НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаАдміністративне право РосіїПідручники адміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Макарейко. Адміністративне право. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

13.8. Режим воєнного стану

Військовий стан - особливий правовий режим, що вводиться на території Російської Федерації або в окремих її місцевостях відповідно до Конституції Президентом РФ у разі агресії проти Російської Федерації або безпосередньої загрози агресії.

Метою введення воєнного стану є створення умов для відбиття або запобігання агресії проти Російської Федерації. Період дії воєнного стану починається з дати і часу початку дії воєнного стану, які встановлюються указом Президента РФ про введення воєнного стану, і закінчується датою і часом відміни (припинення дії) воєнного стану.

У період дії воєнного стану відповідно до ФКЗ «Про воєнний стан» можуть в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення оборони країни і безпеки держави, обмежуватися права і свободи громадян Російської Федерації, іноземних громадян , осіб без громадянства (далі - громадяни), діяльність організацій незалежно від організаційно-правових форм і форм власності, права їх посадових осіб. На громадян, організації та їх посадових осіб можуть покладатися додаткові обов'язки.

Правову основу режиму воєнного стану складають: Конституція, ФКЗ «Про воєнний стан», прийняті на його основі федеральні закони та інші нормативні правові акти Російської Федерації, а також загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори РФ в даній області.

Підстави введення воєнного стану (ч. 2 ст. 87 Конституції):

- агресія проти Російської Федерації;

- безпосередня загроза агресії проти Російської Федерації.

Агресією проти Російської Федерації визнається застосування збройної сили іноземним державою (групою держав) проти суверенітету, політичної незалежності і територіальної цілісності Російської Федерації або яким-небудь іншим чином, несумісним із Статутом ООН. Відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права актами агресії проти Російської Федерації незалежно від оголошення іноземним державою (групою держав) війни Російської Федерації зізнаються:

1) вторгнення або напад збройних сил іноземної держави (групи держав) на територію Російської Федерації, будь-яка військова окупація території Російської Федерації, є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка анексія території Російської Федерації або її частини з застосуванням збройної сили;

2) бомбардування збройними силами іноземної держави ( групи держав) території Російської Федерації або застосування будь-якої зброї іноземним державою (групою держав) проти Російської Федерації;

3) блокада портів або берегів Російської Федерації збройних сил іноземної держави (групи держав);

4) напад збройних сил іноземної держави (групи держав) на Збройні Сили РФ або інші війська незалежно від місця їх дислокації;

5) дії іноземної держави (групи держав), що дозволяє ( дозволяють) використовувати свою територію іншій державі (групі держав) для здійснення акту агресії проти Російської Федерації;

6) засилання іноземною державою (групою держав) або від імені іноземної держави (групи держав) збройних банд, груп , іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти Російської Федерації, рівносильні зазначеним у цьому пункті актам агресії.

Актами агресії проти Російської Федерації можуть визнаватися також інші акти застосування збройної сили іноземним державою (групою держав) проти суверенітету, політичної незалежності і територіальної цілісності Російської Федерації або яким-небудь іншим чином, несумісним із Статутом ООН, рівносильні зазначеним у цьому пункті актам агресії.

Безпосередньою загрозою агресії проти Російської Федерації можуть визнаватися дії іноземної держави (групи держав), здійснені в порушення Статуту ООН, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права і безпосередньо вказують на підготовку до вчинення акту агресії проти Російської Федерації, включаючи оголошення війни Російської Федерації.

Військовий стан на території Російської Федерації або в окремих її місцевостях вводиться указом Президента РФ, який негайно повідомляє про введення воєнного стану Раді Федерації Федеральних Зборів РФ та Державній Думі Федеральних Зборів РФ.

В указі Президента РФ про введення воєнного стану повинні бути визначені: обставини, що послужили підставою для введення воєнного стану; дата і час, з яких починає діяти військовий стан; межі території, на якій вводиться воєнний стан. Указ Президента РФ про введення воєнного стану підлягає негайному оприлюдненню по каналах радіо і телебачення, а також незамедлительному офіційному опублікуванню і негайно передається на затвердження Ради Федерації. Питання про затвердження указу Президента РФ про введення воєнного стану повинен бути розглянутий Радою Федерації протягом 48 годин з моменту отримання цього указу. Рішення про затвердження указу Президента РФ про введення воєнного стану приймається більшістю голосів від загального числа членів Ради Федерації і оформляється відповідною постановою. У разі якщо указ Президента РФ про введення воєнного стану Рада Федерації не затвердив, таке рішення оформляється постановою Ради Федерації. Про введення воєнного стану оповіщається населення.

Заходи, що застосовуються на території, на якій введено військовий стан:

1) посилення охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, охорони військових, важливих державних і спеціальних об'єктів, об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, об'єктів енергетики, а також об'єктів, що становлять підвищену небезпеку для життя і здоров'я людей і для навколишнього природного середовища;

2) введення особливого режиму роботи об'єктів , що забезпечують функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, об'єктів енергетики, а також об'єктів, що становлять підвищену небезпеку для життя і здоров'я людей і для навколишнього природного середовища;

3) евакуація об'єктів господарського, соціального та культурного призначення, а також тимчасове відселення мешканців у безпечні райони з обов'язковим наданням таким жителям стаціонарних або тимчасових житлових приміщень;

4) введення і забезпечення особливого режиму в'їзду на територію, на якій введено військовий стан, і виїзду з неї, а також обмеження свободи пересування по ній;

5) призупинення діяльності політичних партій, інших громадських об'єднань, релігійних об'єднань, провідних пропаганду і (або) агітацію, а одно іншу діяльність, що підриває в умовах воєнного стану оборону і безпеку Російської Федерації;

6) залучення громадян у порядку, встановленому Урядом РФ, до виконання робіт для потреб оборони, ліквідації наслідків застосування противником зброї, відновлення пошкоджених (зруйнованих) об'єктів економіки, систем життєзабезпечення і військових об'єктів, а також до участі в боротьбі з пожежами, епідеміями та епізоотіями;

7) вилучення у відповідності з федеральними законами необхідного для потреб оборони майна у організацій і громадян з подальшою виплатою державою вартості вилученого майна;

8) заборона або обмеження вибору місця перебування чи місця проживання;

9) заборона або обмеження проведення зборів, мітингів і демонстрацій, ходів і пікетування, а також інших масових заходів ;

10) заборона страйків і інших способів призупинення або припинення діяльності організацій;

11) обмеження руху транспортних засобів та здійснення їх огляду;

12) заборона перебування громадян на вулицях та в інших громадських місцях в певний час доби і надання федеральним органам виконавчої влади, органам виконавчої влади суб'єктів РФ і органам військового управління права при необхідності здійснювати перевірку документів, що засвідчують особу громадян, особистий огляд, огляд їх речей, житла і транспортних засобів, а з підстав, встановлених федеральним законом, - затримання громадян і транспортних засобів.

При цьому термін затримання громадян не може перевищувати 30 діб;

13) заборона продажу зброї, боєприпасів, вибухових і отруйних речовин, встановлення особливого режиму обігу лікарських засобів і препаратів , що містять наркотичні та інші сильнодіючі речовини, спиртних напоїв. У випадках, передбачених федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, у громадян проводиться вилучення зброї, боєприпасів, вибухових і отруйних речовин, а у організацій - вилучення поряд зі зброєю, боєприпасами, вибуховими і отруйними речовинами бойової та навчальної військової техніки і радіоактивних речовин ;

14) введення контролю за роботою об'єктів, що забезпечують функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, за роботою друкарень, обчислювальних центрів та автоматизованих систем, засобів масової інформації, використання їх роботи для потреб оборони; заборона роботи приемопередающих радіостанцій індивідуального користування;

15) введення військової цензури за поштовими відправленнями та повідомленнями, переданими за допомогою телекомунікаційних систем, а також контролю за телефонними переговорами, створення органів цензури, які безпосередньо займаються зазначеними питаннями;

16) інтернування (ізоляція) відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права громадян іноземної держави, воюючого з Російською Федерацією;

17) заборона або обмеження виїзду громадян за межі території Російської Федерації ;

18) введення в органах державної влади, інших державних органах, органах військового управління, органах місцевого самоврядування та організаціях додаткових заходів, спрямованих на посилення режиму секретності;

19 ) припинення діяльності в Російській Федерації іноземних та міжнародних організацій, щодо яких правоохоронними органами отримані достовірні відомості про те, що зазначені організації здійснюють діяльність, спрямовану на підрив оборони і безпеки Російської Федерації.

На території, на якій введено військовий стан, референдуми і вибори до органів державної влади та органи місцевого самоврядування не проводяться.

У період дії воєнного стану федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації з метою виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) для державних потреб, забезпечення Збройних Сил РФ, інших військ, військових формувань і органів , спеціальних формувань і для потреб населення можуть бути передбачені заходи, пов'язані з введенням тимчасових обмежень на здійснення економічної і фінансової діяльності, оборот майна, вільне переміщення товарів, послуг і фінансових коштів, на пошук, отримання, передачу, виробництво і поширення інформації, тимчасово змінені форма власності організацій, порядок та умови процедур банкрутства, режим трудової діяльності та встановлено особливості фінансового, податкового, митного та банківського регулювання як на території, на якій введено військовий стан, так і на територіях, на яких військовий стан не введено.

Сили забезпечення режиму воєнного стану:

- Збройні Сили РФ;

- інші війська;

- військові формування;

- правоохоронні органи.

Завдання, які стоять перед силами забезпечення режиму воєнного стану:

1) підтримання особливого режиму в'їзду на територію, на якій введено військовий стан, і виїзду з неї, а також обмеження свободи пересування по ній;

2) участь у порятунку і евакуації населення, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, боротьбі з пожежами, епідеміями та епізоотіями;

3) охорона військових, важливих державних і спеціальних об'єктів, об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, об'єктів енергетики, а також об'єктів, що становлять підвищену небезпеку для життя і здоров'я людей і для навколишнього природного середовища;

 4) припинення діяльності незаконних збройних формувань, терористичної та диверсійної діяльності; 

 5) охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки; 

 6) участь у проведенні інших заходів щодо забезпечення режиму воєнного стану. 

 Повноваження Президента РФ в області забезпечення режиму воєнного стану: 

 1) здійснює керівництво організацією забезпечення режиму воєнного стану; 

 2) забезпечує узгоджене функціонування і взаємодію органів державної влади з метою забезпечення режиму воєнного стану; 

 3) контролює застосування заходів щодо забезпечення воєнного стану; 

 4) визначає відповідно до ФКЗ «Про воєнний стан» заходи щодо забезпечення режиму воєнного стану, застосовувані федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів РФ і органами військового управління на території, на якій введено військовий стан, а також повноваження зазначених органів щодо застосування цих заходів; 

 5) визначає завдання та встановлює порядок залучення Збройних Сил РФ, інших військ, військових формувань і органів для забезпечення режиму воєнного стану; 

 6) призупиняє діяльність політичних партій, інших громадських об'єднань, релігійних об'єднань, провідних пропаганду і (або) агітацію, а одно іншу діяльність, що підриває в умовах воєнного стану оборону і безпеку Російської Федерації; 

 7) встановлює заборони або обмеження на проведення зборів, мітингів і демонстрацій, ходів і пікетування, а також інших масових заходів; 

 8) встановлює заборони на проведення страйків і на призупинення або припинення діяльності організацій іншим способом; 

 9) визначає порядок проходження військової служби в період дії воєнного стану; 

 10) вживає необхідних заходів з припинення або призупинення дії міжнародних договорів Російської Федерації з іноземною державою (групою держав), які вчинили (вчинили) акт агресії проти Російської Федерації, і (або) державами, союзними з ним (ними); 

 11) припиняє в умовах воєнного стану діяльність в Російській Федерації іноземних та міжнародних організацій, щодо яких правоохоронними органами отримані достовірні відомості про те, що зазначені організації здійснюють діяльність, спрямовану на підрив оборони і безпеки Російської Федерації; 

 12) встановлює на території, на якій введено військовий стан, особливий режим роботи об'єктів, що забезпечують функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, об'єктів енергетики, а також об'єктів, що становлять підвищену небезпеку для життя і здоров'я людей і для навколишнього природного середовища; 

 13) затверджує положення про федеральних органах виконавчої влади, керівництво якими він здійснює. 

 Повноваження Ради Федерації РФ в області забезпечення режиму воєнного стану: 

 1) розглядає прийняті Державною Думою федеральні закони з питань забезпечення режиму воєнного стану; 

 2) розглядає прийняті Державною Думою федеральні закони з питань припинення або призупинення дії міжнародних договорів РФ з іноземною державою (групою держав), які вчинили (вчинили) акт агресії проти Російської Федерації, та державами, союзними з ним (ними). 

 Повноваження Державної Думи РФ в області забезпечення режиму воєнного стану: 

 1) приймає федеральні закони з питань забезпечення режиму воєнного стану; 

 2) приймає федеральні закони з питань припинення або призупинення дії міжнародних договорів РФ з іноземною державою (групою держав), які вчинили (вчинили) акт агресії проти Російської Федерації, та державами, союзними з ним (ними). 

 Повноваження Уряду РФ в області забезпечення режиму воєнного стану: 

 1) керує в межах своєї компетенції діяльністю федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів РФ і організацій щодо забезпечення режиму воєнного стану; 

 2) організовує розробку і забезпечує застосування заходів, спрямованих на виробництво продукції (виконання робіт, надання послуг) для державних потреб, забезпечення Збройних Сил РФ, інших військ, військових формувань і органів, спеціальних формувань і для потреб населення; 

 3) визначає порядок укладання договорів (контрактів) на виконання організаціями завдань (замовлень) з метою забезпечення оборони і безпеки Російської Федерації, а також порядок припинення дії раніше укладених договорів (контрактів); 

 4) організовує роботу щодо забезпечення потреб держави в період дії воєнного стану матеріально-технічними, трудовими та іншими ресурсами, організовує розробку військово-господарського плану; 

 5) затверджує положення про федеральних органах виконавчої влади, керівництво якими воно здійснює. 

 Обов'язки громадян, які перебувають на території, на якій введено військовий стан: 

 1) виконувати вимоги федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів РФ, органів військового управління, що забезпечують режим воєнного стану, і їх посадових осіб та сприяти таким органам і особам; 

 2) з'являтися за викликом у федеральні органи виконавчої влади, органи виконавчої влади суб'єктів РФ і органи військового управління, що забезпечують режим воєнного стану, а також у військові комісаріати районів, міст без районного поділу, інших муніципальних (адміністративно-територіальних) утворень, на територіях яких зазначені громадяни проживають; 

 3) виконувати вимоги, викладені в отриманих ними приписах, повістках і розпорядженнях федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів РФ, органів військового управління, що забезпечують режим воєнного стану, і їх посадових осіб; 

 4) брати участь у порядку, встановленому Урядом РФ, у виконанні робіт для потреб оборони, ліквідації наслідків застосування противником зброї, відновлення пошкоджених (зруйнованих) об'єктів економіки, систем життєзабезпечення і військових об'єктів, а також у боротьбі з пожежами, епідеміями та епізоотіями, вступати в спеціальні формування; 

 5) надавати відповідно до федеральних законів необхідне для потреб оборони майно, що перебуває у їх власності, з подальшою виплатою державою вартості зазначеного майна. 

 Обов'язки організації в період дії воєнного стану: 

 1) надавати відповідно до федеральних законів необхідне для потреб оборони майно, що перебуває у їх власності, з подальшою виплатою державою вартості зазначеного майна; 

