НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниКваліфікація злочинів → 
« Попередня Наступна »
Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с., 2002 - перейти к содержанию учебника

13.10. Незаконне введення в організм наркотичних засобів або психотропних речовинЗасобами вчинення цього злочину проти здоров'я є істосування обману, примусу, насильства, оскільки ли-ue таким чином можуть бути введеними в організм ін-
}І особи наркотики проти її волі.
501
Спосіб введення в організм іншої особи наркотиків і вид наркотичного засобу чи психотропної речовини на підстави відповідальності і кваліфікацію злочину не впливають.
За статтею 314 КК кваліфікується: лише незаконне введення в організм іншої людини наркотичних засобів або психотропних речовин. Введення цих засобів і речовин в організм іншої особи лікарем навіть і проти волі хворого (без згоди) з метою лікування складу злочину не містить.
Незаконне введення в організм наркотичних засобів або психотропних речовин, яке призвело до наркотичної залежності, або вчинене повторно, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 306-312 КК та 314-318 КК або вчинила щодо двох чи більше потерпілих, або заподіяння при цьому середньої тяжкості або тяжких тілесних ушкоджень потерпілому, кваліфікується за ч. 2 ст. 314 КК.
Незаконне введення в організм іншої особи наркотичних засобів чи психотропних речовин, вчинене щодо неповнолітньої особи або особи, яка перебуває у безпорадному стані, чи в організм вагітної жінки, або введення в організм іншої особи особливо небезпечних наркотичних засобів чи психотропних речовин, а також, якщо внаслідок таких дій настала смерть потерпілого, діяння кваліфікується за ч. З ст. 314 КК.
Примусове введення в організм іншої особи наркотиків вчинюється умисно.
Відповідальність за примусове введення в організм іншої особи наркотиків настає з шістнадцяти років.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "13.10. Незаконне введення в організм наркотичних засобів або психотропних речовин"
 1. 5. КВАЛІФІКАЦІЯ ГРУПОВИХ ЗЛОЧИНІВ
  незаконне введення в організм іншої особи наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 314 КК) та ін. Для кваліфікації злочинів найбільше значення мають ознаки злочинів, що їх вчинила за попередньою змовою група осіб чи організована група. Кваліфікація таких злочинів має суттєві особливості, оскільки у деяких випадках співучасть не утворює групи. Так, вчинення розкрадання чужого майна
 2. 2. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОВТОРНИХ ЗЛОЧИНІВ
  незаконний перехід державного кордону (ч. 2 ст. 331 КК); викрадення чужого майна (частини 2 статей 185, 186, 187, 189, 190 та 191); неодноразове вчинення зґвалтування (ч. 2 ст. 152), неодноразове одержання хабара (ч. 2 ст. 368); незаконне фіктивне підприємництво, вчинене повтор но (ч. 2 ст. 205 КК) та інші. Злочин кваліфікується повторно незалежно від того, чи був цей другий злочин (як і
 3. 3. КВАЛІФІКАЦІЯ СУКУПНОСТІ ЗЛОЧИНІВ
  незаконним володінням, придбанням і використанням винною особою вогнепальної зброї (ст. 263 КК), оскільки незаконне володіння вогнепальною зброєю є невід'ємною складовою частиною об'єктивної сторони бандитизму, і без володіння вогнепальною зброєю злочинна група не може бути визнана бандою. У постанові Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про бандитизм» від 7 липня 1995
 4. 6.9.6. Кваліфікація придбання або збуту майна, завідомо здобутого злочином
  незаконною порубкою лісу, одержанням в якості хабара, незаконним зайняттям риб-[им, звіриним або іншим водним добувним промислом, Практика...- С. 75-76. 287 незаконним полюванням, викраденням зброї, наркотичних засобів чи психотропних речовин та іншими подібними злочинами. Не можуть кваліфікуватися за ст. 198 КК придбання чи збут або зберігання викрадених людей (ст. 146 КК)-документів (ст. 357
 5. 7.5. Заняття забороненими видами господарської діяльності
  незаконним виготовленням, придбанням, збері ганням, перевезенням, пересиланням або збутом нарко- ичних засобів або психотропних речовин (ст. 307 КК); И) незаконним посівом або вирощуванням снотвор-маку чи конопель (ст. 310 КК); Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 1991 Р' " Відомості ВеРховної Ради України.- 1991.- 299 організацією або утриманням місць для вживання чи
 6. 13. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ПРЕКУРСОРІВ ТА ІНШІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
  незаконних операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами. Головною ознакою цих злочинів є предмет злочину - наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, а також речовини, рослини і матеріали, які використовуються як сировина для виготовлення наркотичних засобів чи психотропних
 7. 13.1. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів
  незаконно. Відповідальність за контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів настає з шістнадцятирічного
 8. 13.2. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
  незаконного обігу наркотичних засобів чи психотропних речовин; б) використані з метою продовження операцій з неза конного обігу наркотичних засобів або психотропних речовин. За ч. 1 ст. 306 КК кваліфікується розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, у банках, на підприємствах, в установах, організаціях та їх
 9. 13.3. Незаконні операції з наркотичними засобами і психотропними речовинами
  незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Вчинення таких дій повторно, або за попередньою 'мовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила Селіванов М. П, Хруппа М. С. Антинаркотичне законодавст-^ країни // Історія. Теорія. Коментар.- К., 1997. 495 один із
 10. 13.4. Розкрадання наркотичних засобів або психотропних речовин
  незаконне вилучення наркотичних засобів або психотропних речовин із володіння приватних осіб чи організацій, підприємств, установ з метою використання їх самим винним або іншими особами. Кримінальна відповідальність за розкрадання наркотичних засобів чи психотропних речовин не залежить від способу викрадення (таємно, відкрито, із застосуванням обману чи насильства тощо), мотивів викрадення, крім
 11. 13.7. Незаконні операції з прекурсорами
  незаконні операції з наркотичними засобами або з психотропними речовинами (ст. 307 КК України) -це їх виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилання з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин. За ч. 1 ст. 311 КК кваліфікується незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання
 12. 13.8. Розкрадання прекурсорів
  незаконне їх вилучення з володіння приватних осіб чи організацій, підприємств, установ з метою використання їх для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин. Об'єктивні і суб'єктивні ознаки злочину, передбаченого ст. 312 КК України, є тотожними ознакам злочину» передбаченого ст. 308 КК України, яка передбачає відповідальність за розкрадання наркотичних засобів або психотропних
 13. 13.9. Розкрадання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, і незаконні операції з ним
  незаконне заво-лодіння таким обладнанням, вчинене способами: а) розкрадання; б) привласнення; в) вимагання; г) шахрайства; д) чи способом зловживання посадовими повнова женнями. Розкрадання обладнання, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 306, 312, 314, 315, 317 і 318, або посадовою особою, кваліфікується
 14. 13.13. Організація або утримання місць для незаконного вживання або вироблення наркотичних засобів або психотропних речовин
  незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також надання приміщень з цією метою. Організація домів (кубел) - це пошук, влаштування приміщення, пошук споживачів, забезпечення конспірації тощо. Держанням домів (кубел) є підтримання їх у діючому стані і забезпечення їх функціонування. Об'єктивну сторону цього злочину утворює також
 15. 13.14. Незаконне виготовлення і використання чи збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів або психотропних речовин
  незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут підроблених чи незаконно одержаних документів, які дають право на отримання наркотичних чи психотропних речовин або прекурсорів. Фальшування таких документів, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 306-317 КК, кваліфікується за ч. 2 ст. 318 КК.
 16. 13.15. Незаконна видача рецепта на придбання наркотичних засобів або психотропних речовин
  незаконної кількості цих засобів чи речовин, тобто явно непотрібної для лікування за певних обставин. За частиною 1 статті 319 КК кваліфікується незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах. Незаконна видача рецепта, вчинена повторно, кваліфікується за ч. 2 ст. 319 КК України. Незаконна видача
 17. 13.16. Порушення правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
  незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель; б) вироблення, виготовлення, зберігання, обліку, від пуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів чи психотропних ре човин або прекурсорів. Порушення цих правил і вчинення операцій, зазначених у ч. 1 ст. 320 КК України, без дозволу Комітету з контролю за наркотиками утворює об'єктивну
 18. 13.18. Організація або утримання місць для вживання одурманюючих засобів
  наркотичними (різних ліків у перебільшених дозах, аерозолів, лаків, фарб тощо). Незаконна організація або утримання місця для одночасного вживання наркотичних засобів чи психотропних речовин і одурманюючих засобів кваліфікується за сукупністю злочинів, передбачених ст. 317 КК і ст. 322 КК України. Відповідальність за організацію або утримання місць, домів (кубел) для вживання одурманюючих засобів
 19. 5.3. Предмет злочину
  незаконного заволодін- ня предметом злочину - вогнепальною зброєю. Предмет злочину тому й зветься так, що саме його наявність при конкретних діях особи визначає їх як самостійний злочин. Законодавець у відповідних нормах або чітко вказує на характер предмета (ст. 265 КК - Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами), або дає його загальні риси, які деталізуються шляхом тлумачення (ст. 179
 20. 11.1. Поняття одиничного злочину і множинності злочинів
  незаконне публічне вживання наркотичних засобів (ч. 1 ст. 316 КК). Ускладнений злочин характеризується особливостями структури об'єктивної сторони його складу. Він має декілька різновидів. Продовжуваний злочин. Він характеризується вчиненням суб'єктом злочину декількох тотожних за своєю суттю діянь, спрямованих на досягнення загальної мети, тобто таких, які охоплюються єдиним умислом і складають
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш