НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальний процес РосіїКримінальний процес (конспект лекцій) → 
« Попередня Наступна »
Манова Н. С, Франціфоров Ю. В.. Кримінальний процес: конспект лекцій. - 2-е вид., Испр. і доп. - М.: Юрайт-Издат - 176 с., 2007 - перейти до змісту підручника

13.4.0бвінітельноезаключеніе: поняття, значення, структура і зміст

Після виконання всіх зазначених дій слідчим складається обвинувальний висновок.
Обвинувальний висновок - це процесуальний документ, в якому підбиваються підсумки попереднього слідства, робляться висновки, до яких прийшов слідчий на основі всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи. Обвинувальний висновок містить формулювання обвинувачення і докази, що підтверджують подія злочину і винність особи в його скоєнні. Цей процесуальний акт визначає в подальшому межі судового розгляду. Він вручається обвинуваченому після призначення судового розгляду.

Згідно ст. 220 КПК в обвинувальному висновку слідчий зазначає: 1) прізвища, імена та по батькові обвинуваченого або обвинувачуваних; 2) дані про особу кожного з них; 3) істота звинувачення, місце і час вчинення злочину, його способи, мотиви, цілі, наслідки та інші обставини , що мають значення для даного УД; 4) формулювання пред'явленого обвинувачення із зазначенням пункту, частини, статті КК, що передбачають відповідальність за даний злочин; 5) перелік доказів, що підтверджують звинувачення; 6) перелік доказів, на які посилається сторона захисту; 7) обставини, пом'якшують і обтяжують покарання; 8) дані про потерпілого, характер та розмір шкоди, заподіяної йому злочином.

Обвинувальний висновок має містити посилання на томи і листи УД.

Обвинувальний висновок підписується слідчим із зазначенням місця і дати його складання. До обвинувального висновку додається список підлягають виклику в судове засідання осіб з боку обвинувачення і захисту із зазначенням їх місця проживання або місця знаходження. Крім того, до обвинувального висновку додається довідка про терміни слідства, про обраних запобіжні заходи із зазначенням часу утримання під вартою і домашнього арешту, про ВД, цивільному позові, вжиті заходи щодо забезпечення цивільного позову та можливої ??конфіскації-ції майна, процесуальних витратах, а при наявності у обвинуваченого, потерпілого утриманців - про вжиті заходи щодо забезпечення їх прав. У довідці повинні бути вказані відповідні листи УД.

Після підписання слідчим обвинувального висновку УД негайно направляється прокурору.

13.5. Дії та рішення прокурора у справі, що надійшов з обвинувальним висновком

Прокурор, одержавши від слідчого УД з обвинувальним висновком, протягом 5 днів повинен вивчити його і прийняти одне з таких рішень (ст. 221 КПК): 1)

затвердити обвинувальний висновок і направити справу до суду; 2)

припинити УД в повному обсязі або припинити кримінальне переслідування відносно окремих обвинувачених або по окремих епізодах злочину; 3)

повернути УД слідчому для провадження додаткового розслідування зі своїми письмовими вказівками; 4)

направити УД вищестоящому прокурору дня затвердження обвинувального висновку, якщо справа підсудна вищестоящому суду.

Стверджуючи обвинувальний висновок, прокурор має право: -

скласти по справі новий обвинувальний висновок; -

змінити обсяг обвинувачення або кваліфікацію дій обвинуваченого на статтю кримінального закону про менш тяжкий злочин; -

скасувати, змінити або обрати запобіжний захід обвинуваченому (крім таких запобіжних заходів, як взяття під варту або домашній арешт); -

доповнити або скоротити список осіб, що викликаються до суду, за винятком списку свідків з боку захисту.

Затвердивши обвинувальний висновок, прокурор направляє справу до суду, про що повідомляє всіх зацікавлених учасників процесу, роз'яснивши їм право на заяву клопотання про проведення у справі попереднього слухання (ч. 1 ст. 222 КПК).

Копія обвинувального висновку вручається прокурором обвинуваченому, а також захисникові і потерпілому у разі їх клопотання про це.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.4.0бвінітельноезаключеніе: поняття, значення, структура і зміст "
 1. ЗМІСТ
  понять кримінології 25 § 3. Наукове і практичне значення основних понять кримінології 31 ГЛАВА П. ЗЛОЧИННІСТЬ 38 § I. Поняття злочинності 38 § 2. Стан, структура і динаміка злочинності. . . 57 ГЛАВА Ш. ПРИЧИНИ ЗЛОЧИННОСТІ 72 § I. Поняття причин злочинності 72 § 2. До питання про так званих причини злочину 91 РОЗДІЛ Г /. Особа злочинця 101 § I. Поняття особистості
 2. Т е м а 3. Поняття, значення, сутність і зміст конституцій в зарубіжних країнах
  структура зарубіжних конституцій. Писані (США, Франція, Італія, Мексика, Японія тощо) і неписані (Великобританія, Нова Зеландія) конституції. Інші види зарубіжних конституцій: постійні і тимчасові, кодифіковані й некодифицированного, жорсткі (США, Франція, Японія, Індія) і гнучкі (Великобританія, Нова Зеландія), змішані. 5. Внутрішня структура зарубіжних конституцій.
 3. 21. Поняття і структура особистості злочинця
  значення. Необхідно враховувати взаємозв'язок між общесоциологических та кримінально-правовим змістом особистості злочинця. Елементи структурилічності: соціальний статус особистості - належність особи до певного класу, групі; соціальні функції особистості - сукупність видів діяльності особи в системі суспільних відносин як громадянина, сім'янина і т. д.; морально-психологічна
 4. Миронова Світлана Михайлівна. МЕХАНІЗМ ДОЗВОЛУ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ (ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ). Дисертація. Волгоград, 2006
  поняття, змісту і структури даного
 5. Екзаменаційні питання 1.
  Поняття і класифікація). 43. Реалізація права: поняття і форми. 44. Застосування права, 45. Стадії процесу застосування норм права. 46. Поняття і види правопорушень. 47. Склад правопорушень. 48. Поняття юридичної відповідальності. 49. Види юридичної відповідальності. 50. Підстави виникнення юридичної відповідальності. 51. Тлумачення норм права (поняття і види). 52. Способи і
 6. ЗМІСТ
  поняття, структура, види 9 Загальна характеристика злочинності в Росії в радянський період. ... 11 Загальна характеристика злочинності в Росії і в розвинених зарубіжних країнах в сучасний період 11 Вивчення характеристик злочинності 11 Соціальна характеристика злочинності 11 Поняття і структура особистості злочинця 13 Співвідношення соціального і біологічного в особистості злочинця .... 13?
 7. Тема 2 Пристрій (форма) держави: поняття, ознаки, структура
  поняття, ознаки,
 8. Зміст
  поняття і види статевих злочинів 3. Згвалтування 4. Насильницькі дії сексуального характеру (ст. 132 КК) 5. Примушування до дій сексуального характеру (ст. 133 КК) 6. Статеві зносини і інші дії сексуального характеру з особою, яка не досягла 14-річного віку (ст. 134 КК)
 9. II. ПЛАН проведення семінарських занять
  значення конституції, її основні риси та властивості. 2. Види, форми і структура зарубіжних конституцій: порівняльний аналіз конституцій зарубіжних країн і Російської Федерації. 3. Особливості змісту конституцій зарубіжних країн. 4. Порядок прийняття, набуття чинності і зміни конституцій у різних країнах (США, Франція, Італія, ФРН, Японія, Іспанія). Тема 3. Механізм
 10. Концепція суспільної безпеки Російської Федерації
  поняття: громадської безпеки, адміністративно-правового режиму громадської безпеки, його структура, змісту, класифікація, методи забезпечення. 1. Громадська безпека є різновидом національної безпеки. Вона являє собою ємну соціально-правову категорію. Її значення на сучасному етапі розвитку Російської державності зростає. Однак, до
 11. Оскільки «система» і «структура» є нерозривними поняттями, в цьому зв'язку доречно думку Н.М. Конина
  поняттями, в цьому зв'язку доречно думку Н.М. Конина, який відзначає, що «багатозначним поняттям« структура органів виконавчої влади »охоплюються: 1) структура системи органів виконавчої влади в Росії (усіх без винятку), 2) структура системи федеральних органів виконавчої влади; 3) структура системи органів виконавчої влади суб'єктів Федерації ; 4) структура
 12. Тема 18. Постанови суду першої інстанції
  поняття, види. Судові рішення: сутність, значення, види. Вимоги, що пред'являються до судового рішення. Усунення недоліків судового рішення судом, який виніс його. Додаткове рішення. Роз'яснення рішення. Виправлення описок і явних арифметичних помилок. Зміст судового рішення. Його резолютивна частина: значення і особливості. Негайне виконання
 13. Структура і зміст роботи.
  Робота складається з вступу, трьох розділів, поділених на параграфи, і списку джерел
 14. Структура дисертації та спосіб викладу матеріалу.
  Структуру даної роботи. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, що включають 8 підрозділів, висновків, бібліографії та додатку.
 15. I. ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ лекційні заняття
  поняття, ознаки, риси. 4. Статус суб'єктів федерацій. Виборчий процес і його стадії 1. Висування кандидатів. 2. Агітаційні кампанії. 3. Способи підрахунку голосів. 4. Контроль за дотриманням законоположень про виборчий процес. Парламент в зарубіжних країнах 1. Структура парламентів і організація їх палат. 2. Законодавчий процес. 3. Контрольна діяльність
 16. 2.2. Зміст цивільних правовідносин
  поняття. Воно служить засобом задоволення інтересів уповноваженої особи. Кожна з дрібних складових частин суб'єктивного права зазвичай іменується правомочием. Структура юридичного обов'язку відповідає структурі суб'єктивного права (будучи як би його зворотною стороною) і теж містить у собі чотири компоненти: 1) необхідність вчинити певні дії або утриматися від