 2) виконувати завдання (замовлення) з метою забезпечення оборони і безпеки Російської Федерації відповідно до укладених договорів (контрактів). 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "13.8. Режим воєнного стану"
 1.  Принципи регулювання
    режим озброєнь, R ТОМ числі ракетної техніки, встановлює заборону на експорт цього виду товарів. Експортний контроль відноситься до експортних операцій, що є винятком з цього правила. Потрібно отмегігь, що підхід французьких законодавців до контролю за експортом с \ щественно відрізняється від того, який існує, наприклад, в Росії, в тому сенсі, що встановлюється розгорнутий режим
 2.  Глава 18. Основні положення військового права зарубіжних государств268
    військового права зарубіжних
 3.  Положення про дисциплінарну військової частини 1.
    режиму особливих умов може бути продовжено зазначеними посадовими особами. У разі виникнення безпосередньої загрози життю і здоров'ю засуджених військовослужбовців, осіб з числа персоналу дисциплінарної військової частини чи інших осіб командир дисциплінарної військової частини може вводити заходи, передбачені режимом особливих умов, самостійно з негайним повідомленням командувача військами
 4.  Права і обов'язки громадян в умовах надзвичайного стану
    режим діяльності органів державної влади та управління, підприємств, установ і організацій, допускає встановлені спеціальним законом обмеження прав і свобод громадян та прав юридичних осіб, а також покладання на них додаткових обов'язків. Надзвичайний стан зазвичай є тимчасовим заходом і вводиться насамперед в інтересах забезпечення громадської і
 5.  Стаття 428. Залишення гинучого військового корабля
    військового корабля командиром, який не виконав до кінця своїх службових обов'язків, а також особою із складу команди корабля без належного на те розпорядження командира карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. 2. Те саме діяння, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років. 1. Небезпека загибелі
 6.  Стаття 411. Умисне знищення або пошкодження військового майна
    військового майна, карається службовим обмеженням на строк до двох років або триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк або позбавленням волі на строк до трьох років. 2. Ті ж дії, вчинені шляхом підпалу або іншим загальнонебезпечним способом, або якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. 3. Діяння,
 7.  Стаття 422. Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості
    військового характеру, що становлять державну таємницю, за відсутності ознак державної зради, карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. 2. Втрата документів або матеріалів, що містять відомості військового характеру, що становлять державну таємницю, предметів, відомості про які становлять державну таємницю, особою, якій вони були довірені, якщо втрата стала
 8.  Стаття 412. Необережне знищення або пошкодження військового майна
    військового майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або службовим обмеженням на строк до двох років, або триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до одного року. 2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, карається триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до
 9.  Форма адміністративно-правового регулювання
    режимі. У правовій науковій літературі питання про природу правового режиму взагалі та адміністративно-правового режиму зокрема піднімалося неодноразово. Результати досліджень даного питання можна знайти в роботах багатьох фахівців у галузі правової теорії та адміністративного права. Однак більшість дослідників приходять до традиційного висновку про те, що в адміністративному праві режими
 10.  Стаття 436. Пропаганда війни
    військового конфлікту, а також виготовлення матеріалів із закликами до вчинення таких дій з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів 909 - 'караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років. 1. Об'єктом даного злочину є зовнішня безпека, міжнародний правопорядок.
 11.  Сапожников Олександр Іванович. Адміністративно-правовий режим громадської безпеки , 2006
    режиму громадської безпеки; проаналізувати відносини, що складаються з приводу забезпечення громадської безпеки; визначити місце і значення громадської безпеки в адміністративно-правовому режимі, її співвідношення з іншими правовими категоріями; охарактеризувати методи адміністративно-правового режиму громадської безпеки, а також розробити науково обгрунтовані рекомендації
 12.  § 1. Адміністративно-правовий режим воєнного стану
    режиму надзвичайного характеру, що мають глобально значення для всієї адміністративно-політичної сфери життєдіяльності суспільства - це режими надзвичайного і військового положень. Обидва ці режиму служать для посилення державної влади в ситуаціях, що вимагають мобілізації управлінського впливу для виходу з критичної для країни в цілому або окремого її регіону ситуації. Виходячи з
 13.  Класифікація адміністративно-правових режимів
    режимів, виходячи з обмеженої мети режимів - попередження або утруднення злочинної та іншої протиправної діяльності у сфері загальної безпеки страни3. Вказаний автор виділяє п'ять груп режимів, спрямованих на: забезпечення інтересів державної безпеки країни, забезпечення безпеки держави та охорони громадського порядку одночасно (режим проживання і пересування
 14.  Стаття 425. Недбале ставлення до військової служби
    військової посадової особи до служби, якщо це заподіяло істотну шкоду, карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або службовим ограніче894 ням на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років. 2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. 3. Діяння, передбачені частинами першою
 15.  Стаття 437. Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни
    військового конфлікту, а також участь у змові, спрямованій на вчинення таких дій, караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років. 2. Ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років. 910 911 1. Об'єктом даного злочину є мирне співіснування народів і держав. 2. Об'єктивна
 16.  Стаття 435. Незаконне використання символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та зловживання ними
    воєнного стану прапорами чи знаками Червоного Хреста і Червоного Півмісяця або пофарбуванням, присвоєним санітарно-транспортним засобам, карається позбавленням волі на строк до двох років. 1. Згідно Женевської конвенції-Про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях-від 12 серпня 1949 воюючі сторони зобов'язані утримуватися від нападу на санітарні формування, транспорти і їх
 17.  Права і свободи громадян
    режимів надзвичайного стану. Після закінчення дії цих режимів права і свободи відновлюються в повному обсязі. У так званих соціалістичних країнах офіційна государствен но-правова доктрина дотримується точки зору, що правами і свободами людини наділяє державу, а значить, воно може змінювати і скасовувати їх на свій розсуд. Права _чел про століття прийнято ділити на
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш