НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальний процес РосіїКримінальний процес (конспект лекцій) → 
« Попередня Наступна »
Манова Н. С, Франціфоров Ю. В.. Кримінальний процес: конспект лекцій. - 2-е вид., Испр. і доп. - М.: Юрайт-Издат - 176 с., 2007 - перейти до змісту підручника

13.3. Закінчення попереднього слідства складанням обвинувального висновку

Основною формою закінчення попереднього слідства є складання обвинувального висновку і направлення УД прокурору.
Але перш ніж приступити до складання обвинувального висновку, слідчий обя-зан виконати ряд процесуальних дій, спрямованих на забезпечення прав учасників кримінального процесу.

Згідно ст. 215 КПК слідчий, визнавши попереднє слідство закінченим, а зібрані докази достатніми для складання обвинувального висновку, повідомляє про це обвинуваченого і роз'яснює йому право на ознайомлення з усіма матеріалами справи як особисто, так і за допомогою захисника і законного представника.

Про закінчення слідчих дій повідомляються також захисник і законний представник обвинуваченого, а також потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач та їх представники і одночасно їм роз'яснюється право ознайомитися з матеріалами справи.

Якщо захисник обвинуваченого або представник потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача з поважних причин не може з'явитися для ознайомлення з УД в призначений час, слідчий відкладає ознайомлення на строк не більше 5 діб.

У разі їх клопотання про це слідчий знайомить потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників з матеріалами УД повністю або частково. Цивільний позивач, цивільний відповідач або їх представники знайомляться з матеріалами УД в тій частині, яка відноситься до цивільного позову (ст. 216 КПК).

Ознайомивши потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача або їх представників з матеріалами УД, слідчий пред'являє обвинуваченому та його захиснику підшиті та пронумеровані матеріали УД.

Для ознайомлення пред'являються також ВД і, на прохання обвинуваченого або його захисника, фонограми, аудіо-та відеозаписи, фотографії та інші додатки до протоколів слідчих дій. За клопотанням обвинуваченого та його захисника слідчий надає їм можливість ознайомитися з матеріалами УД роздільно. Якщо у виробництві по УД бере участь кілька обвинувачених, то послідовність подання ним і їх захисникам матеріалів УД встановлюється слідчим.

У процесі ознайомлення з матеріалами УД, що складається з декількох томів, обвинувачений і його захисник має право повторно звертатися до будь-якого з них, а також випіси-вать будь-які відомості і в будь-якому обсязі, знімати копії з документів, в тому числі за допомогою технічних засобів. Копії документів та виписки з УД, в якому містяться відомості, що становлять державну або іншу охоронювану федеральним законом таємницю, зберігаються при УД і надаються обвинуваченому та його захиснику під час судового розгляду.

Обвинувачений і захисник не можуть обмежуватися в часі, необхідному їм дня ознайомлення з матеріалами УД.

У разі неможливості обраного обвинуваченим захисника з'явитися для ознайомлення з матеріалами УД слідчий після закінчення 5 діб має право запропонувати обвинуваченому обрати іншого захисника або при наявності клопотання обвинуваченого вживає заходів для явки іншого захисника. Якщо обвинувачений відмовляється від запропонованого захисника, то слідчий пред'являє йому матеріали УД дня ознайомлення без захисника, крім випадків, коли участь захисника є обов'язковою.

У разі, якщо обвинувачений, що не утримується під вартою, не є без поважних причин або іншим чином ухиляється від ознайомлення з матеріалами УД, слідчий після закінчення 5 діб з дня оголошення про закінчення слідчих дій або з дня закінчення ознайомлення з матеріалами УД інших учасників УСП складає обвинувальний висновок і направляє матеріали УД прокурору.

При ознайомленні з матеріалами справи слідчий у відповідних випадках роз'яснює обвинуваченому його право клопотати: 1) про розгляд УД судом за участю присяжних засідателів; 2) розгляд справи колегією з трьох суддів федерального суду загальної юрисдикції; 3) застосуванні особливого порядку судового розгляду; 4) проведення попереднього слухання.

Якщо обвинувачений відмовився від ознайомлення з матеріалами справи, про це зазначається в протоколі, і викладаються мотиви відмови, якщо обвинувачений їх повідомив.

Клопотання про доповнення попереднього слідства можуть бути заявлені обвинуваченим і його захисником усно або письмово. Заявлені клопотання заносяться до протоколу, а письмові - долучаються до справи.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.3. Закінчення попереднього слідства складанням обвинувального висновку "
 1. 3. Дії та рішення прокурора у кримінальній справі, що надійшов з обвинувальним висновком або обвинувальним актом
  закінчення дізнання дізнавач складає обвинувальний акт - підсумковий документ у кримінальній справі, по якому провадження попереднього слідства необов'язково, реквізити і зміст якого аналогічні обвинувальному ув'язнення. Він затверджується начальником органу дізнання і разом з матеріалами кримінальної справи надсилається прокурору, граючи і надалі роль аналога обвинувального
 2. 19.1. Закінчення попереднього розслідування і його види
  закінчення I розслідування. Для даного етапу характерні в основному перевірка версій сторони захисту, спростування доводів обвинуваченого, уточнення фактичних обставин вчинення злочинного посягання і ролі обвинувачуваних при вчиненні злочину у співучасті і т.п. Заключний етап попереднього слідства починається з моменту прийняття рішення про його закінчення, потім складається
 3. 20.2. Дізнання у кримінальних справах, в яких попереднє слідство не обов'язково
  закінчення дізнання як самостійної форми попереднього розслідування дізнавач складає обвинувальний акт. Обвинувальний акт - підсумковий процесуальний документ дізнання як самостійної форми попереднього розслідування, в якому викладаються встановлені фактичні і юридичні обставини скоєного злочину, обгрунтовується висновок про винність конкретної особи і
 4. 5. Початок і терміни попереднього розслідування
  попереднє розслідування починається з моменту порушення кримінальної справи, про що слідчий, дізнавач виносить відповідну постанову, яка має бути узгоджене з прокурором. У постанові слідчий, дізнавач також вказує про прийняття ним кримінальної справи до свого провадження. Якщо слідчому або дізнавачу доручається виробництво по вже порушеній кримінальній
 5. 2. Обвинувальний висновок
  закінчення попереднього слідства та складання обвинувального висновку. У довідці про запобіжні заходи повідомляється, які запобіжного заходу обрано стосовно обвинувачених. Якщо запобіжним заходом було обрано утримання під вартою, то повинно бути вказано, з якого часу обвинувачений перебуває під вартою. Слід мати на увазі, що цей термін обчислюється з моменту фактичного затримання особи. В
 6. Початок судового слідства
  закінчення викладу звинувачення головуючий, за наявності на те підстав, може зажадати від обвинувача роз'яснити сутність або окремі положення звинувачення. По закінченні викладу головуючий запитує підсудного, чи зрозуміло йому обвинувачення. Оскільки суд не зв'язаний зі стороною обвинувачення (і, відповідно, не підтримує і не оголошує самого обвинувачення), головуючий
 7. 1. Закінчення попереднього слідства з обвинувальним висновком
  закінчення слідства обвинуваченого і роз'яснити йому передбачене КПК право на ознайомлення з усіма матеріалами кримінальної справи як особисто, так і з допомогою захисника, законного представника, про що складається протокол. Крім того, слідчий повідомляє про закінчення слідчих дій захисника, законного представника обвинуваченого, якщо вони беруть участь у кримінальній справі, а також потерпілого,
 8. ЗУПИНЕННЯ І ЗАКІНЧЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО СЛІДСТВА
  закінчення попереднього слідства і їх характеристика. 3. Припинення кримінальної справи та кримінального переслідування, підстави і порядок. 4. Оголошення учасникам процесу про закінчення попереднього слідства і ознайомлення їх з матеріалами кримінальної справи. 5. Протокол ознайомлення учасника процесу з матеріалами кримінальної справи. 6. Структура і зміст обвинувального висновку. 7
 9. 19.3. Закінчення попереднього слідства складанням обвинувального висновку
  закінчення попереднього слідства та складання обвинувального висновку є наявність в матеріалах кримінальної справи: а) доказів, що дозволяють визнати провадження слідчих дій і, отже, попереднього слідства закінченим, б) доказів, сукупність яких достатня для складання обвинувального висновку. Зібрані по кримінальній справі докази
 10. 11.4. Зміна і доповнення обвинувачення. Часткове припинення кримінального переслідування
  закінчення розслідування справи. Таке положення випливає з необхідності встановлення об'єктивної істини і міцно гарантує право обвинуваченого на захист від обвинувачення, що уточнюється в ході попереднього