НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаГосподарське правоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Ред. Еремичев І.А., Павлов Е.А.. Корпоративне Право / 3-е вид., Перераб. і доп. - М.: - 438 с., 2010 - перейти до змісту підручника

13.2. Роль договірної роботи в корпорації

Корпорація в економічному і юридичному просторі існує не ізольовано.
Її діяльність так чи інакше пов'язана з діяльністю інших суб'єктів, причому іноді не одного, а безлічі, а їх відносини в кожному конкретному випадку можуть носити абсолютно різний характер і регулюються не тільки законодавчо, але і договірним шляхом . Зазвичай корпорації укладають договори цивільного характеру, але можуть укладати і публічні договори.

Цивільні договори корпорацій можуть існувати в різних формах, у тому числі договорів підряду, поставки, роздрібної купівлі-продажу, оренди, договорів, пов'язаних з банківськими операціями і обслуговуванням корпорації з боку банку та інших кредитних установ, договорів комісії, агентських та багатьох інших. Ці договори часто укладаються на досить великі терміни, і відносини, регульовані ними, носять характер триваючих.

Договори як підстави для відповідних правовідносин, тягнуть для корпорації правові наслідки. Зміст договору передбачає встановлення прав і обов'язків корпорації по відношенню до іншої сторони. Від того, наскільки чітко і послідовно будуть обумовлені ці права і обов'язки, залежить успіх договору.

Договір, що укладається корпорацією, важливий ще й тому, що його виконання безпосередньо впливає на ділову репутацію корпорації, а іноді і держави в цілому (особливо щодо міжнародних договорів).

Відносини у сфері укладення міжнародних договорів регулює Конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу товаров29, опублікована у Віснику Вищого Арбітражного Суду № 1 за 1994 р.

(далі - Конвенція ).

Конвенція застосовується до договорів купівлі-продажу товарів між сторонами, комерційні підприємства яких знаходяться в різних державах в наступних випадках: -

якщо держави є договірними; -

коли, згідно з нормами міжнародного приватного права застосовано право Договірної держави.

Держави-сторони, як правило, встановлюють національний режим для корпорацій договірних сторін, їм надаються в цілому аналогічні права та обов'язки. Згідно з Конвенцією та обставина, що комерційні підприємства сторін перебувають у різних державах, не береться до уваги, якщо це не випливає ні з договору, ні з мали місце до або в момент його укладання ділових відносин або обміну інформацією між сторонами. Ні національна належність сторін, ні їх цивільний чи торговельний статус, ні цивільний чи торговельний характер договору не беруться до уваги при визначенні застосовності Конвенції.

Регулювання договірної роботи з боку корпорацій на міжнародному рівні здійснюється і щодо регіонального співробітництва, в тому числі і в рамках СНД. В даний час діє Договір про створення Союзної Государства30, згідно з яким у нього: -

визнаються і захищаються так само всі форми власності, які визнаються на територіях держав-учасниць; -

забезпечуються рівні права громадян на придбання, володіння, користування і розпорядження майном; -

приймаються необхідні законодавчі та інші заходи щодо забезпечення рівних прав, обов'язків і гарантій суб'єктам господарювання будь-яких організаційно-правових форм, а також громадянам , що володіє статусом підприємця, відповідно до законодавства держав-учасниць.

Правове становище і порядок діяльності іноземних юридичних осіб на території держав-учасниць надалі до уніфікації їхнього законодавства в даній області здійснюються відповідно до законодавства держав-учасників та їх договорами з третіми країнами.

Сучасне російське законодавство орієнтоване насамперед на підтримку міжнародного співробітництва, що пов'язано із заохоченням договірної роботи корпорацій з іноземними компаніями. Як правило, такі договори вигідні не тільки для сторін корпоративного договору, але і в цілому для держави, оскільки забезпечують надходження через податки коштів до бюджету, стимулюють інвестиції в російську економіку, зміцнюють зв'язки між державами і корпораціями, що дозволяє розвивати міжнародне співробітництво в цій сфері .

Контрольні питання 1.

Що характерно для утримання зміст договору як правового документа? 2.

Що розуміють під корпоративним договором? 3.

У чому полягають особливості корпоративних договорів? 4.

Яка роль договірної роботи в корпорації?

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.2. Роль договірної роботи в корпорації "
 1. Глава 13 Договірна робота в корпорації
  робота в
 2. Данельян Андрій Андрійович. Корпорація та корпоративні конфлікти / Дисертація, 2006

 3. Лисенко Д. Л.. Проблема правового статусу транснаціональних корпорацій: міжнародно-правові аспекти / Дисертація / Москва, 2003

 4. Доренкова Юлія Михайлівна. Виконання договірного зобов'язання в цивільному праві Росії, 2007

 5. 2. Право на інформацію.
  Роботу і стан справ в організації - так і на підставі звернення учасника про надання йому необхідної інформації. Таке право не може бути безмежним: повідомлення відомостей учасникам означає певне розголошення інформації, особливо у великих корпораціях. Тому необхідний певний баланс інтересів корпорації та учасників у частині надання інформації, заснований на
 6. Глава 7 Органи корпорацій
  корпорацій
 7. Глава 16 Регулювання праці в корпорації
  корпорації
 8. Глава 1. Корпорації в Російській Федерації
  Глава 1. Корпорації в Російській
 9. Глава I. Юридична природа транснаціональних корпорацій
  корпорацій
 10. Глава II. Проблема правосуб'єктності транснаціональних корпорацій
  корпорацій
 11. Глава 17 Форми захисту прав корпорації
  корпорації
 12. Глава III . Міжнародне регулювання діяльності транснаціональних корпорацій
  корпорацій
 13. 4. Право на отримання частини майна при припиненні участі (членства).
  Корпорації право члена на отримання частини майна реалізується за наявності такого майна після задоволення вимог кредиторів всіх черг. Об'єктами корпоративних конфліктів виступають не тільки дії, з якими пов'язана реалізація прав учасників корпорації, а й речі - майно, внесене в якості внеску до статутного капіталу корпорації, і придбане корпорацією в ході
 14. Глосарій
  корпорацій - прийняті компетентними органами управління відповідно до законодавства акти, що регулюють внутрішні відносини в корпорації, що мають загальний характер і є обов'язковими для всіх учасників корпоративних відносин. Джерело корпоративного права - зовнішня форма вираження права, тобто то, де містяться норми корпоративного права. Комерційна організація -
 15. Ред. Еремичев І.А., Павлов Е.А.. Корпоративне Право / 3-е вид., Перераб. і доп. - М.: - 438 с., 2010

 16. Принцип пропорційності вкладу до статутного капіталу обсягом прав участі в корпорації
  рольного менеджменту, наявність членів ради директорів, незалежних від контролюючого акціонера. Реалізація принципу незалежності членів ради директорів здійснюється в наступних напрямках: - інформація про кандидата на таку посаду повинна включати відомості про його професійному досвіді, про фактори, що впливають на незалежність; - освіту та професійний досвід
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш