НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
Авторське право / Адвокатура / Арбітражний процес / Цивільний процес / Цивільне право (лекції, підручники) / Дисертації з цивільного права / Договірне право / Житлове право / Медичне право / Міжнародне приватне право / Спадкове право / Права споживачів / Права людини / Право інтелектуальної власності / Право власності / Право соціального забезпечення / Правове забезпечення професійної діяльності / Правове регулювання мережі Інтернет / Сімейне право
ГоловнаЦивільне право РосіїЦивільний процес → 
« Попередня Наступна »
Суханов Е.А.. Цивільне право, 4-е видання, підручник, 2010 - перейти до змісту підручника

14.1. Поняття і система способів забезпечення виконання зобов'язань

Виконанню зобов'язань сприяють спеціальні заходи, звані способами забезпечення виконання зобов'язань.

Вони складаються у покладанні на боржника додаткових обтяжень на випадок невиконання або неналежного виконання зобов'язання, або в залученні до виконання зобов'язання поряд з боржником третіх осіб, як це відбувається, наприклад, при поруці, або в резервуванні майна , за рахунок якого може бути досягнуто виконання зобов'язання (завдаток, застава), або в видачі зобов'язання уповноваженими на те органами з оплати певної грошової суми (банківська гарантія).

Під способами забезпечення виконання зобов'язань маються на увазі спеціальні заходи, які в достатній мірі гарантують виконання основного зобов'язання і стимулюють боржника до належного поведінки.

Способи, що стимулюють належне виконання сторонами покладених на них зобов'язань, визначаються законодавством або встановлюються угодою сторін. Більшість із способів носять залежний від основного зобов'язання характер і при недійсності основного або припинення його дії припиняють своє існування. Проте законодавством передбачені й самостійні способи забезпечення, наприклад банківська гарантія. Способи, що забезпечують виконання зобов'язань, встановлюються в інтересах кредитора. Хоча і не всі вони відносяться до санкцій, але всі прямо чи опосередковано створюють додаткові обтяження для боржника.

Наприклад, при заставі кредитор за рахунок заставленого майна боржника має право погасити свої претензії до нього. Але за рахунок цього ж майна можуть бути погашені і додаткові вимоги кредитора по сплаті неустойки, відшкодуванню збитків та ін Саме вилучення майна з володіння і поль-тання також може не просто створити боржникові незручності, але і викликати додаткові витрати з його боку.

Обраний сторонами спосіб забезпечення виконання зобов'язання має бути письмово зафіксований або в самому зобов'язанні, на забезпечення якого він направлений, або в додатковій (або спеціальній) угоді. Деякі з способів вимагають не просто письмової, але державної реєстрації (застава нерухомості (іпотека)).

Всі способи забезпечення носять зобов'язально-правовий характер і мають своєю метою сприяння виконанню зобов'язання, виявивсяпідставою їх встановлення. Але засоби досягнення мети належного виконання основного зобов'язання різні. У деяких ситуаціях бажання уникнути відповідальності (сплати штрафних санкцій) стимулює боржника до належного виконання основного зобов'язання, в інших - небезпека позбутися майна (застава, утримання), навіть якщо це і не супроводжується якимись додатковими обтяженнями, спонукає боржника до того ж. Залежно від того, що складає зміст способу забезпечення виконання основного зобов'язання - тільки досягнення з його допомогою виконання основного зобов'язання чи також покладення на боржника додаткового обтяження, - способи забезпечення або відносяться до заходів відповідальності, або такими не визнаються.

Способи забезпечення зобов'язань: неустойка, застава, утримання майна боржника, поручительство, банківська гарантія, завдаток та інші способи, передбачені законом або договором (п. 1 ст. 329 ГК РФ). У цій статті міститься приблизний, а не вичерпний перелік способів забезпечення виконання зобов'язань, тому поряд з передбаченими законом сторони можуть встановлювати інші способи, наприклад товарна неустойка. Забезпечувальними властивостями володіють деякі форми безготівкових розрахунків: акредитив, інкасо, безакцептне списання, передоплата та ін Певні забезпечувальні якості притаманні деяким видам договорів, зокрема страхування, кредиту, лізингу, факторингу.

Як суб'єктів, що беруть участь у забезпеченні основного зобов'язання, можуть виступати не тільки його боку, а й треті особи, наприклад при банківської гарантії.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14.1. Поняття і система способів забезпечення виконання зобов'язань "
 1. § 5. Способи виконання договірного зобов'язання
  спосіб виконання ". В юридичній літературі під способом виконання зобов'язання розуміється порядок його ісполненія.40 Порядок виконання зобов'язання визначається, як правило, умовами конкретного договору або нормами, що регулюють окремі види зобов'язань. Спосіб виконання зобов'язань становить інтерес у разі, коли боржник зобов'язаний передати кредитору-яку сукупність
 2. ? 1. Поняття і способи забезпечення виконання зобов'язань
  сприяють спеціальні заходи, іменовані способами забезпе - ня виконання зобов'язань. Вони складаються у покладанні на боржника додаткових обтяжень на випадок невиконання або неналежне-ного виконання зобов'язання, або в залученні до виконання зобов'язання Нараду з боржником третіх осіб, як це відбувається, наприклад, при поруці, або в резервуванні майна, за
 3. Доренкова Юлія Михайлівна. Виконання договірного зобов'язання в цивільному праві Росії, 2007

 4. Глава 13.Понятіе і види зобов'язань. Виконання зобов'язань
  зобов'язань. Виконання
 5. 79. Способи забезпечення кредиту
  поняття кредитоспроможності трактується по-різному; - по-друге, її оцінка досить складна, що і зумовлює необхідність вибору банком групи або цілої системи показників і фінансових коефіцієнтів, за допомогою яких можна оцінити ймовірність виконання позичальником своїх зобов'язань. Кредитоспроможність розуміється як рівень фінансово-господарського стану клієнта, його правове
 6. Тема 2. Договір міни
  виконання зобов'язань за договором міни, зустрічне виконання зобов'язання передати товар. Момент переходу права власності на обмінювані товари. Відповідальність за вилучення товару, придбаного за договором
 7. Глава 14.Обеспеченіе виконання зобов'язань
  виконання
 8. 3. Припинення гарантії та поруки
  способом позначив кінцевий термін своєї дії? Слід погодитися з негативною відповіддю на це питання. Припинення договору тут пов'язане з подією, що носять імовірнісний характер (оскільки не можна заздалегідь визначити, коли буде фактично виконано основне зобов'язання), тому в цьому випадку повинні застосовуватися норми ЦК, що відносяться до дії договору за відсутності в ньому сроков122.
 9. 44 . Форми, види, особливості забезпечення банківського кредиту
  способи забезпечення. 1. Застава, що представляє собою спосіб забезпечення зобов'язання, при якому кредитор-заставодержатель набуває право у разі невиконання боржником зобов'язання одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами, за винятками, передбаченими законом. Предметом застави можуть бути: - речі; - цінні
 10. 14.7. Завдаток
  способом його виконання; - удостоверітельную. Виконуючи передачею завдатку частину або все основне зобов'язання, боржник підтверджує його наявність; - забезпечувальну. Сума, передана як завдаток, за-зчитується в рахунок виконання основного зобов'язання і в цій частині гарантує, забезпечує його виконання; - компенсаційну. Сторона, відповідальна за невиконання договору, зобов'язана
 11. ? 2. Поняття і підстави припинення зобов'язань
  систему. Одні правоприпиняючі факти виникають з волі учасників зобов'язання і призводять до припинення зобов'язання, наприклад, новація, залік, надання відступного , прощення боргу; інші припиняють зобов'язання незалежно від волі учасників і стадії його виконання, наприклад, смерть фізичної особи, що бере участь у зобов'язанні особистого характеру, збіг боржника і
 12. 14.4. Утримання
  способу забезпечення виконання зобов'язання полягає в тому, що кредитор, у якого знаходиться річ, що підлягає передачі боржникові або особі, вказаній боржником, має право в разі невиконання боржником у строк зобов'язання щодо оплати цієї речі або відшкодування кредиторові пов'язаних з нею витрат та інших збитків утримувати її до тих пір, поки відповідне зобов'язання не буде виконано (п. 1 ст.
 13. Що означає поняття «забезпечення рішення»?
  забезпеченні вирішення арбітражного суду, в АПК РФ введено з метою зміцнення гарантій реального виконання рішення. Воно визначає, хто може ставити питання про вжиття заходів щодо забезпечення рішення, ким і в якому порядку він розглядається. Арбітражний суд приступає до розгляду питання про прийняття заходів щодо забезпечення позову тільки за заявою осіб, які беруть участь у справі. За своєю ініціативою суд
 14. 2. Застава
  системи юридичних фактів. Таку систему складають укладення договору в письмовій формі, нотаріальне посвідчення договору та державна реєстрація застави. Договір застави нерухомості вважається укладеним з моменту його державної реєстрації. Конкретний зміст юридичного складу залежить від предмета застави і від форми основного договору, на забезпечення якого встановлюється
 15. Виконання договору банківського кредитування
  виконання зобов'язань полягає в здійсненні його сторонами певних дій, що становлять зміст їх прав та обов'язків. Як правило, виконання зобов'язання полягає у вчиненні активних дій. Значно рідше виконання зобов'язання полягає в утриманні від вчинення певних дій. Як уже згадувалося у відповідності зі ст. 819 ГК РФ за кредитним договором банк або
 16. 1. Поняття та ознаки виконання зобов'язання
  виконання. Під виконанням зобов'язання розуміється вчинення боржником певних дій, спрямованих на досягнення юридично значущого результату (цілі виконання зобов'язання) - встановлення права власності на річ, погашення боргу, створення літературного твору, відшкодування шкоди і т. д.113 Перелік можливих дій боржника надзвичайно широкий і залежить від вмісту
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш