НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниКваліфікація злочинів → 
« Попередня Наступна »
Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с., 2002 - перейти к содержанию учебника

13.23. Заготівля, переробка або збут радіоактивне забруднених продуктів харчування чи іншої продукціїЗлочин, передбачений ст. 327 КК України, полягає на здоров'я людей.
Предметами заготівлі, переробки чи збуту є радіоактивне забруднені продукти харчування чи інша продукція, що споживається людьми.
Заготівля і переробка радіоактивне забруднених продуктів харчування визнається злочином лише у тих випадках, якщо ці дії вчинюються з метою збуту, реалізації таких продуктів і такі дії створили загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяли шкоду здоров'ю потерпілого, кваліфікується за ч. 1 ст. 327 КК України.
Радіоактивно забрудненою визнається продукція, р1' вень забруднення якої сягає понад встановлені допустимі межі (рівні).
512
Заготівля, перероблення з метою збуту або збут продуктів харчування чи іншої продукції, радіоактивне забруднених понад допустимі рівні, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, кваліфікується за ч. 2 ст. 327 КК України.
Злочин, передбачений ст. 327 КК України, може бути вчинений необережно і умисно, умисел побічний у випадках, якщо винний байдуже ставиться до заподіяння шкоди здоров'ю потерпілого, збуваючи йому забруднену продукцію.
Відповідальність за заготівлю і переробку з метою збуту або збут радіоактивне забруднених продуктів харчування настає з шістнадцяти років.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "13.23. Заготівля, переробка або збут радіоактивне забруднених продуктів харчування чи іншої продукції"
 1. 6.1.1. Загальні засади кваліфікації розкрадань
  переробки, ремонту тощо; в) вилучене з фондів організації чи іншої особи без законних підстав (викрадене, тому розкрадання викраде ного теж є розкраданням); 1 П. 22 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності» від 25 грудня 1992 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України,- С. 207. 232 г) вилучене з
 2. 8.3. Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення
  або перекручення є: а) відомості про екологічний стан, тобто інформація про стан радіоактивного та іншого забруднення води, повітря, продуктів харчування тощо, який негативно впливає на здоров'я людей, рослинний та тваринний світ; б) відомості про стан захворюваності людей у райо нах з підвищеною екологічною небезпекою. Суб'єктами злочину є посадові особи, які відповідальні за збирання,
 3. 8.14. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом
  заготівлею ікри осетрових і лососевих риб, зазначених у цій таксі, обчислюється з розрахунку 50 мінімальних розмірів заробітної плати за 1 кг заготовленої продукції. Незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом кваліфікується за ч. 2 ст. 249 КК за ознакою вчинення його способом масового знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу або особою, яка раніше була
 4. 5. КВАЛІФІКАЦІЯ ГРУПОВИХ ЗЛОЧИНІВ
  або напередодні домовились про спільне вчинення злочину. Ця домовленість може бути укладена значно раніше - за кілька днів, тижнів чи місяців до вчинення злочину. Вона може бути досягнута і за кілька 92 годин чи хвилин до початку вчинення злочину. Слова закону «за попередньою змовою групою осіб» вказують лише на те, що ця ознака має місце в діях осіб, які до початку вчинення злочину домовилися
 5. 7.27. Обман покупців та замовників
  або інший обман покупців чи замовників під час реалізації товарів або надання послуг. Злочин, передбачений ст. 225 КК, є особливим видом шахрайства, виділеним в окремий склад злочину. Головним способом вчинення цього злочину є обман. Закон прямо називає три основних способи обману -обмірювання, обважування, перевищення встановлених цін на товари; інші способи обману об'єднані загальним
 6. 17.1. Зловживання владою або посадовими повноваженнями
  або охоронюваних законом правам та інтересам окремих фізичних чи юридичних осіб (ч. 1 ст. 364 КК України). Як зловживання владою або посадовими повноваженнями діяння може кваліфікуватися лише у випадках, коли посадова особа, діючи з корисливих спонукань або іншої особистої заінтересованості, використовує надані їй по службі повноваження. Якщо при вчиненні діяння суб'єкт не використовував наданих
 7. 2.4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі
  або міжнародна організація), що акредитувала вказану особу (направила її для вирішення певних питань), позбавить її дипломатичного імунітету від кримінальної юрисдикції України. У світовій практиці майже нема випадків такого позбавлення вказаних осіб імунітету. Вони оголошуються країною перебу- вання персоною "non grata" (небажаною особою) і видаляються за межі цієї країни. Подальше рішення щодо
 8. 2.16. Насильницьке донорство
  заготівля та зберігання її власної крові та (або) її компонентів, а також крові та (або) її компонентів, отриманих від інших донорів, з метою використання їх у необхідних випадках для подання медичної допомоги такій особі, членам її сім'ї або іншим особам (ст. 2 Закону). Держава гарантує захист прав донора та охорону його здоров'я (ст. 8 Закону). Насильницьке, примушуванням чи обманом вилучення
 9. 5.3. Злочини проти народного здоров'я
  радіоактивне забруднені продукти харчування та деякі інші. На народне здоров'я посягають діяння, передбачені статтями 138, 181, 314-317, 322-325, 327 КК
 10. 7.6. Незаконні операції з підакцизними товарами
  або транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв,1 а також інших підакцизних товарів (тютюнових виробів та ін.). Незаконно виготовленими алкогольними напоями є, головним чином, виготовлені різними способами (перегонкою, змішуванням, фальсифікацією) міцні спиртні напої домашнього виготовлення. Міцними спиртними напоями домашнього вироблення визнаються виготовлені у
 11. 7.29. Випуск або реалізація недоброякісної продукції
  переробкою чи поверненням продукції і товарів виробникові чи продавцеві; г) витрати споживача на переробку продукції, усу нення недоліків товарів та їх доукомплектування. Діяння кваліфікується за сукупністю злочинів, якщо внаслідок випуску або реалізації недоброякісної чи некомплектної продукції чи товарів споживачеві були заподіяні тілесні ушкодження, тобто заподіяння будь-якої шкоди здоров'ю
 12. 8.4. Забруднення або псування земель
  аболочування, висушування, забруднення відхо дами виробництва, хімічними чи радіоактивними речо винами, іншими відходами; в) захищати землі від заростання чагарниками і дріб ноліссям; г) проводити рекультивацію порушених земель (ст. 84 іемельного кодексу України). Забруднення чи псування земель речовинами, відходами або іншими матеріалами, шкідливими для здо-[ людей або довкілля, внаслідок
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш