НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниКваліфікація злочинів → 
« Попередня Наступна »
Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с., 2002 - перейти к содержанию учебника

13.22 Порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинамиСтаття 326 КК передбачає відповідальність за спеціальний вид недбалості - недотримання правил поводження з особливо небезпечними речовинами, матеріалами тощо.
Предметами, порушення правил поводження з якими ртворює загрозу для життя і здоров'я людей чи настання Інших тяжких наслідків, є: а) мікробіологічні агенти чи токсини; б) інші біологічні агенти чи токсини.
За ч. 1 ст. 326 КК кваліфікується порушення правил:
зберігання;
використання;
перевезення;
обліку мікробіологічних чи інших біологічних аген-
51)
тів, або токсинів, якщо порушення правил поводження з такими агентами чи токсинами створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого.
Порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими агентами чи токсинами, якщо воно спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки (шкоду здоров'ю багатьох осіб, велику матеріальну шкоду) кваліфікується за ч. 2 ст. 326 КК України.
Порушення правил поводження з мікробіологічними чи іншими біологічними агентами чи токсинами вчинюється необережно. Умисне порушення таких правил з метою заподіяти загибель людей чи інші тяжкі наслідки, передбачені ч. 2 ст. 326 КК, кваліфікується як диверсія за ст. 113 КК України.
Відповідальними за порушення правил можуть бути лише особи, на яких були спеціально покладені обов'язки дотримання цих правил.
Відповідальність за порушення правил поводження з мікробіологічними чи іншими біологічними агентами або токсинами настає з шістнадцяти років.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "13.22 Порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами"
 1. 10.4 Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки
  порушення на виробництві правил ядерної чи радіаційної безпеки, якщо таке порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого (ч. 1 ст. 274 КК), чи спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки - шкоду здоров'ю багатьох потерпілих чи велику матеріальну шкоду (ч. 2 ст. 274 КК). Порушення правил ядерної чи радіаційної безпеки
 2. Тема 10 Ответственность за нарушение земельного законодательства
  правилу ответственность за нарушение земельного законодательства может наступать лишь при наличии полного состава правонарушения. Согласно Постановлению пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 № 14 «О практике применения судами законодательства об ответственности за экологические правонарушения» при рассмотрении дел, связанных с нарушением экологического законодательства, особое значение
 3. 59. Экологические преступления, их классификация. Правовой анализ незаконной добычи водных животных и растений и незаконной охоты.
  правило, охватывает действия (бездействие), состоящие в нарушении правил охраны окружающей среды, рационального природопользования, экологический безопасности; наступление предусмотренных законом последствий (вред окружающей среде или здоровью человека); причинную связь между ними. Большинство составов экологических преступлений в УК РФ являются материальными. Формальные составы предусмотрены
 4. 3. КВАЛІФІКАЦІЯ СУКУПНОСТІ ЗЛОЧИНІВ
  порушення законодавства про охорону природи по садовою особою (статті 248 і 364 КК); д) втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність (ст. 304 КК), поєднане із заподіянням потерпілому тілес них ушкоджень (статті 121-125 КК) або з мордуванням (ст. 126 КК), або з погрозою вчинити вбивство (ст. 129 КК).2 Ідеальна сукупність злочинів відрізняється від одиничного злочину множиною об'єктів
 5. 4. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ
  порушення разом з головними. Такими є здоров'я при розбої (стаття 187 КК), життя чи здоров'я при посяганні на життя державного діяча (ст. 112КК), власність при 75 диверсії (ст. 113 КК), пошкодженні шляхів і транспортних засобів (ст. 277 КК), життя і здоров'я при порушенні правил охорони праці (ч. 2ст. 271 КК) та деякі інші. Особливість додаткового об'єкта полягає в тому, що він у багатьох
 6. 5. КВАЛІФІКАЦІЯ ГРУПОВИХ ЗЛОЧИНІВ
  порушення жорстоко караються. По-третє, не позначив Пленум і такої ознаки організованої злочинної групи, як мета її створення. Будь-яка організація починається з мети створення (для вчинення не взагалі злочинів, а конкретних, певних злочинів - контрабанди, викрадень транспортних засобів, вимагання грошей, цінностей (рекет), вчинення нападів тощо). Отже, організована група - це стійке об'єднання
 7. 6. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ ПОМИЛКАХ ЗЛОЧИНЦЯ
  порушення закону, якщо вона не знала про заборону вчинення певного діяння. Згідно з ч. З ст. 68 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними. Отже, як правило, помилка щодо легальності чи забороненості діяння не впливає на відповідальність, кваліфікацію злочину і
 8. 1.1. Кваліфікація вбивства
  порушенні Правил охорони 117 праці за ст. 271 чи при порушенні Правил безпеки руху за ст. 286 КК? Саме тому, що при заподіянні смерті посягання спрямоване на якусь сторону особи, на особливу сторону її суті - окрему групу суспільних відносин, які утворюють якусь окрему складову частину цієї особи (державний діяч, робітник, новонароджений і т. ін.), це посягання має різну кримінально-правову
 9. 2.1. Кваліфікація тілесних ушкоджень
  порушення анатомічної цілісності або фізіологічної функції тканин чи органів потерпілого. Особливість тілесних ушкоджень полягає в тому, що вони мають зовнішні прояви заподіяної здоров'ю шкоди (рани, переломи кісток, розриви шкіри і тканин, кровотечу) і ця шкода може бути певно визначена. Характер і тяжкість тілесних ушкоджень визначаються судово-медичною експертизою на основі Правил
 10. 6.9.3. Кваліфікація знищення або пошкодження чужого майна
  порушення правил безпеки в газовому господарстві у своїй квартирі, розташованій на другому поверсі восьми-квартирного будинку, самовільно намагався підключити до газової плити балон із зрідженим газом. Внаслідок несправності балона газ витік і згодом загорівся. Стався вибух, яким було пошкоджено державне майно на суму 3800 крб., а мешканцям будинку К., С., М. і В. заподіяно тяжкі тілесні
 11. 8.8. Забруднення моря
  порушення спеціальних правил, якщо таке забруднення моря створило небезпеку для життя людей або живих ресурсів моря чи могло перешкодити законному використанню моря, а також незаконне скидання чи поховання в межах внутрішніх морських чи територіальних вод України або у відкритому морі зазначених матеріалів, речовин і відходів. Якщо забруднення моря спричинило загибель або захворювання людей,
 12. 8.12. Порушення законодавства про захист рослин
  порушення правил спричинило тяжкі наслідки -загибель врожаю, поширення епіфітотій, знищення чи значного пошкодження посівів тощо. Порушення правил боротьби з хворобами і шкідниками 1 Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України.- С. 327. 350 рослин учинюється необережно. Умисне поширення епі-фітотій має ознаки диверсії і кваліфікується за ст. 113 КК. Відповідальними за порушення правил
 13. 8.14. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом
  порушення, створює сукупність злочинів, передбачених статтями 249 та 350 КК. Дії осіб, які вчинили опір працівникам міліції або членам громадського формування з охорони громадського порядку при виконанні ними обов'язків по охороні рибних запасів і боротьбі з порушенням правил полювання і рибальства, кваліфікуються за ст. 342 КК чи ст. 350
 14. 9.13. Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами
  порушення правил зберігання, використання, обліку, перевезення вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або інших правил поводження з ними, а також незаконне пересилання цих речовин чи матеріалів поштою або вантажем, якщо це порушення створило небезпеку загибелі людей або настання інших тяжких наслідків. За частиною 2 статті 267 КК кваліфікується порушення правил поводження з вибуховими
 15. 10.5. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд
  порушення створило загрозу загибелі людей чи 379 настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду Зд0 ров'ю потерпілого (ч. І ст. 275 КК) чи спричинило загибель людей, або інші тяжкі наслідки (шкоду здоров'^ кількох осіб, велику матеріальну шкоду тощо) (ч т СТ.275КК). Склад злочину утворює порушення під час розробки конструювання, виготовлення чи зберігання промислової продукції правил