НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Громадянське право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінологіяРозслідування злочинів → 
« Попередня Наступна »
ВАЛЛАСК Олена Володимирівна. Криміналістична характеристика і програми розслідування розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів / Дисертація / Санкт-Петербург, 2006 - перейти до змісту підручника

139 № 2. Коротка типова програма дослідження події з ознаками розкрадання шляхом шахрайства грошових коштів кредитної організації з використанням підроблених векселів і документів про оплату придбаних векселів

Слідча ситуація. До правоохоронних органів надійде заява від кредитної організації про розкрадання грошових коштів шляхом пред'явлення до оплати підробленого векселя ши фіктивних документів про оплату придбаних у банку векселів (депозитних (ощадних) сертифікатів).
У заяві є відомості про спосіб, слідах злочинного посягання, розмірі заподіяної шкоди, передбачуваного злочинця.

Загальна задача: Слідчому необхідно перевірити достовірність інформації, зазначеної в заяві потерпілого, вирішити питання про порушення кримінальної справи, визначити напрямки розслідування.

Можливі слідчі версії: 1.

Особа, яка пред'явила до оплати в кредитну організацію підроблений вексель або фіктивні документи про оплату придбаних у банку векселів (депозитних (ощадних) сертифікатів), діяло за змовою з одним або декількома співробітниками кредитної організації. 2.

Підозрюваний не має співучасників серед співробітників кредитної організації, але володіє достатніми знаннями про роботу кредитних організацій й оформлення операцій із цінними паперами (можливо, раніше працював в даній або іншої кредитної організації). 3 .

Пред'явник підробленої цінного паперу є лише виконавцем, за яким стоїть більш досвідчений організатор, можливо, колишній працівник даної кредитної організації.

Типові завдання: 1. Встановити особу, яка пред'явила вексель до оплати в кредитній організації або фіктивні документи про оплату придбаних у банку векселів.

1.1. Діяло чи особа від свого імені або як представник? Якщо винна особа діяла як представник, необхідно встановити перед-

140 ставлять (фізична або юридична особа, загальні дані відповідно до пункту 1 програми № 1). 1.2.

Яким чином було оформлено представництво (фізична особа діяла в силу повноважень, закріплених у статуті організації, на підставі довіреності, за договором агентування, доручення або комісії)? 1.3.

Якщо запідозрений, здійснюючи злочинне зазіхання, діяв від імені подається з повноваження, заснованого на довіреності , то необхідно встановити, хто завіряв довіреність, її достовірність.

1.3. Встановити справжність документів, пред'явлених особою як посвідчення особи. 2.

Яким чином у особи, пред'явив в банк підроблений вексель до оплати, виявився його примірник (набуло по укладеній угоді, тощо)? 3.

Чи знало особа про підробку векселя (добросовісний набувач або шахрай, який діяв навмисне)? 4.

Якщо запідозрені особа поставила в кредитній організації до оплати підроблений вексель, встановити дані відповідно до пунктів 4, 7, 9, 10 програми № 1. 5.

Якщо запідозрені особа поставила в кредитній організації фіктивні документи про оплату придбаних у банку векселів, встановити, чи були вони підроблені повністю або частково. На якому папері вони були виготовлені? Чи всі необхідні реквізити? 6.

Хто із співробітників кредитної організації взяв підроблений вексель або підроблені платіжні документи про оплату придбаних у банку векселів (депозитних (ощадних) сертифікатів)? Хто і коли виявив невідповідність пред'явлених в банк примірників векселя або платіжних документів справжнім? 7.

Хто з працівників кредитної організації мав доступ до векселів або платіжними документами з моменту пред'явлення їх до оплати до моменту виявлення підробки? 8.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "139 № 2. Коротка типова програма дослідження події з ознаками розкрадання шляхом шахрайства грошових коштів кредитної організації з використанням підроблених векселів і документів про оплату придбаних векселів "
 1. Глава 3. Обставини, що підлягають встановленню, і короткі типові програми розслідування розкрадань шляхом шахрайства з використанням цінних паперів
  короткі типові програми розслідування розкрадань шляхом шахрайства з використанням цінних
 2. Цілі і завдання дослідження
  коротких програм дослідження події з ознаками розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів; 7) розробка коротких програм початкового етапу розслідування розкрадання акцій шляхом підробки правовстановлюючих документів, здійснюваного в рамках заволодіння підприємством як майновим комплексом, тобто «Корпоративного захоплення» організації. Об'єкт і предмет
 3. Наукова новизна і практична значущість дослідження
  короткі типові програми розслідування розкрадань шляхом шахрайства з використанням цінних паперів, а також короткі типові програми розслідування розкрадання акцій шляхом підробки правовстановлюючих документів, здійснюваного в рамках заволодіння підприємством як майновим комплексом, які можуть бути використані для розробки інших видів криміналістичних програм і в практиці
 4. ВАЛЛАСК Олена Володимирівна. Криміналістична характеристика і програми розслідування розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів / Дисертація / Санкт-Петербург, 2006

 5. Дисертації. Автореферати дисертацій
  типова програма дослідження події з ознаками легалізації (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом: Дис .... канд. юрид. наук. СПб., 2000. - 190 с. 282. Бебія З.Р. Криміналістична характеристика і програми розслідування ухилення від сплати податків з організацій: Дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2004.-190 с. 283. Бембеева Г.В.
 6. Висновок
  коротких типових програм розслідування даної групи розкрадань. На основі зазначених програм нами розроблені короткі типові програми розслідування злочинів, якi характеризуються як «корпоративні захвати». Зазначені програми покликані допомогти співробітникам правоохоронних органів правильно сформулювати загальні і приватні задачі розслідування, визначити необхідні засоби і способи
 7. Глава 2. Криміналістична характеристика розкрадань шляхом шахрайства з використанням цінних паперів
  розкрадань шляхом шахрайства з використанням цінних
 8. № 5. Коротка типова програма початкового етапу розслідування приготовляемого або вчиненого організованою групою розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів
  короткі типові програми містять набір загальних завдань, що визначають напрямок пошукової діяльності слідчого. Програми призначені для того, щоб слідчий міг правильно 149 аналізувати наявну інформацію, адекватно орієнтуватися в ситуації, що складається, цілеспрямовано визначати загальні і приватні задачі розслідування і на їх основі
 9. 3.2. Короткі типові програми початкового етапу розслідування розкрадань шляхом шахрайства з використанням цінних паперів
  короткі програми розслідування розкрадань власності юридичних осіб. Методичні рекомендації. СПб., 1992. Лазарєв Д.В. Лжеекспортное шахрайство: поняття, криміналістична характеристика, програма розслідування: Дис .... канд. юрид. наук. СПб., 2004. 131 сфері присвячена робота М. комер, який розробив схематичні програми дослідження події з
 10. № 4. Коротка типова програма дослідження події з ознаками розкрадання шляхом шахрайства грошових коштів при реалізації потерпілому незабезпечених векселів
  програми № 1, пункти 1.1. - 1.4. програми № 2). Чи є запідозрені особа векселедавцем, векселедержателем, професійним посередником? 2. Чи була укладена між потерпілим і запідозреним особою угода? Яка угода? Як була оформлена угода (усно, проста письмова форма, нотаріально засвідчена)? Чи укладено договір в належній формі з дотриманням усіх вимог
 11. № 1. Коротка типова програма дослідження події з ознаками розкрадання шляхом шахрайства грошових коштів або іншого майна з використанням підроблених або недійсних векселів
  дослідження векселя з метою визначення справжності бланка, автентичності записів у бланку векселя, наявності достатніх ідентифікаційних ознак для встановлення особи, який виконав написи і підписи на бланку векселя, справжності відбитків печаток і т.п.? 5. Встановити предмет зазіхання - грошові кошти або інше майно потерпілого. Його характеристика, індивідуальні особливості,