НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаСімейне право РосіїАналіз сучасних проблем сімейного права → 
« Попередня Наступна »
Доржиев Ж.Б., Ломакіна І.Б., Шагжіева Л.Т.. Сімейне право: Навчальний посібник. - Улан Уде: Вид-во ВСГТУ, 2001 - перейти до змісту підручника

13.1. Усиновлення

Усиновлення (удочеріння) це юридичний акт, в результаті якого усиновлена ??особа і його потомство набувають відносно усиновителя такі ж права і обов'язки, які закон встановлює між родичами за походженням.

Мета усиновлення - забезпечити дитині проживання в нормальних сімейних умовах.

Усиновлення допускається лише щодо неповнолітніх дітей, які є громадянами Російської Федерації.

Усиновлення братів і сестер різними особами не допускається, за винятком випадків, коли усиновлення відповідає інтересам дітей. Справи про усиновлення розглядаються судом за участю органів опіки та піклування. Усиновлення провадиться судом за заявою осіб, які бажають усиновити дитину. Права та обов'язки усиновлювача та усиновленої дитини виникають з дня набрання законної сили рішенням суду про встановлення усиновлення дитини.

Усиновлювачами можуть бути повнолітні громадяни Російської Федерації обох статей, здатні виконувати передбачені законом батьківські права й обов'язки. Згідно із законодавством, усиновлювачами не можуть бути наступні категорії громадян: -

особи, визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними; -

подружжя, один з яких визнано судом недієздатним; -

особи, позбавлені по суду батьківських прав або обмежені в батьківських правах; -

особи, відсторонені від обов'язків опікуна (піклувальника) за неналежне виконання покладених на них законом обов'язків; -

колишні усиновителі, якщо усиновлення скасовано судом з їхньої вини;

- особи, які за станом здоров'я не можу?

Здійснювати батьківські права й обов'язки.

Важливо відзначити, що різниця у віці між усиновителями, не одруженими, і усиновлюваним дитиною повинна бути не менше шістнадцяти років.

Для усиновлення дитини необхідна згода її батьків, що має бути відображено, в нотаріально засвідченому заяві.

Не потрібно згоди батьків дитини на усиновлення, якщо ВОНИ:

а) невідомі або визнані судом безвісно від-присутність;

б ) визнані судом недієздатними;

в) позбавлені судом батьківських прав;

г) з причин, визнаних судом неповажними, більше шести місяців не проживають разом з дитиною і ухиляються від його виховання і утримання.

Обов'язковою умовою для усиновлення є згода усиновленого, якщо він досяг 10-річного віку. Можна помітити, що при усиновленні дитини одним з подружжя потрібна згода другого з подружжя на усиновлення, якщо дитина не усиновлюється обома подружжям.

За усиновленою дитиною зберігаються його ім'я, по батькові та прізвище. На прохання усиновлювача та за згодою дитини прізвище, ім'я та по батькові змінюються на прізвище усиновителя.

Усиновлені діти та їх потомство по відношенню до усиновителів та їх родичам прирівнюються в особистих немайнових і майнових правах та обов'язках до родичів за походженням.

Усиновлення підлягає обов'язковій реєстрації в органах РАГСу за місцем винесення рішення про усиновлення. Видається свідоцтво про усиновлення.

Законом охороняється таємниця усиновлення. Для забезпечення таємниці усиновлення може бути змінена дата і місце народження.

Потрібно відзначити, що незаконне усиновлення (удочеріння), а також розголошення таємниці усиновлення всупереч волі усиновителя, карається кримінальним законодавством у відповідності зі ст. 154 та ст. 155 Кримінального Кодексу Російської Федерації. У якостей заходів покарання передбачено штраф, виправні роботи до року або арешт до чотирьох або шести місяців.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.1. Усиновлення "
 1. Думки вчених про місце і роль доказування, переважно процесуального, в правозастосуванні.
  Усиновленні тощо »На думку І.В. Решетниковой, «якщо виходити із сутності пізнання, то доведення буде однаковим у всіх сферах реалізації права. Процедура розгляду будь-яких справ у суді та в позасудових органах відрізняється від законотворчої та іншої діяльності, що обумовлено наявністю особливої ??процесуальної і процедурної форми встановлення обставин справи, дослідження та оцінки
 2. 45. Вимагання: ознаки складу, розмежування з іншими злочинами.
  Усиновлених, рідних братів і сестер, дідуся, бабусю, а також дружина ". Близькими потерпілому треба вважати також інших осіб, життя, здоров'я і благополуччя яких в силу сформованих життєвих обставин дороги потерпілому, наприклад наречену, близького друга та ін Характер загрози не впливає на кваліфікацію злочину, але повинен враховуватися при призначенні міри покарання за скоєне. Загроза при
 3. Г. Поняття охорони комерційної таємниці
  усиновлення , таємниці слідства і т. д. Відносини, пов'язані з кожною з названих вище і деякими іншими видами таємниць, спеціально регламентуються відповідним законодавством, яке встановлює як право на збереження певних відомостей в таємниці, так і відповідальність осіб, разгласивших їх без санкції правовласника. Комерційна таємниця відрізняється від усіх цих видів таємниць
 4. 1. Предмет сімейного права
  усиновлення дитини виникають особисті правовідносини, і лише потім майнові правовідносини між подружжям, між батьками та дітьми. Таким чином , майнові сімейні правовідносини не можуть виникати без особистих або раніше їх, що і дозволяє зробити висновок про похідному характері майнових відносин і говорити про пріоритет особистих. Не всі особисті та майнові відносини в сім'ї
 5. 5. Відносини, регульовані сімейним правом
  усиновлення), і відносини, близькі до сімейних, а також опіка та піклування. 3) це відносини між членами сім'ї з одного боку, і державними органами - з іншого. Ці відносини з органами РАГСу, які регулюють народження, смерть, укладання та розірвання шлюбу, усиновлення, встановлюють опіку і піклування. 4) це сімейні та пов'язані з ними відносини за участю іноземців та
 6. 6. Укладення шлюбів
  усиновленими; 4) між особами, з яких хоча б одна особа визнана недієздатною внаслідок психічного розладу. Особи, що вступають у шлюб, за своїм добровільним згодою можуть пройти медичне обстеження. Результати обстеження складають медичну таємницю. Якщо ж одна з осіб приховав від іншої наявність венеричної хвороби чи ВІЛ інфекції, інше - вправі вимагати в суді
 7. 11. Права та обов'язки батьків
  усиновлена ??і усиновлення не скасоване (ч. 4 ст . 72 Сімейного Кодексу). Суд також з урахуванням інтересів дитини може прийняти рішення про обмеження батьківських прав. Воно допускається в наступних випадках: - якщо залишення дитини, з батьками небезпечно для дитини за обставинами, не залежних від батьків (психічний розлад або інші хронічні захворювання ); - якщо
 8. 12. Аліментні зобов'язання членів сім'ї
  усиновлення (удочеріння) дитини; - при визнанні судом відновлення працездатності або припинення потребу в допомозі одержувача аліментів; - при вступ непрацездатного потребує допомоги чоловіка в новий шлюб; - смертю особи, що одержує аліменти, чи особи, яка зобов'язана сплачувати
 9. 13. Форми виховання дітей, які залишилися без піклування батьків
  усиновлення, удочеріння), під опіку (піклування) чи в прийомну сім'ю, або в установу для дітей-сиріт. При влаштуванні дитини повинні враховуватися його етнічне походження, приналежність до певної релігії і культурі, рідна мова, можливість забезпечення наступності у вихованні та
 10. 13. 3. Прийомна сім'я
  усиновлення (удочеріння) дитини (дітей). За несення обов'язків прийомних батьків їм встановлюється заробітна плата. Розмір оплати праці прийомних батьків та пільги, що надаються сім'ї, визначаються залежно від кількості прийнятих на виховання дітей і встановлюються законами суб'єктів Російської Федерації (ст. 152 Сімейного Кодексу). Можна помітити, що прийомні батьки по
 11. 15. Акти громадянського стану
  усиновлення (удочеріння), встановлення батьківства, переміни прізвища, імені та по батькові, смерті, змінюють, доповнюють і анулюють записи актів громадянського стану, відновлюють втрачені записи, зберігають актові книги і видають повторні свідоцтва. Всі ці дії здійснюються в установленому порядку. Згідно із законодавством, при вчиненні запису актів цивільного стану повинні
 12. § 1. декриміналізація діянь і ЗВОРОТНІЙ СИЛА КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ
  усиновлення (ст. 1629 КК РРФСР, ст. 154 КК РФ), незаконне полювання (ст. 166 КК РРФСР, ст. 258 КК РФ), жорстоке поводження з тваринами (ст. 2301 КК РРФСР, ст. 245 КК РФ). Уважний і кваліфікований аналіз при вирішенні питання про надання закону зворотної сили особливо необхідний в разі неповної декриміналізації діяння. Так, на перший погляд, може здатися, що повністю декриміналізовано
 13. § 2. СКЛАД ЗЛОЧИНУ І ЗВОРОТНИЙ СИЛА КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ
  усиновлення (удочеріння). Так, якщо раніше суб'єктом ст. 124-1 КК РРФСР могло бути будь-осудна особа, яка досягла шістнадцятирічного віку, то 68 згідно ст. 155 КК РФ до відповідальності може бути притягнута лише особа, яка зобов'язана зберігати факт усиновлення (удочеріння) як службову або професійну таємницю, або інша особа, яка вчинила злочин з корисливих або інших низинних спонукань.
 14. Стаття 149. Торгівля людьми або інша незаконна операція про передачу людини
  усиновлення ( удочеріння) в комерційних цілях, використання у збройних конфліктах, експлуатації її праці, карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. 2. Ті самі дії, вчинені щодо неповнолітнього, кількох осіб, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням службового становища або особою, від якої потерпілий перебував у
 15. Стаття 165. Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків
  усиновлення по суду). 5. Кваліфікуючою ознакою злочину є вчинення його особою, раніше судимою за ці ж Діяння (ч.2 ст. 165). 364 365 Поняття повторності злочину см. комента * до ст.
 16. Стаття 168. Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)
  усиновлення (удочеріння) проти волі усиновителя (удочерителя) карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років. 2. Те саме діяння, вчинене службовою особою або працівником медичного закладу , яким відомості про усиновлення (удочеріння) стали відомі по службі чи по роботі, або якщо воно спричинило тяжкі
 17. Стаття 169. Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння)
  усиновлення (удочеріння) дитини, передачі її під опіку (піклування) чи на виховання в сім'ю громадян караються штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років. 2. Ті самі дії, вчинені щодо кількох дітей, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням службового
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш