досудове провадження у кримінальних справах, пов'язаних із злочинами у фінансово-кредитній сфері: Автореф. дис ... канд. юрид. наук. - Н. Новгород, 2001. - 23 с. Попов О.П. Безпосереднє
 4. Г лава 13 Порушення кримінальної справи
  кримінальної
 5. 1.2. Стадії кримінального процесу
  поняттях, зміст яких не розкрито в ст. 5 КПК («Основні поняття, що використовуються в цьому
 6. Тема 7 Діяльність адвоката в кримінальному судочинстві
  стадії порушення кримінальної справи. Завдання і повноваження адвоката на стадії попереднього розслідування. Завдання і повноваження адвоката в процесі судового розгляду кримінальної справи. Діяльність адвоката в якості захисника підозрюваного і обвинуваченого. Діяльність адвоката як представника потерпілого. Діяльність адвоката в якості представника цивільного позивача і
 7. ЗМІСТ
  значення, проведення та оцінка її висновку) у справах про застосування примусових заходів медичного характеру Глава III. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ примусових заходів медичного характеру Підготовка до судового засідання і попереднє слухання у справах про застосування примусових заходів медичного характеру Специфіка застосування загальних умов судового розгляду при
 8. 4. Стадії цивільного судочинства
  стадії: 1) порушення цивільної справи в суді; 2) підготовка справи до судового розгляду; 3) розгляд справи по суті в суді першої інстанції; 4) виробництво в апеляційній чи касаційній інстанції * (12), 5) перегляд у порядку нагляду судових рішень, ухвал, постанов, що вступили в законну силу; 6) перегляд вступили в законну силу
 9. § 1. Поняття арбітражного процесу та його стадії 1. Поняття арбітражного процесу
  стадії арбітражного процесу. Таким чином, стадія арбітражного процесу - сукупність процесуальних дій по конкретній справі, об'єднаних єдиною процесуальною метою. Арбітражний процес складається з 6 стадій: 1. виробництво в арбітражному суді першої інстанції; 2. виробництво в суді апеляційної інстанції; 3. виробництво в суді касаційної
 10. § 3. Пред'явлення позову і порушення провадження у справі в арбітражному суді 1. Загальні правила порушення справи в арбітражному суді
  стадії порушення справи або залишення позовної заяви без руху, або повернення позовної заяви. Загальний порядок порушення справи полягає в наступному. Зацікавлена ??особа подає позовну заяву до арбітражного суду в письмовій формі з дотриманням необхідних правил, до числа яких відносяться: 1. Дотримання форми і реквізитів позовної заяви, перерахованих в
 11. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ 1.
  Сутність судового доказування. 37. Предмет доказування у цивільній справі. 38. Підстави звільнення від доказування. 39. Суб'єкти доказування. Обов'язок доведення. Розподіл обов'язків по доведенню. 40. Презумпції і фікції в цивільному судочинстві. 41. Поняття і сутність судових доказів. Класифікація судових доказів. 42. Относимость
 12. 20.1. Поняття, завдання і стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення
  значенні адміністративного покарання або постанови про припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення, або постанови про порушення кримінальної справи; - смерть фізичної особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення - відносно самостійна
 13. 5. Початок і терміни попереднього розслідування
  порушення кримінальної справи, про що слідчий, дізнавач виносить відповідну постанову, яка має бути узгоджене з прокурором. У постанові слідчий, дізнавач також вказує про прийняття ним кримінальної справи до свого провадження. Якщо слідчому або дізнавачу доручається виробництво по вже порушеній кримінальній справі, то він виносить постанову про прийняття його до
 14. Стадії арбітражного процесу
  стадії порушення провадження у справі суддя арбітражного суду одноосібно вирішує питання прийняття позовної заяви, визначення підвідомчості і підсудності справи, вивчає інші питання, необхідні для прийняття справи до провадження. Стадія завершується винесенням ухвали про прийняття справи до провадження (ст. 106 АПК РФ). Однак за наявності підстав суддя може відмовити у прийнятті заяви
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш