НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниКваліфікація злочинів → 
« Попередня Наступна »
Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с., 2002 - перейти к содержанию учебника

13.15. Незаконна видача рецепта на придбання наркотичних засобів або психотропних речовинНезаконною визнається видача рецепта:
а) неналежною особою, тобто не лікарем;
б) особі, яка не має права на придбання наркотичних засобів чи психотропних речовин як ліків;
в) на придбання незаконної кількості цих засобів чи речовин, тобто явно непотрібної для лікування за певних обставин.
За частиною 1 статті 319 КК кваліфікується незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах.
Незаконна видача рецепта, вчинена повторно, кваліфікується за ч. 2 ст. 319 КК України.
Незаконна видача рецепта вчинюється умисно, з корисливих мотивів або іншою особистою заінтересованістю.
Відповідальними за незаконну видачу рецепта є лише лікарі, які згідно з законодавством України мають право виписувати рецепти на придбання наркотичних засобів або психотропних речовин. Виписка рецепта іншими особами є фальшуванням документа і кваліфікується за ст. 358 КК України.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "13.15. Незаконна видача рецепта на придбання наркотичних засобів або психотропних речовин"
 1. 2. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОВТОРНИХ ЗЛОЧИНІВ
  незаконний перехід державного кордону (ч. 2 ст. 331 КК); викрадення чужого майна (частини 2 статей 185, 186, 187, 189, 190 та 191); неодноразове вчинення зґвалтування (ч. 2 ст. 152), неодноразове одержання хабара (ч. 2 ст. 368); незаконне фіктивне підприємництво, вчинене повтор но (ч. 2 ст. 205 КК) та інші. Злочин кваліфікується повторно незалежно від того, чи був цей другий злочин (як і
 2. 3. КВАЛІФІКАЦІЯ СУКУПНОСТІ ЗЛОЧИНІВ
  незаконним володінням, придбанням і використанням винною особою вогнепальної зброї (ст. 263 КК), оскільки незаконне володіння вогнепальною зброєю є невід'ємною складовою частиною об'єктивної сторони бандитизму, і без володіння вогнепальною зброєю злочинна група не може бути визнана бандою. У постанові Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про бандитизм» від 7 липня 1995
 3. 5. КВАЛІФІКАЦІЯ ГРУПОВИХ ЗЛОЧИНІВ
  незаконне введення в організм іншої особи наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 314 КК) та ін. Для кваліфікації злочинів найбільше значення мають ознаки злочинів, що їх вчинила за попередньою змовою група осіб чи організована група. Кваліфікація таких злочинів має суттєві особливості, оскільки у деяких випадках співучасть не утворює групи. Так, вчинення розкрадання чужого майна
 4. 6.9.6. Кваліфікація придбання або збуту майна, завідомо здобутого злочином
  незаконною порубкою лісу, одержанням в якості хабара, незаконним зайняттям риб-[им, звіриним або іншим водним добувним промислом, Практика...- С. 75-76. 287 незаконним полюванням, викраденням зброї, наркотичних засобів чи психотропних речовин та іншими подібними злочинами. Не можуть кваліфікуватися за ст. 198 КК придбання чи збут або зберігання викрадених людей (ст. 146 КК)-документів (ст. 357
 5. 7.5. Заняття забороненими видами господарської діяльності
  незаконним виготовленням, придбанням, збері ганням, перевезенням, пересиланням або збутом нарко- ичних засобів або психотропних речовин (ст. 307 КК); И) незаконним посівом або вирощуванням снотвор-маку чи конопель (ст. 310 КК); Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 1991 Р' " Відомості ВеРховної Ради України.- 1991.- 299 організацією або утриманням місць для вживання чи
 6. 13. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ПРЕКУРСОРІВ ТА ІНШІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
  незаконних операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами. Головною ознакою цих злочинів є предмет злочину - наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, а також речовини, рослини і матеріали, які використовуються як сировина для виготовлення наркотичних засобів чи психотропних
 7. 13.2. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
  незаконного обігу наркотичних засобів чи психотропних речовин; б) використані з метою продовження операцій з неза конного обігу наркотичних засобів або психотропних речовин. За ч. 1 ст. 306 КК кваліфікується розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, у банках, на підприємствах, в установах, організаціях та їх
 8. 13.3. Незаконні операції з наркотичними засобами і психотропними речовинами
  незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Вчинення таких дій повторно, або за попередньою 'мовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила Селіванов М. П, Хруппа М. С. Антинаркотичне законодавст-^ країни // Історія. Теорія. Коментар.- К., 1997. 495 один із
 9. 13.7. Незаконні операції з прекурсорами
  незаконні операції з наркотичними засобами або з психотропними речовинами (ст. 307 КК України) -це їх виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилання з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин. За ч. 1 ст. 311 КК кваліфікується незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання
 10. 13.14. Незаконне виготовлення і використання чи збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів або психотропних речовин
  незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут підроблених чи незаконно одержаних документів, які дають право на отримання наркотичних чи психотропних речовин або прекурсорів. Фальшування таких документів, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 306-317 КК, кваліфікується за ч. 2 ст. 318 КК.
 11. 17.4. Одержання хабара
  незаконна винагорода посадовій особі за вчинення або не вчинення нею в інтересах того, хто дає хабара, певних дій, які посадова особа може чи повинна вчинити з використанням своїх посадових повноважень. За ст. 368 КК України кваліфікується одержання П. 10 постанови Пленуму Верховного Суду України від О жовтня 1982 р. «Про практику застосування судами України законодавства у справах, пов'язаних з
 12. 11.1. Поняття одиничного злочину і множинності злочинів
  незаконне публічне вживання наркотичних засобів (ч. 1 ст. 316 КК). Ускладнений злочин характеризується особливостями структури об'єктивної сторони його складу. Він має декілька різновидів. Продовжуваний злочин. Він характеризується вчиненням суб'єктом злочину декількох тотожних за своєю суттю діянь, спрямованих на досягнення загальної мети, тобто таких, які охоплюються єдиним умислом і складають
 13. 13.1. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів
  незаконно. Відповідальність за контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів настає з шістнадцятирічного
 14. 13.4. Розкрадання наркотичних засобів або психотропних речовин
  незаконне вилучення наркотичних засобів або психотропних речовин із володіння приватних осіб чи організацій, підприємств, установ з метою використання їх самим винним або іншими особами. Кримінальна відповідальність за розкрадання наркотичних засобів чи психотропних речовин не залежить від способу викрадення (таємно, відкрито, із застосуванням обману чи насильства тощо), мотивів викрадення, крім
 15. 13.8. Розкрадання прекурсорів
  незаконне їх вилучення з володіння приватних осіб чи організацій, підприємств, установ з метою використання їх для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин. Об'єктивні і суб'єктивні ознаки злочину, передбаченого ст. 312 КК України, є тотожними ознакам злочину» передбаченого ст. 308 КК України, яка передбачає відповідальність за розкрадання наркотичних засобів або психотропних
 16. 13.9. Розкрадання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, і незаконні операції з ним
  незаконне заво-лодіння таким обладнанням, вчинене способами: а) розкрадання; б) привласнення; в) вимагання; г) шахрайства; д) чи способом зловживання посадовими повнова женнями. Розкрадання обладнання, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 306, 312, 314, 315, 317 і 318, або посадовою особою, кваліфікується
 17. 13.10. Незаконне введення в організм наркотичних засобів або психотропних речовин
  незаконне введення в організм іншої людини наркотичних засобів або психотропних речовин. Введення цих засобів і речовин в організм іншої особи лікарем навіть і проти волі хворого (без згоди) з метою лікування складу злочину не містить. Незаконне введення в організм наркотичних засобів або психотропних речовин, яке призвело до наркотичної залежності, або вчинене повторно, або особою, яка раніше
 18. 13.13. Організація або утримання місць для незаконного вживання або вироблення наркотичних засобів або психотропних речовин
  незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також надання приміщень з цією метою. Організація домів (кубел) - це пошук, влаштування приміщення, пошук споживачів, забезпечення конспірації тощо. Держанням домів (кубел) є підтримання їх у діючому стані і забезпечення їх функціонування. Об'єктивну сторону цього злочину утворює також
 19. 13.16. Порушення правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
  незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель; б) вироблення, виготовлення, зберігання, обліку, від пуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів чи психотропних ре човин або прекурсорів. Порушення цих правил і вчинення операцій, зазначених у ч. 1 ст. 320 КК України, без дозволу Комітету з контролю за наркотиками утворює об'єктивну
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш