НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниКваліфікація злочинів → 
« Попередня Наступна »
Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с., 2002 - перейти к содержанию учебника

14,1.1, Розголошення державної таємниціРозголошення державної таємниці шкодить головним засадам державних інтересів України у сфері оборони, економіки і державної безпеки взагалі. Згідно зі ст. 1 Закону України «Про державну таємницю» від 24 січня 1994 р. державною таємницею е відомості про оборону, економіку, зовнішні відносини, державну безпеку і т. ін. (Голос України.- 1994.- 10 березня).
Не визнається державною таємницею інформація про стихійні лиха і катастрофи, про здоров'я та життєвий рівень населення, стан правопорядку, про неправомірні дії державних органів і посадових осіб. Відомості визнає державною таємницею Державний комітет України з питань державних секретів на підставі рішень Державних експертів з питань таємниць.
Розголошенням є повідомлення про такі відомості хоча б одній сторонній особі будь-яким чином - у розмові, в листі, по телефону чи якимось іншим способом. Сутність розголошення полягає в тому, що відомості, які є державною таємницею, стали відомі особі, яка не повинна їх знати, тобто сторонній особі.
Розголошення державної таємниці є і дією і наслідком -таємниця стала відомою сторонній особі. З моменту розголошення державної таємниці (передачі інформації про таємницю) злочин вважається закінченим.
За ч. 1 ст. 328 КК кваліфікується розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з використанням службових обов'язків, за відсутністю ознак державної зради або шпигунства.
Суб'єктивно розголошення державної таємниці може бути умисним (при похвалі, намірі виказати свою поінформованість) і необережним, необачним.
Відповідальними за розголошення державної таємниці можуть бути лише особи, яким ці відомості були довірені або особи, яким ці відомості стали відомі по службі чи роботі. В інших випадках повідомлення іншим особам про державні таємниці складу цього злочину не містить.
За частиною 2 ст. 328 КК кваліфікується вчинення цього злочину за обтяжуючих обставин. Кваліфікую40
514
ознакою ч. 2 ст. 328 КК є спричинення розголошенням державної таємниці тяжких наслідків - таємниця, наприклад, стала відома іноземній розвідці, або якщо внаслідок цього було втрачено пріоритет на важливий для оборони чи економіки винахід тощо.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "14,1.1, Розголошення державної таємниці"
 1. 8.1. Поняття й ознаки суб'єктивної сторони складу злочину
  розголошення державної таємниці - ст. 328 КК тощо). На особливе значення дослідження вини при розгляді кримінальних справ звертає увагу Пленум Верховного Суду України. Так, у п. 2 своєї постанови від 7 лютого 2003 р. № 2 "Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров'я особи" Пленум зазначив, що при призначенні покарання відповідно до статей 65-69 КК суди мають ураховувати
 2. 8.3. Вина у формі необережності
  розголошення державної таємниці (ст. 328 КК) тощо, й отже, форму вини тут треба встановлювати відносно конкретного діяння. При злочинній самовпевненості інтелектуальний момент цього виду необережності полягає в тому, що особа передбачає можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння. Цим інтелектуальний момент злочинної самовпевненості споріднюється з другою ознакою
 3. 5.1.3. Порушення таємниці голосування
  розголошення таємниці голосування юридичного значення не мають. Злочин, передбачений ст. 159 КК України, вчинюється умисно і умисел прямий, оскільки винна особа діє з певною метою - розголосити таємницю голосування. Відповідальними за розголошення таємниці голосування є члени виборчої комісії чи інші посадові особи виборчих органів, яким ці відомості стали відомими при виконанні ними своїх
 4. 5. КВАЛІФІКАЦІЯ ГРУПОВИХ ЗЛОЧИНІВ
  державної влади (ст. 109 КК), бандитизм (ст. 257 КК), масові заворушення (ст. 294 КК), організація або активна участь у групових діях, що порушують громадський порядок (ст. 293 КК), створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, а так само і участь у цих формуваннях (ст. 260 КК). 1 Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України.- С. 80. Вчинення деяких
 5. 2.4. Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби
  розголошення і кореспондентів розголошення. Розголошення відомостей про наслідки проведеного медичного огляду може бути умисним і необережним. 172 Суб'єктами відповідальності є медичні працівники, яким такі відомості стали відомі внаслідок виконання ними своїх професійних
 6. 2.17. Розголошення лікарської таємниці
  розголошення спричинило тяжкі наслід-м - розірвання шлюбу, шкоду здоров'ю потерпілого тощо. Діяння утворює склад злочину при умисному розголошенні лікарської таємниці. Відповідальними за розголошення лікарської таємниці є лише медичні працівники, яким такі відомості стали відомими у зв'язку з виконанням винною особою своїх професійних
 7. 5.2.6. Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)
  розголошення таємниці усиновлення і кількість осіб, яким ці відомості стали відомими, юридичного значення не мають. Діяння, передбачене ст. 168 КК, вчинюється умисно. Мотиви розголошення таємниці усиновлення можуть бути різними, але юридичного значення вони не мають. Суб'єктом відповідальності розголошення таємниці усиновлення може бути особа, яка досягла шістнадцяти років. Розголошення таємниці
 8. 6.8. Кваліфікація вимагання чужого майна чи грошей
  розголошення яких, на його думку, принизить честь і гідність його чи близьких йому людей. Це можуть бути відомості про інтимні сторони життя, захворювання, негідні вчинки, дійсні чи вигадані фізичні або психічні вади тощо. Погроза розголосити такі відомості - це погроза повідомити про них тій особі (особам), якій вони невідомі і чиє ознайомлення з ними небажане для потерпілого. Реалізація такої
 9. 7.34. Розголошення комерційної таємниці
  розголошення комерційної таємниці спрямована на захист підприємців, на розвиток підприємництва в Україні. . Законом України від 2 жовтня 1992 р. «Про інформа-> забезпечується правовий захист інформації, у тому » конфіденційної, яка є відомостями, що знаходяться одінні, користуванні або розпорядженні окремих идичних чи фізичних осіб і можуть поширюватися лише з дозволу цих осіб. 335
 10. 14. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ, НЕДОТОРКАННОСТІ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЗОВУ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ
  14. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ, НЕДОТОРКАННОСТІ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЗОВУ ТА
 11. 18.27. Втручання в діяльність захисника чи представника особи
  розголошення адвокатської таємниці, тобто конфіденційної інформації, яка стала відома внаслідок виконання захисником своїх професійних обов'язків. 614 Діяння кваліфікується за ч. 2 ст. 397 КК, якщо воно було вчинене посадовою особою. Втручання у діяльність захисника чи представника особи вчинюється умисно. Відповідальними є всі осудні особи, що досягли віку шістнадцяти
 12. 5.2. Види об'єктів злочину та їх значення
  державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації тощо. Всі нові статті Особливої частини КК, які приймаються після набрання ним чинності, включаються до того розділу, родовим об'єктом якого охоплюється зазначений в них злочин. Скажімо, 16 січня 2003 року КК доповнено ст. 2091 - "Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації
 13. 6.2. Суспільно небезпечне діяння
  розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імуно- дефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби (ст. 132 КК) тощо. У ряді випадків сам закон підкреслює, що злочин - це низка актів: катування (ст. 127 КК), зґвалтування (ст. 152 КК), зайняття забороненими видами господарської діяльності (ст. 203 КК), випуск або реалізація недоброякісної
 14. 6.3. Суспільно небезпечні наслідки злочинного діяння
  розголошення відо- мостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби (ст. 132 КК), одержання хабара (ст. 368 КК), розголошення даних досудового слідства або дізнання (ст. 387 КК) встановленню фактично не підлягають. Все це ставить перед законодавцем завдання особливо ретельно підходити до конструювання об'єктивної
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш