НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальний процес РосіїКримінальний процес (конспект лекцій) → 
« Попередня Наступна »
Манова Н. С, Франціфоров Ю. В.. Кримінальний процес: конспект лекцій. - 2-е вид., Испр. і доп. - М.: Юрайт-Издат - 176 с., 2007 - перейти до змісту підручника

13.2. Прекращеніеуголовногодела: підстави та процесуальний порядок

Припинення УД - це форма закінчення попереднього слідства, при якій слідчий завершує виробництво по УД своєю постановою без подальшого направлення справи до суду.

Розслідування по УД припиняється, якщо в його результаті були встановлені обставини, які виключають можливість або необхідність подальшого провадження у справі. Обгрунтоване і своєчасне припинення УД убезпечує невинного від залучення до кримінальної відповідальності або виключає застосування кримінального покарання до тих осіб, які не становлять великої суспільної небезпеки в силу незначності вчиненого діяння і подальшого примирення з потерпілим, діяльного каяття чи інших передбачених законом обставин.

Кримінально-процесуальний закон передбачає вичерпний перелік підстав для припинення УД (ст. 212 КПК). Попереднє розслідування припиняється: 1)

якщо є обставини, що виключають провадження у справі (ст. 24, п. 3-8 ч. 1 ст. 27 КПК); 2)

встановлена ??непричетність підозрюваного або обвинуваченого до вчинення злочину (п. 1 ч. 1 ст. 27 КПК); 3)

є обставини, що дозволяють слідчому і дізнавачу за згодою прокурора звільнити особу від кримінальної відповідальності (ст. 25, 26, 28 КПК).

Підстави припинення УД, передбачені п. 1, 2 ч. 1 ст. 24 (відсутність події злочину і відсутність в діянні складу злочину) та п. 1 ч. 1 ст. 27 КПК (непричетність підозрюваного або обвинуваченого до вчинення злочину) є реабілітуючими і означають визнання невинності особи у вчиненні злочину. У разі припинення справи з цих підстав слідчий або прокурор приймають передбачені КПК заходи з реабілітації особи та відшкодування шкоди, заподіяної йому в результаті кримінального переслідування (ч. 2 ст. 212 КПК).

Порядок припинення УД встановлений ст. 213 КПК.

Кримінальну справу припиняється за постановою слідчого, копія якої направляється прокурору. У постанові зазначаються: 1)

дата і місце його складення; 2)

посада, прізвище та ініціали слідчого; 3)

обставини, що послужили приводом і підставою до порушення УД; 4)

пункт, частина, стаття КК, що передбачають злочин, за ознаками якого було порушено УД; 5)

результати попереднього слідства з вказівкою даних про осіб, щодо яких здійснювалося кримінальне переслідування; 6)

застосовувалися запобіжного заходу; 7)

пункт, частина, стаття КПК, на підставі яких припиняється УД; 8)

рішення про скасування запобіжного заходу, а також накладення арешту на майно, кореспонденцію, тимчасового відсторонення від посади, контролю і запису переговорів; 9)

рішення про ВД; 10)

порядок оскарження даної постанови.

Припинення УД у зв'язку із закінченням строків давності

кримінального переслідування; в зв'язку з відсутністю висновку суду про наявність ознак злочину або у зв'язку з відсутністю згоди Ради Федерації, Державної Думи , Конституційного Суду, кваліфікаційної колегії суддів на порушення УД або залучення в якості обвинуваченого встановленого законом кола осіб (п.3, 6 ч.1 ст. 24 КПК); у зв'язку з примиренням сторін; у зв'язку з дійовим каяттям (ст. 25, 28 КПК), а також у зв'язку з актом амністії або відмовою Ради Федерації або Державної Думи в дачі згоди на позбавлення непрікосно венности встановлених законом осіб (п. 3, 6 ч.1 ст. 27 КПК) допускається тільки за згодою обвинуваченого.

Слідчий вручає або надсилає копію постанови про припинення УД особі, щодо якої припинено кримінальне переслідування, потерпілому, цивільному позивачеві і цивільному відповідачеві. При цьому потерпілому, цивільному позивачеві роз'яснюється право пред'явити позов у ??порядку цивільного судочинства, якщо УД припиняється з підстав, передбачених п. 2-6 ч. 1 ст. 24, ст. 25, п. 2-6 ч. 1 ст. 27, 28 КПК.

У тих випадках, коли в УД є кілька обвинувачених, а кримінальне переслідування припиняється тільки відносно одного з них, слідчий відповідно до ст. 27 КПК виносить постанову про припинення кримінального переслідування стосовно цього обвинуваченого.

Постанова слідчого про закриття УД чи кримінального переслідування може бути визнано прокурором незаконним або необгрунтованим, скасовано, а провадження у справі поновлено.

Рішення слідчого про припинення УД чи кримінального переслідування може бути визнано незаконним або необгрунтованим також судом. У подібних випадках суд виносить в порядку, передбаченому ст. 125 КПК, відповідне рішення і направляє прокурору дня виконання.

Поновлення виробництва за раніше прекращенному УД може мати місце відповідно з появою нових або нововиявлених обставин, але лише в тому випадку, якщо не минули строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Рішення про відновлення провадження у УД доводиться до обвинуваченого, його захисника, потерпілого, його представника, цивільного позивача, цивільного відповідача або їх представників, а також прокурора.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.2. Прекращеніеуголовногодела: підстави та процесуальний порядок "
 1. Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права
  підстави, види. Процесуальні права та обов'язки співучасників. Поняття належного та неналежного відповідача. Умови та порядок заміни неналежного відповідача. Наслідки такої заміни. Процесуальне правонаступництво: поняття і підстави. Порядок вступу в процес правонаступника і його правове становище. Тема 5. Треті особи в цивільному процесі Треті особи в
 2. Новицький В.А.. Теорія російського процесуального доказування та правозастосування. Монографія. - Ставрополь. Вид-во СГУ. 2002 - 584 с., 2002
  процесуального доказування та правозастосування, процесуальне правозастосування розглядається з позиції конституційних принципів змагальності та рівноправності суб'єктів доказування в судочинстві. Розглядається в роботі нове загальноправове поняття «механізм процесуального
 3. Тема 8 ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТЕРМІНИ
  процесуальних дій. У цивільному процесуальному праві терміни поділяються на види (див. Схему 1). Строки, встановлені законом, спрямовані як на вирішення спору по суті заявленої вимоги, так і на вчинення інших процесуальних дій (див. Схему 2). Тривалість строків, встановлюваних судом або суддею, визначається з урахуванням конкретних обставин (див. Схему 3).
 4. Глава 10. Кримінально-процесуальні документи, кримінально-процесуальні строки та кримінально-процесуальні витрати
  процесуальні документи, кримінально-процесуальні строки та кримінально-процесуальні
 5. 19.2. Адміністративно-процесуальні норми і відносини
  підстави, порядок та умови реалізації матеріальної норми адміністративного права. Адміністративно-процесуальна норма регламентує порядок діяльності органів та посадових осіб державного управління (виконавчої влади) з реалізації покладених на них повноважень. Особливості адміністративно-процесуальних норм: 1) є різновидом адміністративно-правових
 6. Красильников Олексій Володимирович. Дисертація. Кримінально-процесуальні привілеї окремих категорій осіб, 2007
  заснованих пропозицій щодо вдосконалення даного правового
 7. § 2. Поняття арбітражного процесуального права і його співвідношення з іншими галузями російського права 1. Поняття арбітражного процесуального права
  основанно відносити процесуальні галузі права тільки до публічного права * (12). У арбітражному процесуальному праві досить багато положень, що відображають диспозитивні повноваження його учасників і приватноправові початку, наприклад, пророгаційної угоди про зміну судової компетенції, світові
 8. 2.3. Дія кримінально-процесуального закону в часі, у просторі і по колу осіб
  процесуального закону в часі. При виробництві по УД застосовується кримінально-процесу-альний закон, чинний на час проведення відповідних слідчого, судового, іншого процесуального дій або прийняття процесуального рішення, якщо інше не встановлено КПК (ст. 4). Дія кримінально-процесуального закону в просторі. Виробництво по УД на території РФ незалежно від місця
 9. § 4. Джерела цивільного процесуального права
  процесуального права, містяться в інших законах, повинні відповідати положенням ЦПК. Цивільне судочинство у мирового судді визначається ЦПК, Федеральним законом "Про мирових суддів у Російській Федерації" і іншими федеральними законами (ч. 1, 2 ст. 1 ЦПК). Джерела цивільного процесуального права як зовнішня форма вираження права - це нормативні акти різного
 10. Гельдібаев, Мовладі Хасіевіч .. Кримінальний процес: підручник для студентів вузів, що навчаються за юридичними спеціальностями / М.Х. Гельдібаев, В.В. Вандишев. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон і право. - 719 с., 2012

 11. Що таке арбітражний процес?
  Засновану на АПК РФ та інших федеральних законах. Процесуальна форма покликана забезпечувати неухильне дотримання вимог законності при розгляді та вирішенні справ арбітражними судами. Можна виділити наступні риси арбітражної процесуальної форми: 1) арбітражний суд і учасники арбітражного процесу у своїй діяльності пов'язані нормами арбітражного процесуального
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш