НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниЗагальні питання кримінального права → 
« Попередня Наступна »
Александров Ю. В.. Кримінальне право України: Заг. частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Александров, В. А. Клименко. - К.: МАУП,2004. - 328 с., 2004 - перейти к содержанию учебника

13.2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттямЗгідно зі ст. 45 КК особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.
Встановлення наявності всіх перелічених обставин на будь- якій стадії кримінального процесу зобов'язує відповідний орган направити справу до суду, а суд зобов'язаний прийняти рішення про закриття кримінальної справи (ст. 72 КПК).
Цей вид звільнення фактично є констатацією втрати особою суспільної небезпеки, а отже, й недоцільності доведення справи до постановлення вироку. Наявність цієї норми дає можливість досягти повного відшкодування збитків та інших наслідків злочину, а також забезпечити його всебічне розкриття.
Закон каже про можливість застосування цього інституту тільки при вчиненні особою вперше злочину невеликої тяжкості (поняття злочину невеликої тяжкості дається в ч. 2 ст. 12 КК). Вчинення злочину вперше означає, що до цього моменту особа не вчинила жодного злочину, відносно якого б не закінчилися строки давності або у неї не була б погашена чи не знята судимість. Інакше застосування ст. 45 КК неможливе.
Прикладом злочинів, за вчинення яких особа має бути звільнена від кримінальної відповідальності за підставами, вказаними у ст. 45 КК, є порушення законодавства про захист рослин (ст. 247 КК), зловживання опікунськими правами (ст. 167 КК) тощо.
Щире каяття особи може полягати у її явці з повинною, визнанні себе винною у пред'явленому обвинуваченні, висловленій готовності понести покарання, публічному вибаченні перед потерпілим тощо.
Активне сприяння розкриттю злочину може полягати у повному і достовірному свідченні відносно обставин вчинення злочину, сприянню виявлення всіх співучасників, знарядь і засобів вчинення злочину тощо.

Повне відшкодування завданих збитків або усунення заподіяної шкоди має полягати у задоволенні претензій фізичних і юридичних осіб з приводу наслідків вчиненого злочину. Це може бути ремонт пошкоджених речей, передача тотожних речей замість знищених або їх грошового еквівалента, оплата витрат на лікування потерпілого тощо.
Усі вказані дії повинні бути вчинені добровільно, що не виключає впливу близьких осіб або працівників правоохоронних органів.
Виконання всіх вимог, розглянутих вище, не завжди можливе, та й не завжди потрібне, щодо конкретної справи. Так, характер злочину може виключати наявність потерпілої особи, у справі може бути не завдано збитків або шкоди. Злочин може бути розкритий раніше, ніж особа, яка вчинила злочин, змогла сприяти в цьому тощо. Це не виключає застосування ст. 45 КК. Але якщо особа не виконала всіх вимог, які вона повинна була і могла виконати, її звільнення від кримінальної відповідальності неможливе (не повідомила про наявність співучасника, не відшкодувала завдані збитки тощо).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "13.2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям"
 1. 13.1. Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності
  звільнення від кримінальної відповідальності передбачені в розділі IX Загальної частини КК (ст. ст. 45-49), а також у законах України про амністію чи актах помилування (ч. 1 ст. 44 КК). Ст. 97 КК передбачає звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх із застосуванням примусових заходів виховного характеру. В Особливій частині КК зафіксовані підстави звільнення від кримінальної
 2. 13.6. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності
  звільненню від кримінальної відповідальності. Ніякі слідчі або судові дії (притягнення як обвинуваченого, складання обвинувального висновку, призначення справи до су- дового розгляду, постановлення вироку та час до набрання вироком законної сили) не зупиняють і не переривають перебігу строку давності. Закінчення строків давності й, отже, звільнення особи від кримінальної відповідальності у
 3. 9.5. Добровільна відмова при незакінченому злочині
  звільнення від кримінальної відповідальності. У ч. 1 ст. 17 КК дається визначення інституту добровільної відмови: Добровільною відмовою є остаточне припинення особою за своєю волею готування до злочину або замаху на злочин, якщо при цьому вона усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця. У ч. 2 ст. 17 КК формулюються наслідки добровільної відмови: "Особа, яка добровільно відмовилася від
 4. 10.4. Відповідальність співучасників
  звільнення від кримінальної відповідальності. Добровільна відмова пособника може бути здійснена і шляхом бездіяльності. Згідно з законом вона може проявитися в ненаданні ним засобів чи знарядь вчинення злочину або неусу- нення перешкод вчинення злочину. Якщо, не дивлячись на всі застосовані співучасниками заходи щодо запобіганню доведення виконавцем злочину до кінця, він все ж таки вчинив
 5. 13.4. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки
  звільнено від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку. Цей вид звільнення від кримінальної відповідальності є дискретним (факультативним),
 6. ЗМІСТ
  звільнення від кримінальної відповідальності 212 Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям 215 Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим 216 Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки 218 Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку зі зміною обстановки 219 Звільнення
 7. 1. ПОНЯТТЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ
  звільнення особи від кримінальної відпо відальності - статті 44-49 КК. 5) правові наслідки кримінальної відповідальності (позбавлення певних прав - статті 55, 58 КК, судимість - ст. 88 КК, адміністративний нагляд - ст. 395 КІС). Для кваліфікації мають значення не всі ознаки конкретного діяння, а лише ті з них, які визначають його кримінально-правовий зміст, тобто є ознаками складу злочину.
 8. 2. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОВТОРНИХ ЗЛОЧИНІВ
  звільнена від кримінальної відповідальності на підставі статей 44-49, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114, ч. 4 ст. 307, ч. З ст. 263, ч. З ст. 369 КК. Пленум Верховного Суду України у своїх постановах не раз відзначав, що злочин не може кваліфікуватися як повторний, якщо судимість за раніше вчинений такий злочин знято чи погашено у встановленому законом порядку або на момент вчинення нового злочину
 9. 3. КВАЛІФІКАЦІЯ СУКУПНОСТІ ЗЛОЧИНІВ
  звільнена від кримінальної відповідально сті на підставі статей 44-49 КК. 1 П. 12 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про зґвалтування та інші статеві злочини» від 27 березня 1992 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України.-С. 183-184. 42 Не утворюють сукупності злочинів стадії вчинення злочину, які є окремими складовими частинами об'єктивної
 10. 1.3. Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах
  звільнення затриманої особи (ч. 1 ст. 147 КК). Умисне вбивство двох заручників, чи з особливою жорстокістю, чи з корисливих мотивів, або вчинене на замовлення, або за попередньою змовою групою осіб, кваліфікується за п. п. 1, 4, 6, 11 і 12 ч. 2 ст. 115 КК. Умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю (п.4ч. 2ст. 115КК). У п. 4 ч. 2 ст. 115 КК йдеться не про жорстокість взагалі, бо вбивство -
 11. 17.4. Одержання хабара
  звільнена від кримінальної відповідальності, то кваліфікувати її дії за ознакою повторності не можна. Оскільки цією ознакою охоплюються як перший, так І наступні злочини, то кваліфікувати перший злочин додатково ще і за ч. 1 ст, 368 чи ст. 369 КК України непотрібно. Це не стосується тих випадків, коли одні злочини були закінченими, а інші - ні, і випадків, коли особа одні злочини вчинила як
 12. 17.5. Давання хабара
  звільнена від кримінальної відповідальності на підставах, передбачених статей 44-48 КК та ч. З ст. 369 КК України. Згідно з ч. З ст. 369 КК України особа, яка дала хабара, у тому числі і валютними цінностями, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо щодо неї мало місце вимагання хабара або якщо після давання хабара вона добровільно заявила про це до порушення кримінальної справи щодо
 13. 1.1. Поняття й завдання кримінального права
  звільнення від кримінальної відповідальності і покарання, обставини, що виключають злочинність діяння, а також інші, крім покарання, заходи кримінально-правового впливу (примусові заходи медичного характеру, примусове лікування, примусові заходи виховного характеру). Визначені законом завдання кримінального права (законодавства) характеризують його функції (від лат. functio - виконання,
 14. 1.4. Наука кримінального права
  звільнення від покарання. Особлива частина курсу будується (крім вступної частини) за окремими розділами Особливої частини КК, які об'єднують у собі злочини, що мають єдиний родовий об'єкт. Контрольні питання У яких значеннях вживається словосполучення "Кримінальне право"? Що є предметом кримінального права? У чому полягає завдання кримінального права і які функції кримінального права? Яка
 15. 2.3. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
  звільнення від неї або від покарання тощо. Так, згідно зі ст. 10 КК 1960 р. кримінальна відповідальність за умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони наставала з 14 років, а за КК 2001 р. настає з 16 років. Отже, це положення має зворотну силу (див. п. "ґ" ст. 1 розділу ІІ "Прикінцевих та перехідних положень"). Водночас не мають зворотної сили положення ч. 2 ст. 22 КК 2001 р. про
 16. 3.3. Класифікація злочинів
  звільнення від кримінальної відповідальності, сформульовані у ст. 45-48 КК, стосуються тільки осіб, які вчинили злочини невеликої та середньої тяжкості; строки звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності диференціюються залежно від ступеня тяжкості злочину (ст. 49 КК), при призначені покарання за сукупністю злочинів наявність у сукупності тяжких або
 17. 4.1. Поняття кримінальної відповідальності
  звільнена від покарання, якщо буде визнано, що з урахуванням бездоганної поведінки і сумлінного ставлення до праці цю особу на час розгляду справи в суді не можна вважати суспільно-небезпечною; б) визнання особи винною із зазначенням в обвинувальному вироку конкретного виду та строку покарання, але з одночасним звільненням від його реального відбування з випробуванням (тобто з встановленням
 18. 5.4. Потерпілий від злочину
  звільнення його від кримінальної відповідальності. Потерпілий - фізична особа - присутній далеко не у всіх злочинах, але там, де він є, можна вести мову про злочини з потерпілим. Потерпілий є факультативною ознакою складу злочину, яка має безпосереднє відношення до об'єкта злочину. Коли ж, згідно із законом, потерпіла особа характеризується певними ознаками, можна вести мову про "спеціального"
 19. 11.1. Поняття одиничного злочину і множинності злочинів
  звільнення від покарання. У Загальній частині КК України є розділ VII "Повторність, сукупність та рецидив злочинів". Всі ці види неодноразового вчинення злочинів в теорії звуться множинністю злочинів. Отже, множинність злочинів означає, що особою вчинено два чи більше передбачених КК діяння, кожне з яких має ознаки самостійного складу злочину і які разом створюють повторність, сукупність або
 20. 11.2. Повторність злочинів
  звільнено від кримінальної відповідальності за підставами, встановленими законом (у зв'язку з передачею особи на поруки, у зв'язку із зміною обстановки, у зв'язку із закінченням строків давності, за амністією тощо), або якщо судимість за цей злочин було погашено або знято (адже припинення стану судимості означає, що особа є юридично не судимою, тобто минула судимість втрачає своє юридичне