НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальний процес РосіїКримінальний процес (конспект лекцій) → 
« Попередня Наступна »
Манова Н. С, Франціфоров Ю. В.. Кримінальний процес: конспект лекцій. - 2-е вид., Испр. і доп. - М.: Юрайт-Издат - 176 с., 2007 - перейти до змісту підручника

14.1. Сутність і значення стадії підготовки справи до судового засідання

Сутність даної стадії процесу полягає в тому, що суддя одноосібно або в порядку попереднього слухання справи за участю сторін з'ясовує наявність юридичних і фактичних підстав для розгляду справи по суті.

При цьому не вирішувати наперед питання про винність підсудного.

Стадія підготовки справи до слухання переслідує дві мети: I) встановити, чи немає яких-небудь перешкод для продовження УСП у справі; 2) створити необхідні умови для майбутнього судового засідання. Тобто дана стадія виступає, з одного боку, як перевірочна стосовно досудовим стадіям, а з іншого - як підготовча стосовно стадії судового розгляду.

Постанова судді про призначення судового засідання визначає рамки судового розгляду. З моменту винесення рішення про призначення судового засідання обвинувачений стає підсудним.

Здійснюючи підготовчі дії до судового засідання, суддя повинен забезпечити внесення в судовий розгляд тільки таких УД, які розслідувані всебічно і об'єктивно, без істотних порушень кримінально-процесуального закону, і тим самим створити умови для забезпечення прав учасників процесу і винесення законного і обгрунтованого вироку. 14.2.

Порядок підготовки до судового засідання.

Питання, які вирішуються суддею при підготовці

справи до судового засідання

Згідно з положеннями розділу IX КПК підготовчі дії до судового засідання можуть здійснюватися або суддею одноосібно, або в порядку попереднього слухання справи за участю сторін.

Попереднє слухання призначається суддею в таких випадках: 1)

при наявності клопотання сторони про виключення доказів, 2)

за наявності підстав для повернення УД прокурору; 3)

за наявності підстав для зупинення чи припинення справи; 4)

для вирішення питання про розгляд УД судом за участю присяжних засідателів.

Порядок проведення попереднього слухання встановлений ст. 234 КПК. Попереднє слухання проводиться одноосібно суддею за участю сторін в закритому судовому засіданні. Повідомлення про виклик сторін має бути направлено не менше ніж за 3 доби до дня проведення попереднього слухання. За клопотанням підсудного попереднє слухання може бути проведено в його відсутність. Неявка інших своєчасно повідомлених учасників провадження у УД не перешкоджає проведенню попереднього слухання.

У випадку, якщо стороною заявлено клопотання про виключення докази, суддя з'ясовує у іншого боку, чи є у неї заперечення. За відсутності заперечень суддя задовольняє клопотання і виносить постанову про призначення судового засідання, якщо відсутні інші підстави для проведення попереднього слухання.

Клопотання сторони захисту про виклик свідків для встановлення алібі підсудного або його неосудності підлягає задоволенню лише у випадках, якщо воно заявлялося в ході попереднього розслідування і було відхилено дізнавачем, слідчим або прокурором. Таке клопотання може бути задоволено також у разі, якщо про таке свідку стає відомо після закінчення попереднього розслідування.

Клопотання сторони захисту про витребування додаткових доказів або предметів підлягає задоволенню, якщо це має значення у справі.

За клопотанням сторін у якості свідків можуть бути допитані будь-які особи, яким що-небудь відомо про обставини виробництва слідчих дій або вилучення і залучення до справи документів, за винятком осіб, що володіють свідченнями імунітетом.

У ході попереднього слухання ведеться протокол.

При здійсненні підготовчих дій у будь-якому випадку повинні бути вирішені дві групи питань: перша пов'язана з перевіркою підстав для призначення судового засідання, друга - з підготовкою розгляду справи в судовому засіданні, якщо суддя прийняв відповідне рішення.

Першу групу складають наступні питання (ст. 228 КПК): 1)

чи підсудна УД даному суду; 2)

вручені Чи копії обвинувального висновку або обвинувального акта; 3)

чи підлягає скасуванню або зміні обрана запобіжний захід; 4)

чи підлягають задоволенню заявлені клопотання і подані скарги; 5)

чи вжито заходів, що забезпечують відшкодування шкоди, заподіяної злочином, і можливу конфіскацію майна; 6)

чи є підстави для проведення попереднього слухання.

Прийнявши рішення про призначення судового засідання, суддя дозволяє другу групу питань, пов'язаних із забезпеченням розгляду справи по суті (ст. 231 КПК): 1)

про місце і часу судового розгляду; 2)

розгляді УД одноосібно або колегіально; 3)

призначення захисника у випадках його обов'язкової участі; 4)

виклик у судове засідання осіб за списками, поданими сторонами; 5)

розгляді УД в закритому судовому засіданні; 6)

запобіжний захід, за винятком випадків обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту або затримання.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14.1. Сутність і значення стадії підготовки справи до судового засідання "
 1. Значення стадії підготовки справи до судового розгляду
  значення підготовка має перед засіданням в апеляційній інстанції. Це пов'язано з тим, що в деяких випадках при апеляційному оскарженні АПК РФ допускає представлення нових доказів. Відповідно до ст. 113 АПК РФ суддя арбітражного суду зобов'язаний винести ухвалу про підготовку справи до судового розгляду із зазначенням всіх конкретних процесуальних дій, які
 2. § 3. УЧАСТЬ АДВОКАТА В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ
  значення судового засідання, то він: 1) знайомиться з матеріалами кримінальної справи; 2) зустрічається з обвинуваченим для обговорення клопотань, які належить подати судді на цій стадії процесу; 3) заявляє судді клопотання (за наявності підстав) про проведення попереднього слухання з метою: - виключення з матеріалів кримінальної справи неприпустимих доказів;
 3. § 6. Попереднє судове засідання у стадії підготовки справи до судового розгляду 1. Цілі попереднього судового засідання
  значення для правильного розгляду і вирішення справи; в) визначення достатності доказів у справі; г) дослідження фактів пропуску строків звернення до суду і строків позовної давності. Розглянемо зазначені цілі більш докладно. 2. Процесуальне закріплення розпорядчих дій сторін, скоєних при підготовці справи до судового розгляду Стаття 143 ЦПК 1964 р. в
 4. 2. Мета і завдання підготовки справ до судового розгляду
  значення для правильного вирішення справи, б) визначення закону, яким слід керуватися при вирішенні справи, і встановлення правовідносин сторін; в) вирішення питання про склад осіб, що у справі, та інших учасників процесу; г) подання необхідних доказів сторонами, іншими особами, які беруть участь у справі; д) примирення сторін.
 5. Припинення кримінальної справи або кримінального переслідування
  значення в цій стадії процесу набуває припинення справи у разі відмови прокурора від обвинувачення за відсутності заперечень з боку потерпілого. Суддя зобов'язаний за цих обставин винести постанову про припинення кримінальної справи навіть при незгоді з таким рішенням прокурора. Постанова про припинення справи за цим підставою не мотивується. Припиняючи справу в стадії підготовки до
 6. 1. Позовна виробництво
  сутність, підстави, правові наслідки. Прийняття позовної заяви до провадження суду. Процесуально-правові наслідки недотримання порядку пред'явлення позову. Повернення позовної заяви. Процесуально-правові наслідки відсутності права на пред'явлення позову. Підстави до відмови в прийнятті позовної заяви. Правові наслідки порушення цивільної справи. Тема 16.
 7. 3. Термін підготовки справи до судового розгляду
  стадії арбітражного процесу насамперед є дії судді, фактично це діяльність та осіб, що у справі. Такий підхід визначається змагальним характером арбітражного процесу, коли основний тягар доказування покладається на сторони. Тим, як вони проведуть власну підготовку до судового розгляду, багато в чому визначається успішне і своєчасний розгляд
 8. § 5. Порядок проведення підготовки справи до судового розгляду
  значення експертизи, напрямок судового доручення тощо, суддя крім загального визначення про підготовку справи виносить окрему мотивовану ухвалу про вчинення відповідної дії. ЦПК не передбачає можливості викладу дій з підготовки в ухвалі про прийняття заяви судом до свого провадження, а також винесення резолюції замість визначення про підготовку
 9. § 1. Мета, завдання і значення стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду 1. Поняття і значення стадії підготовки справ до судового розгляду
  значення. Обов'язковість розглянутої стадії виявляється в тому, що підготовка проводиться за всіма без винятку цивільних справах незалежно від їх складності, соціальної значущості, обсягу доказів та інших факторів. Певною мірою це зумовлено самою логікою розвитку процесу в суді першої інстанції: якщо порушення справи дає імпульс всьому подальшому розвитку
 10. 2. Умови відкриття судового засідання
  значення судового засідання на віддалений за часом термін не є доцільним і справедливим. Додаткова література для підготовки Беков Я.Х. Підготовка справи до судового розгляду в цивільному судочинстві. М., 2010; Закірова Д. Деякі коментарі до постанови Пленуму Верховного Суду Російської Федерації "Про підготовку справи до судового
 11. Стадії арбітражного процесу
  стадії порушення провадження у справі суддя арбітражного суду одноосібно вирішує питання прийняття позовної заяви, визначення підвідомчості і підсудності справи, вивчає інші питання, необхідні для прийняття справи до провадження. Стадія завершується винесенням ухвали про прийняття справи до провадження (ст. 106 АПК РФ). Однак за наявності підстав суддя може відмовити у прийомі заяви
 12. § 1. Поняття і значення стадії судового розгляду. Термін розгляду справи 1. Поняття і значення судового розгляду
  стадії є розгляд спору по суті. Судовий розгляд відбувається в засіданні арбітражного суду, під час якого арбітражний суд безпосередньо досліджує докази і встановлює фактичні обставини, на підставі яких виносить законне і обгрунтоване рішення. Судовий розгляд - головна, центральна стадія арбітражного процесу. Саме на
 13. § 2. Зміст підготовки цивільних справ до судового розгляду
  стадії підготовки справи до судового розгляду проявляється в її змісті, яке утворюють процесуальні підготовчі дії сторін і судді (ст. 149, 150 ГПКУЧ153). Під процесуальними підготовчими діями розуміються нормативно встановлені засоби виконання завдань підготовки, сформульованих у ст. 149 ЦПК. Коло підготовчих дій досить різноманітний
 14. Повноваження судді по надійшов до суду кримінальній справі
  значенні попереднього слухання. При відсутності перешкод для подальшого розгляду кримінальної справи, правильному визначенні підсудності справи в стадії підготовки судді до судового засідання суддя приймає рішення про призначення судового засідання. Зазначені види рішень судді оформляються постановою судді, в якому обов'язково наводяться дані, що викладаються в ч. 2 ст. 227 КПК РФ.
 15. 29.6. Прийняття звернень до розгляду
  підготовки справи до слухання апарат судді-до кладчіка розсилає всім суддям, а при необхідності і сторонам документи, додатково отримані в процесі підготовки справи до слухання. Про прийняте до розгляду запиті про тлумачення Конституції РФ можуть бути повідомлені також державні органи та посадові особи, які не є учасниками процесу. Оригінали звернення, все
 16. 2.1. Загальний порядок підготовки до судового засіданню
    значення - виключити надходження до суду кримінальних справ, за якими органами попереднього розслідування, прокурором допущені порушення кримінального та кримінально-процесуального закону, що перешкоджають здійсненню правосуддя. Таким чином, основною проблемою, що підлягає вирішенню на даній стадії, є виявлення обставин, що перешкоджають початку розгляду кримінальної справи в конкретному
 17.  3. Підготовка до судового розгляду третіх осіб
    сутність спору, в тому числі коло правовідносин, що виникли між сторонами, отримати відомості про наявність в матеріалах справи тих чи інших доказів і визначити свою позицію в суперечці стосовно сторонам. Зрештою вивчення матеріалів справи допоможе зрозуміти, який вплив можливий результат розгляду справи зробить на права та обов'язки третьої особи. Підготовка третьої особи до
 18.  § 5. Призначення справи до судового розгляду 1. Зміст ухвали про призначення справи до судового розгляду
    значенні справи до судового розгляду у вигляді окремого судового акту. Частиною 2 ст. 137 АПК РФ встановлено зміст ухвали про призначення справи до судового розгляду. Якщо у визначенні вказується тільки про закінчення підготовки, час і місце судового розгляду, воно може бути оформлено на стандартному бланку. Якщо ж у попередньому судовому засіданні були
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш